Приказ от 27.11.1997 № 32/288 Структура реестра аварийно опасных производственных зданий и сооружений

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19921 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 27.11.1997 № 32/288 Структура реестра аварийно опасных производственных зданий и сооружений
Дата начала действия28.07.1999
Дата принятия27.11.1997
Дата отмены действия 01.01.2015
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа32/288
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Дополнительные данные Утратил силу с 01.01.2015 в соответствии с приказом от 14.07.2014 № 193/507


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДСТУ Б А.2.4-14:2005 Автоматизированные системы технического диагностирования строительных конструкций. Техническое задание

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

ОМД 33497324.002-2005 Методика проведения экспертного обследования аттракционной техники

ОМД 33497324.005-2014 Методика проведения экспертного обследования лифтов

ПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-19-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 28.12.2019)

ПР-Д.0.06.555-20-ІІ Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 17.07.2020)

ПР-Д.0.06.555-21 Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 08.02.2021)

ПР-Д.0.06.555-21-ІІ Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.05.2021)

Приказ от 14.12.2012 № 629 Об утверждении Плана деятельности Минрегиона Украины по подготовке проектов регуляторных актов на 2013 год

Приказ от 15.02.2007 № 53/75 О дополнении приказа Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 27.11.1997 № 32/288 относительно Перечня специализированных организаций по выполнению работ

Приказ от 16.01.2012 № 23 Об утверждении Правил эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов от подтопления

Приказ от 18.02.2013 № 56 Об утверждении Правил эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов от оползней и обвалов

СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-79:2012 Руководство по проведению наблюдений за осадкой фундаментов, деформациями конструкций зданий и сооружений и режимом подземных вод на площадках тепловых и атомных электростанций

         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,
       АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   будівництва, архітектури та
                   житлової політики України,
                   Держнаглядохоронпраці
                   України
                   27.11.1997 N 32/288
                    >> )


            СТРУКТУРА РЕЄСТРУ
    аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд


    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
       комітету будівництва, архітектури та житлової
                         політики
     N 184/140 від 28.07.99 )


           1. Загальні положення

   Реєстр аварійно небезпечних виробничих будівель та споруд
містить дані про будівлі  та  споруди,  що  перебувають  у
незадовільному технічному або аварійному стані, незалежно від їх
відомчої належності  та  форми  власності.  Технічно  реєстр
реалізовано у вигляді комп'ютерної бази даних. Він ведеться
центром з ведення реєстру при головній організації з координації
дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та
паспортизації будівель та споруд - Науково-дослідному інституті
будівельного виробництва.
   Одиничним записом реєстру є набір реквізитів-характеристик з
Паспорта  технічного стану однієї будівлі (споруди). Основою
структури та змісту реєстру - а отже, і відповідної комп'ютерної
бази даних, - є структура Паспорта технічного стану. Загальний
технічний стан об'єкта оцінюється в Паспорті за чотирибальною
системою: 1 - нормальний, 2 - задовільний, 3 - не придатний до
нормальної експлуатації, 4 - аварійний. До реєстру заносяться
Паспорти об'єктів третьої та четвертої категорій. Зафіксовані в
реєстрі паспортні характеристики об'єкта  актуалізуються  при
надходженні офіційних даних про їх зміни (аж до вилучення об'єкта
з реєстру аварійно небезпечних).
   Програмне забезпечення для створення та ведення реєстру надає
змогу включити об'єкт до реєстру, вилучити його звідти, постійно
підтримувати реєстр в актуальному стані, знаходити та представляти
для перегляду паспортні дані про потрібний об'єкт, відбирати та
групувати  об'єкти за заданими ознаками, обчислювати зведені
кількісні характеристики цих вибірок та формувати відповідні
вихідні документи (див. зразки можливих вихідних форм у додатках 1
і 2).
   Держбуду, Держнаглядохоронпраці та іншим центральним органам
виконавчої  влади періодично та за їх окремими замовленнями
надається інформація щодо складу та змісту реєстру, відібрана і
згрупована у відповідності до їх поточних потреб - повна чи
вибіркова, докладна чи узагальнена. ( Абзац 4 пункту 1 в редакції
Наказу Держбуду N 184/140 від 28.07.99 )
   Центр з ведення реєстру вдосконалює та розвиває програмне
забезпечення із створення і ведення реєстру та адаптує його до
еволюціонувальних потреб користувачів.

            2. Показники реєстру

   Відповідно до структури Паспорта технічного стану будівлі
(споруди) показники реєстру (див. додаток 1) згруповано у таких
групах:
   - загальні дані про підприємство, до якого належить будівля
(споруда);
   - загальні відомості про власне будівлю (споруду);
   - технічний стан будівлі (споруди), у тому числі її основ та
конструктивних елементів, інженерного обладнання, виявлені дефекти
та пошкодження і терміни їх усунення, пропозиції щодо подальшої
експлуатації.


                   Додаток 1
                   до Структури реєстру
                   аварійно небезпечних
                   виробничих будівель та
                   споруд


               ФОРМА
     надання даних про об'єкт, занесений до реєстру
    аварійно небезпечних виробничих будівель та споруд
             (запис реєстру)


           1. Дані про підприємство

0.1. Назва підприємства повна  
коротка  
1.1. Міністерство  
1.2. Поштова адреса підприємства індекс  
1.3. Ідентифікаціний код  
1.4. Форма власності  

   Власник (керівник) підприємства

1.5. Прізвище, ім'я, по батькові  
1.6. Телефон, факс  

     2. Загальні відомості про будівлю (споруду)

0.2. Назва об'єкта  
2.1. N об'єкта *  
2.2. Призначення  
2.3. Категорія будівлі (приміщення) з вибухопожежної та пожежної небезпеки  
2.4. Ступінь вогнестійкості будівлі (споруди)  

   Віднесення будівлі (споруди) до класифікаційних груп

2.5. - за відповідальністю    
2.6. - за небезпекою технологічних процесів    
2.7. - за агресивністю робочого середовища    
2.8. Рік забудови  
2.9. Площа забудови, кв. м  
2.10. Будівельний об'єм, куб. м  
2.11. Поверховість виробничої частини  
2.12. Поверховість адміністративно-побутової частини  
2.13. Балансова вартість., тис. грн.  
2.14. Страхова компанія та номер страхового полісу  
2.15. Дата складання паспорта  

   Організація-генпроектувальник об'єкта

2.16. - назва  

   Організація-генпідрядник, що здійснювала будівництво об'єкта

2.17. - назва  

   Організація, що провела обстеження для паспортизації

2.18. - назва  
2.19. - ідентифікаційний код  
2.20. - ліцензія N дійсна до
   
2.21. Періодичність планових обстежень технічного стану, років  
   
2.22. - обстежуюча організація  
2.23. - ідентифікаційний код  
2.24. - ліцензія N дійсна до
2.25. - дата обстеження  

        3. Технічний стан будівлі (споруди)
      та висновки щодо її подальшої експлуатації

   3.1. Технічний стан основ та конструктивних елементів за
частинами об'єкта

Частини об'єкта, основи та конструктивні елементи Матеріал Оцінка стану *
       
       
       

   3.2. Технічний  стан  інженерних  систем  водопостачання,
каналізації, опалення та вентиляції

Частини об'єкта, елементи інж. обладнання Оцінка стану *
     
     
     
 
3.3. Технічний стан будівлі (споруди) в цілому *    

   3.4. Виявлені дефекти та пошкодження і терміни їх усунення

N Виявлений дефект Термін усунення
     
     
     

   3.5. Оцінка потенційних наслідків можливої аварії

3.5.1. Загроза життю та здоров'ю робітників, що працюють на об'єкті чол.  
3.5.2. Загроза населенню, що мешкає поблизу об'єкта чол.  
3.5.3. Загроза обвалення основних конструкцій об'єкта або його частини кв. м  
3.5.4. Загроза забруднення довкілля навколо об'єкта кв. м  

   3.6. Пропозиції щодо подальшої експлуатації - текст


   * Чотирибальна система оцінки технічного стану об'єкта:
   1 - нормальний
   2 - задовільний
   3 - не придатний до нормальної експлуатації
   4 - аварійний


                   Додаток 2
                   до Структури реєстру
                   аварійно небезпечних
                   виробничих будівель та
                   споруд


               ФОРМИ
       надання зведених даних про стан реєстру
    аварійно небезпечних виробничих будівель та споруд
          за звітний період (зразки)


              По регіонах

Регіон На початок періоду Надійшло до реєстру (+) Вибуло з реєстру (-) На кінець періоду
Усьо- го Не при- датні Ава- рій- ні Усьо- го Не при- датні Ава- рій- ні Усьо- го Не при- датні Ава- рій- ні Усьо- го Не при- датні Ава- рій- ні
Вінницька обл. 33 20 13 7 3 4 5 3 2 35 20 15
Волинська обл. 45 25 20 13 6 7 15 11 4 43 20 23
Дніпропетровська обл. 77 47 ЗО 11 5 6 23 9 14 65 43 22
.................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Усього 1111 555 556 333 222 111 444 272 172 1000 505 495

           За галузями виробництва

Регіон На початок періоду Надійшло до реєстру (+) Вибуло з реєстру (-) На кінець періоду
Усьо- го Не при- датні Ава- рій- ні Усьо- го Не при- датні Ава- рій- ні Усьо- го Не при- датні Ава- рій- ні Усьо- го Не при- датні Ава- рій- ні
                         
Металургія 33 20 13 7 3 4 5 3 2 35 20 15
Металообробка 45 25 20 13 6 7 15 11 4 43 20 23
Хімія 77 47 ЗО 11 5 6 23 9 14 65 43 22
................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Усього 1111 555 556 333 222 111 444 272 172 1000 505 495Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ