Постановление от 12.05.2004 № 605 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19906 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 12.05.2004 № 605 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины"
Дата начала действия12.05.2004
Дата принятия12.05.2004
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа605
РазработчикКабинет Министров Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций15.12.1999


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 12 травня 2004 р. N 605
                Київ
 
        Про внесення змін до деяких постанов
          Кабінету Міністрів України
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
деяких  законів  України  з  метою  стимулювання концесійної
діяльності"    Кабінет   Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 25
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 12 травня 2004 р. N 605
 
               ЗМІНИ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
 
 
   1. Пункт 5  Методики  розрахунку  концесійних  платежів,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня
2000 р. N 639 Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 15, ст. 622), доповнити абзацом такого змісту:
 
   "У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва
або на створення (будівництво) нового об'єкта концесійні платежі
вносяться з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації
об'єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після
дати  введення  його  в  експлуатацію,  визначеного  умовами
концесійного договору".
 
   2. У Положенні про проведення концесійного конкурсу  та
укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і
комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 642
 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 15, ст. 625):
 
   1) у пункті 7:
 
   в абзаці першому цифри "120" і "90" замінити відповідно
цифрами "60" і "45";
 
   у другому реченні абзацу другого цифри "15" замінити цифрами
"10";
 
   2) в абзаці чотирнадцятому пункту 18 слова "технологій,
техніки" виключити;
 
   3) абзаци четвертий - дев'ятий, дванадцятий та шістнадцятий
пункту 21 виключити;
 
   4) пункт 22 викласти в такій редакції:
 
   "22. У разі звернення претендентів до комісії їм надається
додаткова інформація про:
 
   умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для
провадження концесійної діяльності;
 
   обсяги робіт, які повинні бути профінансовані (виконані)
концесіонером;
 
   обсяги товарів  (робіт, послуг), виготовлення (виконання,
надання) яких гарантує концесіонер;
 
   обсяги відомостей про претендента;
 
   основні обов'язки концесіонера;
 
   фінансові та інші гарантії концесієдавця;
 
   необхідність отримання згоди органу Антимонопольного комітету
у випадках, передбачених законодавством;
 
   особливі вимоги  до  охорони  навколишнього  природного
середовища та охорони праці;
 
   форму заявки на участь у концесійному конкурсі.
 
   Комісія надає також іншу інформацію, необхідну претенденту
для участі у концесійному конкурсі";
 
   5) пункт 27 виключити.
 
   3. У Типовому концесійному договорі, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 12 квітня  2000  р.  N  643
 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 15, ст. 626):
 
   1) в абзаці шостому пункту 8:
 
   слова "технології" та "техніку" виключити;
 
   після слова "матеріали" доповнити словами "та сировину";
 
   2) абзац перший пункту 10 доповнити реченням такого змісту:
"У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або
на створення (будівництво) нового об'єкта дата здійснення першого
внеску концесійного платежу встановлюється виходячи  з  часу
одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії,
але не пізніше ніж через шість місяців після дати введення його в
експлуатацію";
 
   3) у назві розділу "Використання вітчизняних технологій,
техніки, сировини" слова "технологій, техніки" замінити словами
"матеріалів та";
 
   4) у пункті 26 слова "(технології, матеріали, техніку)"
замінити словами "(матеріали, сировину)".
 
   4. У Типовому концесійному договорі на  будівництво  та
експлуатацію  автомобільної  дороги,  затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня  2000  р.  N  1519
 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 41,
ст. 1749):
 
   1) абзац перший пункту 14 доповнити реченням такого змісту:
"У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або
на створення (будівництво) нового об'єкта дата здійснення першого
внеску  концесійного  платежу встановлюється виходячи з часу
одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії,
але не пізніше ніж через шість місяців після дати введення його в
експлуатацію";
 
   2) у назві розділу "Використання вітчизняних технологій,
техніки, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій" та у
пункті 39 слова "технології, техніки" в усіх відмінках виключити.
 
   5. У Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво
та експлуатацію автомобільних доріг, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня  2000  р.  N  1521
 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 41,
ст. 1750):
 
   1) в абзаці тринадцятому пункту 11  слова  "технологій,
техніки" виключити;
 
   2) у пункті 14:
 
   абзаци четвертий - десятий та тринадцятий виключити;
 
   доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
   "У разі  звернення претендентів до комісії їм надається
додаткова інформація про:
 
   умови надання земельної ділянки;
 
   обсяги робіт, які повинні бути профінансовані (виконані)
концесіонером;
 
   обсяги робіт, послуг, виконання і надання яких гарантує
концесіонер;
 
   обсяги відомостей про претендента;
 
   основні обов'язки концесіонера;
 
   фінансові та інші гарантії концесієдавця;
 
   особливі вимоги  до  охорони  навколишнього  природного
середовища та охорони праці;
 
   форму концесійної заявки на участь у концесійному конкурсі.
 
   Комісія надає також іншу інформацію, необхідну претенденту
для участі у концесійному конкурсі".

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ