Приказ от 05.07.2004 № 297 Об утверждении Положения о порядке государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20151 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 05.07.2004 № 297 Об утверждении Положения о порядке государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами
Дата принятия05.07.2004
Дата отмены действия 11.07.2011
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа297
РазработчикМинистерство чрезвычайных ситуаций Украины (МЧС)
Дата регистрации в Министерстве Юстиций21.07.2004
Дополнительные данные Приказ утратил силу согласно приказа Министерства чрезвычайных ситуаций Украины от 6 июня 2011 года N 567


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            05.07.2004 N 297
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 липня 2004 р.
                   за N 905/9504
 
 
          Про затвердження Положення
       про порядок державного пожежного нагляду
      за будівництвом об'єктів іноземними фірмами
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  пожежну  безпеку"
 та з метою вдосконалення порядку державного пожежного
нагляду за   будівництвом   об'єктів  іноземними  фірмами,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок державного пожежного
нагляду за будівництвом об'єктів іноземними фірмами, що додається.
 
   2. Начальникам Держпожбезпеки МНС, ГУУ) МНС України в АР
Крим, областях, містах Києві та Севастополі організувати вивчення
цього    Положення    керівним    складом    управлінь
наглядово-профілактичної  діяльності  і  працівниками  органів
державного пожежного нагляду та забезпечити його виконання.
 
   3. Держпожбезпеки МНС у встановленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Мін'юсту України.
 
   4. Департаменту стратегічного планування  та  моніторингу
забезпечити розсилання даного наказу територіальним структурним
підрозділам МНС України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Борисова П.Ф. та першого заступника начальника Державного
департаменту пожежної безпеки МНС Крісу І.Я.
 
 Міністр                         Г.В.Рева
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС України
                   05.07.2004 N 297
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 липня 2004 р.
                   за N 905/9504
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про порядок державного пожежного нагляду
      за будівництвом об'єктів іноземними фірмами
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення встановлює порядок державного пожежного
нагляду  під  час  проектування,  будівництва,  технічного
переоснащення,  реконструкції  (далі  - будівництво) об'єктів
іноземними фірмами і спільних підприємств незалежно від джерел
фінансування  та  форм  власності  і  регламентує діяльність
представників органів державного пожежного нагляду  (далі  -
держпожнагляд) на стадіях підготовки контрактів, договорів чи угод
(далі - контракти), експертизи проектів будівництва, участі в
приймальних комісіях.
 
   1.2. Державний  пожежний нагляд за будівництвом об'єктів
іноземними фірмами здійснюється на підставі статті 7 Закону
України "Про  пожежну безпеку"  і  відповідно до
Положення про Державну пожежну охорону, інших нормативних актів,
що стосуються забезпечення пожежної безпеки, з урахуванням умов,
передбачених у контрактах на будівництво, якщо вони не суперечать
чинному законодавству.
 
   1.3. У процесі нагляду за будівництвом об'єктів іноземними
фірмами органи держпожнагляду:
   беруть участь, за запрошенням замовника або іншої сторони, у
розгляді питань пожежної безпеки під час підготовки контрактів на
будівництво;
   беруть участь у роботі комісій з вибору земельних ділянок
(трас) для будівництва;
   проводять експертизи  (перевірки)  проектної  та  іншої
документації будівництва на відповідність вимогам чинних в Україні
нормативних актів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки,
здійснюють контроль за виконанням протипожежних вимог стандартів,
норм і правил;
   перевіряють виконання Правил пожежної безпеки в Україні при
проведенні будівельно-монтажних робіт (з урахуванням положень
контракту);
   вимагають дані щодо пожежної небезпеки конструкцій, речовин і
матеріалів, які застосовуються в будівництві;
   використовують у разі виявлення порушень вимог  пожежної
безпеки, установлених законодавчими та іншими нормативними актами,
права, що надані органам держпожнагляду;
   беруть участь у роботі робочих (на прохання замовника) та
державних приймальних чи технічних комісій.
 
   1.4. Проектні рішення щодо забезпечення пожежної безпеки
об'єктів, на які не встановлено вітчизняних норм та правил,
обгрунтовані відхилення від обов'язкових вимог нормативних актів
узгоджуються  з Державним департаментом пожежної безпеки МНС
України в порядку, установленому нормативно-правовими актами МНС
України.
 
   1.5. Якщо  об'єкт  після  закінчення  будівництва  має
передаватися для подальшої  експлуатації  іноземній  державі,
прийняття  проектних  рішень,  які  не  відповідають вимогам
нормативних актів, чинних на території України, підтверджується
офіційним документом представника держави, під юрисдикцію якої
буде передано об'єкт.
 
        2. Включення питань пожежної безпеки
          до контрактів на будівництво
 
   2.1. Органи держпожнагляду беруть участь у розгляді питань
пожежної безпеки під час підготовки контрактів лише на прохання
замовника або іншої сторони. За результатами розгляду цих питань
надаються усні  консультації,  письмові  пропозиції  стосовно
забезпечення пожежної безпеки для включення їх до контрактів.
 
   2.2. Участь у розгляді питань пожежної безпеки під час
підготовки контрактів беруть:
   Державний департамент пожежної безпеки МНС України (урядовий
орган державного управління у сфері держпожнагляду);
   територіальні органи  управління  Державного  департаменту
пожежної безпеки МНС в Автономній республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (територіальні органи держпожнагляду).
 
   2.3. Урядовий орган управління у сфері держпожнагляду бере
участь у розгляді питань пожежної  безпеки  при  підготовці
контрактів на будівництво унікальних, особливо важливих об'єктів,
упровадження нових вибухопожежонебезпечних технологічних процесів,
проекти  будівництва, які підлягають затвердженню в Кабінеті
Міністрів України, а також на будівництво об'єктів, на які не
встановлено норми і правила.
 
   2.4. Територіальні органи держпожнагляду беруть участь у
розгляді питань пожежної безпеки при підготовці контрактів на
будівництво об'єктів, які не віднесені до компетенції урядового
органу управління у сфері держпожнагляду і мають споруджуватися на
території, що обслуговується цими органами.
 
   2.5. Представники органів держпожнагляду, які при підготовці
контрактів беруть участь у переговорах з питань, що належать до
повноважень  відповідних органів держпожнагляду, призначаються
керівниками цих органів.
 
   2.6. До пропозицій, що надаються органами держпожнагляду на
прохання замовника, входять такі питання:
   необхідність урахування при проектуванні та будівництві вимог
пожежної  безпеки, передбачених чинними в Україні державними
стандартами, нормами, правилами та іншими нормативними актами, що
стосуються забезпечення пожежної безпеки, а також можливість
застосування стандартів, норм і правил іноземних держав при
вирішенні окремих питань протипожежного захисту об'єктів;
   обов'язковість подання проектно-кошторисної документації на
експертизу щодо пожежної безпеки;
   урахування обов'язків сторін щодо  забезпечення  пожежної
безпеки  при  виконанні  будівельно-монтажних  робіт,  в
адміністративних, побутових приміщеннях, у місцях  проживання
іноземних спеціалістів і взаємодія у разі виникнення пожеж;
   забезпечення будівництва засобами зв'язку, пожежною технікою
та пожежно-технічним обладнанням, у тому числі первинними засобами
пожежогасіння;
   підготовка персоналу з питань пожежної безпеки.
   Крім того, додатково  пропонуються  організація  пожежної
охорони, будівництво пожежних депо чи відрахування коштів на
утримання та розвиток пожежно-рятувальної служби.
 
          3. Участь у роботі комісій
      з вибору майданчиків (трас) під будівництво
 
   3.1. Представники органів держпожнагляду беруть участь у
роботі комісій з вибору майданчиків (трас) під будівництво в
порядку,  що  встановлюється  чинними в Україні нормативними
документами в галузі будівництва та нормативними-правовими актами
МНС України.
 
   3.2. Перелік  посадових осіб органів держпожнагляду, які
беруть участь у роботі комісій з вибору майданчиків (трас) під
будівництво,   установлюється   керівником   відповідного
територіального органу.
 
   3.3. До початку роботи комісій з вибору майданчиків (трас)
під  будівництво  органи  держпожнагляду ознайомлюються через
замовника з документацією щодо пожежної небезпеки об'єкта та
намічених проектною організацією протипожежних заходів.
 
        4. Експертиза проектів будівництва
 
   4.1. На підставі статті 10 Закону України "Про пожежну
безпеку"   проектно-кошторисна  документація  на
будівництво,  яке  здійснюється  іноземними фірмами, підлягає
попередній експертизі на відповідність нормативним актам, що
стосуються забезпечення пожежної безпеки.
 
   4.2. Експертиза  проектів  будівництва,  яке здійснюється
іноземними фірмами, проводиться урядовим органом управління у
сфері держпожнагляду чи територіальними органами держпожнагляду
відповідно до їх повноважень, визначених у пунктах 2.3-2.5 цього
Положення.
 
   4.3. Проект будівництва подається на експертизу до органів
держпожнагляду замовником з перекладом на українську мову.
 
   4.4. У разі відсутності в проекті будівництва необхідних
даних щодо пожежної небезпеки будівельних матеріалів, конструкцій
та виробів, інших відомостей з питань забезпечення пожежної
безпеки органи держпожнагляду вимагають від замовника відповідні
протоколи випробувань, розрахункові дані, висновки, сертифікати
тощо, погоджені з Державним департаментом пожежної безпеки МНС
України,  державними  центрами  сертифікації,  генеральним
проектувальником, який має ліцензію, що діє на території України.
 
   4.5. Замовник розпочинає будівництво лише в разі наявності
позитивного   висновку   за   результатами   експертизи
проектно-кошторисної документації щодо пожежної безпеки. У разі
будівництва без позитивного висновку експертизи, а також при
наявності відхилень від проекту будівництва або протипожежних норм
проектування органи  держпожнагляду  призупиняють  будівництво
об'єкта в установленому порядку.
 
   4.6. Вартість  робіт, пов'язаних з проведенням державної
експертизи, визначається чинними нормативними документами (далі -
НД).
 
   4.7. При  впровадженні  технологій  (обладнання,  ліній,
установок), до складу яких входять стаціонарні системи виявлення
та гасіння пожежі, останні повинні мати сертифікати відповідності,
передбачені чинними на території України нормативними актами.
 
      5. Контроль за реалізацією проектних рішень
      і забезпеченням пожежної безпеки будівництва
 
   5.1. Органи держпожнагляду здійснюють контроль за реалізацією
в  ході  будівництва  передбачених  у  проекті  будівництва
протипожежних  рішень, дотриманням протипожежних вимог НД та
забезпеченням  пожежної  безпеки  під   час   проведення
будівельно-монтажних робіт на загальних підставах (крім випадків,
викладених у розділі 6 цього Положення) та з урахуванням положень
контракту.
 
   5.2. Контроль  за  відповідністю  виконаних протипожежних
заходів рішенням, що передбачені в проекті будівництва, та вимогам
НД  здійснюється органами держпожнагляду через замовника (чи
дирекцію з будівництва в разі її наявності) та за участю його
представника.
 
   5.3. Приписи та інші документи органів держпожнагляду за
результатами перевірки виконання  протипожежних  заходів,  що
передбачені  в  проекті будівництва, та дотримання вимог НД
вручаються замовнику, який доводить зміст зазначених документів до
зацікавлених сторін (генерального проектувальника, іноземну фірму
тощо).
 
   5.4. Органи держпожнагляду надають у процесі будівництва
замовнику  приписи  з пропозиціями щодо внесення до проекту
будівництва, у тому числі за наявності позитивного висновку
експертизи, змін і доповнень, пов'язаних зі зміною протипожежних
вимог НД з урахуванням фактичного стану будівництва (за винятком,
коли  дія  НД  дозволяє вводити в експлуатацію об'єкти без
коригування документації на відповідність цим НД), а також у разі
виявлення відхилень від вимог чинних НД, які не було погоджено в
установленому порядку з відповідним органом державного пожежного
нагляду.
 
   5.5. Державний  пожежний  нагляд за протипожежним станом
приміщень, які займають (орендують) підприємства, установи та
організації, пов'язані з будівництвом об'єктів іноземною фірмою,
здійснюється згідно з чинним законодавством.
 
   5.6. У разі прийняття об'єкта в експлуатацію представники
органів  держпожнагляду  в процесі роботи в складі робочих,
державних приймальних чи технічних комісій керуються положеннями
ДБН А.3.1-3-94 та відповідними нормативними актами
МНС України.
 
   5.7. При будівництві об'єктів підвищеної небезпеки, у разі їх
почергової  здачі  в  експлуатацію,  страхується  цивільна
відповідальність перед третіми особами за можливу завдану шкоду
зданих черг будівництва.
 
        6. Нагляд за будівництвом об'єктів,
       на які поширюється режим недоторканості
 
   6.1. Державний пожежний нагляд за будівництвом іноземними
фірмами об'єктів дипломатичних представництв, консульських установ
іноземних держав, представництв міжнародних організацій та інших
об'єктів, на які поширюється режим недоторканості, здійснюється
тільки на прохання та на підставі письмового дозволу офіційних
представників цих установ та організацій.
 
   6.2. За результатами перевірок протипожежного стану таких
об'єктів органами держпожнагляду готуються і вручаються офіційним
представникам цих установ та організацій рекомендації з питань
забезпечення пожежної безпеки.
 
         7. Пожежна охорона будівництва
 
   7.1. Пожежна  охорона  будинків,  що   споруджуються,
адміністративних, побутових та інших приміщень, розміщених на
території будівництва, які займає іноземна фірма, забезпечується
цією фірмою, якщо інше не передбачено контрактом.
 
   7.2. Пожежно-профілактичне   обслуговування   будівництва
здійснюється органами держпожнагляду при укладанні відповідного
договору з іноземною фірмою.
 
   7.3. На період проведення будівельно-монтажних робіт органи
держпожнагляду можуть рекомендувати застрахувати новобудову на
випадок виникнення пожежі та інших надзвичайних ситуацій.
 
 Заступник начальника
 Державного департаменту
 пожежної безпеки МНС України             О.О.Євсеєнко

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ