Решение от 23.01.2004 № 11 "О состоянии и первоочередных мероприятиях по улучшению охраны труда в области строительства и промышленности строительных материалов"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19627 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 23.01.2004 № 11 "О состоянии и первоочередных мероприятиях по улучшению охраны труда в области строительства и промышленности строительных материалов"
Дата принятия23.01.2004
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа11
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Дата регистрации в Министерстве Юстиций21.04.2004
Принявший органКоллегия Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             23.01.2004 N 11
 
 
         Про стан та першочергові заходи
     з поліпшення охорони праці у галузі будівництва
       та промисловості будівельних матеріалів
 
 
   Заслухавши і обговоривши інформацію начальника Управління
науково-технічної  політики  та  інформаційних  технологій  у
будівництві Д.Барзиловича про стан та першочергові заходи з
поліпшення охорони праці у галузі будівництва та промисловості
будівельних матеріалів, колегія відзначає, що в галузі проводиться
певна робота з реалізації основних положень Закону України "Про
охорону праці". У зв'язку з розмежуванням функцій між
Держбудом України та Держжитлокомунгоспом України розроблена,
погоджена  з Держнаглядохоронпраці, ЦК профспілки працівників
будівництва і промисловості будівельних матеріалів України та
затверджена наказом  Держбуду  України  від  24.07.03  N 121
 >> ) "Галузева програма Держбуду України з поліпшення
стану  безпеки,  гігієни праці та виробничого середовища на
2001-2005 роки". Реалізація заходів цієї програми спрямована на
прискорення розроблення та введення в дію нормативних документів з
охорони праці, впровадження у виробництво безпечних засобів праці
тощо.
   В корпораціях галузі розробляються та вводяться  в  дію
комплексні системи  управління, охороною праці, Положення про
службу охорони праці, проводяться семінари з головними інженерами
та керівниками служб охорони праці, навчання посадових осіб та
спеціалістів з охорони праці.
   Аналіз виробничого травматизму у будівельному комплексі за
2003 рік свідчить про те, що більша частина його сталася в
організаціях  колективної і приватної форм власності. Розпад
великих будівельних об'єднань призвів до  ліквідації  раніше
напрацьованої системи управління охороною праці. У виробничих
організаціях  недержавної  форми   власності   недостатньо
кваліфікованих спеціалістів служб охорони праці, а в окремих
організаціях ці служби відсутні, керівники не всіх організацій
проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці,
деякі керівники будівельних організацій не мають відповідної
професійної освіти. В таких організаціях є випадки залучення до
роботи некваліфікованих працівників на певний термін договору для
виконання окремої одноразової роботи. Не маючи відповідного фаху
та досвіду виконання будівельних робіт, ця категорія робітників
має підвищений ризик травмування. У зв'язку з цим у 2003 році
збільшився рівень травматизму в будівельній галузі, у тому числі
зросла кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками.
   Заходи "Галузевої програми Держбуду України з поліпшення
стану  безпеки,  гігієни праці та виробничого середовища на
2001-2005 роки"профінансовані Фондом соціального страхування від
нещасних  випадків на виробництві та професійних захворювань
України у 2003 році лише на 20 відсотків, що ускладнює процес їх
своєчасного розроблення та впровадження.
   З метою поліпшення стану охорони праці у галузі будівництва
та промисловості будівельних матеріалів колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Схвалити пріоритетні заходи на 2004 рік Галузевої програми
Держбуду України поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на 2001-2005 роки.
   Управлінню науково-технічної  політики  та  інформаційних
технологій у будівництві (Д.Барзилович) врегулювати питання з
Фондом соціального  страхування  від  нещасних  випадків  на
виробництві та професійних захворювань України щодо включення до
пріоритетних заходів на 2004 рік додаткових пропозицій корпорацій
та інститутів будівельної галузі.
 
   2. З метою забезпечення реалізації положень Закону України
"Про охорону праці":
   - Заступнику    Голови    Комітету    О.Бондаренку,
Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська) для координації,
вдосконалення роботи з охорони праці і контролю за цією роботою
подати пропозиції щодо створення в апараті Держбуду України
структурного підрозділу з охорони праці в термін до 05.02.04.
   - Управлінню науково-технічної політики та  інформаційних
технологій у будівництві (Д.Барзилович) спільно з ЦК профспілки
працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів
України розробити проект Галузевої угоди з питань поліпшення умов
і безпеки праці протягом місяця.
   - Відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності
(В.Лісничук)  підготувати  доповнення  до  "Ліцензійних  умов
провадження  будівельної діяльності (вишукувальні та проектні
роботи для будівництва, зведення несучих та  огороджувальних
конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних
мереж)" щодо питань охорони праці в термін до
01.04.04.
   - Державній  архітектурно-будівельній  інспекції  України
(В.Папка), Управлінню цінової політики, експертизи та контролю
вартості у будівництві (П.Губень) посилити контроль за додержанням
вимог ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва", у
тому числі проектів виконання робіт, при проведенні перевірок
об'єктів будівництва та експертизи проектної документації.
 
   3. Керівникам   будівельних   корпорацій:   "Укрбуд",
"Укрбудматеріали",    "Укртрансбуд",    "Укрмонтажспецбуд",
"Укрметротунельбуд", "Украгропромбуд" вжити дієвих заходів щодо
докорінного поліпшення стану охорони праці на виробництві та
суттєвого зменшення травматизму, у тому числі:
   - розробити та реалізувати заходи щодо зниження в 2004 році
рівня травматизму на виробництві;
   - забезпечити безумовне виконання статутних повноважень у
сфері охорони праці відповідно до статті 36 Закону України "Про
охорону праці";
   - забезпечити першочергове фінансування витрат на охорону
праці в обсягах відповідно до Закону України "Про охорону праці"
;
   - розглядати на засіданнях правлінь корпорацій питання з
охорони праці не рідше одного разу на рік.
 
   4. Для координації робіт та опрацювання питань поліпшення
стану охорони праці у галузі будівництва  та  промисловості
будівельних матеріалів вважати за доцільне створити робочу групу
Держбуду України.
   Погодити персональний склад робочої групи.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
заступника Голови Комітету О.Бондаренка.
 
 Голова колегії                      В.Череп

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com