Решение от 19.09.2003 № 69 "О выполнении Указа Президента Украины "О работе местных органов исполнительной власти относительно обеспечения постоянного социально-экономического развития регионов"

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года


ДСТУ 9195:2022 Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа. Основные положения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


ДСТУ 9190:2022 Энергетическая эффективность построек. Метод расчета энергопотребления во время отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


Новые государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения


О размере сметной заработной платы


Информация об уровнях заработной платы, учитываемых при определении стоимости строительства объектов, принятых решениями некоторых органов местного самоуправления на 2023 год


ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20107 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 19.09.2003 № 69 "О выполнении Указа Президента Украины "О работе местных органов исполнительной власти относительно обеспечения постоянного социально-экономического развития регионов"
Дата принятия19.09.2003
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа69
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Дата регистрации в Министерстве Юстиций02.04.2003


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             19.09.2003 N 69
 
 
       Про виконання Указу Президента України
     "Про роботу місцевих органів виконавчої влади
     щодо забезпечення сталого соціально-економічного
            розвитку регіонів"
 
 
   З метою забезпечення виконання Указу Президента України від
29 серпня 2003 року N 945 "Про роботу місцевих
органів  виконавчої  влади  щодо  забезпечення   сталого
соціально-економічного розвитку регіонів" та посилення контролю за
виконанням законів України, актів і доручень Президента України,
Кабінету Міністрів України щодо ефективного розв'язання проблем
розвитку будівельного комплексу та соціально-економічного розвитку
регіонів колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Заступникам Голови та керівникам структурних підрозділів
Комітету взяти до керівництва та виконання Указ Президента України
від 29 серпня 2003 року N 945 "Про роботу місцевих
органів  виконавчої  влади  щодо  забезпечення   сталого
соціально-економічного розвитку регіонів".
 
   2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській  та  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям  вжити  додаткових  заходів  на  місцевому та
регіональних рівнях щодо забезпечення виконання:
   - регіональних програм житлового будівництва на 2003 рік та
надолуження відставання від показників житлового будівництва,
визначених Урядом України постанова від 27 серпня 2000 року
N 1347;
   - регіональних програм реконструкції житлових будинків перших
масових серій;
   - регіональних програм модернізації (ліквідації) аварійно
небезпечних будинків і споруд;
   - заходів Програми безперешкодного доступу людей з обмеженими
фізичними можливостями до об'єктів житлового та  громадського
призначення.
   Першому заступнику Голови Комітету Беркуті А.В., заступнику
Голови Комітету В.Присяжнюку, Управлінню економіки та стратегії
розвитку  будівельного  комплексу  (Т.Шарапова),  Управлінню
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко) забезпечити проведення
моніторингу і аналізу стану виконання регіональних програм та
підготовку інформації та пропозицій для подання Кабінету Міністрів
України.
 
   3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській  та  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям:
 
   3.1. Розробити та затвердити довгострокову (до 2020 року)
комплексну регіональну програму реалізації Закону України "Про
Генеральну схему планування території України", в якій
передбачити необхідне щорічне фінансування за рахунок коштів
місцевого бюджету та терміни завершення наступних робіт:
   - ведення регіонального моніторингу реалізації Генеральної
схеми (щорічно);
   - розроблення схеми планування території області, а також
схем (проектів) планування територій адміністративних районів (в
період до 2020 року);
   - розроблення регіональних правил забудови;
   - забезпечення розроблення місцевих правил забудови населених
пунктів (в період до 2010 року);
   - визначення переліку та організація коригування генеральних
планів міст області (в період до 2020 року);
   - розроблення плану заходів щодо стимулювання комплексного
розвитку депресивних сільських поселень (до 2003 року);
   - розроблення плану заходів  щодо  регулювання  розвитку
територій, які потребують державної підтримки, та організація
розроблення відповідних місцевих програм (в період до 2010 року),
   а також  виконання  інших Заходів з реалізації Генсхеми
.
 
   3.2. З метою спрощення існуючої "дозвільної"' системи у
будівництві:
   - передбачити у складі регіональних правил забудови, а також
місцевих правил забудови населених пунктів спрощену процедуру
надання дозвільної документації на розміщення, проектування та
будівництво об'єктів;
   - визначити населені пункти, організувати розроблення та
реалізацію за рахунок коштів місцевих бюджетів пілотних проектів
щодо створення та функціонування єдиного офісу надання вихідних
даних  на  проектування  об'єктів  будівництва.  Створити
при міськвиконкомах  постійно діючі узгоджувальні комісії для
вирішення спірних питань щодо надання дозвільної документації за
спрощеною схемою;
   - вжити заходів щодо вдосконалення проведення комплексної
державної експертизи з метою її здешевлення та скорочення термінів
підготовки проектів будівництва до затвердження, що сприятиме
поліпшенню інвестиційних умов регіону.
 
   3.3. Вжити заходів щодо якісної підготовки обгрунтовуючих
матеріалів та достовірності визначення вартості робіт з ліквідації
наслідків стихійних лих і проведенні невідкладних першочергових
робіт, що фінансуються з резервного фонду Кабінету Міністрів
України.
 
   3.4. З метою раціонального використання державних коштів при
вирішенні питань щодо будівництва житла для соціальне не захищених
категорій  населення  разом з головними розпорядниками коштів
ретельно підходити до питань вибору проектів будівництва житлових
будинків,  виходячи  з  інженерно-технічних  та архітектурних
рішень, що забезпечують гарантовані державою умови проживання та
економічно обгрунтовані витрати будівництва, розташування його в
зонах, забезпечених інженерними  мережами, вирішувати  питання
формування джерел фінансування спорудження інженерних мереж при
будівництві такого житла за рахунок позабюджетних коштів тощо.
   Першому заступнику  Голови Комітету А.Беркуті, заступнику
Голови Комітету В.Присяжнюку, Управлінню містобудівної політики
(А.Економов), Управлінню цінової політики, експертизи та контролю
вартості у  будівництві  (П.Губень)  забезпечити   надання
організаційно-методичної допомоги з виконання зазначених завдань.
 
   4. З   метою   підвищення   ефективності   державного
архітектурно-будівельного контролю:
 
   4.1. Державній архітектурно-будівельній інспекції  України
(В.Папка):
   - при підготовці законопроекту про здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю  у  сфері  містобудування
опрацювати пропозиції щодо створення  єдиної системи  органів
містобудування   та   архітектури,   інспекцій  державного
архітектурно-будівельного контролю  з  підпорядкуванням   їх
центральному органу виконавчої влади;
   - забезпечити супровід розгляду проекту Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств,
їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері
містобудування"  на  засіданнях  комітетів  і  на  пленарних
засіданнях Верховної Ради України.
 
   4.2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській  та  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям, органам місцевого самоврядування в I кварталі
2004 року    укомплектувати    інспекції    державного
архітектурно-будівельного контролю кваліфікованими фахівцями та
необхідними матеріально-технічними засобами.
 
   5. Попередити про персональну відповідальність за неявку на
засідання колегії Комітету  без  поважних  причин  начальника
Управління капітального     будівництва     Миколаївської
облдержадміністрації Н.Бракован  і   начальника   Управління
містобудування та архітектури Миколаївської облдержадміністрації
П.Казмірчука.
   Звернути увагу заступника начальника - головного інженера
Управління    капітального    будівництва    Вінницької
облдержадміністрації Л.Гладкого на слабкий рівень підготовки до
засідання колегії Комітету.
 
   6. Управлінню містобудування  та  архітектури  Вінницької
облдержадміністрації (О.Сергеєву), Управлінню містобудування та
архітектури  Житомирської  облдержадміністрації  (О.Коляді),
Управлінню  містобудування  та  архітектури  Миколаївської
облдержадміністрації (П.Казмірчуку):
   - активізувати роботу з органами місцевого самоврядування
щодо забезпечення коригування містобудівної документації  для
населених пунктів та розроблення місцевих правил забудови;
   - до кінця поточного року разом із головними архітекторами
районів визначити черговість оновлення містобудівної документації
та підготувати пропозиції  органам  місцевого  самоврядування
стосовно забезпечення щорічно відповідних видатків у місцевих
бюджетах для коригування генеральних планів  та  розроблення
місцевих правил забудови, в першу чергу для історичних міст та
населених пунктів, найбільш привабливих для залучення інвестицій;
   - разом  з  Управлінням  містобудівної політики Держбуду
(А.Економов) надавати органам місцевого самоврядування необхідну
методичну допомогу в розробленні місцевих правил забудови.
 
   7. Заслухати на засіданні колегії Держбуду у жовтні поточного
року персональні звіти керівників структурних підрозділів місцевих
органів виконавчої влади, підзвітних і підконтрольних Комітету.
   Управлінням: містобудівної політики (А.Економов), економіки
та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова), цінової
політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (П.Губень)
та Державній архітектурно-будівельній інспекції України (В.Папка)
внести пропозиції щодо кандидатур зазначених керівників, що мають
виступити зі звітами на засіданні колегії Держбуду.
 
   8. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(А.Григор)  спільно  з відповідними  підрозділами  Комітету
підготувати:
   - звернення  до  Першого  віце-прем'єр-міністра  України,
міністра фінансів України Азарова М.Я. щодо погодження проекту
постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін  до
постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження типових
положень про управління містобудування та архітектури обласної,
Київської та Севастопольської міської, відділ містобудування та
архітектури районної  у  м.  Києві,  відділ  містобудування,
архітектури  та  житлово-комунального  господарства  районної,
районної у м. Севастополі державної адміністрації" від 20 липня
2000 року N 1146;
   - критичні довідки про роботу управлінь містобудування та
архітектури  і управлінь капітального будівництва Вінницької,
Житомирської та Миколаївської облдержадміністрацій та листи на
ім'я голів державних адміністрацій цих областей щодо відрядження
керівників згаданих структурних підрозділів місцевих  органів
виконавчої влади на засідання колегії Держбуду.
 
   9. Управлінням:  містобудівної  політики  (А.Економов),
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного  призначення  (О.Авдієнко),  економіки  та
стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова), цінової
політики,  експертизи  та  контролю  вартості  у будівництві
(П.Губень), Державній архітектурно-будівельній інспекції України
(В.Папка) забезпечити не рідше одного разу за квартал звітування
на засіданні колегії Комітету відповідних структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій про роботу з виконання законів
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
завдань Програми діяльності Уряду, рішень Держбуду України.
 
   10. Заступнику  Голови  Комітету В.Присяжнюку, Управлінню
реставрації та реконструкції історичної забудови (Т.Майстерчук),
Фінансово-економічному  управлінню  (Т.Щавінська)  забезпечити
фінансування  ремонтно-реставраційних  робіт  відповідно  до
затвердженого  розподілу.  Місцевим  органам виконавчої влади
забезпечити цільове використання коштів на ремонтно-реставраційні
роботи на пам'ятках, визначених у заходах щодо реалізації Указів
Президента України, постанов і доручень  Кабінету  Міністрів
України, а також вжити організаційних заходів щодо заохочування
інвесторів, які фінансово підтримують або здійснюють безпосередньо
роботи на пам'ятках містобудування та архітектури.
 
   11. Відділу кадрів (Н.Осяєва) з метою розвитку та поглиблення
знань, необхідних для ефективного виконання завдань професійної
діяльності та з метою формування якісного кадрового резерву на
заміщення посад керівників підзвітних і підконтрольних Держбуду
підрозділів місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ
і організацій, що належать до  сфери  управління  Комітету,
продовжити роботу щодо навчання зазначених керівників та їх
кадрового резерву.
 
 Голова колегії                      В.Череп

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ