Приказ от 31.12.2003 № 756 Об утверждении Положения о порядке финансирования и осуществления работ по капитальному строительству (приобретению) и капитальному ремонту помещений судов, других органов и учреждений судебной системы

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20444 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 31.12.2003 № 756 Об утверждении Положения о порядке финансирования и осуществления работ по капитальному строительству (приобретению) и капитальному ремонту помещений судов, других органов и учреждений судебной системы
Дата начала действия31.12.2003
Дата принятия31.12.2003
Дата отмены действия 13.09.2013
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа756
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Дополнительные данные Приказ утратил силу согласно приказу Государственной судебной администрации Украины от 13 сентября 2013 № 118


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2003 N 756
 
 
       Про затвердження Положення про порядок
     фінансування та здійснення робіт з капітального
     будівництва придбання) та капітального ремонту
      приміщень судів, інших органів та установ
             судової системи
 
 
   З метою забезпечення ефективного та цільового використання
коштів державного бюджету і дотримання єдиних стандартів під час
будівництва та капітального ремонту приміщень судів, інших органів
та установ судової системи Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про  порядок  фінансування  та
здійснення робіт з капітального будівництва  (придбання)  та
капітального ремонту приміщень судів, інших органів та установ
судової системи (далі - Положення).
 
   2. Начальникові  відділу  забезпечення  поточних  потреб
управління матеріально-технічного забезпечення судів та установ
судової системи Моссоковському С.А. довести Положення до відома
голів  апеляційних  та  місцевих судів загальної юрисдикції,
начальників  територіальних  управлінь  державної  судової
адміністрації,  керівників  інших органів та установ судової
системи.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Богданова Л.В.
 
 В. о. Голови                      Л.Богданов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказ ДСА України
                   31.12.2003 N 756
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок фінансування та здійснення робіт
      по капітальному будівництву (придбанню) та
      капітальному ремонту приміщень судів, інших
        органів та установ судової системи
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про порядок фінансування та здійснення робіт
по капітальному будівництву (придбанню) та капітальному ремонту
приміщень судів, інших органів та установ судової системи (далі -
Положення) визначає механізм фінансування і здійснення робіт по
капітальному  будівництву (придбанню) та капітальному ремонту
приміщень судів, інших органів та установ судової  системи,
контролю за використанням коштів, виділених на ці цілі.
 
   1.2. У цьому Положенні поняття вживаються у такому значенні:
   капітальне будівництво - процес створення нових, а також
розширення, реконструкція існуючих будівель судів, інших органів
та установ судової системи (з урахуванням проектних  робіт,
проведення тендерів у будівництві, консервації, розконсервації
об'єктів, утримання служби замовника);
   капітальний ремонт - комплекс ремонтно-будівельних робіт,
який передбачає заміну, оновлення та модернізацію конструкцій і
обладнання  будинку у зв'язку з їх фізичним зношуванням та
руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників,  а  також
поліпшення планування будинку без зміни будівельних габаритів
об'єкту;
   державні капітальні вкладення - кошти державного бюджету,
передбачені на фінансування капітального будівництва;
   змішані капітальні вкладення - інвестиції, що спрямовуються
на фінансування капітального будівництва, у загальному обсязі яких
є частка державних капітальних вкладень;
   інвестор - юридична особа, яка приймає рішення про вкладання
коштів у капітальне будівництво або капітальний ремонт;
   замовник - юридична особа, яка замовляє виконання робіт,
поставку продукції, надання послуг, пов'язаних з капітальним
будівництвом або капітальним ремонтом, організовує проведення
тендерів, укладає договори, контролює хід будівництва та здійснює
технічний нагляд за ним, проводить розрахунки за поставлену
продукцію, виконані роботи, надані послуги, приймає закінчені
роботи.
 
   1.3. Відповідно до цього Положення роботи по капітальному
будівництву (придбанню) та капітальному ремонту приміщень судів,
інших органів та установ судової системи незалежно від джерел
фінансування  здійснюються  відповідно  до Плану фінансування
капітального будівництва (придбання) та капітального  ремонту
приміщень судів, інших органів та установ судової системи (далі -
План фінансування).
 
       2. Порядок формування Плану фінансування
 
   2.1. Проект  щорічного  Плану  фінансування  готується
структурним підрозділом Державної судової адміністрації України,
на який покладено організацію  капітального  будівництва  та
капітального ремонту будинків та приміщень судів, органів та
установ судової системи.
 
   2.2. Проект плану фінансування складається окремо по кожному
коду програмної класифікації видатків державного бюджету (КПКВ) та
кодам функціональної класифікації видатків (КФКВ) за формою,
наведеною в Додатку 1, виходячи із завдань, поставлених перед ДСА
України щодо забезпечення судів, інших органів та установ судової
системи приміщеннями, а також пропозицій, наданих територіальними
управліннями державної  судової  адміністрації,  апеляційними,
апеляційними та місцевими господарськими, військовими апеляційними
та місцевими судами та іншими органами і установами судової
системи (далі - Пропозиції).
 
   2.3. Фінансування за рахунок змішаних капітальних вкладень
виділяються в плані окремим розділом.
 
   2.4. Попередні пропозиції подаються до 1 квітня року, що
передує плановому.
 
   2.5. Остаточні пропозиції надаються до 31 грудня року, що
передує плановому.
 
   2.6. Виняток можуть скласти лише пропозиції щодо здійснення
непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не
могли бути передбачені  під  час  складання  Проекту  плану
фінансування.
 
   2.7. Пропозиції щодо капітального будівництва повинні містити
в собі:
   - титули будов, будівництво яких розпочинається, складені за
формою згідно з додатком N 1, перехідних та пускових - додатком
N 2 до Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво
яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів
підприємств державної власності (затверджено постановою КМУ від
08.09.97 N 995 і затверджені відповідно до постанови
КМУ від 11.04.2002 N 483 "Про порядок затвердження
інвестиційних  програм  і проектів будівництва та проведення
комплексної державної експертизи". Титули складаються для будов,
які  забезпечені  затвердженими  в  установленому  порядку
проектно-кошторисною документацією, на обсяг робіт, який необхідно
виконати у плановому році відповідно до нормативних показників;
   - затверджений в установленому порядку зведений кошторисний
розрахунок будівництва (у випадку якщо такий не надавався ДСА
України).
 
   2.8. У разі змішаних капітальних вкладень до пропозицій щодо
капітального будівництва додається проект інвестиційної угоди.
 
   2.9. Пропозиції щодо придбання будинків (приміщень) повинні
містити в собі:
   - плани поверхів (підвалу при наявності);
   - технічні характеристики будинку (приміщення);
   - фотознімки будинку, які дають зовнішнє уявлення про об'єкт;
   - короткі дані про продавця;
   - довідку, надану продавцем про вартість, за яку продається
будинок (приміщення);
   - орієнтовну вартість та склад робіт, мінімально необхідних
для переобладнання будинку (приміщення) під установу, для якої
планується придбання.
 
   2.10. Пропозиції  щодо  замовлення  проектно-кошторисної
документації на капітальне будівництво повинні містити в собі:
   - титул на виконання  проектно-вишукувальних  робіт  для
будівництва, складений за формою згідно з додатком N 4 до Порядку
 та затверджений відповідно до постанови КМУ від
11.04.2002 N 483 ;
   - довідку відповідної обласної державної адміністрації про
відсутність у даному населеному пункті приміщення державної або
комунальної власності, яке б можна використати для належного
розташування даної установи.
 
   2.11. Пропозиції  щодо  капітального  ремонту  будинків
(приміщень) повинні містити в собі:
   - для капітальних ремонтів, що розпочинаються у плановому
році:
   дефектний акт, затверджений в установленому порядку;
   зведений кошторисний розрахунок на ремонтні роботи (або
об'єктний кошторис), затверджений в установленому порядку;
   технічні характеристики приміщення та штатну чисельність
працівників даної установи (якщо це суд - штатну чисельність
суддів);
   відомості коли дані конструкції або обладнання будинку, що
пропонується ремонтувати, останній раз підлягали капітальному
ремонту;
   - для капітальних ремонтів перехідних або пускових:
   довідку про стан фінансування та освоєння капітальних
видатків на даний ремонт у попередні роки, складену за формою,
наведеною у Додатку 2;
   документи, які надаються при капітальному ремонті, що
розпочинається у плановому році (у випадку якщо вони раніш не
надавались ДСА України);
   - при необхідності проведення аварійно-відновлювальних робіт
потрібно надати:
   висновок  організації, яка має ліцензію на такий вид
діяльності, щодо аварійного стану будинку (приміщення);
   дефектний акт, затверджений в установленому порядку;
   узагальнений  кошторис  на  проведення  першочергових
аварійно-відновлювальних робіт.
 
   2.12. Пропозиції,  що не містять у собі повного обсягу
вищезазначених документів повертаються на доопрацювання і повторно
надсилаються до ДСА України не пізніше 15 січня планового року.
 
   2.13. У зв'язку з обмеженістю видатків державного бюджету на
капітальний ремонт будинків (приміщень) при формуванні Проекту
плану фінансування перевага повинна надаватись фінансуванню робіт
по приміщенням, які  за  своїм  технічними  характеристиками
дозволяють при визначених витратах створити належні умови для
здійснення судочинства.
   Виняток складає фінансування аварійно-відновлювальних робіт.
 
   2.14. Проект  плану  фінансування  візується  керівником
структурного  підрозділу,  який  його  готував,  начальником
планово-фінансового управління і заступником Голови Державної
судової адміністрації України, на якого покладені відповідно до
службових  обов'язків  питання з організації та фінансування
будівництва та капітального ремонту будинків та приміщень судів,
органів та установ судової системи.
 
   2.15. Щорічний  План  фінансування затверджується наказом
Державної судової адміністрації України не пізніше одного місяця з
дати доведення Міністерством фінансів України розпису Державного
бюджету України на поточний рік.
 
   2.16. Управління планово-фінансової діяльності на підставі
затвердженого Плану фінансування в двотижневий термін вносить
зміни до кошторисів на утримання органів та установ судової
системи і доводить їх до відома розпорядників коштів державного
бюджету нижчого рівня.
 
   2.17. Після доведення показників Плану фінансування керівники
розпорядників  коштів  державного  бюджету  нижчого  рівня в
двотижневий термін по об'єктах капітального будівництва,  що
зазначені в Плані фінансування, надсилають до ДСА України титули
будов складені на обсяг робіт, який необхідно виконати у плановому
році відповідно до Плану фінансування.
 
  3. Порядок вибору виконавців робіт та укладання договорів
            на виконання робіт
 
   3.1. Виконавці  робіт  по  капітальному  будівництву  та
капітальному ремонту приміщень судів, інших органів та установ
судової системи вибираються замовниками у порядку, визначеному
Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти", незалежно від джерел фінансування робіт.
 
   3.2. Рішення тендерних комітетів замовників щодо  вибору
виконавців робіт на суму, що перевищує 1 млн. гривень, підлягають
затвердженню ДСА України.
 
   3.3. За результатами тендерів та, у разі необхідності, після
затвердження рішення тендерного комітету замовник укладає договори
з виконавцями робіт.
 
   3.4. Договори обов'язково повинні передбачати наступні умови:
   - обмеження розміру попередньої оплати до 30 % вартості
річного об'єму робіт;
   - зобов'язання Підрядника використати одержаний аванс на
придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів,
конструкцій,  виробів протягом трьох місяців після одержання
авансу;
   - зобов'язання Підрядника по закінченні тримісячного терміну
невикористані суми авансу повернути замовнику.
   - застосування штрафних санкцій не нижче облікової ставки
Національного банку України у разі  невиконання  Підрядником
договірних  зобов'язань  протягом  зазначеного терміну з дня
отримання коштів.
 
      4. Порядок фінансування, обліку та звітності
 
   4.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
27.12.2001 N 1764 "Про затвердження Порядку
державного фінансування капітального будівництва" розрахунки за
виконані  роботи,  поставлену продукцію та надані послуги в
будівництві здійснюється за договірними цінами відповідно до
укладених договорів, вимог законодавства та проводяться платежами
за об'єкт у цілому або проміжними платежами (за етапи, черги
будівництва або окремі види робіт).
 
   4.2. Фінансування  капітального будівництва (придбання) і
капітального ремонту приміщень судів та інших органів та установ
судової системи здійснюється відповідно до затвердженого Плану
фінансування та помісячного розпису видатків державного бюджету.
 
   4.3. Розрахунки здійснюються на підставі актів приймання
виконаних  робіт  після  обов'язкового  затвердження  службою
технічного нагляду.
 
   4.4. Для оформлення прийняття будівель після капітального
ремонту використовується "Акт прийняття-здачі відремонтованих,
реконструйованих та модернізованих об'єктів" форма ОЗ-2 (бюджет)
.
   Акт складається  у  двох  примірниках  і  підписується
представником  замовника,   уповноваженим   на   прийняття
відремонтованих  споруд  та  представником  організації,  яка
виконувала ремонт, реконструкцію чи модернізацію.
   В акті  вказується кошторисна вартість ремонту згідно з
затвердженим розрахунком витрат і фактична вартість закінчених
робіт. Перший примірник акта здається в бухгалтерію замовника,
другий примірник передається Підряднику.
   Зміни в характеристиці об'єкту, пов'язані з його ремонтом,
вносяться у відповідний розділ акту та у технічний паспорт
об'єкту.
 
   4.5. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах
не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною
ціною.
 
   4.6. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін
після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт та
підписання акту державної (робочої) комісії про прийняття об'єкта
в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку.
 
   4.7. Утримання служби замовника,  включаючи  витрати  на
технічний нагляд, здійснюється в межах затвердженого кошторису.
Сума витрат на ці потреби визначається згідно ДБН.Д1.1-1-2000 в
розмірі 2,5 % від підсумкового значення глав 1 - 9, графа 8.
 
   4.8. Оплата  замовником  витрат  на  технічний  нагляд
здійснюється пропорційно оплатам Підрядникам.
 
   4.9. Відповідно до інструкції з обліку основних засобів та
інших необоротних активів бюджетних установ від 17.07.2000 N 64
 витрати на капітальний ремонт не відносяться на
збільшення вартості необоротних активів, а відносяться на видатки
за відповідними кодами економічної класифікації. Облік фактичних
видатків ведеться на активному синтетичному рахунку N 80 "Видатки
загального фонду".
 
          5. Порядок виконання робіт
 
   5.1. Роботи по капітальному будівництву та  капітальному
ремонту приміщень судів, інших органів і установ судової системи
здійснюються відповідно до Плану  фінансування,  затвердженої
проектно-кошторисної  документації  та  угод  з  підрядними
організаціями.
 
        6. Контроль за використанням коштів
 
   6.1. Контролю підлягають виконавці будівельних робіт з нового
будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення,
реставрації та капітального ремонту об'єктів судових установ,
незалежно від форм власності.
 
   6.2. Керівники тих територіальних управлінь державної судової
адміністрації, апеляційних, апеляційних господарських, обласних
господарських, військових апеляційних судів та інших органів та
установ судової системи, які зазначені у Плані фінансування,
повинні щомісяця не пізніше 5-го числа місяця, що слідує за
звітнім, надсилати до ДСА України за формою, що додається (додаток
3), інформацію про стан фінансування і освоєння капітальних
видатків на капітальне будівництво (придбання) та капітальний
ремонт будинків (приміщень) судів, інших органів та установ
судової системи.
 
   6.3. ДП "Судовий  будівельно-експертний  центр"  здійснює
перевірку правильності визначення:
   - вартості будівництва на всіх її стадіях формування з
використанням   затвердженої   в   установленому   порядку
проектно-кошторисної документації;
   - облікових,  звітних, платіжних та інших документів та
проведенням у необхідних випадках обстежень об'єкта і контрольних
обмірів виконаних робіт.
 
   6.4. Державне підприємство має право на:
   - безперешкодний доступ на об'єкт, що перевіряється;
   - одержання від підприємств, що перевіряються, нормативної,
проектно-кошторисної  документації,  документів  первинного,
бухгалтерського обліків;
   - кошторисну вартість будівельно-монтажних робіт, договірну
вартість підрядних робіт, що визначена контрактом; акти приймання
виконаних підрядних робіт (типової форми N КБ-2в;
   - довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрати
(типової форми N КБ-3;
   - терміни початку та закінчення будівництва; реєстр вартості
виконаних робіт тощо, необхідного для виконання покладених на
нього функцій;
   - одержання інформації про вартість матеріальних ресурсів
(послуг) з її обірунтуванням, калькуляцією тощо;
   - статистичної звітності з капітального будівництва;
   - виходячи із специфіки будови (об'єкта), наведений перелік
документів може доповнюватися.
 
   6.5. Послідовність перевірок:
   - наявність контрактів та додаткових угод до них;
   - наявність та обсяг кошторисної документації;
   - правильність визначення кошторисної вартості будівництва;
   - наявність та аналіз розрахунків до протоколів погодження
договірних цін, правильність їх визначення, виходячи з положень
чинних правил визначення вартості будівництва та інших нормативних
документів;
   - наявність у повному обсязі документації первинного та
бухгалтерського обліку в організаціях, що перевіряються;
   - правильність визначення вартості обсягів виконаних робіт та
заповнення форм первинного обліку;
   - правильність оформлення і щомісячного заповнення журналу
обліку виконаних робіт;
   - підтвердження статей та розміру витрат, у розрізі яких
формуються  договірні  ціни  та  вартість  виконаних  робіт,
нормативними документами та даними бухгалтерського обліку;
   - правильність  визначення  розміру витрат, пов'язаних з
комплектацією будов устаткуванням і матеріалами та організацію
будівництва;
   - правильність нарахування обов'язкових відрахувань, зборів
та платежів за ставками та нормами згідно з чинним законодавством.
 
   6.6. Результати перевірки визначення вартості будівництва,
договірних цін та проведення взаєморозрахунків між учасниками
процесу відображаються в акті перевірки правильності визначення
вартості будови (об'єкта), який складається та підписується у
трьох примірниках, або в листі-вимозі щодо результатів перевірки.
 
   6.7. Вимога з переліком основних порушень, які підлягають
усуненню, направляється ДСАУ поштою або вручається уповноваженій
особі в установленому порядку.
 
   6.8. У разі незгоди з фактами, викладеними в акті перевірки,
керівники підприємств, які перевірялись, зобов'язані підписати акт
і в триденний термін подати ДП "Судовий будівельно-експертний
центр" письмові пояснення з відповідними документами.
 
   6.9. На вимагання вимоги підлягають коригуванню вартість
виконаних робіт, їх оплата та статистична звітність, сплачені
зайві суми повертаються на рахунок замовника, а при наявності
заборгованості замовника перед підприємством уточнюється сума
заборгованості. Замовником надсилається ДСАУ відповідний лист або
копія платіжного доручення, які підтверджують повернення суми
завищення.
 
   6.10. Реєстрація перевірок  ведеться  у  журналі  обліку
проведення перевірок та їх результатів, який зберігається В ДП
"Судовий будівельно-експертний центр".
 
 (Додатки 1,2,3,4 не наводяться)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ