Соглашение между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу о координации разработки градостроительных программ развития пограничных территорий

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаСоглашение между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу о координации разработки градостроительных программ развития пограничных территорий
Дата принятия27.04.2001
СтатусДействующий
Вид документаДоговор
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

               Угода
     між Державним комітетом будівництва, архітектури
    і житлової політики України та Державним комітетом
  Російської Федерації по будівництву і житлово-комунальному
   комплексу про координацію розробки містобудівних програм
         розвитку прикордонних територій
 
 
   Дата підписання:    27.04.2001 р.
   Дата набуття чинності: 27.04.2001 р.
 
   Державний комітет  будівництва,  архітектури  і  житлової
політики України та Державний комітет Російської Федерації по
будівництву  і житлово-комунальному комплексу, іменовані далі
Сторонами,
   в розвиток Договору між Україною та Російською Федерацією про
економічне співробітництво на 1998 - 2007 роки,
   з метою  подальшого  розвитку  взаємовигідного наукового,
технічного  та  економічного  співробітництва  у  вирішенні
регіональних проблем прикордонних територій і, приймаючи до уваги
значний досвід обох Сторін у сфері містобудування, архітектури та
житлової політики,
   погодились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Сторони сприятимуть становленню зв'язків та створенню умов
для подальшого розвитку:
   обміну інформацією з розробки нормативно-правових актів у
сфері містобудування;
   співпраці при розробці містобудівних програм і  проектів
розвитку прикордонних територій;
   визначення регіональних особливостей використання і принципів
територіальної організації прикордонних територій;
   прогнозів міждержавної та міжрегіональної міграції населення;
   міждержавної та      міжрегіональної      системи
інженерно-транспортної    інфраструктури    містобудівного
обгрунтування  створення  транспортних коридорів міждержавного
значення, транспортних шляхів та комплексів по обслуговуванню,
системи енерго- і водозабезпечення, водовідведення, зон спільної
господарчої діяльності);
   взаємоузгодженого розміщення  природоохоронних,  оздоровчих
рекреційних і історико-культурних об'єктів;
   поліпшення санітарно-епідеміологічного  стану  довкілля та
збереження історико-культурної спадщини;
   співробітництва між  прикордонними  регіонами  України та
Російської  Федерації  на  підставі  міжурядових  угод  між
адміністраціями адміністративно-територіальних одиниць України та
відповідних суб'єктів Російської Федерації з метою розвитку прямих
наукових, технічних та комерційних контактів;
   сприяння у розвитку  ініціатив  та  проектів  у  рамках
міжнародного співробітництва.
 
               Стаття 2
 
   Сторони у пріоритетному порядку будуть здійснювати:
   обмін інформацією в сфері містобудування з метою розробки
погоджених норм та вимог регулювання містобудівної діяльності в
нормативно-правових  актах,  наукових  досліджень,  напрямів
реформування  нормативної бази та підготовки нових державних
будівельних норм з планування і забудови територій населених
пунктів;
   обмін досвідом  щодо  нормативно-методичного  забезпечення
розробки Генеральної схеми розселення та планування території
своїх країн, генеральних планів окремих поселень прикордонних
територій; планування та забудови територій міських та сільських
поселень, погоджених методик розробки програм, пілотних проектів
планування  та  забудови  прикордонних  територій  та  іншої
містобудівної  документації  по  прикордонним  територіям  з
врахуванням регіональних особливостей та принципів територіальної
організації прикордонних територій, стратегії сталого розвитку,
прогнозів  зовнішньої  та  внутрішньої  міграції  населення,
удосконалення  міждержавної  та  міжрегіональної   системи
інженерно-транспортної інфраструктури (транспортних комплексів,
систем енерго- і водозабезпечення, водовідведення, зв'язку тощо);
   співробітництво в  рамках  угод  між  адміністраціями
адміністративно-територіальних  одиниць  прикордонних  регіонів
України та Російської Федерації в питаннях:
   створення та забезпечення системи узгодженого  розміщення
екологічно небезпечних об'єктів на прикордонних територіях та
поновлення системи взаємного повідомлення при виникненні аварійних
ситуацій,  що можуть негативно вплинути на природні ресурси
сусідніх держав;
   вироблення спільних  заходів  по  усуненню  наслідків
радіаційного забруднення території;
   охорони історико-культурної спадщини, розвитку туризму та
рекреації в прикордонних регіонах України та Російської Федерації,
які пов'язані спільними історичними подіями;
   створення двосторонніх регіональних фондів по фінансуванню
спільних містобудівних проектів та програм на період їх виконання.
 
               Стаття 3
 
   Сторони будуть  сприяти  розвитку  спільних  економічних
ініціатив між українськими і російськими державними та приватними
підприємствами  в  сфері  містобудування, включаючи створення
спільних підприємств та спільних проектів.
 
               Стаття 4
 
   Сторони будуть розвивати співробітництво з метою підвищення
ефективного  використання  коштів,  наданих  адміністраціям
прикордонних територій, перш за все це стосується двостороннього
співробітництва по використанню кредитів та грантів, виділених
Фондом технічної допомоги країнам Співдружності Незалежних Держав,
Інвестиційним фондом для Східної Європи, Європейським Банком
Реконструкції та Розвитку, Світовим Банком.
 
               Стаття 5
 
   Співробітництво Сторін буде реалізовуватися шляхом постійної
взаємодії  адміністрацій  прикордонних  регіонів  України  та
Російської Федерації в межах їх угод шляхом створення спільних
робочих  груп,  проведення  спільних  семінарів,  зустрічей,
конференцій, взаємних візитів, обміну спеціалістами на рівні
установ,  підприємств,  приватних  фірм,  працюючих  у сфері
містобудування України та Росії, обміну інформацією щодо розробки
нормативно-правових актів, а також у формі участі в проектах, які
фінансуються через двосторонні програми та позики.
 
               Стаття 6
 
   Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди про
співробітництво та обмін спеціалістами, проводиться за взаємною
згодою Сторін.
 
               Стаття 7
 
   Сторони сприятимуть співробітництву  на  зазначених  вище
умовах, включаючи допомогу по встановленню контактів, обміну
інформацією, а також надходженню коштів до двостороннього фонду
фінансування індивідуальних проектів.
 
               Стаття 8
 
   В Угоду можуть бути внесені, по взаємній згоді Сторін,
доповнення і зміни, які оформлюються окремими протоколами і будуть
невід'ємною частиною Угоди.
 
               Стаття 9
 
   Спірні питання, пов'язані з приміненням та тлумаченням статей
цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів Сторін.
 
              Стаття 10
 
   Угода вступає в силу з дати підписання і буде діяти до
закінчення  6 місяців з моменту отримання однією із Сторін
письмового повідомлення про свій намір припинити її дію.
 
   Вчинено в м. Москва 27 апреля 2001 р. у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Державний комітет             За Державний комітет
 будівництва, архітектури і          Російської Федерації
 житлової політики України          по будівництву і
                       житлово-комунальному
                       комплексу
 
 Володимир Гусаков              Анвар Шамузафаров

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ