Протокол о сотрудничестве в области архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и Министерством развития территории, строительства и коммунального хозяйства Республики Молдова

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19922 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПротокол о сотрудничестве в области архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и Министерством развития территории, строительства и коммунального хозяйства Республики Молдова
Дата принятия23.09.1999
СтатусДействующий
Вид документаПротокол
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

               Протокол
     про співпрацю в галузі архітектури, будівництва
    та житлово-комунального господарства між Державним
   комітетом будівництва, архітектури та житлової політики
   України і Міністерством розвитку території, будівництва
     та комунального господарства Республіки Молдова
 
 
   Дата підписання:    23.09.99 р.
   Дата набуття чинності: 23.09.99 р.
 
   Державний комітет  будівництва,  архітектури  та житлової
політики України і Міністерство розвитку території, будівництва та
комунального господарства Республіки Молдова, далі Сторони,
   придаючи важливе  значення  спільному  рішенню  проблеми
науково-технічного  співробітництва  в  галузі  архітектури
будівництва та комунального господарства,
   керуючись бажанням взаємовигідного використання практичного
інвестиційного та науково-технічного потенціалу,
   виходячи з  інтересів сприятливого розвитку інтеграційних
процесів і маючи повну самостійність в питаннях формування та
реалізації політики в галузі будівництва,
   Сторони домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Об'єднати зусилля у забезпеченні двостороннього постійного
обміну  інформацією,  проведення  спільних  консультацій  з
законодавчих,  нормативних,  науково-технічних,  економічних,
фінансових та інших питань, які становлять взаємний інтерес.
 
               Стаття 2
 
   Сприяти проведенню  спільних  науково-технічних  робіт та
розробці  науково-технічних  нормативів  і  стандартів,  які
відповідають міжнародним стандартам, а також містобудівельних
проектів, які мають особливу важливість.
 
               Стаття 3
 
   Співпрацювати у створені, розвитку та впроваджені ресурсів та
енергозберігаючих екологічно чистих технологій.
 
               Стаття 4
 
   Зобов'язуються обмінюватися досвідом в галузі архітектури,
містобудівництва, житлово-комунального господарства, промисловості
будівельних  матеріалів,  конструкції,  виробів,  інженерного
обладнання.
 
               Стаття 5
 
   Обмін досвідом в галузі ведення державного містобудівельного
кадастру,  збільшення  рівня  архітектурно-просторових якостей
середовища  існування  міських  населених  пунктів,  охорони,
реконструкції та реставрації історичних центрів, з питань розвитку
житлово-комунального   господарства,   інженерно-транспортної
інфраструктури міст, з питань створення принципів методів, засобів
та форм управління та контролю  будівельного  комплексу,  з
підвищення екологічної стійкості територій.
 
               Стаття 6
 
   Проводити спільні дослідження та обмінюватись досвідом з
проведення житлової політики в питаннях:
   - стану та аналізу проблем житлово-комунального господарства;
   - модернізації житла масових типових будівель;
   - підходів  та рішень проблем водозабезпечення населених
пунктів;
   - експлуатації  житлового  фонду  та житлово-комунального
господарства.
 
               Стаття 7
 
   Співпрацювати в галузі попередження збитку та ліквідації
наслідків стихійних лих, у тому числі землетрусів, а також з
проблеми підвищення сейсмостійкості будівель та споруд.
   Спільно регулювати та узгоджувати питання ліцензування та
сертифікації, з метою їх взаємовизнання.
   Співпрацювати в  питаннях ціноутворення в будівництві та
проектуванні.
   Співпрацювати у підготовці та перепідготовці кадрів.
 
               Стаття 8
 
   Створити робочу групу експертів з метою координування та
здійснення робіт з темаки та програми співробітництва.
 
               Стаття 9
 
   Відряджати спеціалістів  з  метою  уточнення,  відробки
запланованих тем та програм за рахунок зацікавленої Сторони.
   Приймаюча Сторона зобов'язується створювати сприятливі умови
праці спеціалістів під час відрядження, а також забезпечувати
пересилку необхідних документів.
 
              Стаття 10
 
   Розрахунки за роботи та інші послуги між організаціями та
підприємствами Сторін здійснювати на договірній основі, враховуючи
специфіку визначення обсягів цих робіт та послуг і нормативних
актів, які регламентують процеси їх формування.
 
              Стаття 11
 
   Цей Протокол набирає чинності з дати підписання та припиняє
дію з моменту його денонсації.
 
   Складено в місті Кишинеу 23 вересня 1999 року у  двох
примірниках, молдавською та російською мовами. Обидва примірники
мають однакову юридичну силу.
 
   Протокол українською мовою відповідає оригіналу.
 
 За Державний комітет          За міністерство розвитку
 будівництва, архітектури        території, будівництва та
 та житлової політики          комунального господарства
 України                 Республіки Молдова
 
 В. Гусаков               М. Северован

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ