Постановление от 26.05.2004 № 684 Об утверждении Программы развития производства ячеистобетонных изделий и их использование в строительстве на 2005-2011 годы

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19914 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 26.05.2004 № 684 Об утверждении Программы развития производства ячеистобетонных изделий и их использование в строительстве на 2005-2011 годы
Дата принятия26.05.2004
Дата отмены действия 05.03.2009
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа684
РазработчикКабинет Министров Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций27.05.2004
Дополнительные данные Постановление отменено на основании Постановления КМ № 143 от 25.02.2009


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 26 травня 2004 р. N 684
                Київ

     Про затвердження Програми розвитку виробництва
     ніздрюватобетонних виробів та їх використання
         у будівництві на 2005-2011 роки


   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити    Програму    розвитку    виробництва
ніздрюватобетонних виробів та їх використання  у  будівництві
на 2005-2011 роки далі - Програма), що додається.

   2. Державному  комітетові  з будівництва та архітектури,
Міністерству промислової політики починаючи з 2005 року провадити
видатки на здійснення передбачених Програмою заходів у межах
коштів, що виділятимуться їм з державного бюджету на ці цілі.


   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 21


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 травня 2004 р. N 684

               ПРОГРАМА
     розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів
    та їх використання у будівництві на 2005-2011 роки


            1. Загальна частина

   Найбільш перспективним  теплозберігаючим  матеріалом  є
ніздрюватий бетон. Завдяки широкому діапазону технічних показників
та теплоізоляційним властивостям ніздрюватий бетон може бути
використаний у будівництві як конструкційно-теплоізоляційний або
теплоізоляційний матеріал.

   Незважаючи на це, частка виробів з ніздрюватого бетону в
загальному обсязі стінових матеріалів досягає лише 6-8 відсотків,
тоді як в інших країнах цей показник перевищує 30 відсотків.

   У 2003 році в Україні вироблено близько 0,35 млн. куб. метрів
виробів з ніздрюватого бетону, а потреба в них за досягнутих
обсягів будівництва житла (майже 6-7 млн. кв. метрів) становить
2,5 - 3 млн. куб. метрів. З  урахуванням прогнозних обсягів
розвитку  житлового  будівництва річна потреба у виробництві
ніздрюватого бетону вже у 2005 році зросте до 5-6 млн. куб. метрів
на рік, тобто в 15 разів порівняно з обсягами його  виробництва
у 2003 році.

   Технологічне обладнання на вітчизняних підприємствах не дає
змоги виготовляти вироби з високою точністю геометричних розмірів,
використання яких забезпечує підвищення термічного опору захисних
конструкцій. Не організовано випуск вітчизняного технологічного
обладнання для виготовлення виробів з ніздрюватого бетону.

          2. Мета і завдання Програми

   Мета Програми  полягає  в забезпеченні зниження вартості
об'єктів будівництва, збереження  енергоресурсів  за  рахунок
використання для спорудження будівель теплозберігаючих матеріалів
з ніздрюватого бетону.

   Основними завданнями Програми є:

   розроблення конструктивно-технічних  рішень,  нормативної
документації для здійснення будівництва та реконструкції будинків,
реалізації експериментальних проектів будинків з використанням
виробів з ніздрюватого бетону;

   розроблення, виготовлення  та  впровадження технологічного
обладнання для розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів,
налагодження з цією метою виробництва технологічного обладнання на
вітчизняних машинобудівних підприємствах;

   розроблення технологій виробництва сировинних матеріалів для
ніздрюватого бетону та виробів з нього;

   реконструкція заводів з виготовлення виробів з ніздрюватого
бетону;

   організація на домобудівних комбінатах виготовлення виробів з
ніздрюватого бетону неавтоклавного тверднення;

   організація виготовлення на заводах, що випускають силікатну
цеглу, виробів з ніздрюватого бетону;

   розширення номенклатури виробів з ніздрюватого бетону.

      3. Організаційне та фінансове забезпечення
            виконання Програми

   Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється
Держбудом.

   Для виконання Програми необхідно 17,6 млн. гривень.

   Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюється за
рахунок  державного бюджету (1,8 млн. гривень), а також із
залученням інших джерел.

        4. Заходи щодо виконання Програми

Найменування заходу Відпо- відальні за вико- нання Строк вико- нання, роки Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
державний бюджет інші джерела
разом за роками
2005 2006 2007 2008
1. Розроблення номенклатури виробів з ніздрюватого бетону і технічних рішень вузлів та деталей будинків різних конструктивних систем Держбуд 2005- 2007 100 40 40 20    
2. Випробову- вання виробів з ніздрюватого бетону, оцінка їх фізико- механічних і теплотехнічних властивостей -"- -"- 120 20 20 80    
3. Розроблення експерименталь- них проектів будинків різних конструктивних систем -"- -"- 300 100 100 100    
4. Дослідження стану використання виробів з ніздрюватого бетону у будинках, споруджених за експерименталь- ними проектами різних конструктивних систем Держбуд 2006- 2008 100   30 20 50  
5. Розроблення нормативної документації для будівництва та реконструкції будинків з використанням виробів з ніздрюватого бетону -"- 2005- 2007 140 60 40 40   100
6. Розроблення документації на технологічне обладнання з випуску виробів з ніздрюватого бетону:                
автоклавного тверднення для модернізації діючих підприємств Мін- промпо- літики, Держбуд -"- 900   350 550   2100
автоклавного тверднення для заводів з випуску силікатної цегли -"-             600
неавтоклавного тверднення -"-   140   60 80    
7. Розроблення технологій виробництва сировинних матеріалів для ніздрюватого бетону з високими технологічними характеристиками -"- -"-           200
8. Розроблення технології виготовлення виробів з ніздрюватого бетону (теплоізоляцій- ного з густиною до 300 кг/куб. метр, конструктивно- теплоізоляцій- ного з густиною до 500 кг/куб. метр) Держбуд 2005- 2007           400
9. Виготовлення технологічного обладнання з випуску виробів з ніздрюватого бетону:                
автоклавного тверднення для модернізації діючих підприємств Мін- промпо- літики, Держбуд 2006- 2011           10000
автоклавного тверднення для заводів з випуску силікатної цегли -"- 2008           1900
неавтоклавного тверднення Держбуд 2006- 2007           500
Усього     1800 220 640 890 50 15800
           5. Очікувані результати

   Виконання Програми сприятиме розв'язанню науково-технічних
проблем  виробництва  та  використання ніздрюватого бетону у
будівництві, зокрема:

   використанню ніздрюватих бетонів у спорудженні малоповерхових
будівель на  рівні  60-80  відсотків,  багатоповерхових -
30-50 відсотків;

   зниженню на 15-20 відсотків вартості будівельно-монтажних
робіт;

   скороченню  на   20-25    відсотків   трудомісткості
будівельно-монтажних робіт;

   економії енергоресурсів під час експлуатації будівель  і
споруд (20-25 відсотків).

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ