Приказ от 18.03.2004 № 48 Об усовершенствовании организации правовой работы предприятий, которые относятся к сфере управления Госстроя Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20485 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 18.03.2004 № 48 Об усовершенствовании организации правовой работы предприятий, которые относятся к сфере управления Госстроя Украины
Дата принятия18.03.2004
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа48
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

             18.03.2004 N 48


       Про вдосконалення організації правової
       роботи підприємств, що належать до сфери
          управління Держбуду України


   З метою забезпечення законності в роботі підприємств, що
належать до сфери управління Держбуду, залучення кваліфікованих
фахівців до  роботи  в  юридичних  службах,  активізації  і
вдосконалення правової роботи, посилення контролю за цією роботою
та відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
14.12.2001 N 1693 "Про вдосконалення організації
правової роботи в міністерствах, інших  центральних  органах
виконавчої влади" Н А К А З У Ю:

   1. Керівникам підприємств сфери управління Комітету:

   1.1. Забезпечити належний рівень правової роботи відповідно
до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого
центрального  органу  державної  виконавчої влади, державного
підприємства, установи, організації, затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 27.08.95 N 690.

   1.2. Ввести  у  штатний  розпис  підприємств  посади
юрисконсультів та вжити заходів щодо укомплектування юридичної
служби кваліфікованими фахівцями. До 01.05.2004 надати інформацію
про проведену роботу юридичному сектору Держбуду України.

   1.3. Вжити заходів щодо впровадження ефективних форм  і
методів діяльності юридичних служб та реалізації рекомендацій
органів юстиції.

   1.4. Забезпечити   обов'язкове   погодження   наказів,
господарських договорів тощо з юридичною службою підприємства.

   1.5. Забезпечувати  участь працівників юридичних служб у
роботі семінарів, інших заходів, які проводяться органами юстиції,
залучати юристів до правового виховання працівників; постійно
підвищувати кваліфікацію працівників юридичних служб.

   1.6. Створити належні умови для роботи юридичних служб,
зокрема,  забезпечити приміщеннями, необхідним обладнанням та
нормативними актами, іншою правовою інформацією.

   1.7. Забезпечити подання юридичному сектору Держбуду кожного
півріччя до 5 січня та 5 липня інформації:
   - про організацію позовної роботи за формою  згідно  з
додатком 1;
   - про склад юридичних служб за формою згідно з додатком 2.

   2. Юридичному сектору О.Ступак):

   2.1. Посилити методичне керівництво правовою роботою  на
підвідомчих Комітету підприємствах та забезпечити вдосконалення
організації цієї роботи в апараті Комітету.

   2.2. Здійснювати постійний моніторинг організації позовної
роботи підвідомчих Комітету підприємств. Забезпечувати подання
Мін'юсту в установленому ним порядку  відомостей  про  стан
організації правової роботи в Комітеті.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету В.Гречка.

 Голова Комітету                      В.Череп


                   Додаток 1
                   до наказу Держбуду
                   18.03.2004 N 48


              ІНФОРМАЦІЯ
         про організацію позовної роботи
   у ______________________________________________________
 (назва підприємства, що належить до сфери управління Держбуду)

N п/п Пред'явлені позовні заяви до підприємства Позовні заяви, пред'явлені підприємством Подано документів прокурорського реагування на дії посадових осіб підприємства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Най- ме- ну- ван- ня по- зи- ва- ча, міс- це- зна- ход- жен- ня Суть по- зов- них ви- мог Ціна по- зов- них вимог (якщо під- лягає гро- шовій оцін- ці) Най- мену- вання суду, гос- по- дар- сько- го суду. Дата та суть рі- шення Най- ме- ну- ван- ня від- по- ві- да- ча, міс- це- зна- ход- жен- ня Суть по- зов- них ви- мог Ціна по- зов- них вимог (якщо під- лягає гро- шовій оцін- ці) Най- мену- вання суду, гос- по- дар- сько- го суду. Дата та суть рі- шення Про- тестів (кіль- кість) Подан- ня (кіль- кість) Припис (кіль- кість)


                   Додаток 2
                   до наказу Держбуду
                   18.03.2004 N 48

               СКЛАД
    юридичної служби ________________________________
             (назва підприємства, що належить
             до сфери управління Держбуду)

N Назва юридичної служби (вказати підрозділ) Кількість працівників за штатом (із зазначенням посад) Фактично працює (повністю П. І. Б.) Служ- бовий теле- фон Ос- ві- та Стаж робо- ти за фахом Стаж роботи в цій юри- дичній службі Вакан- сії (кіль- кість, назва)
1 2 3 4 5 6 7 8 9Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ