Приказ от 14.09.1995 № 1175/189 О внесении изменений и дополнений в Методические указания по определению стоимости незавершенных строительством объектов, которые подлежат приватизации, утвержденных приказом Фонда государственного имущества и Минстройархитектуры Украины от 03.12.93 N 538/214

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 14.09.1995 № 1175/189 О внесении изменений и дополнений в Методические указания по определению стоимости незавершенных строительством объектов, которые подлежат приватизации, утвержденных приказом Фонда государственного имущества и Минстройархитектуры Украины от 03.12.93 N 538/214
Дата начала действия09.10.1995
Дата принятия14.09.1995
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа1175/189
РазработчикФонд государственного имущества Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций365/901
Дата регистрации в Министерстве Юстиций09.10.1995
Принявший органФонд государственного имущества Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
          МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
              Н А К А З
 
 N 1175/189 від 14.09.95       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 жовтня 1995 р.
                   за N 365/901
 
    Про внесення змін і доповнень до Методичних вказівок
    по визначенню вартості незавершених будівництвом
    об'єктів, що підлягають приватизації, затверджених
    наказом Фонду державного майна та Мінбудархітектури
         України від 03.12.93 N 538/214
    Щодо змін додатково див. Лист Держкоммістобудування
    N 9/20 від 24.01.96 )
 
   На виконання постанови  Кабінету  Міністрів України від
8 серпня 1995 року N 617 "Про хід виконання Указу
Президента України від 14 жовтня 1993 року N 456 "Про приватизацію
об'єктів   незавершеного   будівництва"   в   Запорізькій,
Івано-Франківській областях та м.Києві", Н А К А З У Є М О:
   1. Внести зміни і доповнення до Методичних вказівок по
визначенню вартості  незавершених   будівництвом   об'єктів,
затверджених наказом Фонду державного майна та Мінбудархітектури
від 03.12.93 N 538/214, та затвердити їх в редакції, що додається.
   2. Головному управлінню кошторисних норм, ціноутворення і
експертизи у  будівництві  Держкоммістобудування  забезпечити
доведення зазначених  Методичних  вказівок  до  зацікавлених
організацій.
   3. Наказ Фонду державного майна та Мінбудархітектури від
03.12.93 N 538/214  "Про Методичні вказівки по
визначенню вартості незавершених  будівництвом  об'єктів,  що
підлягають приватизації" вважати таким, що втратив чинність.
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на Першого
заступника Голови  Державного  комітету  України  у  справах
містобудування і архітектури Беркуту А.В. і заступника Голови
Фонду державного майна України Капцова О.І.
 
 Голова Фонду державного майна
 України                       Ю.Єхануров
 
 Виконуючий обов'язки Голови
 Державного комітету України
 у справах містобудування і
 архітектури                     А.Беркута
                        Затверджено
                   наказом Фонду   державного
                   майна України і Державного
                   комітету України у справах
                   містобудування і архітектури
                   від  14 вересня  1995 року
                   N 1175/189
            Методичні вказівки
     по визначенню вартості незавершених будівництвом
        об'єктів, що підлягають приватизації
           1. Загальні положення
   1.1. Методичні  вказівки (надалі Вказівки) по визначенню
вартості незавершених будівництвом  об'єктів,  що  підлягають
приватизації, розроблені згідно з чинним законодавством України,
зокрема Указами Президента України від  14 жовтня  1993 року
N 456/93 "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" і
від 2 червня 1995 року N 416/95 "Про внесення змін і доповнень до
Указу Президента України від 14 жовтня 1993 року N 456/93 "Про
приватизацію об'єктів незавершеного будівництва", на виконання
постанов Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1993 року
N 894  "Про заходи щодо виконання Указу Президента
України від 14 жовтня 1993 року "Про приватизацію об'єктів
незавершеного  будівництва"  і  від  8 серпня  1995 року
N 617 "Про хід виконання Указу Президента України від
14 жовтня 1993 р. N 456 "Про приватизацію об'єктів незавершеного
будівництва" в Запорізькій,  Iвано-Франківській  областях  та
м.Києві".
   1.2. Вказівки встановлюють механізм обчислення  відновної
вартості незавершених будівництвом об'єктів, що не входять до
складу цілісного майнового комплексу і приватизуються окремо.
Оцінка відновної вартості незавершених будівництвом об'єктів, що
входять до складу цілісного майнового комплексу провадиться у
відповідності з Методикою оцінки вартості об'єктів приватизації,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня
1995 року N 36.
   1.3. Приватизації  підлягають  незавершені  будівництвом
об'єкти, фінансування яких здійснювалось за рахунок державного,
республіканського (Автономна Республіка Крим) і місцевих бюджетів
всіх рівнів, а також коштів державних підприємств, їх об'єднань і:
   - тривалість будівництва яких перевищує нормативну більш як у
2 рази і рівень  будівельної  готовності яких складає менше
50 відсотків;
   - рівень будівельної готовності яких складає 50 відсотків і
більше, при відсутності джерел їх фінансування і при наявності
згоди органу, який уповноважений управляти відповідним державним
майном;
   - які законсервовані або тимчасово припинені будівництвом.
   1.4. Одночасно з приватизацією незавершених  будівництвом
об'єктів приватизуються або орендуються земельні ділянки, що
відведені в установленому порядку для будівництва цих об'єктів.
   Питання визначення вартості земельних ділянок або їх оренди
Вказівками не розглядаються. При оцінці земельних ділянок або
визначенні вартості їх оренди слід керуватися "Методикою грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених
пунктів", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
23 березня 1995 року N 213 ( 213-95-п ), з урахуванням змін і
доповнень до неї.
   1.5. Відновна вартість незавершених будівництвом об'єктів
визначається з урахуванням їх фактичного стану, наявності на
будівельному майданчику придатних до використання матеріалів,
виробів, конструкцій, не укладених в діло, устаткування  як
переданого, так і не переданого до монтажу, а також такого, яке не
потребує монтажу, інших факторів, що впливають на ціну продажу.
   1.6. Відновна вартість незавершених будівництвом об'єктів і
ціна продажу встановлюються на підставі розподілу їх за групами:
перспективні, безперспективні, звичайні, на основі сукупних ознак,
що наведений у додатку N 10 до цих Вказівок.
   Вказаний перелік ознак, що характеризують кожну групу, носить
орієнтовний характер, і може доповнюватися експертними комісіями в
процесі підготовки об'єктів до продажу.
   У випадку, коли за окремими ознаками об'єкт може відноситись
до різних груп, остаточне рішення приймається  за  поданням
експертної  комісії  органами  приватизації в залежності від
кон'юнктури ринку.
   1.7. Цей розподіл об'єктів розроблений виходячи з ознак,
характерних безпосередньо самій  будівлі  або  споруді,  без
урахування показників земельних ділянок, на яких вони розташовані.
   Показники по земельних  ділянках  приймаються  згідно  з
Методикою грошової оцінки земель, зазначеною в пункті 1.4 цього
розділу.
   1.8. Пропозиції щодо віднесення незавершених будівництвом
об'єктів до перспективних,  безперспективних  або  звичайних,
підготовлюються експертними комісіями.
   Остаточне рішення з цього питання  приймається  органами
приватизації.
   1.9. Рекомендується житлові будинки після продажу завершувати
і використовувати тільки за своїм первісним призначенням.
   Профіль об'єктів соціальної сфери  може  змінюватись  за
погодженням з органами місцевого самоврядування.
   Всі інші об'єкти після продажу повинні завершуватись, як
правило, на розсуд нового власника.
   1.10. Порядок  визначення  вартості  устаткування  в цих
Вказівках не розглядається. Якщо на об'єкті є устаткування, то
його  вартість  визначається окремо органами приватизації та
експертними комісіями  і  включається  в  відновну  вартість
незавершених будівництвом будівель або споруд.
     2. Визначення відновної вартості незавершених
       будівництвом  об'єктів,  що  підлягають
       приватизації*)1
 ____________________________________________
   *)1 - "відновна вартість незавершених будівництвом об'єктів,
що підлягають приватизації" в подальшому іменується "відновна
вартість об'єктів".
   2.1. Визначення  відновної вартості об'єктів здійснюється
одним із трьох можливих способів, в залежності від рішення
власника об'єкта, наявності проектної документації і кон'юнктури
ринку, а саме на підставі:
   - кошторисної вартості незавершених будівництвом об'єктів у
цінах 1984 року - I-й спосіб;
   - фактично проведених витрат по об'єкту приватизації - II-й
спосіб;
   - мінімальної ціни об'єкту приватизації під інвестиційні
гарантії  за  умови  завершення  будівництва  та  подальшого
використання об'єкта новим власником відповідно до договору про
приватизацію - III-й спосіб.
   2.2. I-й  і  II-й способи застосовуються для визначення
вартості незавершених будівництвом об'єктів, що відносяться до
перспективних (пункти 1.6, 1.7, 1.8 і додаток N 10 до цих
Вказівок).
   Вибір I-го або II-го способів відноситься до компетенції
органів приватизації.
   III-й спосіб застосовується для визначення вартості об'єктів,
що відносяться до неперспективних.
   Вартість звичайних об'єктів визначається у відповідності з
Методикою оцінки вартості об'єктів приватизації, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 1995 року
N 36  "Про затвердження Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації", з урахуванням рекомендацій пункту 2.3.5
цих Вказівок і застосуванням коефіцієнтів фізичного зносу, що
наведені в додатку N 11 до них.
   2.3. При I-му способі відновна вартість об'єктів визначається
за формулою:
Св = С1984 х Кгот. х Кф х Кц + Смат.       (2.3.)
   де: Св - відновна вартість об'єктів (в цінах, що склалися на
1 січня або 1 липня року, в якому проводиться приватизація
об'єкта);
   С1984 - повна кошторисна вартість незавершених будівництвом
об'єктів в  цінах  1984 року  (без  урахування  вартості
устаткування)*)2;
 ___________________________________________
   *)2 - "повна кошторисна вартість незавершених будівництвом
об'єктів в цінах 1984 року (без урахування вартості устаткування)"
в подальшому іменується "кошторисна вартість об'єктів".
   Кгот. - коефіцієнт,  що  відображає  рівень  будівельної
готовності об'єкта;
   Кф - коефіцієнт, що відображає фізичний знос будівлі;
   Кц -  коефіцієнт  цін,  який враховує змінення вартості
будівництва станом на 1 січня або 1 липня року, в  якому
проводиться  приватизація об'єкта, по відношенню до вартості
будівництва, обчисленої в цінах 1984 року;
   Смат. -  вартість  матеріалів,  виробів, конструкцій, що
завезені на майданчик і не укладені в діло (в цінах, що склалися
на 1 січня або 1 липня року, в якому проводиться приватизація
об'єкта).
   2.3.1. Повна кошторисна вартість (С1984) визначається на
підставі  проектно-кошторисної  документації,  що  належить
безпосередньо об'єкту, який приватизується.
   При відсутності  проектно-кошторисної  документації  повна
кошторисна вартість незавершених будівництвом об'єктів в цінах
1984  року може визначатись з застосуванням у встановленому
порядку:
   - укрупнених  кошторисних  норм  і  прейскурантів, якими
користувались учасники будівництва, коли діяли ціни 1984 року;
   - кошторисів до об'єктів-аналогів (в цінах 1984 року);
   - укрупнених показників вартості  окремих  конструктивних
елементів і видів будівельно-монтажних робіт, розрахованих за
даними кошторисів до робочих креслень об'єктів, що мають в своєму
складі такі проектні рішення (в цінах 1984 року).
   При незначному обсязі виконаних по незавершеному об'єкту
будівельно-монтажних робіт, за рішенням комісії, їх вартість може
бути обчислена організацією, що  готує  документацію,  шляхом
складання прямим рахунком кошторису в цінах 1984 року або в
базисних цінах 1993 року, виходячи з обсягів робіт, визначених за
робочими кресленнями та обмірами, проведеними під час обстеження
об'єкта, що приватизується. Кошторис складається у відповідності з
діючим порядком.
   2.3.2. Метод  визначення  повної  кошторисної  вартості
незавершених  будівництвом  об'єктів  вибирається  органами
приватизації і експертними комісіями на підставі рекомендацій,
зазначених в пункті 2.3.1 цих Вказівок.
   2.3.3. Під час складання акта обстеження (додаток N 2 до цих
Вказівок)  експертна  комісія  визначає (у відсотках) рівень
готовності будівель або споруд та їх технічний стан, за поданням
проектної організації або оцінщика. При цьому уточнюється перелік
виконаних робіт і їх обсяги у випадках, коли фактичний їх набір і
обсяг не відповідає врахованому проектно-кошторисною документацією
або витратам, обчисленим на підставі бухгалтерських даних.
   2.3.4. Коефіцієнт (Кгот.), що враховує рівень будівельної
готовності об'єкта, обчислюється виходячи з кошторисної вартості
фактично виконаних будівельно-монтажних робіт, на основі їх огляду
і обмірів в натурі або виконавчої документації.
   2.3.5. Технічний  стан  об'єкта  визначається  експертною
комісією, як правило, візуальним обстеженням.
   Коефіцієнти фізичного зносу будівель (Кф.) приймаються у
відповідності з додатком N 11 до цих Вказівок.
   При наявності  фізичних  пошкоджень  конструкцій,  робіт
експертна комісія на основі заключення відповідних фахівців,
складеного  в установленому порядку, визначає коефіцієнт, що
враховує кошти, необхідні на ремонт чи відновлення пошкоджених
конструкцій або незакінчених робіт. Розмір цього коефіцієнту
визначається відношенням вартості  ремонту  (відновлення)  до
вартості нових конструкцій (робіт).
   2.3.6. Коефіцієнти цін (Кц), що враховують змінення вартості
будівництва станом на 1 липня 1995 року по відношенню до вартості
будівництва в цінах 1984 року по галузях господарства України,
наведені в додатку N 9 до цих Вказівок.
   Кц - приймається по графі 2 додатка N 9.
   В подальшому такі коефіцієнти станом на 1 січня і 1 липня
відповідного  року  будуть  розроблятися  і   доводитися
Держкоммістобудування України.
   Якщо приватизація  незавершених  будівництвом  об'єктів
проводиться в першому півріччі,  застосовуються  коефіцієнти,
визначені станом на 1 січня року, в якому приватизується об'єкт;
другому півріччі - приймаються коефіцієнти, визначені станом на
1 липня року, в якому приватизується об'єкт.
   2.3.7. Вартість  наявних  на  будівельному  майданчику
матеріалів, виробів, конструкцій, не укладених в діло, (Смат.),
визначається з урахуванням їх придатності  до  використання,
виходячи з ринкових цін, які склалися на 1 січня або 1 липня року,
в якому проводиться приватизація об'єкта.
   2.4. Відновна вартість об'єкта приватизації при II-му способі
її визначення вміщує:
   - вартість, що складається з фактично проведених витрат на
незавершене будівництво об'єкта по окремих роках, зазначених в
бухгалтерських рахунках;
   - додаткові витрати, що виникли у зв'язку зі зростанням цін
на матеріальні і трудові ресурси за станом на 1 січня або 1 липня
року, в якому проводиться приватизація об'єкта;
   - вартість матеріалів, виробів і конструкцій, що завезені на
майданчик і не укладені в діло;
   - вартість устаткування, як переданого, так і не переданого
до монтажу, а також такого, яке не потребує монтажу.
   2.4.1. Для визначення відновної вартості об'єкта приватизації
розробляється відповідна довідка-розрахунок. Форма та приклад
заповнення наведені в додатку N 3 до цих Вказівок.
   2.4.2. Довідка-розрахунок вартості незавершеного будівництвом
об'єкта складається проектною організацією або іншою організацією,
у статуті якої зазначено право надання послуг при приватизації, на
підставі належно оформлених бухгалтерських довідок забудовника і
замовника про:
   - суму фактичних витрат на незавершене  будівництво,  з
розподілом  наростаючим  підсумком  за термінами їх освоєння
(витрати, що проведені окремо по роках: до 1 січня 1991, 1992,
1993, 1994, 1995 років і за 1995 рік *)3, та за їх видами:
будівельно-монтажні роботи  (з  урахуванням  інших  витрат),
устаткування та інвентар;
 ______________________________________________
   *)3 - При здійсненні приватизації в 1996 році замість "і за
1995 рік" слід "до 1 січня 1996 року і за 1996 рік" і далі так.
   - вартість придбання матеріалів, виробів, конструкцій, що
завезені на майданчик, але не укладені в діло, і устаткування, як
зданого, так і не зданого до монтажу, а також такого, яке не
потребує монтажу, з зазначенням їх переоціненої вартості і часу, в
який проводилася переоцінка.
   Забудовник показує бухгалтерські довідки по витратах, які не
знайшли відображення в обліку замовника.
   Довідка-розрахунок підписується членами експертної комісії і
затверджується органом приватизації в установленому порядку.
   2.4.3. Сума фактичних витрат на незавершений будівництвом
об'єкт перераховується в ціни, які склалися на 1 січня або 1 липня
року,  в  якому  проводиться  приватизація  об'єкта,  шляхом
застосування  відповідних  коефіцієнтів  змінення  вартості
будівництва.
   Коефіцієнти цін, що враховують змінення вартості будівництва
станом на 1 липня 1995 року по відношенню до вартості будівництва
в поточних цінах відповідних термінів по галузях господарства
України, наведені в додатку N 9 до цих Вказівок.
   У подальшому такі коефіцієнти станом на 1 січня і 1 липня
відповідного   року  будуть  розроблятися  і  доводитися
Держкоммістобудування України. Порядок їх застосування наведений в
пункті 2.3.6 цих Вказівок.
   2.4.4. Вартість матеріалів, виробів, конструкцій, що завезені
на майданчик, але не укладені в діло, і устаткування, як зданого,
так і не зданого до монтажу, а також такого, яке не потребує
монтажу, визначається прямим рахунком в цінах, які склалися на
1 січня або 1 липня року, в якому проводиться приватизація
об'єкта, з урахуванням їх придатності до використання,  яке
визначається організацією-оцінщиком.
   2.4.5. У випадках, коли матеріали, вироби, конструкції, що
завезені на майданчик, але не укладені в діло, і устаткування, яке
не здано до монтажу, не можуть бути використані покупцем, питання
щодо їх реалізації вирішується органом приватизації за погодженням
із замовником (забудовником).
   2.5. Відновна вартість незавершених будівництвом об'єктів
приватизації,  що  віднесені  до  неперспективних,  дорівнює
мінімальній ціні, (III спосіб).
   Мінімальна ціна визначається ринковою вартістю устаткування,
матеріалів, виробів, конструкцій, які мають бути отримані при
розбиранні незавершених будівель і  споруд  (у  тому  числі
тимчасових)  і які після розбирання придатні для подальшого
використання, а також ті, що наявні на будівельному майданчику і
придатні для подальшого використання.
   В мінімальну ціну не включаються:
   - витрати на розбирання устаткування, матеріалів, виробів,
конструкцій та приведення їх в стан придатності до використання;
   - вартість устаткування, матеріалів, виробів, конструкцій,
які не можуть бути розібрані або використані після розбирання.
Такі матеріальні ресурси підлягають списанню.
   3. Визначення ціни продажу незавершеного будівництвом
     об'єкта, що підлягає приватизації
   3.1. Остаточна ціна продажу об'єкта приватизації визначається
під час проведення аукціону або конкурсу, а також при укладанні
угоди про купівлю-продаж об'єкта з одним покупцем, за умови
завершення будівництва та подальшого використання об'єкта новим
власником відповідно до договору про приватизацію.
   3.2. При  відсутності  заяв  на  приватизацію  об'єкта
незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів від дня
опублікування переліку об'єктів, що пропонуються для (підлягають)
приватизації, державний орган приватизації приймає рішення про
повторний продаж його на аукціоні, за конкурсом. При повторному
проведенні  аукціону,  конкурсу  можлива зміна умов продажу,
включаючи початкову ціну. У цьому разі початкову ціну може бути
зменшено не більш як на 50 відсотків.
   3.3. У протоколі, який ведеться (у відповідності з діючим
положенням про способи приватизації) під час проведення аукціону
або конкурсу, а також при складанні угоди про купівлю-продаж з
одним покупцем, записується  відновна  вартість  незавершеного
будівництвом об'єкта і вартість земельної ділянки, витрати, що
пов'язані з приватизацією об'єкта та ціна його продажу.
    4. Організація роботи по підготовці до приватизації
     незавершених будівництвом об'єктів
   4.1. Роботу  по  підготовці до приватизації незавершених
будівництвом об'єктів здійснює експертна комісія по приватизації.
   4.2. В  експертну  комісію  по приватизації незавершених
будівництвом об'єктів входять представники:
   - державного органу приватизації;
   - системи  Державного  комітету  України  у  справах
містобудування і архітектури;
   - обласного (міського) управління по земельних ресурсах;
   - управління   архітектури   облдержадміністрацій   або
міськвиконкомів;
   - органу управління (міністерства, відомства та інше);
   - замовника;
   - обласного (міського) управління капітального будівництва.
   Для участі у роботі комісії, при необхідності можуть бути
залучені  представники  обласної  пожежної охорони; підрядної
організації; обласного (міського) управління охорони навколишнього
середовища; обласного (міського) управління внутрішніх справ.
   4.3. По переліку незавершених будівництвом об'єктів,  що
намічені для приватизації, орган приватизації доручає відповідним
проектним організаціям або іншим організаціям, які мають право на
підготовку документації для приватизації, здійснити роботу по
визначенню відновної вартості об'єкта, по обстеженню його стану, а
також по підготовці необхідної для приватизації документації і
пропонує їй укласти договір з забудовником (замовником)  на
виконання робіт по підготовці об'єкта до приватизації.
   4.4. Орган приватизації повідомляє забудовнику (замовнику) і
організації, що готує документи для приватизації об'єкта, про
рішення приватизувати незавершений  об'єкт,  необхідність  їх
спільної  участі  в підготовці документації, дату проведення
аукціону або конкурсу і термін представлення  йому  належно
оформленої документації по приватизації об'єкта в повному обсязі.
   4.5. Відповідальною за підготовку всієї документації  по
об'єкту, що підлягає приватизації, є організація-забудовник, яка
після  відповідного  повідомлення  її  органом  приватизації
зобов'язана повідомити організацію-замовника по будівництву (якщо
забудовником ці функції передано іншій організації), підрядчика,
постачальників устаткування і матеріалів та інші організації і
підприємства, що мають господарські відносини з будовою, про те,
що об'єкт підлягає приватизації. Забудовник зобов'язаний також
установити за погодженням з комісією кінцевий термін, протягом
якого,  за  необхідністю, повинно бути здійснене звірення і
уточнення взаєморозрахунків, вказуючи при  цьому,  що  після
закінчення строку будь-які претензії прийняті бути не можуть. При
цьому дебіторська та кредиторська заборгованості, строк давності
позову яких минув, не враховуються.
   4.6. Одночасно забудовник (замовник) передає  відповідній
організації, що здійснює підготовку документації для приватизації
об'єктів, адресу об'єкта, який має приватизуватись.
   4.7. Передача експертній комісії забудовником або замовником
документації по незавершеному будівництвом об'єкту оформляється
актом приймання-передачі, що складається за формою, наведеною в
додатку N 1.
   4.8. До складу робіт, які виконуються організацією,  що
здійснює підготовку документації для приватизації незавершеного
будівництвом об'єкта, входять:
   - участь в обстеженні будівельного майданчика і технічного
стану об'єкта, що приватизується, із складанням, при необхідності,
виконавчих схем, виконаних по незавершеному будівництвом об'єкту
робіт і встановлених конструкцій;
   - складання розрахунків відновної вартості об'єкта;
   - участь   у  складанні  переліків  окремих  частин
проектно-кошторисної документації, а також технічної документації
по устаткуванню з оцінкою її комплектності, повноти і правильності
оформлення; надання, за необхідністю  допомоги  замовнику  і
підрядчику в  дооформленні  і  укомплектуванні  перерахованої
документації;
   - участь у складанні акта інвентаризації і оцінці завезених
на майданчик, але не укладених в діло матеріалів, виробів і
конструкцій і не зданого в монтаж або не потребуючого монтажу
устаткування;
   - складання   спільно   з  забудовником  (замовником)
довідки-розрахунку витрат на підготовку об'єкта до приватизації, а
також місячної суми витрат на охорону об'єкта до його передачі
покупцеві;
   - участь у складанні акта приймання-передачі об'єкта.
   4.9. Акт обстеження будівельного майданчика і технічного
стану  незавершеного будівництвом об'єкта, що приватизується,
(форма і приклад заповнення (див. додаток N 2), складається за
участю  представників  органу  приватизації,  забудовника,
генпідрядчика та  організації,  що  готує  документацію  для
приватизації,  повинен відображати стан під'їздів до будови,
відстань до доріг загального користування, наявність належних
будові  відводів,  вводів  комунікацій, призначених  для її
забезпечення водою,  електроенергією, теплом, газом та іншими
ресурсами в період будівництва, наявність  і  характеристику
тимчасових (титульних і нетитульних) і постійних будівель та
споруд, які є на майданчику, а також наявність опису технічного
стану незавершеного будівництвом об'єкта, що приватизується, з
додатком, за необхідністю, виконавчих схем по окремих конструкціях
і видах робіт.
   По об'єктах, що знаходяться на консервації, рекомендується
використовувати існуючу технічну документацію, пов'язану з її
підготовкою і виконанням.
   4.10. Витрати по підготовці об'єкта до приватизації, що не
ввійшли в його відновну вартість, включаючи витрати на підготовку
і  оформлення документації та інше, визначаються відповідною
організацією разом з забудовником (замовником) і відображаються
в акті приймання-передачі окремим пунктом (додаток N 1).
   4.11. Документація, що передається  органу  приватизації,
повинна бути належно оформлена:
   а) всі текстові матеріали зброшуровані в  хронологічному
порядку,  пронумеровані,  прошнуровані,  скріплені печаткою і
підписом відповідальної особи організації, яка передає документи;
   б) креслення - укладені в пронумеровані папки, кожна із яких
забезпечується описом (докладним переліком креслень) з зазначенням
загального  числа  аркушів,  завірених  печаткою  і підписом
відповідальної особи;
   в) виконавча документація подається в оригіналах, складених в
порядку,  передбаченому  вказівками  по  її  оформленню,  в
зброшурованому вигляді (підпункт "а").
   4.12. Термін підготовки об'єкта до приватизації і вартість
цієї роботи зазначаються у відповідному договорі, укладеному із
забудовником (замовником).
   4.13. Термін підготовки об'єкта до приватизації визначається
графіком виконання робіт з урахуванням відповідної технології та
обсягів і не повинен перевищувати 15 днів.
   4.14. Вартість виконання робіт, що пов'язана з приватизацією
об'єкта, визначається за формою Зп.
   4.15. Методичне керівництво роботою по визначенню відновної
вартості незавершених будівництвом об'єктів здійснює Державний
комітет України у справах містобудування і архітектури.
                        Додаток N 1
                   до Методичних вказівок  по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
           Акт приймання-передачі
  документації по незавершеному будівництвом 12-квартирному
  цегляному жилому  будинку, що підлягає приватизації,
         в м.Каневі по вул.Польовій, 20
          (Форма - приклад заповнення)
       Забудовник: Завод пластмас у м.Каневі
         30 вересня 1995 року  м.Канів
   Ми, які нижче підписалися, представники органу, що здійснює
приватизацію _____________________________________________________
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
і представник забудовника (замовника) ____________________________
                   (посада,  прізвище,  ім'я,
 __________________ за участю представника _______________________
  по батькові)              (найменування організа-
 _________________________________________________________________
 ції, що готує документацію, посада, прізвище, ім'я, по батькові)
склали даний акт про те, що цього числа перший прийняв, а другий
здав  таку  документацію  по  незавершеному  будівництвом
12-квартирному  цегляному  жилому  будинку  в  м.Каневі  по
вул.Польовій, 20:
   1. Акт обстеження будівельного майданчика і технічного стану
розташованого на ньому незавершеного будівництвом жилого будинку
(додаток N 2);
   2. Розрахунок   кошторисної   і   відновної  вартості
будівельно-монтажних робіт,   виконаних   по   незавершеному
будівництвом об'єкту (додаток N 3);
   3. Перелік проектно-кошторисної документації, що передається
по незавершеному будівництвом об'єкту (додаток N 4);
   4. Перелік  виконавчої  документації  по  незавершеному
будівництвом об'єкту, що передається за актом приймання-передачі
(додаток N 5);
   5. Акт  інвентаризації  і  оцінки  матеріалів,  виробів,
конструкцій, що завезені на будівельний майданчик і не укладені в
діло, а також обладнання, що не здане до монтажу, які включаються
до вартості незавершеного будівництвом об'єкта, що приватизується
(додаток N 6);
   6. Перелік технічної документації по устаткуванню, пристроях
і обладнанню, що приватизуються разом із незавершеним будівництвом
об'єктом (додаток N 7);
   7. Довідка-розрахунок суми витрат на підготовку незавершеного
будівництвом об'єкту до приватизації і його охорону в період
дооформлення продажу і передачі новому власнику (додаток N 8);
   Даний акт і додатки до нього складені в 4-х примірниках, два
з яких передаються органу приватизації, і по одному - іншим
учасникам складання акту.
   Документацію здав ___________________________________________
            (підпис, ініціали, прізвище представника
 _________________________________________________________________
              забудовника)
   Документацію прийняв ________________________________________
             (підпис, ініціали, прізвище представника
 _________________________________________________________________
            органу приватизації)
   В прийманні і передачі брали участь:
   Представник організації, що готує документацію ______________
 _________________________________________________________________
          (підпис, ініціали, прізвище)
   Примітка: Якщо які-небудь із перелічених додатків у зв'язку з
їх непотрібністю відсутні, в акті вони не згадуються, а нумерація
додатків відповідно змінюється.
                        Додаток N 2
                   до Методичних вказівок  по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
             Акт обстеження
      будівельного майданчика по вул.Польовій, 20
      і технічного стану розташованого на ньому
      незавершеного будівництвом 12-квартирного
           цегляного жилого будинку
          (Форма - приклад заповнення)
        25 вересня 1995 року    м.Канів
   Ми, які нижче підписалися, представники: ____________________
 _________________________________________________________________
 (найменування органу приватизації, посада, прізвище, ініціали)
забудовника ______________________________________________________
         (найменування, посада, прізвище, ініціали)
генпідрядної організації _________________________________________
            (найменування, посада, прізвище, ініціали)
і організації, що готує документацію _____________________________
            (найменування, посада, прізвище, ініціали)
склали цей акт у тому, що сьогодні нами спільно проведено огляд
будівельного майданчика і визначено технічний стан розташованого
на ньому  незавершеного  будівництвом 12-квартирного цегляного
жилого будинку, а також  відповідність  виконаних  в  натурі
конструкцій і робіт тим, що передбачені проектною документацією.
При цьому встановлено таке:
   1. Будівельний майданчик розташовано на відстані 200 м від
дороги загального користування, що має  тверде  покриття,  і
поєднаної з нею грунтової дороги без покриття або покращення.
Вздовж північної і західної межі ділянки є 40 м огорожі з колючого
дроту в 8 ниток на стовпчиках з азбестоцементних труб, що потребує
ремонту. По інших межах будівельного майданчика огорожа відсутня.
   До ділянки підведена повітряна ЛЕП 0,4 кВ на дерев'яних
опорах довжиною 40 м, що потребує відновлювального ремонту, а на
самій ділянці є: біля 20 куб.м піску і 5 куб.м гранітного щебеню
(акт інвентаризації матеріалів і виробів, що не укладені в діло -
додаток N 6); у тимчасовому відвалі - біля 10 куб.м рослинного
грунту. Є також тимчасова дощата дворова вбиральня на 2 очка,
виконано вертикальне планування приблизно 60% майданчика ділянки,
зроблені тимчасові грунтові проїзди. В окремих місцях майданчика
знаходиться біля 3 куб.м  будівельного  сміття.  Незакінчена
будівництвом споруда цегляного будинку розташована на ділянці
згідно з проектом і знаходиться на консервації і під охороною, у
зв'язку з чим стан конструкцій і робіт, що виконані, задовільний.
По споруді  повністю  закінчене  влаштування  фундаментів  з
горизонтальною гідроізоляцією, виконана зворотна засипка пазух і
почата кладка цегляних стін у 2 цеглини в осях 1, 3, 6 і 8 на
ділянках А-Г на висоту 1,2-1,5 м від обрізу фундаментів (схема
додається). Виконавча документація по виконаних у натурі роботах є
і передається відповідно до переліку, наведеного в додатку N 5 до
акта приймання-передачі.
   Додаток: Виконавча схема кладки на 1 аркуші.
   Представники:
   Органу приватизації _________________________________________
                (підпис, ініціали, прізвище)
   Забудовника     _________________________________________
                (підпис, ініціали, прізвище)
   Генпідрядчика    _________________________________________
                (підпис, ініціали, прізвище)
   Організації, що готує документацію __________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)
                        Додаток N 3
                   до Методичних вказівок  по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
                        Затверджую
                   ____________________________
                   (посада  керівника  органу
                   ____________________________
                        приватизації)
                   ____________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)
                   "___"________________199__р.
            Довідка-розрахунок
     відновної вартості незавершеного будівництва
     12-квартирного цегляного житлового будинка по
     вул.Польовій, 20 в цінах, що склалися на
            1 липня 1995 року
             (форма-приклад)
   1. Сума  фактичних  витрат  на незавершений будівництвом
житловий будинок у цінах відповідних періодів складає (тис.крб.):
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 |Джерело даних |  Період  | Всього |    у тому числі   |
 |       |      |     |—————————————————————————|
 |       |      |     |будівельно- |устаткування|
 |       |      |     |монтажні і |приладдя та |
 |       |      |     |інші витрати|інвентар  |
 |——————————————+————————————+—————————+————————————+————————————|
 |    1   |   2   |  3  |   4   |   5   |
 |——————————————+————————————+—————————+————————————+————————————|
 |1. Довідка за-| до 01.01.91|  5  |   5   |   -   |
 |воду пластмас | 1991 рік |  7  |   7   |   -   |
 |(забудовника) |      |     |      |      |
 |від 16.08.95 |      |     |      |      |
 |N 13/26    |      |     |      |      |
 |——————————————+————————————+—————————+————————————+————————————|
 |2. Довідка УКБ| до 01.01.91|  4,63 |   4,23 |   0,40 |
 |облдержадміні-|  1991 рік |  7,7 |   6,82 |   0,88 |
 |страції (замов|  1992 рік |  33,79 |   32,67 |   1,12 |
 |ника)     | з 01.01.93|  56,80 |   55,30 |   1,50 |
 |від 23.08.95 | до 20.12.93|     |      |      |
 |N ГА-18/24-122|      |     |      |      |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Вказані в таблиці суми фактичних витрат прийняті на підставі
бухгалтерських довідок, що додаються до цього розрахунку.
   2. Сума фактичних витрат на незавершений будівництвом жилий
будинок перерахована в ціни, що склалися станом на 1 липня
1995 року, на підставі коефіцієнтів, що зазначені в додатку N 9 до
цих Вказівок.
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 |Періоди виконання|    Види витрат    |    Всього   |
 |робіт      |—————————————————————————|          |
 |         |будівельно-|устаткування,|          |
 |         |монтажні  |приладдя,  |          |
 |         |роботи і  |інвентар   |          |
 |         |інші витра-|       |          |
 |         |ти     |       |          |
 |—————————————————+———————————+—————————————+———————————————————|
 |     1    |   2   |   3   |     4     |
 |—————————————————+———————————+—————————————+———————————————————|
 |1. До 1 січня  |      |       |          |
 |  1991 року   |    9,23|    0,40 |      9,63  |
 |коефіцієнти (раз)| 152900  |  183480  |     -     |
 |в цінах, що скла-|      |       |          |
 |лися на     |      |       |          |
 |1 липня 1995 року| 1411267  |  73392  |   1484659    |
 |—————————————————+———————————+—————————————+———————————————————|
 |2. 1991 рік   |   13,82|    0,88 |     14,7   |
 |коефіцієнти (раз)|  69500  |  83400  |     -     |
 |в цінах, що скла-|      |       |          |
 |лися на     |      |       |          |
 |1 липня 1995 року| 960490  |  73392  |   1033882    |
 |—————————————————+———————————+—————————————+———————————————————|
 |3. 1992 рік   |   32,67|    1,12 |     33,79  |
 |коефіцієнти (раз)|  2320  |   2784  |     -     |
 |в цінах, що скла-|      |       |          |
 |лися на     |      |       |          |
 |1 липня 1995 року|  75794,4 |   3118,08 |    78912,48  |
 |—————————————————+———————————+—————————————+———————————————————|
 |4. 1993 рік   |   55,30|    1,50 |     56,80  |
 |коефіцієнти (раз)|   46,6 |    55,92 |     -     |
 |в цінах, що скла-|      |       |          |
 |лися на     |      |       |          |
 |1 липня 1995 року|  2576,98|    83,88 |    2660,86  |
 |—————————————————+———————————+—————————————+———————————————————|
 |Підсумок в зміша-|      |       |          |
 |них цінах    |   111,02|    3,90 |     114,92  |
 |—————————————————+———————————+—————————————+———————————————————|
 |Підсумок в цінах |      |       |          |
 |1995 року з кое- | 2450128,38|  149985,96 |   2600114,34  |
 |фіцієнтом зносу |    0,94|    0,98 |     -     |
 |—————————————————+———————————+—————————————+———————————————————|
 |Разом з урахуван-|      |       |          |
 |ням коефіцієнту |      |       |          |
 |зносу      | 2303120,68|  146986,24 |   2450106,92  |
 |———————————————————————————————————————————————————————————————|
 |Примітка: 1. Коефіцієнти змінення вартості БМР та інших витрат |
 |       і коефіцієнти фізичного зносу, що прийняті у розра|
 |       хунку, наведені в додатках N 9, N 11 до Вказівок. |
 |     2. Коефіцієнти змінення вартості устаткування, прилад|
 |       ддя та інвентарю, а також коефіцієнту фізичного|
 |       зносу у розрахунку прийняті умовно.        |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   3. Вартість завезених на майданчик, але не укладених в діло
матеріалів, виробів, конструкцій,  які  передаються  разом  з
об'єктом, що приватизується, з урахуванням міри їх придатності,
становлять 2390,9 тис.крб. (додаток N 6).
   4. Враховуючи, що фізичних пошкоджень конструкцій, робіт,
немає, коефіцієнт, що враховує кошти на їх ремонт чи відновлення,
не застосовується (на підставі висновків експертної комісії).
   5. Відновна  вартість  незавершеного  будівництвом жилого
будинку по вул.Польовій, 20,  що  приватизується,  становить
2452497,82 тис.крб, (2450106,92+2390,9).
   Розрахунок склав ____________________________________________
             (посада, підпис, ініціали, прізвище)
   Голова комісії ______________________________________________
               (підпис, ініціали, прізвище)
   Члени комісії  по  приватизації незавершених будівництвом
об'єктів: ________________________________________________________
            (підпис, ініціали, прізвище)
   "____"_______________199__року
                        Додаток N 4
                   до Методичних  вказівок по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
   Перелік проектно-кошторисної документації, що передається
   по незавершеному будівництвом 12-квартирному цегляному
        жилому будинку по вул.Польовій, 20
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 |   Найменування документації    |Кількість|  Примітка  |
 |                   |примірни-|       |
 |                   |ків   |       |
 |——————————————————————————————————————+—————————+——————————————|
 |1. Акт про відведення земельної ділян-|   2  |       |
 |  ки з додатками           |     |       |
 |2. Генплан ділянки          |   2  | синька    |
 |3. Суміщений генплан з нанесеними під-|   2  | Те ж     |
 |  земними мережами          |     |       |
 |4. Архітектурні і конструкторські робо|   2  | У папках з  |
 |  чі креслення по будівельній частині|     | описами   |
 |  проекту              |     |       |
 |5. Робочі креслення інженерних мереж |   2  | Те ж     |
 |  та благоустрою           |     |       |
 |6. Робочі креслення інженерного облад-|     |       |
 |  нання:               |     |       |
 |  а) опалення з дозволом на підклю- |   2  | В окремій па|
 |   чення до теплоцентралі     |     | пці з описом |
 |  б) газопостачання         |     |       |
 |7. Проект електропостачання, вентиля- |   2  | Те ж     |
 |  ції, телефонізації і радіофікації |     |       |
 |8. Об'єктний і локальний кошториси,  |   2  | в цінах   |
 |  складені за робочими кресленнями  |     | 1984 року  |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Від забудовника _____________________________________________
               (посада, ініціали, прізвище)
   Від підрядчика _____________________________________________
               (посада, ініціали, прізвище)
   Від організації, що готує документацію ______________________
                   (посада, ініціали, прізвище)
   Дата складання
                        Додаток N 5
                   до Методичних  вказівок по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
   Перелік проектно-кошторисної документації, що передається
   по незавершеному будівництвом 12-квартирному цегляному
   жилому будинку по вул.Польовій, 20, що передається за
           актом приймання-передачі
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 |    Найменування документів    |Кількість|  Примітка  |
 |                   |примірни-|       |
 |                   |ків   |       |
 |——————————————————————————————————————+—————————+——————————————|
 |1. Журнал робіт            |   1  |Окрема брошура|
 |2. Акти:               |     |       |
 |  на розбивку плями будинку     |   1  |       |
 |  на розбивку осей будинку      |   1  |       |
 |  огляд дна траншей і котлованів   |   1  |Два акти   |
 |  на влаштування фундаментів     |   1  |Два акти   |
 |  огляд паль до занурення динамічного|     |       |
 |  випробування пробної палі     |   1  |       |
 |  на влаштування розтверку      |   1  |       |
 |3. Журнал занурення (забивання) паль |   1  |       |
 |4. Зведена відомість занурення паль  |   1  |       |
 |5. Звіт про випробування паль статис- |     |       |
 |  тичним навантаженням        |   1  |Окрема брошура|
 |6. Журнал бетонних робіт       |   1  |       |
 |7. Виконавча схема фундаментів в осях |     |       |
 |  А-Г і 1-8             |   1  |       |
 |8. Акти на приховані роботи:     |     |       |
 |  - по гідроізоляції стін підвала  |   1  |       |
 |  - по засипці траншей при укладанні |     |       |
 |   зовнішніх каналізаційних мереж  |     |       |
 |   і таке інше           |     |       |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Здав: _______________________________________________________
      (посада, підпис, ініціали, прізвище відповідального
             представника замовника)
   Прийняв: ____________________________________________________
       (посада, підпис, ініціали, прізвище відповідального
                представника замовника)
   В прийманні-передачі брав участь ____________________________
                   (посада, підпис, ініціали,
 _________________________________________________________________
  прізвище представника організації, що готує документації)
   Дата приймання
                        Додаток N 6
                   до Методичних  вказівок по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
                Акт
  інвентаризації і оцінки матеріалів, виробів, конструкцій,
  що завезені на майданчик і не укладені в діло, а також
  устаткування,  що  не  здане до монтажу або монтажу
  не потребує, які включаються  до  відновної вартості
  незавершеного будівництвом об'єкта, який приватизується
         (жилбудинок по вул.Польовій, 20)
          (форма-приклад заповнення)
  30 листопада 1995 року               м.Канів
   Ми, які нижче підписалися, представники:
замовника ________________________________________________________
            (посада, ініціали, прізвище)
   Генерального підрядчика _____________________________________
                 (посада, ініціали, прізвище)
і __________________________________, яка оформляє документацію по
   (найменування організації)
приватизації зазначеного об'єкта _________________________________
                  (посада, ініціали, прізвище)
склали цей акт у тому, що нами виконана інвентаризація, обмір і
оцінка з урахуванням придатності для подальшого  використання
матеріалів, виробів і конструкцій, що завезені на будівельний
майданчик і не укладені в діло, які підлягають включенню у
відновну вартість незавершеного будівництвом жилого будинку по
вул.Польовій, 20.
   При цьому встановлено, що на будівельному майданчику такі
матеріали, які не укладені в діло, і вартість яких з урахуванням
приведення їх у стан придатності для використання, становить:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 | Найменування |Одини-|Кіль-|Ціна з |Загальна|   Примітка   |
 | матеріалів  |ця ви-|кість|ураху- |вартість|         |
 |       |міру |   |ванням |тис.крб |         |
 |       |   |   |придат-|    |         |
 |       |   |   |ності, |    |         |
 |       |   |   |тис.крб|    |         |
 |——————————————+——————+—————+———————+————————+——————————————————|
 |    1   |  2 |  3 |  4 |  5  |     6    |
 |——————————————+——————+—————+———————+————————+——————————————————|
 |Пісок яровий |куб.м | 19,8|  45 |  891 |Потребує просіюва-|
 |       |   |   |    |    |ння і згортання у |
 |       |   |   |    |    |купи       |
 |Щебінь кам'я- | "-" | 5,3| 283 | 1499,9|Потребує грохотан-|
 |ний, фракція |   |   |    |    |ня і правильнорго |
 |20-40 мм   |   |   |    |    |складування    |
 |——————————————+——————+—————+———————+————————+——————————————————|
 |Разом:    |   | - |  - | 2390,9|         |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Представники:
   Замовника ___________________________________________________
             (підпис, ініціали, прізвище)
   Генпідрядчика _______________________________________________
               (підпис, ініціали, прізвище)
   Організація, яка готує документацію _________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)
   Примітка: За  наявності  устаткування,  призначеного  для
        встановлення на об'єкті, яке на здане у монтаж,
        його наявність і відновна вартість оформлюються
        актом, складеним за участю представників органу
        приватизації,   забудовника   (замовника)   і
        організації, яка готує документацію
                        Додаток N 7
                   до Методичних  вказівок по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
  Перелік технічної документації по устаткуванню, пристроях
  і обладнанню, що приватизуються разом із незавершеним
     будівництвом жилим будинком по вул.Польовій, 20
   До переліку включається документація, що надійшла по об'єкту,
по обладнанню (креслення на складання і монтаж, схеми змазування,
охолодження, ущільнення, автоматики та ін., робочі креслення,
паспорти,  сертифікати  та  інші документи по трубопроводах;
експлуатаційна документація, що включає схеми строповки, вказівки
по монтажу устаткування, вимоги до його зберігання і методів
розконсервації, підготовці і проведенню індивідуальних іспитів та
передачі  для комплексного випробування), а також супровідна
документація по кожній одиниці устаткування,  формуляри  або
паспорти на саме устаткування і комплектуючі та інші вироби, що
входять до комплексу постачання, комплектовочні відомості  і
упаковочні листи.
   Технічна документація по устаткуванню брошурується, аркуші
прошиваються, нумеруються,  скріплюються  печаткою  і підписом
відповідальної особи.
   Цією ж відповідальною особою підписується вказаний перелік.
   Відповідальна особа _________________________________________
                (підпис, ініціали, прізвище)
                        Додаток N 8
                   до Методичних вказівок  по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
            Довідка-розрахунок
   суми витрат на підготовку незавершеного будівництвом
   жилого будинку по вул.Польовій, 20  до приватизації
   і його охорону в період дооформлення продажу і передачі
             новому власнику
           (заповнення зразкове)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 |  Обгрунтування  |Найменування робіт і витрат| Сума тис.крб. |
 |———————————————————+———————————————————————————+———————————————|
 |1. Договір від   |Вартість виконаних робіт  |        |
 |  10.08.95 N 67-93|(найменування організації, |        |
 |          |що готує документацію) по |        |
 |          |підготовці об'єкта до прива|        |
 |          |тизації (перераховуються ро|        |
 |          |боти, що передбачені догово|        |
 |          |ром із замовником з числа |        |
 |          |передбачених п.4.8 Вказівок|   2200   |
 |———————————————————+———————————————————————————+———————————————|
 |2. Довідка про фак-|Затрати по складанню викона|        |
 |  тичні затрати  |вчих схем, друкуванню, роз-|        |
 |          |множенню, брошуруванню та |        |
 |          |оформленню документів по  |        |
 |          |приватизації        |   2700   |
 |———————————————————+———————————————————————————+———————————————|
 |3. Рахунки транспо-|Оплата транспортних послуг |        |
 |  ртної організа- |під час виїзду на об'єкт  |        |
 |  ції       |              |    450   |
 |———————————————————————————————————————————————————————————————|
 |          Разом затрат по підготовці         |
 |          об'єкта до приватизації      5350   |
 |———————————————————————————————————————————————————————————————|
 |4. Договір з відді-|Оплата позавідомчій патру- |        |
 |  лом державної  |льній охороні об'єкта протя|        |
 |  служби охорони |гом місяця         |   300   |
 |  району     |              |        |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Організація, яка готує документацію _________________________
               (посада, підпис, ініціали, прізвище)
   Забудовник __________________________________________________
            (посад, підпис, ініціали, прізвище)
                        Додаток N 9
                   до Методичних  вказівок по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
              Коефіцієнти,
   змінення вартості будівництва (без урахування витрат по
   устаткуванню), що склалися на 1 липня 1995 року по
   відношенню до вартості будівництва в поточних цінах
   відповідних термінів (без  урахування  податку  на
            добавлену вартість)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 |Найменування галузей|Коефіцієнти змінення вартості будівництва |
 |господарства (під- |(без урахування витрат по устаткуванню), |
 |галузей напрямків у |що склалися на 01.07.95 по відношенню до |
 |складі галузей)   |вартості будівництва в поточних цінах   |
 |          |——————————————————————————————————————————|
 |          |1984-1990р*|1991 р.|1992 р.|1993р.|1994 р.|
 |————————————————————+———————————+———————+———————+——————+———————|
 |     1     |   2   |  3  |  4 |  5 |  6 |
 |————————————————————+———————————+———————+———————+——————+———————|
 |I. Паливно-енергети-|      |    |    |   |    |
 |чний комплекс    |      |    |    |   |    |
 |  Електроенергетика|  151800 | 69000 | 2300 | 46,3 | 5,97 |
 |  Вугільна промисло|      |    |    |   |    |
 |вість        |  151500 | 68900 | 2300 | 46,2 | 5,96 |
 |  Торфяна промисло-|      |    |    |   |    |
 |вість        |  147400 | 67000 | 2240 | 45,0 | 5,80 |
 |————————————————————+———————————+———————+———————+——————+———————|
 |II. Металургійний  |      |    |    |   |    |
 |комплекс      |      |    |    |   |    |
 |  Чорна металургія |  151100 | 68700 | 2290 | 46,1 | 5,95 |
 |  Кольорова металур|      |    |    |   |    |
 |гія         |  152600 | 69400 | 2320 | 46,5 | 6,00 |
 |————————————————————+———————————+———————+———————+——————+———————|
 |III. Хіміко-лісовий |      |    |    |   |    |
 |комплекс      |      |    |    |   |    |
 |  Лісова і деревооб|      |    |    |   |    |
 |робна промисловість |  151700 | 68900 | 2300 | 46,2 | 5,97 |
 |  Целюлозно-паперо-|      |    |    |   |    |
 |ва промисловість  |  151700 | 68900 | 2300 | 46,2 | 5,97 |
 |  Медична і мікро- |      |    |    |   |    |
 |біологічна промисло-|      |    |    |   |    |
 |вість        |  150700 | 68500 | 2290 | 45,9 | 5,93 |
 |————————————————————+———————————+———————+———————+——————+———————|
 |IV. Агропромисловий |      |    |    |   |    |
 |комплекс      |      |    |    |   |    |
 |  Сільське господа-|      |    |    |   |    |
 |рство        |  150700 | 68500 | 2290 | 46,0 | 5,93 |
 |  Харчова промисло-|      |    |    |   |    |
 |вість        |  151700 | 69000 | 2300 | 46,3 | 5,97 |
 |  М'ясна і молочна |      |    |    |   |    |
 |промисловість    |  151200 | 68700 | 2300 | 46,1 | 5,95 |
 |  Рибна промислові-|      |    |    |   |    |
 |сть         |  153200 | 69600 | 2330 | 46,7 | 6,03 |
 |  Мукомольно-круп'я|      |    |    |   |    |
 |на і комбікормова  |      |    |    |   |    |
 |промисловість    |  153400 | 69700 | 2330 | 46,8 | 6,04 |
 |  Лісове господар- |      |    |    |   |    |
 |ство        |  149800 | 68100 | 2270 | 45,7 | 5,89 |
 |————————————————————+———————————+———————+———————+——————+———————|
 |V. Комплекс транспо-|      |    |    |   |    |
 |рту і зв'язку    |      |    |    |   |    |
 |  Річковий транспо-|      |    |    |   |    |
 |рт         |  149000 | 67700 | 2260 | 45,4 | 5,86 |
 |  Автомобільний тра|      |    |    |   |    |
 |нспорт       |  153500 | 69800 | 2330 | 46,8 | 6,04 |
 |  Дорожне господар-|      |    |    |   |    |
 |ство        |  149500 | 68000 | 2270 | 45,6 | 5,88 |
 |  Повітряний транс-|      |    |    |   |    |
 |порт        |  152600 | 69400 | 2320 | 46,5 | 6,00 |
 |————————————————————+———————————+———————+———————+——————+———————|
 |VI. Безперервні і  |      |    |    |   |    |
 |спеціалізовані види |      |    |    |   |    |
 |транспорту     |      |    |    |   |    |
 |  Транспорт нафти і|      |    |    |   |    |
 |нафтопродуктів забе-|      |    |    |   |    |
 |зпечення народного |      |    |    |   |    |
 |господарства нафто- |      |    |    |   |    |
 |продуктами     |  152200 | 69200 | 2310 | 46,4 | 5,99 |
 |  Транспорт газу  |  152200 | 69200 | 2310 | 46,4 | 5,99 |
 |  Газова промисло- |      |    |    |   |    |
 |вість        |      |    |    |   |    |
 |  Газопроводи і від|      |    |    |   |    |
 |води від них    |      |    |    |   |    |
 |  - нове будівниц- |      |    |    |   |    |
 |тво і розширення  |  149100 | 67800 | 2260 | 45,5 | 5,87 |
 |  Зв'язок     |  154900 | 70400 | 2350 | 47,2 | 6,10 |
 |————————————————————+———————————+———————+———————+——————+———————|
 |VII. Будівельний ком|      |    |    |   |    |
 |плекс        |      |    |    |   |    |
 |  Промисловість бу-|      |    |    |   |    |
 |дівельних матеріалів|  152300 | 69200 | 2310 | 46,4 | 5,99 |
 |  Будівництво (бази|      |    |    |   |    |
 |технічного обслугову|      |    |    |   |    |
 |вання ремонту буді- |      |    |    |   |    |
 |вельних машин вироб-|      |    |    |   |    |
 |ничо-технічної ком-|      |    |    |   |    |
 |плектації)     |  153800 | 69900 | 2340 | 46,9 | 6,05 |
 |  Промисловість бу-|      |    |    |   |    |
 |дівельних конструк- |      |    |    |   |    |
 |цій і деталей    |  153800 | 69900 | 2340 | 46,9 | 6,05 |
 |————————————————————+———————————+———————+———————+——————+———————|
 |VIII. Соціальний ком|      |    |    |   |    |
 |плекс        |      |    |    |   |    |
 |  Метрополітени  |  142800 | 64900 | 2170 | 43,5 | 5,62 |
 |  Народна освіта  |  152900 | 69500 | 2320 | 46,6 | 6,02 |
 |  Культура і мистец|      |    |    |   |    |
 |тво (без поліграфіч-|      |    |    |   |    |
 |ної промисловості) |  152400 | 69300 | 2310 | 46,5 | 5,99 |
 |  Охорона здоров'я |  152000 | 69100 | 2310 | 46,4 | 5,98 |
 |  Поліграфічна про-|      |    |    |   |    |
 |мисловість     |  153000 | 69500 | 2320 | 46,6 | 6,02 |
 |  Місцева промисло-|      |    |    |   |    |
 |вість        |  152400 | 69300 | 2310 | 46,5 | 6,00 |
 |  Побутове обслуго-|      |    |    |   |    |
 |вування       |  151500 | 68900 | 2300 | 46,2 | 5,96 |
 |  Торгівля і грома-|      |    |    |   |    |
 |дське харчування  |  152700 | 69400 | 2320 | 46,6 | 6,01 |
 |————————————————————+———————————+———————+———————+——————+———————|
 |IX. Галузі що не вхо|      |    |    |   |    |
 |дять в комплекс   |      |    |    |   |    |
 |  Легка промислові-|      |    |    |   |    |
 |сть         |  153400 | 69700 | 2330 | 46,8 | 6,03 |
 |  Водне господарст-|      |    |    |   |    |
 |во         |  147300 | 67000 | 2240 | 44,9 | 5,80 |
 |  Матеріально-техні|      |    |    |   |    |
 |чне забезпечення і |      |    |    |   |    |
 |збут        |  155200 | 70500 | 2360 | 47,3 | 6,11 |
 |  Наука      |  153600 | 69800 | 2330 | 46,8 | 6,04 |
 |————————————————————+———————————+———————+———————+——————+———————|
 |X. Галузі колишнього|      |    |    |   |    |
 |союзного підпорядку-|      |    |    |   |    |
 |вання        |      |    |    |   |    |
 |  Підйомно-транспо-|      |    |    |   |    |
 |ртне машинобудування|  151600 | 68900 | 2300 | 46,2 | 5,96 |
 |  Сільськогосподар-|      |    |    |   |    |
 |ське і тракторне ма-|      |    |    |   |    |
 |шинобудування    |  151400 | 68800 | 2300 | 46,2 | 5,96 |
 |  Хімічне і нафтове|      |    |    |   |    |
 |машинобудування   |  149500 | 68000 | 2270 | 45,6 | 5,88 |
 |  Суднобудівельна |      |    |    |   |    |
 |промисловість    |  150000 | 68200 | 2280 | 45,7 | 5,90 |
 |  Електронна проми-|      |    |    |   |    |
 |словість      |  149000 | 67700 | 2260 | 45,4 | 5,86 |
 |  Гірничохімічна  |      |    |    |   |    |
 |промисловість    |  153900 | 70000 | 2340 | 46,9 | 6,05 |
 |  Загальне машинобу|      |    |    |   |    |
 |дування       |  152900 | 69500 | 2320 | 46,6 | 6,02 |
 |  Радіопромислові- |      |    |    |   |    |
 |сть         |  153000 | 69600 | 2320 | 46,7 | 6,02 |
 |  Приборобудування |      |    |    |   |    |
 |(без спеціалізованих|      |    |    |   |    |
 |заводів оборонної  |      |    |    |   |    |
 |промисловості)   |  155500 | 70700 | 2360 | 47,4 | 6,12 |
 |  Промисловість за-|      |    |    |   |    |
 |собів зв'язку    |  154200 | 70100 | 2340 | 47,0 | 6,07 |
 |  Електроннотехніч-|      |    |    |   |    |
 |на промисловість  |  152100 | 69100 | 2310 | 46,4 | 5,98 |
 |  Станкобудівельна |      |    |    |   |    |
 |і інструментальна  |      |    |    |   |    |
 |промисловість    |  148800 | 67700 | 2260 | 45,4 | 5,86 |
 |  Авіаційна промис-|      |    |    |   |    |
 |ловість       |  151400 | 68800 | 2300 | 46,2 | 5,96 |
 |  Оборонна промисло|      |    |    |   |    |
 |вість        |  150500 | 68400 | 2280 | 45,9 | 5,92 |
 |  Інші галузі оборо|      |    |    |   |    |
 |нної промисловості |  152600 | 69300 | 2320 | 46,5 | 6,00 |
 |  Хімічна промисло-|      |    |    |   |    |
 |вість        |  142600 | 64800 | 2160 | 43,5 | 5,61 |
 |  Мости і шляхопро-|      |    |    |   |    |
 |води        |      |    |    |   |    |
 |  - Корпорація "Укр|      |    |    |   |    |
 |мостобуд"      |  165700 | 75300 | 2510 | 50,5 | 6,52 |
 |  - Трест "Укрдор- |      |    |    |   |    |
 |мостобуд"      |  146800 | 66700 | 2230 | 44,8 | 5,78 |
 |  Залізничний тран-|      |    |    |   |    |
 |спорт        |  148700 | 67600 | 2260 | 45,3 | 5,85 |
 |  - нові залізничні|      |    |    |   |    |
 |лінії        |  148700 | 67600 | 2260 | 45,3 | 5,85 |
 |  - другі колії  |  151400 | 68800 | 2300 | 46,2 | 5,96 |
 |  - електрифікація |      |    |    |   |    |
 |залізничних доріг  |  145700 | 66200 | 2210 | 44,4 | 5,73 |
 |  - заводи по ремон|      |    |    |   |    |
 |ту рухомого составу |  145300 | 66100 | 2210 | 44,3 | 5,72 |
 |  - вагонне господа|      |    |    |   |    |
 |рство        |  149400 | 67900 | 2270 | 45,5 | 5,88 |
 |  - розвиток вузлів|      |    |    |   |    |
 |і станцій      |  149100 | 67800 | 2260 | 45,5 | 5,87 |
 |  - автоматична бло|      |    |    |   |    |
 |кіровка, диспетчер- |      |    |    |   |    |
 |ська централізація і|      |    |    |   |    |
 |зв'язок       |  150700 | 68500 | 2290 | 45,9 | 5,93 |
 |  Будови Міністер- |      |    |    |   |    |
 |ства оборони України|  149000 | 67700 | 2260 | 45,4 | 5,86 |
 |————————————————————+———————————+———————+———————+——————+———————|
 |XI. Комунальне будів|      |    |    |   |    |
 |ництво       |      |    |    |   |    |
 |  Водопровід    |  152300 | 69200 | 2310 | 46,4 | 5,99 |
 |  Каналізація   |  153200 | 69600 | 2330 | 46,7 | 6,03 |
 |  Газифікація   |  154100 | 70000 | 2340 | 47,0 | 6,06 |
 |  Котельні     |  152300 | 69200 | 2310 | 46,4 | 5,99 |
 |  Теплові мережі  |  152300 | 69200 | 2310 | 46,4 | 5,99 |
 |  Міський електро- |      |    |    |   |    |
 |транспорт      |  153100 | 69600 | 2320 | 46,7 | 6,02 |
 |  Електричні мережі|  154100 | 70000 | 2340 | 47,0 | 6,06 |
 |  Мости і шляхопро-|      |    |    |   |    |
 |води        |  134900 | 61300 | 2050 | 41,1 | 5,31 |
 |  Озеленення    |  154100 | 70000 | 2340 | 47,0 | 6,06 |
 |  Дороги      |  152800 | 69500 | 2320 | 46,6 | 6,01 |
 |  Берегоукріплюючі |      |    |    |   |    |
 |і противозсувні спо-|      |    |    |   |    |
 |руди        |  153900 | 70000 | 2340 | 46,9 | 6,06 |
 |  Сміттєспалювальні|      |    |    |   |    |
 |і сміттєперероблюючі|      |    |    |   |    |
 |заводи       |  151900 | 69100 | 2310 | 46,3 | 5,98 |
 |  Інженерний захист|      |    |    |   |    |
 |міст і сіл від під-|      |    |    |   |    |
 |топлення      |  149700 | 68000 | 2270 | 45,6 | 5,89 |
 |  Малі архітектурні|      |    |    |   |    |
 |форми        |  152800 | 69500 | 2320 | 46,6 | 6,01 |
 |  Інші види будів- |      |    |    |   |    |
 |ництва       |  151200 | 68700 | 2300 | 46,1 | 5,95 |
 |————————————————————+———————————+———————+———————+——————+———————|
 |XII. Об'єкти житлово|      |    |    |   |    |
 |го будівництва   |      |    |    |   |    |
 |  Будинки із цегли |  152900 | 69500 | 2320 | 46,6 | 6,02 |
 |  Великопанельні бу|      |    |    |   |    |
 |динки        |  155000 | 70500 | 2350 | 47,3 | 6,10 |
 |  Великоблочні бу- |      |    |    |   |    |
 |динки        |  153800 | 69900 | 2340 | 46,9 | 6,05 |
 |  Об'ємноблочні бу-|      |    |    |   |    |
 |динки        |  156500 | 71100 | 2370 | 47,7 | 6,16 |
 |  Монолітні будинки|  152400 | 69300 | 2310 | 46,5 | 6,00 |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   * В зазначений термін діяли ціни 1984 року.
                        Додаток N 10
                   до Методичних вказівок  по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
      Розподіл незавершених будівництвом об'єктів,
      що підлягають приватизації,  за групами:
       перспективні, безперспективні, звичайні
    I. Житлові будинки, об'єкти соціально-культурного
      та побутового призначення.
   1. Перспективні: - будівельна готовність понад 60%;
           - конструкції не  втратили  свою  несучу
спроможність;  їх  міцністні показники дозволяють незавершити
будову;
           - розпочаті  будівництвом до п'яти років
тому;
           - будівництво не ведеться більше року, але
своєчасно виконані роботи по його консервації;
           - планувальні рішення відповідають вимогам
діючих будівельних норм і правил.
   2. Безперспективні: - будівельна готовність менше 10%;
             - розпочаті  будівництвом  більше  як
10 років тому;
             - роботи по консервації не виконувались;
             - планувальні рішення не  відповідають
вимогам діючих будівельних норм і правил.
   3. Звичайні: всі інші.
           II. Промислові об'єкти
   1. Перспективні: - окремо розташовані;
           - будівельна готовність понад 60%;
           - конструкції  не  втратили  свою несучу
спроможність; їх міцністні показники дозволяють завершити будову і
розмістити технологічне устаткування;
           - геометричні параметри будівель або споруд
забезпечують можливість організації гнучких технологічних ліній,
швидкої переорієнтації виробничих процесів на  випуск  нової
продукції;
           - розпочаті будівництвом до шести  років
тому;
           - будівництво не ведеться більше року, але
своєчасно виконані роботи по його консервації;
           - планувальні  і  технологічні  рішення
відповідають вимогам діючих будівельних норм і правил.
   2. Безперспективні: - розташовані на території підприємств;
             - будівельна готовність менше 10%;
             - розпочаті  будівництвом  більш  як
10 років тому;
             роботи по консервації не виконувались;
             планувальні і  технологічні рішення не
відповідають вимогам діючих будівельних норм і правил.
   3. Звичайні: всі інші.
   Примітка: Розподіл об'єктів за зазначеними групами містить
приблизний перелік ознак, що характеризують кожну групу, і може
доповнюватися в процесі підготовки об'єктів до продажу.
                        Додаток N 11
                   до Методичних вказівок  по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
          Коефіцієнти фізичного зносу
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 |NN|Види будівель|Законсервовані    |Незаконсервовані    |
 |пп|та споруд  |——————————————————————————————————————————————|
 | |       |період від закінчення будівництва до його   |
 | |       |оцінки (років)                |
 |——+—————————————+——————————————————————————————————————————————|
 | |       | 1-3 | 4-6 | 7-10|більш| 1-3 | 4-6| 7-10|більш|
 | |       |   |   |   | 10 |   |  |   | 10 |
 |——+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+—————+—————|
 | 1|    2   | 3 |  4 | 5 | 6 |  7 | 8 |  9 | 10 |
 |——+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+—————+—————|
 |1.|Будівлі вироб|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ничого призна|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |чення    |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |Одноповерхові|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |будівлі з за-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |лізобетонним |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |і металевим |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |каркасом із |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ступенем гото|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |вності:   |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |цілий каркас |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |з покриттям, |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |дахом і стіна| 0,98|0,94*|0,90 |0,85 |0,94 |0,90|0,85 |0,78 |
 | |ми      |—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|
 | |       | 0,98|0,94 |0,90 |0,85 |0,94 |0,90|0,85 |0,78 |
 | |те ж, з неза-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |вершеним да- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |хом і стінами| 0,94|0,90 |0,85 |0,81 |0,90 |0,86|0,80 |0,75 |
 | |       |—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|
 | |       | 0,94|0,87 |0,81 |0,77 |0,87 |0,82|0,77 |0,72 |
 | |фундаменти, |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |колони, ріге-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |лі      | 0,92|0,88 |0,82 |0,78 |0,90 |0,85|0,78 |0,73 |
 | |       |—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|
 | |       | 0,92|0,85 |0,78 |0,73 |0,85 |0,80|0,74 |0,68 |
 | |фундаменти  | 0,98|0,94 |0,90 |0,85 |0,94 |0,90|0,85 |0,78 |
 |——+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+—————+—————|
 |2.|Двоповерхові |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |будівлі з за-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |лізобетонним |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |і металевим |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |каркасом із |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ступенем гото|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |вності    |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |цілий каркас |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |з покриттям, |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |дахом і стіна|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ми      | 0,96|0,92 |0,88 |0,83 |0,92 |0,86|0,83 |0,76 |
 | |       |—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|
 | |       | 0,96|0,92 |0,88 |0,83 |0,92 |0,86|0,83 |0,76 |
 | |те ж, з неза-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |вершеним да- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |хом і стінами| 0,92|0,88 |0,83 |0,79 |0,88 |0,94|0,78 |0,74 |
 | |       |—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|
 | |       | 0,92|0,86 |0,80 |0,76 |0,85 |0,80|0,75 |0,70 |
 | |фундаменти, |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |колони рігелі| 0,90|0,86 |0,80 |0,76 |0,88 |0,82|0,77 |0,72 |
 | |       |—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|
 | |       | 0,90|0,83 |0,77 |0,71 |0,83 |0,78|0,72 |0,66 |
 | |фундаменти  | 0,98|0,94 |0,90 |0,85 |0,94 |0,90|0,85 |0,78 |
 |——+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+—————+—————|
 |3.|Багатоповерхо|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ві будівлі з |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |залізобетон- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ним і метале-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |вим каркасом |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |із ступенем |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |готовності  |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |цілий каркас |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |з покриттям, |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |дахом і сті- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |нами     | 0,95|0,91 |0,87 |0,82 |0,91 |0,87|0,82 |0,75 |
 | |       |—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|
 | |       | 0,95|0,91 |0,87 |0,82 |0,91 |0,87|0,82 |0,75 |
 | |те ж, з неза-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |вершеним да- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |хом і стінами| 0,90|0,87 |0,82 |0,78 |0,87 |0,83|0,77 |0,72 |
 | |       |—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|
 | |       | 0,90|0,84 |0,78 |0,74 |0,83 |0,79|0,74 |0,69 |
 | |Фундаменти, |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |колони рігелі| 0,89|0,85 |0,79 |0,75 |0,87 |0,82|0,75 |0,70 |
 | |       |—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|
 | |       | 0,89|0,82 |0,75 |0,70 |0,82 |0,77|0,71 |0,65 |
 | |Фундаменти  | 0,98|0,94 |0,90 |0,85 |0,94 |0,90|0,85 |0,78 |
 |——+————————————————————————————————————————————————————————————|
 | |   Будівлі адміністративно-побутового призначення    |
 |——+————————————————————————————————————————————————————————————|
 |1.|Каркасні буді|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |влі з залізо-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |бетонним та |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |металевим кар|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |касом із сту-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |пенем готовно|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |сті     |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |цілий каркас |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |з покриттям, |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |дахом і стіна|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ми      | 0,95|0,91 |0,87 |0,82 |0,91 |0,87|0,82 |0,75 |
 | |       |—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|
 | |       | 0,95|0,91 |0,87 |0,82 |0,91 |0,87|0,82 |0,75 |
 | |те ж, з неза-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |вершеним да- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |хом і стінами| 0,90|0,87 |0,82 |0,78 |0,87 |0,83|0,77 |0,72 |
 | |       |—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|
 | |       | 0,90|0,84 |0,78 |0,74 |0,83 |0,79|0,74 |0,69 |
 | |фундаменти, |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |колони рігелі| 0,89|0,86 |0,79 |0,75 |0,87 |0,82|0,75 |0,70 |
 | |       |—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|
 | |       | 0,89|0,82 |0,75 |0,70 |0,82 |0,77|0,71 |0,65 |
 | |фундаменти  | 0,98|0,94 |0,90 |0,85 |0,94 |0,90|0,85 |0,78 |
 |——+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+—————+—————|
 |2.|Безкаркасні |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |будівлі із  |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |стінами з ка-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |м'яних метарі|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |алів, велико-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |панельні, ве-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ликоблочні із|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ступенем гото|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |вності:   |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |стіни, пере- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |криття, пок- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |риття, дах  | 0,96|0,92 |0,88 |0,83 |0,92 |0,86|0,83 |0,76 |
 | |фундаменти і |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |стіни    | 0,92|0,88 |0,83 |0,79 |0,88 |0,84|0,78 |0,74 |
 | |фундаменти  | 0,98|0,94 |0,90 |0,85 |0,94 |0,90|0,85 |0,78 |
 |——+————————————————————————————————————————————————————————————|
 | |           Житлові будівлі            |
 |——+————————————————————————————————————————————————————————————|
 |1.|Будівлі з цег|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ляними стіна-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ми великоблоч|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ні, великопа-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |нельні із сту|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |пенем готов- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ності:    |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |стіни, перек-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |риття, покри-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ття, дах   | 0,94|0,90 |0,86 |0,81 |0,90 |0,84|0,81 |0,74 |
 | |фундаменти і |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |стіни    | 0,90|0,86 |0,81 |0,77 |0,86 |0,82|0,76 |0,72 |
 | |фундаменти  | 0,98|0,94 |0,90 |0,85 |0,94 |0,90|0,85 |0,78 |
 |——+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+—————+—————|
 |2.|Будівлі із  |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |стінами з по-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |легшеної клад|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ки, легких  |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |блоків, шлако|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |бетонна із  |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ступенем гото|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |вності:   |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |стіни, пере- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |криття, пок- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |риття, дах  | 0,91|0,87 |0,83 |0,78 |0,87 |0,81|0,78 |0,70 |
 | |фундаменти і |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |стіни    | 0,87|0,83 |0,78 |0,74 |0,83 |0,79|0,73 |0,68 |
 | |фундаменти  | 0,98|0,94 |0,90 |0,85 |0,94 |0,90|0,85 |0,78 |
 |——+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+—————+—————|
 |3.|Будівлі із  |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |змішаними сті|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |нами і пере- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |криттями, де-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |рев'яні, ру- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |бані, брусча-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ті із ступе- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |нем готовно- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |сті:     |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |стіни, перек-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |риття, дах  | 0,88|0,84 |0,80 |0,75 |0,82 |0,78|0,75 |0,68 |
 | |фундаменти і |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |стіни    | 0,84|0,80 |0,75 |0,71 |0,80 |0,76|0,70 |0,66 |
 | |фундаменти і |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |цегляні   | 0,95|0,91 |0,87 |0,82 |0,91 |0,87|0,82 |0,75 |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Примітка: *)  В  чисельнику  показники  для  будівель з
залізобетонним каркасом, в знаменнику - з металевим.
         Наявність захисного фарбування на замонтованих
металоконструкціях слід віднести до заходів по консервації.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ