Соглашение между Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике и Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины о согласовании и участии в общей разработке нормативных документов в обл...

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19612 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаСоглашение между Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике и Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины о согласовании и участии в общей разработке нормативных документов в обл...
Дата принятия26.05.1999
СтатусДействующий
Вид документаДоговор
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Принявший органГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

               Угода
     між Державним комітетом Російської Федерації з
     будівельної, архітектурної та житлової політики
    і Державним комітетом будівництва, архітектури та
    житлової політики України про узгодження і участь
    в спільній розробці нормативних документів в галузі
      експлуатації та ремонту будівельних машин
 
 
   Дата підписання:    26.05.99 р.
   Дата набуття чинності: 26.05.99 р.
 
   Державний комітет  Російської  Федерації  з  будівельної,
архітектурної  та  житлової  політики  і  Державний  комітет
будівництва, архітектури та житлової політики України, іменовані
далі Сторонами,
   діючи у  відповідності  до   "Програми   економічного
співробітництва між Російською Федерацією і Україною на 1998 -
2007 роки",
   усвідомлюючи необхідність усунення технічних бар'єрів,
   виходячи з доцільності  проведення  узгодження  технічної
політики і маючи за мету забезпечити високий технічний рівень
експлуатації засобів механізації в будівництві шляхом узгодження
та участі в спільній розробці нормативних документів,
   домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Співробітництво Сторін  здійснюється  на  основі  прямих
договорів програм) між організаціями-розробниками нормативних
документів в галузі експлуатації та ремонту будівельних машин. Для
цілей цієї Угоди під нормативним документом розуміється документ,
що установлює правила, загальні принципи чи характеристики, що
стосуються різних видів діяльності або їх результатів.
   Нормативні документи розробляються на основі єдиних вимог,
узгоджуваних  Сторонами.  Фінансування розробок забезпечується
окремо кожною Стороною в обсягах, що визначаються в прямих
договорах, укладених між організаціями-розробниками.
 
               Стаття 2
 
   Сторони, враховуючи  норми  чинного  законодавства  своєї
держави, надають одна одній;
   - нормативні документи в галузі сертифікації, експлуатації і
ремонту будівельних машин з урахуванням  Угоди  між  Урядом
Російської Федерації і Урядом України про співробітництво в
області стандартизації, метрології і сертифікації від 14 березня
1994 р.;
   - інформаційні матеріали, в тому числі зарубіжних країн, з
метою  вивчення можливості використання в процесі реалізації
співробітництва.
 
               Стаття 3
 
   Сторони забезпечують    конфіденційність    отримуваної
документації і інформації про роботи, що виконуються в рамках цієї
Угоди, а також про досягнуті науково-технічні результати, якщо
Стороною, що передає буде зроблено застереження, що вони мають
конфіденційний характер.
 
               Стаття 4
 
   Нормативні документи і інформаційні матеріали, отримувані
однією з Сторін в ході співробітництва, можуть бути передані
третій Стороні тільки за умови згоди на це Сторони, що надала їх.
 
               Стаття 5
 
   До тексту Угоди за згодою Сторін можуть вноситись зміни та
доповнення.
 
               Стаття 6
 
   Спори чи  розбіжності,  які  можуть виникнути в процесі
реалізації цієї Угоди, будуть розв'язуватись шляхом консультацій
між Сторонами.
 
               Стаття 7
 
   Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і діє до 31
грудня 2007 року.
   Вона автоматично подовжується на подальші річні періоди, якщо
одна з Сторін, не пізніше ніж за шість місяців до закінчення
чергового річного періоду її дії, не повідомить в письмовій формі
іншу Сторону про свій намір припинити дію Угоди.
 
   Вчинено в м. Києві 26 травня 1999 р. в двох примірниках,
кожний російською та українською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Державний комітет           За Державний комітет
 Російської Федерації з          будівництва, архітектури
 будівельної, архітектурної        та житлової політики
 та житлової політики           України
 
 Ю.В. Басін                В.М. Гусаков

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com