Приказ от 01.04.2004 № 56 О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2004 № 315 Об итогах социально-экономического развития Украины в 2003 году и ход выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20280 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 01.04.2004 № 56 О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2004 № 315 Об итогах социально-экономического развития Украины в 2003 году и ход выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины
Дата принятия01.04.2004
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа56
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций02.06.2004


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

             01.04.2004 N 56


      Про виконання постанови Кабінету Міністрів
    України від 11 березня 2004 р. N 315 "Про підсумки
    соціально-економічного розвитку України у 2003 році
     та хід виконання Програми діяльності Кабінету
            Міністрів України"


   З метою забезпечення успішної реалізації положень Послання
Президента  України  до  Верховної Ради "Європейський вибір.
Концептуальні засади стратегії  економічного  та  соціального
розвитку України на 2002-2011 роки" ,  завдань,
визначених у щорічних посланнях Президента України до Верховної
Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України, та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року
N 315 "Про підсумки соціально-економічного розвитку
України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України" Н А К А З У Ю:

   1. Заступникам  Голови  Комітету,  керівникам структурних
підрозділів Комітету взяти до неухильного виконання постанову
Кабінету Міністрів  України від 11 березня 2004 року N 315
 "Про підсумки соціально-економічного  розвитку
України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України".

   2. До  15  квітня  2004 року підготувати відповідно до
повноважень Комітету та подати на затвердження плани реалізації
завдань, визначених зазначеною постановою Уряду:
   - щодо розвитку доступної для широких верств  населення
системи житлового будівництва, зокрема на засадах іпотечного
кредитування відповідальний виконавець - Т.Шарапова);
   - щодо удосконалення державної цінової політики, насамперед
на ринках соціально значущих товарів, робіт і послуг, житлового
будівництва (відповідальні виконавці - Т.Шарапова, П.Губень);
   - щодо повсюдного поширення позитивного регіонального досвіду
розвитку підприємництва, видачі документів дозвільного характеру
на провадження підприємницької діяльності за принципом "єдиного
вікна" (відповідальні виконавці - А.Економов, П.Губень, В.Папка).
   Зазначеним відповідальним виконавцям забезпечити щоквартальне
підбиття підсумків виконання затверджених планів на засіданнях
колегії Комітету першого місяця, що настає за звітним кварталом.

   3. Затвердити  відповідальних  виконавців  заходів  щодо
підготовки проектів законодавчих актів, передбачених планом роботи
Кабінету  Міністрів  України  у 2004 році ,
відповідальність за виконання яких покладено на Держбуд України,
згідно з додатком 1.

   4. Затвердити відповідальних виконавців заходів з підготовки
проектів актів Кабінету Міністрів України, передбачених планом
роботи Кабінету Міністрів України у 2004 році,
відповідальність за виконання яких покладено на Держбуд України,
згідно з додатком 2.

   5. Заступникам  Голови  Комітету відповідно до розподілу
обов'язків,  керівникам  структурних  підрозділів  Комітету
забезпечити  розроблення  проектів  законодавчих  та  інших
нормативно-правових актів, спрямованих на виконання  Програми
діяльності Кабінету Міністрів України, у визначені
планом строки та в порядку, передбаченому Законом України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності"  і Тимчасовим  регламентом  Кабінету
Міністрів України.

   6. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.

 Голова Комітету                      В.Череп


                   Додаток 1
                   до наказу Держбуду України
                   01.04.2004 N 56


         Відповідальні виконавці заходів
      щодо підготовки проектів законодавчих актів,
     передбачених планом роботи Кабінету Міністрів
    України у 2004 році, відповідальність за виконання
        яких покладено на Держбуд України


Зміст роботи Назва проекту законодавчого акта Підстава для підготовки проекту Строк подання до Кабінету Міністрів України Відповідальні виконавці в Комітеті
Визначення шляхів вирішення проблеми забезпечення житлом громадян України, які потребують соціального захисту або підтримки з боку держави, шляхом будівництва (придбання) соціального житла та розширення можливості будівництва (придбання) житла за рахунок кредитів Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла Програма діяльності Кабінету Міністрів України (підрозділ 4.7) Березень Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова)
Удосконалення дозвільної системи у сфері будівництва та врегулювання процедури проведення державної експертизи Про державну експертизу проектів будівництва Програма діяльності Кабінету Міністрів України (підрозділ 4.7) Червень Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (П.Губень)
Спрощення дозвільної системи у будівельній галузі в частині врегулювання питань здійснення державної експертизи проектів будівництва Про внесення змін до деяких законодавчих актів Програма діяльності Кабінету Міністрів України (підрозділ 4.7) Червень Управління містобудівної політики (А.Економов)
Визначення правових засад нормування у галузі будівництва Про нормування в будівництві Програма діяльності Кабінету Міністрів України (підрозділ 4.7) Грудень Управління науково- технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович)


                   Додаток 2
                   до наказу Держбуду України
                   01.04.2004 N 56


         Відповідальні виконавці заходів
     з підготовки проектів актів Кабінету Міністрів
      України, передбачених планом роботи Кабінету
     Міністрів України у 2004 році, відповідальність
     за виконання яких покладено на Держбуд України


Зміст роботи Підстава для підготовки проекту акта Строк подання до Кабінету Міністрів України Відповідальні виконавці в Комітеті
Урегулювання особливостей укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві за участю іноземних суб'єктів господарювання Господарський кодекс України (глава 33) Березень Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова)
Створення системи взаємної відповідальності для забезпечення реалізації підрядних контрактів у будівництві, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів та коштів державних і комунальних підприємств, установ, організацій Доручення Прем'єр-міністра від 12 травня 2000 р. N 7951/1 до Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (стаття 6) Березень Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова)
Удосконалення порядку прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів містобудування Програма діяльності Кабінету Міністрів України (підрозділ 4.7) Квітень Державна архітектурно- будівельна інспекція України (В.Папка)
Визначення порядку спорудження (створення) пам'ятників і монументів Доручення Кабінету Міністрів України від 9 січня 2003 р. N 12122/26 Червень Управління містобудівної політики (А.Економов)
Визначення загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві Господарський кодекс України (глава 33) Листопад Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова)Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ