Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом Украины по строительству и архитектуре, Государственным комитетом Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и Министерством строительства Китайской Народной Республики

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20039 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаСоглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом Украины по строительству и архитектуре, Государственным комитетом Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и Министерством строительства Китайской Народной Республики
Дата принятия06.07.2004
СтатусДействующий
Вид документаДоговор
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

               Угода
    про співробітництво між Державним комітетом України
  з будівництва та архітектури, Державним комітетом України
  з питань житлово-комунального господарства та Міністерством
      будівництва Китайської Народної Республіки
 
 
   Державний комітет  України з будівництва та архітектури,
Державний  комітет  України  з  питань  житлово-комунального
господарства  та Міністерство будівництва Китайської Народної
Республіки, далі "Сторони",
   з метою  подальшого  розвитку  взаємовигідного наукового,
технічного та економічного співробітництва в галузі будівництва,
архітектури та житлового будівництва,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони погодилися, що їх співробітництво здійснюватиметься
за такими напрямами:
   1. обмін науковою  та  технічною  інформацією  у  сфері
будівництва,  житлового  будівництва,  архітектури,  міського
планування та комунального господарства;
   2. співпраця між компаніями у сфері будівництва, архітектури,
житлового будівництва та комунального господарства, включаючи
сприяння створенню спільних підприємств та реалізації спільних
проектів як у державах Сторін, так і у третій державі;
   3. обмін досвідом та технічною інформацією по покращенню
санітарного стану довкілля, якості питної води та її економічного
і раціонального використання, технології очистки стічних вод,
міського транспорту, енергозбереження;
   4. співпраця у міжнародних проектах.
 
               Стаття 2
 
   Сторони мають за мету безпосереднє взаємне співробітництво,
яке передбачає обмін досвідом та інформацією, консультації з
напрямків, зазначених у Статті 1.
   Сторони можуть за письмовою згодою визначати в межах їх
компетенції інші напрями співробітництва, не згадані у Статті 1
Угоди.
 
               Стаття 3
 
   Сторони зобов'язуються взаємодіяти у справі організації та
підтримки безпосереднього співробітництва між науково-дослідними і
проектними організаціями з напрямів, зазначених у Статті 1, а
також в інших галузях у межах їхньої компетенції.
 
               Стаття 4
 
   Співробітництво між  науково-дослідними  і   проектними
організаціями,  про  яке  йдеться  у  Статті 3 цієї Угоди,
здійснюватиметься на основі угод  та  контрактів,  укладених
зацікавленими  організаціями.  Відповідальність  за  виконання
зобов'язань, що випливають з  угод  та  контрактів,  несуть
науково-дослідні і проектні організації, які їх укладають.
   Обидві Сторони мають бути проінформовані про співробітництво,
яке здійснюватиметься між відповідними організаціями в рамках цієї
Угоди.
 
               Стаття 5
 
   Сторони інформуватимуть одна одну про внутрішні та міжнародні
заходи  з  питань,  що  входять до їхньої компетенції, які
здійснюються на території держави кожної зі Сторін семінари,
виставки, ярмарки, конкурси тощо), а також сприятимуть іншій
Стороні в її участі в цих заходах.
 
               Стаття 6
 
   Сторони домовились про обмін інформацією щодо експортного
потенціалу будівельних матеріалів і конструкцій, обладнання, машин
і механізмів.
 
               Стаття 7
 
   Для координації робіт,  практичної  реалізації  прийнятих
програм  і  планів,  підготовки  матеріалів  тощо,  Сторони
створюватимуть спільні робочі групи.
 
               Стаття 8
 
   Питання, які не визначені в цій Угоді або які виникають в
процесі  виконання цієї Угоди, Сторони вирішуватимуть шляхом
письмових звернень в дусі доброзичливості та взаєморозуміння.
 
               Стаття 9
 
   Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за письмовою
згодою  Сторін  та  оформлюються  окремими  протоколами, які
становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.
 
              Стаття 10
 
   Ця Угода укладається на невизначений строк.
   Дія цієї  Угоди  припиняється через шість місяців після
отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони
про її намір припинити дію цієї Угоди.
 
              Стаття 11
 
   Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.
 
   Вчинено в м. Пекіні 6 липня 2004 року, в трьох примірниках,
кожний українською, китайською та англійською мовами, причому всі
тексти  є  автентичними. В разі виникнення розбіжностей при
тлумаченні  положень  Угоди  перевага  надаватиметься  тексту
англійською мовою.
 
 За Державний комітет України    За Міністерство будівництва
 з будівництва та архітектури    Китайської Народної Республіки
 і Державний комітет України з
 питань житлово-комунального
 господарства

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ