Приказ от 02.06.2004 № 119 Об организации выполнения поручения Премьер-министра Украины от 20.05.2004 № 20936/1/1-04

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года


ДСТУ 9195:2022 Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа. Основные положения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


ДСТУ 9190:2022 Энергетическая эффективность построек. Метод расчета энергопотребления во время отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


Новые государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения


О размере сметной заработной платы


Информация об уровнях заработной платы, учитываемых при определении стоимости строительства объектов, принятых решениями некоторых органов местного самоуправления на 2023 год


ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20107 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 02.06.2004 № 119 Об организации выполнения поручения Премьер-министра Украины от 20.05.2004 № 20936/1/1-04
Дата принятия02.06.2004
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа119
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций17.08.2004


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

            02.06.2004 N 119


        Про організацію виконання доручення
           Прем'єр-міністра України
         від 20.05.2004 N 20936/1/1-04


   З метою організації та забезпечення виконання  доручення
Прем'єр-міністра  України  від  20.05.2004 N 20936/1/1-04 до
Доручення Президента  України  від  13.05.2004  N  1-1/563
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити  Заходи  Держбуду  України  щодо виконання
доручення Прем'єр-міністра України від 20.05.2004 N 20936/1/1-04
до Доручення Президента України від 13.05.2004 N 1-1/563 далі -
Заходи), що додаються.

   2. Керівникам   структурних   підрозділів,   визначених
відповідальними виконавцями Заходів, розробити детальні робочі
плани з їх реалізації, затвердити у заступників Голови Комітету
відповідно до розподілу обов'язків і забезпечити виконання у
встановлені терміни.

   3. Заступникам Голови Комітету відповідно  до  розподілу
обов'язків забезпечити постійний контроль за реалізацією Заходів.

   4. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Голова Комітету                      В.Череп


                   Додаток
                   до наказу Держбуду
                   України
                   02.06.2004 N 119


               ЗАХОДИ
      Держбуду України щодо виконання доручення
      Прем'єр-міністра України від 20.05.2004 р.
     N 20936/1/1-04 до доручення Президента України
          від 13.05.2004 р. N 1-1/563

N п/п Зміст доручення Прем'єр-мініст ра України Виконавці Заходи Держбуду Виконавці Термін
1. Розробити механізми додаткового залучення інвестицій, у тому числі коштів підприємств, на будівництво житла для працівників, які потребують поліпшення житлових умов, та у разі необхідності внести узгоджені пропозиції на розгляд Уряду. Про виконання поінформувати разом з проектом відповіді Президенту України Держбуд, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, Держжитлокомун- госп, ДПА, Мін'юст 1. Підготувати пропозиції щодо складу робочої групи з розробки механізму додаткового залучення інвестицій у житлове будівництво та подати на затвердження першому заступнику Голови Комітету Управ- ління економіки та стратегії розвитку будівель- ного комплексу 1 липня 2004 року
2. Розробити графік підготовки узгоджених пропозицій щодо механізму додаткового залучення інвестицій у житлове будівництво та подати його на затвердження першому заступнику Голови Комітету 10 липня 2004 року
3. Узагальнити та підготувати для внесення до Кабінету Міністрів України (разом з проектом відповіді Президенту України) узгоджені пропозиції щодо механізму додаткового залучення інвестицій у житлове будівництво 15 грудня 2004 року
2. Проаналізувати практику ціноутворення при будівництві житла, зокрема за кошти державного бюджету, та забезпечити проведення перевірок додержання вимог законодавства при встановленні цін на новозбудоване житло. За результатами вжити заходів щодо недопущення необґрунтованого зростання цін на житло, проявів узгоджених антиконкурентних дій замовників і підрядних організацій у процесі будівництва, штучного підвищення кошторисної вартості проектних і будівельно-монтажних робіт. Вжити інших заходів щодо недопущення правопорушень у сфері операцій з нерухомим майном. Про результати поінформувати Кабінет Міністрів України разом з проектом відповіді Президенту України Мінекономіки, Мінфін, Держбуд, Фонд держмайна Антимонопольний комітет України, УСПП, ДПА, ГоловКРУ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 1. Здійснити в травні - червні поточного року вибіркову перевірку правильності визначення вартості житла, будівництво якого здійснюється за рахунок державних коштів Управ- ління цінової політики, експер- тизи та контролю вартості у будів- ництві 30 червня 2004 року
2. За результатами перевірки підготувати пропозиції щодо підвищення дисципліни ціноутворення у будівництві житла, що здійснюється за рахунок державних коштів та направити їх Мінекономіки для підготовки інформації Кабінету Міністрів України 2 серпня 2004 року
3. За участю Національного банку розробити заходи щодо підвищення рівня доступності одержання та придбання житла громадянами України, в тому числі через формування фонду соціального житла для малозахищених верств населення, та про виконання поінформувати Кабінет Міністрів України разом з проектом відповіді Президенту України Мінекономіки, Мінфін, Мінпраці, Мінсім'ямолодь, Держбуд, Держжитлокомун- госп, Пенсійний фонд України, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Підготувати та направити Мінекономіки пропозиції до Заходів щодо підвищення рівня доступності одержання та придбання житла громадянами України, в тому числі через формування фонду соціального житла для малозахищених верств населення Управ- ління економіки та стратегії розвитку будівель- ного комплексу Управ- ління цінової політики, експер- тизи та контролю вартості у будів- ництві Управ- ління архітек- турно- конструк- тивних та інже- нерних систем будинків і споруд житлово- цивіль- ного призна- чення 7 червня 2004 року
4. Вжити заходів з удосконалення державного регулювання у сфері містобудування, зокрема щодо спрощення процедури надання необхідних дозволів на будівництво об'єктів містобудування, порядку надання земельних ділянок для будівництва житла, а також фінансування спорудження недобудованих житлових об'єктів. Про вжиті заходи поінформувати Кабінет Міністрів України разом з проектом відповіді Президенту України Держбуд, Мінекономіки, Мінфін, Держкомзем, Фонд держмайна, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 1. Підготувати проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України" з метою удосконалення дозвільної системи у будівництві, порядку надання земельних ділянок для розміщення об'єктів містобудування та підготувати для внесення його на розгляд Кабінету Міністрів України у встановленому порядку Управ- ління місто- будівної політики Управ- ління науково- тех- нічної політики та інформа- ційних техно- логій у будів- ництві Управ- ління архі- тектурно- конструк- тивних та інженер- них систем будинків і споруд житлово- цивіль- ного призна- чення Управ- ління цінової політики, експер- тизи та контролю вартості у будів- ництві Державна архітек- турно- буді- вельна інспек- ція 15 серпня 2004 року
2. Підготувати для внесення до Кабінету Міністрів України (разом з проектом відповіді Президенту України) інформаційні матеріали щодо удосконалення державного регулювання у сфері містобудування, зокрема щодо спрощення процедури надання необхідних дозволів на будівництво об'єктів містобудування, порядку надання земельних ділянок для будівництва житла, а також фінансування спорудження недобудованих житлових об'єктів Управ- ління еконо- міки та стратегії розвитку будівель- ного комплексу Управ- ління місто- будівної політики 15 серпня 2004 року
5. Забезпечувати прозорість розподілу та використання коштів державного бюджету на спорудження житла для молоді, селян, військовослужб овців, державних службовців, відбору заявників на отримання пільгових кредитів на будівництво житла Мінфін, Міністерства, керівники інших центральних органів виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації Забезпечувати своєчасність та достовірність подання фінансової звітності до Держказначейства України за результатами проведеного фінансування з державного бюджету на спорудження житла для державних службовців Фінан- сово- еконо- мічне управ- ління Пос- тійно

 Начальник Управління
 економіки та стратегії
 розвитку будівельного
 комплексу                       Т.Шарапова

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ