Приказ от 08.04.2004 № 66 О первоочередных мероприятиях по улучшению охраны труда в области строительства и промышленности строительных материалов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19787 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 08.04.2004 № 66 О первоочередных мероприятиях по улучшению охраны труда в области строительства и промышленности строительных материалов
Дата принятия08.04.2004
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа66
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций02.06.2004
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

             08.04.2004 N 66


    Про першочергові заходи з поліпшення охорони праці
    у галузі будівництва та промисловості будівельних
              матеріалів


   На виконання рішення колегії Держбуду України від 23 січня
2004 р. N 11 >> ) "Про стан та першочергові заходи з
поліпшення охорони праці у галузі будівництва та промисловості
будівельних матеріалів" Н А К А З У Ю:

   1. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві (Д.Барзилович) забезпечити:

   1.1. У місячний термін доопрацювання  та  погодження  з
Держнаглядохоронпраці України пріоритетних заходів на 2004 рік
"Галузевої програми Держбуду України з поліпшення стану безпеки,
гігієни праці  та  виробничого середовища на 2001-2005 роки"
(далі - Галузева програма) з  урахуванням  існуючої  системи
управління охороною праці, стану виконання Галузевої програми,
аналізу виробничого травматизму у будівельному  комплексі  за
2003 рік  та  додаткових пропозицій корпорацій та інститутів
будівельної галузі.

   1.2. Врегулювання  з  Фондом соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних  захворювань
України питання щодо фінансування цих заходів у 2004 році.

   2. З метою забезпечення реалізації положень Закону України
"Про охорону праці":

   2.1. Заступнику   Голови   Комітету    О.Бондаренку,
Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська) надати в тижневий
термін пропозиції щодо створення в апараті Держбуду України
структурного підрозділу з охорони праці.

   2.2. Відділу ліцензування та атестації будівельної галузі
(В.Лісничук) підготувати  доповнення  до  Ліцензійних  умов
провадження будівельної діяльності" (вишукувальні та проектні
роботи для будівництва, зведення несучих та  огороджувальних
конструкцій, будівництво та монтаж інженерних та транспортних
мереж) щодо врахування законодавчих та інших нормативних вимог з
питань охорони праці до 17.04.2004.

   2.3. Державній архітектурно-будівельній інспекції (В.Папка),
Управлінню цінової політики, експертизи та контролю вартості у
будівництві (П. Губень) забезпечити контроль за додержанням вимог
ДБН А.3.1-5-95 "Організація будівельного виробництва", зокрема,
при проведенні перевірок та експертизи проектної документації
будівництва.

   3. Керівникам   будівельних   корпорацій:   "Укрбуд",
"Укрбудматеріали",    "Укртрансбуд",    "Укрмонтажспецбуд",
"Укрметротунельбуд",  "Украгропромбуд"  вжити  заходів  щодо
поліпшення  стану охорони праці на виробництві та зменшення
травматизму:

   3.1. Розробити та реалізувати заходи  щодо  зниження  у
2004 році рівня травматизму на виробництві.

   3.2. Забезпечити безумовне виконання статутних повноважень у
сфері охорони праці відповідно до статті 36 Закону  України
"Про охорону праці".

   3.3. Забезпечити першочергове фінансування витрат на охорону
праці в обсягах відповідно до Закону України "Про охорону праці"
.

   3.4. Розглядати на засіданнях правлінь корпорацій питання з
охорони праці не рідше одного разу на рік.

   4. Для координації робіт  та  опрацювання  питань  щодо
поліпшення  стану  охорони  праці  у  галузі будівництва та
промисловості будівельних матеріалів  створити  робочу  групу
Держбуду України у складі згідно з додатком.

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Бондаренка.

 Голова Комітету                      В.Череп


                   Додаток
                   до наказу Держбуду України
                   08.04.2004 N 66


               СКЛАД
    робочої групи Держбуду України з координації робіт
   та опрацювання питань з поліпшення стану охорони праці
    у галузі будівництва та промисловості будівельних
              матеріалів


1. Бондаренко О.М. Заступник Голови Держбуду України, голова робочої групи
2. Адріанов В.П. Віце-президент Української державної корпорації "Унрмонтажспецбуд", заступник голови робочої групи
3. Жидко М.О. Перший віце-президент Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заступник голови робочої групи
4. Малогулко П.П. Заступник Голови правління Української кооперативно-державної корпорації "Украгропромбуд", заступник голови робочої групи
5. Захарчук М.І. Головний спеціаліст Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України, секретар робочої групи
6. Баглай В.А. Заступник начальника Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України
7. Вільсон О.Г. Викладач кафедри охорони праці Київського національного університету будівництва і архітектури, за згодою
8. Голодець І.В. Директор науково-виробничої фірми "Екобуд", за згодою
9. Грабчук М.І. Директор інституту "УкрНДІцемент", за згодою
10. Зозуля В.І. Віце-президент Української державної корпорації "Укрметротунельбуд"
11. Кожан В.П. Заступник начальника науково-технічного управління Української державної корпорації "Укрмонтажспецбуд"
12. Купрієнко В.Я. Провідний спеціаліст з охорони праці Української державної корпорації "Укрметротунельбуд"
13. Любченко І.Г. Учений секретар Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій
14. Перекута Г.О. Головний спеціаліст Управління промислової забудови, будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Держбуду України
15. Полонська С.О. Завідуюча лабораторією заводського виробництва та енергозбереження у будівництві науково-дослідного інституту будівельного виробництва, за згодою
16. Резніченко О.М. Державний інспектор з охорони праці у будівництві та соціально-культурній сфері територіального управління Держнаглядохоронпраці у Київській області і м. Києві, за згодою
17. Сасімова Н.А. Головний спеціаліст з охорони праці Української кооперативно-державної корпорації "Украгропромбуд"
18. Черв'яков Ю.М. Заступник директора з наукової роботи Українського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів і виробів
19. Шестопал А.М. Генеральний директор науково-виробничої фірми "Полімербуд", за згодою
20. Яньшин В.М. Голова ЦК профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України, за згодою
21. Ярощук С.В. Провідний спеціаліст з охорони праці Української державної будівельної корпорації "Укрбуд".Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ