Решение от 28.05.2004 № 61/21 О мероприятиях по предупреждению производственного травматизма в строительстве

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20485 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 28.05.2004 № 61/21 О мероприятиях по предупреждению производственного травматизма в строительстве
Дата принятия28.05.2004
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаРешение
Шифр документа61/21
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций09.08.2004


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
         З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            28.05.2004 N 61/21
 
 
       Про заходи щодо попередження виробничого
          травматизму у будівництві
 
 
   Розглянувши питання "Про заходи щодо попередження виробничого
травматизму  у  будівництві"  та  враховуючи  рекомендації
парламентських слухань, які пройшли у Комітеті Верховної Ради
України з питань соціальної політики та праці з питання "Про стан
промислової безпеки та охорони праці в Україні в світлі виконання
вимог Закону України "Про охорону праці", колегії
відмічають, що за чотири місяці 2004 року порівняно з відповідним
періодом минулого року на 45 відсотків збільшилась кількість
нещасних випадків зі смертельними наслідками у  будівництві.
Головною  причиною  збільшення  травматизму  є  недотримання
керівниками будівельних  організацій  положень  законодавства
та нормативно-правових актів з охорони праці. З метою зниження
рівня травматизму у будівництві та запобігання його виникненню
колегії В И Р І Ш И Л И:
 
   1. Вважати стан з безпеки та виробничого травматизму в галузі
будівництва у першому кварталі 2004 року незадовільним.
 
   2. Рекомендувати:
 
   2.1 Уряду Автономної Республіки Крим, Донецькій, Сумській,
Хмельницькій, Черкаській обласним держадміністраціям і Київській
міській держадміністрації позачергово розглянути питання про стан
виробничого травматизму на будовах підпорядкованих їм територій
та про результати  розгляду  повідомити  Держнаглядохоронпраці
України та Держбуд України.
 
   2.2 Центральним органам виконавчої влади, які мають у своєму
складі будівельні організації, погоджувати програми  навчання
керівників та посадових осіб, відповідальних за охорону праці
у таких організаціях, з Держнаглядохоронпраці України та Держбудом
України.
 
   2.3 Держбуду  України  та  Держнаглядохоронпраці  України
у місячний термін опрацювати пропозиції щодо  внесення  змін
до Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності стосовно
питань охорони праці.
 
   2.4 Держнаглядохоронпраці  України  провести  позапланову
перевірку Фонду соціального страхування від нещасних випадків
та професійних захворювань України щодо фінансування "Галузевої
програми Держбуду України з поліпшення стану безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища на 2004 - 2005 роки".
 
   3. Держбуду  України  та  Держнаглядохоронпраці  України
підготувати  спільне  звернення до ЦК профспілки працівників
будівництва і промисловості будівельних матеріалів щодо можливості
позачергового розгляду  у  регіонах  стану  охорони  праці
та виробничого травматизму у будівництві й надання інформації
про результати    розгляду    до    Держбуду   України
та Держнаглядохоронпраці України термін - 18.06.2004).
 
   4. Керівникам  корпорацій  "Укрбуд",  "Украгропромбуд",
"Укрмонтажспецбуд", "Укртрансбуд", "Укрметротунельбуд":
   - розглянути питання з дотримання правил промислової безпеки
та охорони праці на підприємствах у першому півріччі 2004 року
та надати  матеріали  з  розгляду  до  Держбуду  України
та Держнаглядохоронпраці України (термін - до 01.08.2004);
   - провести перевірку функціонування служб охорони  праці
на підприємствах та в організаціях корпорацій і про результати
перевірки проінформувати Держбуд України та Держнаглядохоронпраці
України (термін - вересень 2004 р.);
   - провести перевірку виконання підприємствами, що належать
до сфери  управління  корпорацій,  Порядку проведення огляду,
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування)
машин,   механізмів,  устаткування  підвищеної  небезпеки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004
N 687   та  проінформувати  Держбуд  України
та Держнаглядохоронпраці України (термін - до 01.08.2004);
   - надати Держбуду України графіки навчання та перевірки знань
керівників та відповідальних посадових осіб з питань охорони праці
та проінформувати  Держнаглядохоронпраці  України  (термін  -
до 01.07.2004);
   - подати  на погодження до Держнаглядохоронпраці України
та Держбуду України програми навчання керівників та посадових
осіб, відповідальних за охорону праці, галузевих атестаційних
центрів (термін - до 01.07.2004).
 
   5. Запропонувати  будівельним  компаніям  "Київміськбуд",
"Познякижилбуд", "Аеробуд", "Монолітспецбуд" здійснити спільне
фінансування розроблення ДБН "Будівництво в  умовах  щільної
забудови. Вимоги безпеки".
 
   6. Заступникам  Голови  Держбуду  України  О.Бондаренку
та В.Гречку підготувати пропозиції щодо удосконалення діяльності
Держбуду України у питаннях надання ліцензій на провадження
будівельної діяльності, порядку контролю за додержанням суб'єктами
господарювання  ліцензійних  умов  та  здійснення  перевірок
територіальними держархбудінспекціями (термін - до 01.07.2004).
 
   7. Структурним підрозділам Держбуду  України:  Управлінню
науково-технічної політики   та   інформаційних   технологій
у будівництві       (Д.Барзилович),       Управлінню
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного   призначення   (О.Авдієнко),   Державній
архітектурно-будівельній  інспекції  (В.Ліванідов),  Відділу
ліцензування та атестації будівельної діяльності (В.Лісничук),
Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
(Т.Шарапова) відповідно до розподілу  обов'язків  підготувати
матеріали до  проведення  спільної  наради  Держбуду  України
та Держнаглядохоронпраці щодо вирішення питання поліпшення стану
охорони праці та зменшення виробничого травматизму у галузі
будівництва (термін - до 18.06.2004).
 
   8. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві Держбуду України (Д.Барзилович):
   - спільно  з  Науково-дослідним  інститутом  будівельного
виробництва (В.Балицький) негайно розпочати роботу з розроблення
ДБН "Будівництво в умовах щільної забудови. Вимоги  безпеки"
та забезпечити  розгляд першої редакції зазначеного нормативу
науково-технічною радою Держбуду України у  першому  півріччі
2005 року;
   - підготувати до розгляду науково-технічною радою Держбуду
України питання щодо стану підготовки вищими навчальними закладами
спеціалістів будівельної галузі зі знанням чинних нормативних
документів у  галузі  будівництва  (термін  - друге півріччя
2004 року).
 
   9. Державній архітектурно-будівельній  інспекції  Держбуду
України (В.Ліванідов):
   - надавати  керівництву  Держбуду  оперативну  інформацію
про нещасні випадки зі смертельними наслідками у будівництві;
   - підготувати зміни до відповідних нормативно-правових актів
щодо включення проекту виконання робіт (ПВР) як обов'язкового
при отриманні дозволу на виконання будівельних робіт (термін -
до 01.07.2004).
 
   10. Держнаглядохоронпраці України:
   - на  виконання  рішень  міжвідомчої  наради  керівників
Генеральної прокуратури  України  і центральних органів влади
з питань додержання законодавства про охорону праці від 02.04.2004
здійснити перевірку виконання повноважень у галузі охорони праці
Держбудом України, передбачених ст. 33 Закону України "Про охорону
праці" (термін - вересень 2004 р.);
   - надати пропозиції до Держбуду України  щодо  введення
до складу  Ліцензійної комісії Держбуду України з визначення
спроможності суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови
в будівельній галузі представника Держнаглядохоронпраці України.
 
   11. Держбуду  України  та  Держнаглядохоронпраці  України
привести свої  нормативно-правові  акти  у   відповідність
із постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
проведення огляду,  випробування  та  експертного  обстеження
(технічного  діагностування)  машин,  механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки" від 26.05.2004 N 687 (термін
- до 01.09.2004).
 
   12. Держбуду    України    (О.Бондаренко)    спільно
з Держнаглядохоронпраці України (В.Плетньов) провести  спільне
засідання щодо  виконання заходів, передбачених цим рішенням,
у жовтні поточного року.
 
   13. Контроль за виконанням рішень спільного засідання колегій
Держбуду України  та  Держнаглядохоронпраці  України залишаємо
за собою.
 
 Голова колегії Держбуду України              В.Череп
 
 Голова колегії
 Держнаглядохоронпраці України              С.Сторчак

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ