Типовая инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков (цепляльщиков), которые обслуживают грузоподъемные краны

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 16340 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаТиповая инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков (цепляльщиков), которые обслуживают грузоподъемные краны
Дата принятия25.09.1995
СтатусДействующий
Вид документаТиповая инструкция по охране труда
Шифр документа135
РазработчикГосударственный комитет Украины промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора
Принявший органГосударственный комитет Украины промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ
            ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
            І Н С Т Р У К Ц І Я
 
 N 135 від 25.09.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 жовтня 1995 р.
                   за N 372/908
                        Затверджено
                   наказом Державного комітету
                   України  по  нагляду  за
                   охороною       праці
                   від 25 вересня 1995 року
                      N 135 >> )
 
            Типова інструкція
      з безпечного ведення робіт для стропальників
         (зачіплювачів), які обслуговують
           вантажопідіймальні крани
 
           1. Загальні положення
   1.1. Дана Типова інструкція розроблена на основі Правил
будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (далі
- Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від
16.12.93  N 128, поширюється на всі підприємства, установи,
організації України, незалежно від їх  відомчої  (галузевої)
належності та громадян, які є власниками вантажопідіймальних
кранів (далі - кранів) або виконують роботи з їх застосуванням.
   1.2. У кожному цеху, на будівельному майданчику або іншій
дільниці робіт кранів для обв'язки, зачіплювання або підвішування
вантажів, адміністрацією підприємства (організації) повинні бути
призначені стропальники (зачіплювачі) із числа робітників, які
досягли 18 років, навчені за спеціальною програмою, затвердженою
Міністерством  освіти  або  міністерствами  (відомствами)  та
погодженою  з  Держнаглядохоронпраці  України,  атестовані
кваліфікаційною комісією та ті, що мають посвідчення на право
проведення таких робіт.
   1.3. На промислових підприємствах для підвішування на гак
крана вантажів без попередньої обв'язки (вантажі, які мають петлі,
римболти, цапфи, а також ті, що знаходяться в ковшах, баддях,
контейнерах  або  іншій тарі) або коли вантажі захоплюються
напівавтоматичними захоплювальними пристроями, можуть допускатися
робітники основних професій, додатково навчені за скороченою
програмою стропальника. До цих робітників пред'являються ті ж
вимоги, що й до стропальників.
   1.4. В надзвичайних ситуаціях, за відсутністю в  місцях
виконання робіт стропальників (необхідність оперативного виконання
робіт кранами по ліквідації наслідків катастроф, аварій, термінове
звільнення осіб, які постраждали при аваріях машин, обладнання,
руйнування будівель тощо) дозволяється  виконання  обов'язків
стропальника  інженерно-технічним працівникам, які навчені та
пройшли перевірку знань як стропальники відповідно до вимог
Правил.
   1.5. Під час роботи стропальник повинен мати при  собі
посвідчення  та  пред'являти  його  на  вимогу  інспектора
Держнаглядохоронпраці   України   (далі   -   інспектор),
інженерно-технічного  працівника,  який  здійснює  нагляд  за
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів
(далі - ІТП по нагляду) та осіб, відповідальних за безпечне
проведення робіт з переміщення вантажів кранами та утримання
вантажопідіймальних кранів у справному стані, а також на вимогу
кранівника.
   1.6. Періодична перевірка знань стропальників проводиться
комісією підприємства кожні 12 місяців.
   У випадку,  коли на підприємстві відсутня така комісія,
періодичну перевірку знань стропальників проводять в комісії
іншого підприємства або в комісії органу Держнаглядохоронпраці.
   Позачергова перевірка знань проводиться в таких випадках:
   - при переході з одного підприємства на інше;
   - на вимогу інспектора або ІТП по нагляду;
   - при перерві в роботі за спеціальністю більше ніж 6 місяців.
   1.7. Кількість стропальників, які обслуговують один кран,
визначається адміністрацією підприємства. При призначенні двох і
більше стропальників один з них призначається старшим.
   1.8. У тих випадках, коли зона, яка обслуговується краном,
повністю не оглядається з кабіни кранівника, для передачі сигналів
стропальника  кранівнику  особою,  відповідальною за безпечне
проведенння робіт з переміщення вантажів кранами, призначається
сигнальник з числа атестованих стропальників.
   1.9. Стропальник у своїй роботі підпорядковується особі,
відповідальній за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів
кранами.
   1.10. Допущений до самостійної роботи стропальник повинен:
   а) мати поняття про будову крана, який він обслуговує, та
знати його вантажопідіймальність; стропальники, які обслуговують
стрілові  самохідні  крани,  повинні  вміти  визначати  їх
вантажопідіймальність в залежності від вильоту стріли та положення
додаткових опор;
   б) вміти  підбирати  необхідні  для  роботи  стропи (по
вантажопідіймальності, числу віток, довжині та куту нахилу віток
стропа до вертикалі) та інші вантажозахоплювальні пристрої в
залежності від маси та характеру вантажу, який переміщується;
   в) вміти визначати пригодність стропів та інших знімних
вантажозахоплювальних пристроїв та тари;
   г) вміти проводити правильну обв'язку та підвішування вантажу
на гак;
   д) знати норми заповнення тари;
   е) знати та  застосовувати  в  роботі  установлений  на
підприємстві порядок подачі сигналів кранівнику;
   є) знати порядок та габарити складування вантажів;
   ж) знати  порядок безпечного проведення робіт стріловими
самохідними кранами поблизу ліній електропередачі;
   з) знати порядок звільнення від дії електроструму осіб, які
потрапили під напругу, способи надання їм  першої  медичної
допомоги;
   и) знати дану Типову інструкцію.
   1.11. Стропальник повинен знати місце знаходження рубильника,
через який подається напруга на головні тролейні проводи або
гнучкий кабель, який живить електричний кран, та вміти відключити
кран від електричної мережі в необхідних випадках.
          

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com