Постановление от 25.08.2004 № 1094 Об утверждении Порядка разработки проектов землеустройства по организации и установления границ территорий природно-заповедного фонда, прочего природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20440 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 25.08.2004 № 1094 Об утверждении Порядка разработки проектов землеустройства по организации и установления границ территорий природно-заповедного фонда, прочего природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения
Дата начала действия25.08.2004
Дата принятия25.08.2004
Дата отмены действия 12.10.2016
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа1094
РазработчикКабинет Министров Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций20.08.2004
Дополнительные данные Отменено постановлением Кабмина от 22.09.2016 № 668


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 25 серпня 2004 р. N 1094
                Київ
 
     Про затвердження Порядку розроблення проектів
     землеустрою з організації та встановлення меж
      територій природно-заповідного фонду, іншого
     природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного
        та історико-культурного призначення
 
 
   Відповідно до статті 47 Закону України "Про землеустрій"
 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  розроблення  проектів  землеустрою  з
організації та встановлення меж територій природно-заповідного
фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 серпня 2004 р. N 1094
 
               ПОРЯДОК
    розроблення проектів землеустрою з організації та
     встановлення меж територій природно-заповідного
     фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого,
    рекреаційного та історико-культурного призначення
 
 
   1. Цей Порядок визначає  механізм  розроблення  проектів
землеустрою  з  організації  та  встановлення  меж територій
природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення далі - проект
землеустрою).
 
   2. Проект землеустрою розробляється на підставі:
 
   рішення сільської,  селищної,  міської  ради,  обласної,
районної,   Київської   або   Севастопольської   міської
держадміністрації, до повноважень якої  належить  надання  у
користування або передача у власність земельних ділянок;
 
   договору, укладеного між землевласником, землекористувачем та
розробником проекту землеустрою;
 
   судового рішення.
 
   3. Розробником проекту землеустрою може бути фізична або
юридична  особа,  яка  має ліцензію на проведення робіт із
землеустрою відповідно до закону (далі - розробник).
 
   4. Замовником проекту землеустрою  може  бути  сільська,
селищна,  міська  рада,  обласна,  районна,  Київська  або
Севастопольська  міська  держадміністрація,  землевласник  або
землекористувач, інша особа відповідно до закону.
 
   У разі  прийняття судом рішення про розроблення проекту
землеустрою його замовником є фізична або юридична особа, на
користь якої прийнято рішення.
 
   5. Проект землеустрою розробляється відповідно до завдання,
затвердженого замовником, яке є невід'ємною частиною договору про
розроблення проекту землеустрою.
 
   До договору замовник додає вихідну документацію, необхідну
для розроблення проекту.
 
   Договір про розроблення проекту  землеустрою  складається
відповідно до типового договору, який затверджується Кабінетом
Міністрів України.
 
   6. Розроблення проекту землеустрою передбачає  проведення
підготовчих робіт, що включають:
 
   1) вивчення та аналіз:
 
   обґрунтування необхідності створення або оголошення території
природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення;
 
   планово-картографічних матеріалів  з  визначенням  обсягів
польових та камеральних робіт з їх оновлення, земельно-облікової
документації, матеріалів відведення земель в межах відповідної
території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
 
   містобудівної документації;
 
   проектної документації  з  питань  охорони  навколишнього
природного середовища, збереження об'єктів культурної спадщини;
 
   іншої документації, необхідної  для  розроблення  проекту
землеустрою;
 
   2) визначення  режиму території, у тому числі охоронних
зобов'язань та обмежень на використання земельної ділянки.
 
   7. У проекті землеустрою визначається:
 
   функціональна організація  території  природно-заповідного
фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення;
 
   місце розташування і розміри земельних ділянок, їх власники
та землекористувачі, у тому числі орендарі;
 
   режим використання та охорони території природно-заповідного
фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи
і зони санітарної (гірничо-санітарні) охорони), рекреаційного та
історико-культурного (охоронні зони) призначення;
 
   межі земельних ділянок, включених  до  складу  територій
природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного  та  історико-культурного  призначення,  щодо
використання яких встановлено обмеження (обтяження), у розрізі
землевласників та землекористувачів;
 
   розмір охоронної зони.
 
   8. Проект  землеустрою  погоджується  з  власниками  і
користувачами  суміжних земельних ділянок, а також земельних
ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду,
іншого  природоохоронного,  оздоровчого,  рекреаційного  та
історико-культурного призначення без  їх  вилучення,  органом
земельних    ресурсів,    природоохоронним    органом,
санітарно-епідеміологічною службою, органом  містобудування  і
архітектури та охорони культурної спадщини.
 
   9. Проект землеустрою складається з:
 
   1) завдання на виконання робіт;
 
   2) пояснювальної записки, в якій зазначається:
 
   коротка характеристика території;
 
   режим використання   земель   у   межах   території
природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення, в тому числі
земельних ділянок, щодо використання яких встановлено обмеження
(обтяження);
 
   погодження меж  із  власниками  і користувачами суміжних
земельних ділянок;
 
   короткий опис виконаних робіт;
 
   склад земель за  угіддями,  власниками  і  користувачами
земельних ділянок;
 
   3) графічних матеріалів:
 
   план території у масштабі, який дає змогу відобразити усі
елементи проекту - зовнішню межу, номери межових знаків, міри
ліній, назви власників і користувачів суміжних земельних ділянок;
межі та площі земель, які включаються до території без їх
вилучення;
 
   креслення перенесення меж земельної  ділянки  в  натуру
(на місцевість) та межі земельних ділянок, щодо використання яких
встановлено обмеження (обтяження);
 
   4) матеріалів погодження та затвердження проекту:
 
   акт польового обстеження і погодження меж;
 
   висновки про погодження проекту;
 
   рішення про затвердження проекту землеустрою та встановлення
обмежень (обтяжень) щодо використання земельних ділянок.
 
   10. Погоджений  проект  землеустрою  підлягає  державній
експертизі відповідно до законодавства.
 
   Після одержання позитивного висновку державної експертизи
проект землеустрою розглядається та затверджується сільською,
селищною, міською радою, обласною, районною,  Київською  або
Севастопольською міською держадміністрацією чи в установленому
порядку подається іншим органам, до повноважень яких належить
надання у користування або передача у власність земельних ділянок.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ