Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом Украины по строительству и архитектуре и Министерством конструирования и строительства Сирийской Арабской Республики

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20147 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаСоглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом Украины по строительству и архитектуре и Министерством конструирования и строительства Сирийской Арабской Республики
Дата принятия05.06.2003
СтатусДействующий
Вид документаДоговор
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

               Угода
   про співробітництво між Державним комітетом України з
  будівництва та архітектури та Міністерством конструювання
     та будівництва Сирійської Арабської Республіки
 
 
   Державний комітет України з будівництва та архітектури та
Міністерство конструювання та будівництва Сирійської Арабської
Республіки, надалі - "Сторони",
   усвідомлюючи взаємне бажання зміцнити зв'язки дружби між
Україною та Сирійською Арабською Республікою, а також керуючись
прагненням до поглиблення та розвитку взаємовигідного економічного
і науково-технічного співробітництва  в  галузі  будівництва,
архітектури та містобудування,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони у відповідності з їх національним законодавством у
рамках   українсько-сирійської   Комісії   будуть  сприяти
співробітництву за наступними напрямами:
 
   1. Обмін інформацією про законодавчі та нормативні акти в
галузі будівництва, архітектури та містобудування.
   2. Обмін науково-технічною інформацією в галузі будівництва,
архітектури та містобудування.
   3. Обмін досвідом та здійснення  наукових  і  технічних
досліджень будівельних матеріалів і конструкцій для розробки
сейсмостійких будинків і споруд.
   4. Технічне навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів;
організація спільних нарад, зустрічей, семінарів з проблем, які
становлять взаємний інтерес.
   5. Розвиток спільних економічних ініціатив між українськими
та  сирійськими будівельними організаціями та підприємствами,
включаючи реалізацію спільних проектів та створення спільних
підприємств як у державах Сторін, так і у третіх державах.
 
               Стаття 2
 
   Сторони зобов'язуються взаємодіяти у справі організації та
підтримки безпосереднього співробітництва між науково-дослідними і
проектними організаціями з напрямків, зазначених у статті 1, а
також в інших галузях у межах їхньої компетенції.
 
               Стаття 3
 
   Співробітництво між  науково-дослідними  і   проектними
організаціями,  про  яке  йдеться  у  статті 2 цієї Угоди,
здійснюватиметься на основі угод  та  контрактів,  укладених
заінтересованими  організаціями. Відповідальність за виконання
зобов'язань, що випливають з  угод  та  контрактів,  несуть
науково-дослідні і проектні організації, які їх укладають.
   Обидві Сторони мають бути проінформовані про співробітництво,
яке здійснюватиметься між відповідними організаціями.
 
               Стаття 4
 
   Сторони будуть  сприяти участі будівельних підприємств у
міжнародних тендерах, які проводяться в Україні,  Сирійській
Арабській Республіці та і у третіх державах.
 
               Стаття 5
 
   Сторони домовились  надавати  одна  одній  відомості про
потенціал кожної держави щодо експорту будівельних матеріалів і
конструкцій, обладнання, машин і механізмів.
 
               Стаття 6
 
   Для координації  робіт,  практичної  реалізації прийнятих
програм і планів, підготовки матеріалів тощо Сторони створять
спільну робочу групу.
 
               Стаття 7
 
   Контроль за виконанням цієї Угоди здійснюють керівники Сторін
високі посадови особи) або уповноважені ними представники, які з
цією метою будуть зустрічатись не рідше одного разу на рік.
Оперативне вирішення питань, які виникають у ході реалізації
конкретних завдань, буде здійснюватись національними частинами
робочих груп.
 
               Стаття 8
 
   Сторони встановлюють, що проблеми, які не зазначені в цій
Угоді або які виникають в процесі реалізації взаємозв'язків,
вирішуватимуться  шляхом  письмових  звернень,  на  умовах
доброзичливості і взаєморозуміння.
 
               Стаття 9
 
   Ця Угода укладається на невизначений строк.
   Дія цієї Угоди припиняється через шість  місяців  після
отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони
про її намір припинити дію цієї Угоди.
 
              Стаття 10
 
   Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.
 
   Вчинено в м. Києві 5 червня 2003 року, що відповідає ___ дню
____________  місяця  ____ року, в двох примірниках, кожний
українською, арабською та англійською мовами, причому всі тексти є
автентичними.  В разі виникнення розбіжностей при тлумаченні
положень Угоди перевага надаватиметься тексту англійською мовою.
 
 За Державний комітет        За Міністерство конструювання
 України з будівництва        та будівництва Сирійської
 та архітектури           Арабської Республіки

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ