Об утверждении Положения о выдаче небанковскому финансовому учреждению - управляющему разрешения на право принятия на себя коммерческих рисков при создании фонда финансирование строительства вида Б и/или разрешения на право осуществления эмиссии сертификатов фон...

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19717 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаОб утверждении Положения о выдаче небанковскому финансовому учреждению - управляющему разрешения на право принятия на себя коммерческих рисков при создании фонда финансирование строительства вида Б и/или разрешения на право осуществления эмиссии сертификатов фон...
Дата начала действия01.09.2004
Дата принятия29.07.2004
СтатусДействующий
Вид документаРаспоряжение
Шифр документа1866
РазработчикГосударственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций01.09.2004
Принявший органГосударственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            29.07.2004 N 1866
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 вересня 2004 р.
                   за N 1084/9683
 
 
    Про затвердження Положення про видачу небанківській
       фінансовій установі - управителю дозволу
     на право прийняття на себе комерційних ризиків
      при створенні фонду фінансування будівництва
      виду Б та/або дозволу на право здійснення
     емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю
 
 
   Відповідно до статей 11, 24, 36, 42 Закону України "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю" >> ), статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг", Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом
Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, з
метою підвищення надійності надання фінансових послуг у сфері
управління майном при будівництві житла,  захисту  інтересів
установників управління майном Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Затвердити Положення про видачу небанківській фінансовій
установі  -  управителю дозволу на право прийняття на себе
комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва
виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів
фонду операцій із нерухомістю, що додається.
 
   2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) та Департаменту
нагляду за фінансовими компаніями (Отченаш К.Г.) забезпечити
подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
 
   3. Відділу  взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків  з  громадськістю  (Степашкіна  О.А.)  забезпечити
опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації
після його державної реєстрації.
 
   4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями
Отченаш К.Г.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 29 липня 2004 року N 77
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   29.07.2004 N 1866
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 вересня 2004 р.
                   за N 1084/9683
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про видачу небанківській фінансовій установі -
     управителю дозволу на право прийняття на себе
       комерційних ризиків при створенні фонду
     фінансування будівництва виду Б та/або дозволу
       на право здійснення емісії сертифікатів
          фонду операцій з нерухомістю
 
 
   Це Положення розроблено відповідно до статей 11, 24, 36, 42
Закону України "Про фінансово-кредитні механізми й управління
майном при  будівництві  житла  та  операціях з нерухомістю"
 (далі - Закон  України  "Про  фінансово-кредитні
механізми"), статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ,
Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до
Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до
облікової  та  реєструючої  системи  фінансових  компаній,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з  регулювання
ринків фінансових послуг України від 5 грудня 2003 року N 152
, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29
грудня 2003 року за N 1252/8573 (далі - Положення про фінансові
компанії), Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення
коштів  фізичних  осіб - установників управління майном для
фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з
нерухомістю,  затверджених розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 24 червня 2004
року N 1225, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 27 липня  2004  року  за  N  927/9526,  та  інших
нормативно-правових актів, які регулюють діяльність фінансових
установ, з метою підвищення надійності надання фінансових послуг у
сфері управління майном при будівництві житла та захисту інтересів
установників управління майном.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення  визначає  порядок  та  умови  видачі
небанківській  фінансовій  установі  - управителю дозволу на
прийняття на себе комерційних ризиків при  створенні  фонду
фінансування будівництва виду Б на об'єкт будівництва (далі - ФФБ
виду Б) та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН).
 
   1.2. Поняття  "установник  управління  майном",  "фонд
фінансування будівництва", "фонд операцій з нерухомістю", "договір
управління  майном",  "забудовник",  "Правила фонду" в цьому
Положенні вживаються згідно з визначеннями Закону України "Про
фінансово-кредитні механізми".
 
   1.3. Нижченаведені поняття вживаються в цьому Положенні в
такому значенні:
   договір управителя із забудовником - договір, який регулює
взаємовідносини управителя із забудовником  щодо  організації
спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів, отриманих
в управління управителем, та подальшої передачі забудовником
об'єктів інвестування установникам управління майном;
   дозвіл на право прийняття управителем на себе комерційних
ризиків при створенні ФФБ виду Б (далі - дозвіл на ризики) -
документ, який згідно з додатком 1 до цього Положення, видається в
порядку  і  на  умовах,  визначених  Законом  України  "Про
фінансово-кредитні механізми" та цим Положенням;
   дозвіл на право здійснення емісії сертифікатів ФОН (далі -
дозвіл на право емісії) - документ, який згідно з додатком 2 до
цього Положення, видається в порядку і на умовах, визначених
Законом України "Про фінансово-кредитні механізми" та
цим Положенням;
   коефіцієнт фінансового ризику - співвідношення  залучених
коштів до власного капіталу управителя;
   управитель -  небанківська  фінансова  установа,  яка  в
установленому порядку внесена до Державного реєстру фінансових
установ, одержала свідоцтво про реєстрацію фінансової установи з
додатком щодо права здійснення фінансових послуг з управління
залученими коштами фізичних та/або юридичних осіб та подає заяву
для одержання дозволу на право прийняття управителем на себе
комерційних ризиків при створенні ФФБ виду Б та/або заяву для
одержання дозволу на право здійснення емісії сертифікатів ФОН;
   емітент сертифікатів ФОН - управитель, який від свого імені
випускає і розміщує сертифікати ФОН.
 
   1.4. Дозвіл на ризики та/або дозвіл на право емісії видає
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
(далі - Держфінпослуг).
 
   1.5. Це  Положення  встановлює  вимоги,  обов'язкові для
виконання небанківською фінансовою установою - управителем, який
має  на  меті створити ФФБ виду Б та/або здійснити емісію
сертифікатів ФОН на дату отримання дозволу(ів) та протягом його/їх
дії.
 
   1.6. Управитель може отримати дозвіл на ризики та/або дозвіл
на право емісії по кожному об'єкту будівництва в разі:
   1.6.1. Унесення інформації про нього до Державного реєстру
фінансових установ і наявності свідоцтва про реєстрацію фінансової
установи та додатку до нього, отриманого управителем відповідно до
вимог Положення про фінансові компанії.
   1.6.2. Наявності  ліцензії  на провадження діяльності із
залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном
для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з
нерухомістю (для управителів, що здійснюють залучення коштів
фізичних осіб).
   1.6.3. За умови постійного дотримання управителем нормативів,
установлених чинним законодавством щодо:
   - власного капіталу, оперативного резерву та резерву для
покриття ризиків фінансової установи;
   - ліквідності та платоспроможності;
   - коефіцієнта фінансового ризику.
 
   1.7. Дія дозволу, для управителя, який створив ФФБ типу Б,
закінчується після виконання всіх зобов'язань управителя перед
установниками  управління  майном  за об'єктами інвестування,
передбачених договором.
 
   1.8. Не допускається створення управителями ФФБ виду Б та/або
здійснення емісії ФОН без відповідного дозволу Держфінпослуг.
 
   1.9. У разі виникнення підстав для видачі дубліката дозволу
управитель зобов'язаний виконати відповідні дії згідно з цим
Положенням.
 
   1.10. Дозвіл на ризики та/або дозвіл на право емісії не
підлягає передачі для використання третіми особами.
 
     2. Умови, дотримання яких надає управителю право
   отримати дозвіл на ризики та/або дозвіл на право емісії
 
   2.1. Держфінпослуг видає управителю дозвіл на ризики в разі
дотримання ним таких обов'язкових умов:
   2.1.1. Рівень  власного  капіталу  управителя  постійно
підтримується на рівні, визначеному нормативно-правовими актами
Держфінпослуг, що підтверджується аудитором, який внесений до
реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, що ведеться Держфінпослуг.
   2.1.2. Дотримання управителем протягом шести місяців, що
передують поданню заяви до Держфінпослуг, нормативів ліквідності,
платоспроможності, установлених Держфінпослуг для цього  виду
фінансових установ.
   2.1.3. Значення коефіцієнта фінансового ризику  на  дату
подання заяви не повинне перевищувати десяти.
   2.1.4. До управителя не  застосовувалися  заходи  впливу
протягом двох років, що передують поданню заяви. При цьому не
враховується застосування заходів впливу у вигляді винесення
рішень Держфінпослуг щодо зобов'язання управителя вжити заходів
для усунення порушень законів та інших нормативно-правових актів,
що регулюють діяльність з надання фінансових послуг у разі їх
усунення.
   2.1.5. Управитель  розробив  Правила  ФФБ  виду  Б, які
відповідають вимогам законодавства та затвердив їх у встановленому
його установчими документами порядку.
   2.1.6. Управитель розробив договір управління майном, який
має відповідати вимогам законодавства.
   2.1.7. Управитель уклав договір із забудовником, у якому
передбачив  забезпечення виконання зобов'язань забудовника за
договором з управителем.  Договір  має  відповідати  вимогам
законодавства. Проектна документація та кошторис на будівництво
повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства
України.
   2.1.8. Управитель має кваліфікованих працівників, які повинні
мати вищу освіту відповідного кваліфікаційного рівня та стаж
роботи за фахом не менше 3 років,  відповідно  до  вимог,
встановлених  Держбудом  України  для провадження будівельної
діяльності, та кваліфіковані кадри, що безпосередньо здійснюють
діяльність з надання фінансових послуг і ведуть облік таких
операцій.
   Управитель може  укласти  договір  з юридичною особою -
суб'єктом господарювання, який має ліцензію Держбуду України на
провадження будівельної діяльності.
   2.1.9. Внутрішніми документами  управителя  повинно  бути
забезпечено здійснення безперервного контролю за спорудженням
об'єкта будівництва та дотриманням забудовником чіткого виконання
умов та зобов'язань за договором з метою своєчасного запобігання
виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій
забудовника.
   2.1.10. Управитель  має  бути  забезпечений  відповідним
приміщенням,  належним  спеціальним  (профільним) обладнанням,
комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними
засобами,  що  відповідають вимогам нормативно-правових актів
України.  Обліково-реєструюча  система  управителя  повинна
забезпечувати ведення відокремленого обліку пасивних та активних
операцій щодо виконання договорів з установниками управління
майном.
 
   2.2. Держфінпослуг видає емітенту дозвіл на право емісії в
разі дотримання ним таких обов'язкових умов:
   2.2.1. Рівень  власного  капіталу  емітента  постійно
підтримується на рівні, визначеному нормативно-правовими актами
Держфінпослуг, що підтверджується аудитором, який внесений до
реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, що ведеться Держфінпослуг.
   2.2.2. Дотримання емітентом протягом шести  місяців,  що
передують поданню заяви до Держфінпослуг, нормативів ліквідності
та платоспроможності, установлених Держфінпослуг для управителів.
   2.2.3. Значення  коефіцієнта  фінансового ризику на дату
подання заяви не повинне перевищувати десять.
   2.2.4. До емітента не застосовувалися заходи впливу протягом
двох років, що передують поданню заяви. При цьому не враховується
застосування  заходів  впливу  у  вигляді  винесення  рішень
Держфінпослуг щодо зобов'язання емітента вжити  заходів  для
усунення порушень законів та інших нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність з надання фінансових послуг, у разі їх
усунення.
   2.2.5. Емітент розробив Правила ФОН, які мають  містити
порядок  організації  взаємовідносин забудовника та власників
сертифікатів ФОН, порядок встановлення управління майном  та
відповідати вимогам чинного законодавства та затвердив їх у
встановленому установчими документами порядку.
   2.2.6. Емітент розробив договір управління майном, який має
відповідати вимогам законодавства.
   2.2.7. Емітент  уклав  договір із забудовником, у якому
передбачив забезпечення виконання зобов'язань забудовника  за
договором  з  управителем.  Договір  має відповідати вимогам
законодавства. Проектна документація та кошторис на будівництво
повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства
України.
   2.2.8. Загальна номінальна вартість сертифікатів ФОН, емісія
яких планується емітентом, не повинна перевищувати 50-кратного
розміру власного капіталу емітента. Обсяг здійснюваного в рамках
емісії випуску сертифікатів ФОН повинен бути в сумі, еквівалентній
не менше ніж 100 тисячам євро за курсом Національного банку
України на день прийняття рішення про емісію сертифікатів ФОН.
   2.2.9. Емітент має бути забезпечений відповідним приміщенням,
належним спеціальним  (профільним)  обладнанням,  комп'ютерною
технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, що
відповідають  вимогам  нормативно-правових  актів  України.
Обліково-реєструюча  система  управителя повинна забезпечувати
ведення відокремленого обліку пасивних та активних операцій щодо
виконання договорів з установниками управління майном.
   2.2.10. Емітент має кваліфікованих працівників, які повинні
мати вищу освіту відповідного кваліфікаційного рівня та стаж
роботи за фахом не менше 3 років,  відповідно  до  вимог,
встановлених  Держбудом  України  для провадження будівельної
діяльності, та кваліфіковані кадри, що безпосередньо здійснюють
діяльність з надання фінансових послуг і ведуть облік таких
операцій.
   Емітент може укласти договір з юридичною особою - суб'єктом
господарювання, який має ліцензію Держбуду України на провадження
будівельної діяльності.
   2.2.11. Емітент зобов'язаний здійснювати розрахунок вартості
чистих активів ФОН у порядку, установленому законодавством.
   2.2.12. Внутрішні документи емітента повинні  передбачати
забезпечення здійснення безперервного контролю за спорудженням
об'єкта будівництва та дотриманням забудовником чіткого виконання
умов та зобов'язань за договором з метою своєчасного запобігання
виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій
забудовника.
 
     3. Документи, які подає управитель для одержання
     дозволу на ризики та/або дозволу на право емісії
 
   3.1. Для одержання дозволу на ризики управитель подає до
Держфінпослуг такі документи:
   3.1.1. Заяву на одержання дозволу на ризик (додаток 3).
   3.1.2. Правила  ФФБ виду Б, затверджені в установленому
установчими документами управителя порядку.
   3.1.3. Внутрішні  документи  заявника,  що  регламентують
функціонування ФФБ виду Б.
   3.1.4. Договір управителя із забудовником.
   3.1.5. Примірний договір управителя з установником управління
майном, затверджений управителем.
   3.1.6. Документи  щодо  виконання  забудовником  своїх
зобов'язань перед управителем:
   - іпотечний договір у письмовій  формі  та  нотаріально
посвідчений;
   - договір уступки майнових прав на нерухомість, яка  є
об'єктом будівництва, з відкладальними умовами;
   - договір доручення з відкладальними умовами, за  якими
управителю в разі порушення забудовником умов договору доручається
виконувати функції забудовника, у тому числі шляхом передоручення
цих функцій іншим особам.
   3.1.7. Договори  страхування,  укладені  забудовником  з
визначеним управителем страховиком:
   - про страхування будівельно-монтажних робіт на весь час
спорудження об'єкта будівництва та на гарантійний термін від
ризиків його пошкодження або знищення внаслідок техногенних аварій
та природних явищ;
   - про відповідальність перед третіми особами - установниками
фонду  при проведенні будівельно-монтажних робіт від ризиків
порушення  термінів  будівництва  та  завдання  моральної  і
матеріальної шкоди третім особам унаслідок неякісного виконання
будівельно-монтажних робіт.
   3.1.8. Довідку від банку про відкриття управителем поточного
рахунку для здійснення обліку грошових коштів ФФБ виду Б в
довільній формі (із зазначенням повного найменування банківської
установи, коду за ЄДРПОУ та МФО банку; повного найменування
управителя, коду за ЄДРПОУ управителя; номера поточного рахунку).
   3.1.9. Примірне свідоцтво про участь  у  ФФБ  виду  Б,
затверджене керівником управителем.
 
   3.2. Для одержання дозволу на право емісії управитель подає
до Держфінпослуг такі документи:
   3.2.1. Заяву  на  одержання  дозволу  на  право  емісії
сертифікатів ФОН, підписану та засвідчену печаткою  емітента
(додаток 4).
   3.2.2. Установчі документи з усіма доповненнями й змінами до
них.
   3.2.3. Фінансову звітність за останній рік, підтверджену
аудитором; фінансову звітність на останню звітну дату перед
поданням заяви про одержання дозволу на  здійснення  емісії
сертифікатів ФОН.
 
   3.3. Документи, що подаються до Держфінпослуг відповідно до
цього Положення, повинні бути викладені державною мовою.
 
     4. Порядок розгляду пакета документів на видачу
     дозволу на ризики та/або дозволу на право емісії
 
   4.1. Заява про видачу дозволу та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом. Опис подається у двох примірниках,
один з яких повертається управителю з відміткою про дату прийняття
документів Держфінпослуг та підписом відповідальної особи, яка їх
прийняла.
 
   4.2. Управитель  несе  відповідальність  за достовірність
інформації, наведеної у заяві та документах, поданих для отримання
дозволу, згідно з вимогами чинного законодавства.
 
   4.3. Заява про видачу дозволу залишається без розгляду, якщо:
   - заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або
особою, посада якої не вказана;
   - документи надані не в повному обсязі, установленому цим
Положенням;
   - документи оформлені з порушенням вимог цього Положення.
 
   4.4. Про залишення заяви про видачу дозволу без розгляду
управитель повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав
залишення заяви про видачу дозволу без розгляду в строк не пізніше
тридцяти календарних днів з дати надходження заяви.
 
   4.5. Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви про видачу дозволу без розгляду,
управитель може повторно подати заяву про видачу дозволу, яка
розглядається в порядку, встановленому для видачі дозволу.
 
   4.6. Держфінпослуг приймає рішення про видачу дозволу або про
відмову у видачі дозволу не пізніше тридцяти календарних днів з
дати надходження заяви про видачу дозволу та документів, що
додаються до неї.
 
   4.7. Повідомлення про прийняття рішення про видачу дозволу
або про відмову у видачі дозволу  надсилається  (видається)
заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати
прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі
дозволу зазначаються підстави такої відмови.
 
   4.8. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
дозволу є:
   - недостовірність даних, указаних у заяві про видачу дозволу
та документах, поданих управителем для отримання дозволу;
   - невідповідність управителя згідно з поданими документами
вимогам законодавства України;
   - невідповідність поданих документів, що додаються до заяви,
вимогам законодавства України.
 
   4.9. У разі відмови у видачі дозволу на підставі виявлення
недостовірних даних у заяві про видачу дозволу та документах,
поданих для отримання дозволу, управитель  може  подати  до
Держфінпослуг нову заяву про видачу дозволу не раніше ніж через
три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі дозволу.
 
   4.10. У разі відмови  у  видачі  дозволу  на  підставі
невідповідності  заявника  вимогам  законодавства  України та
невідповідності поданих документів, що додаються до заяви, вимогам
законодавства України, заявник може подати до Держфінпослуг нову
заяву про видачу дозволу після усунення причин, що були підставою
для відмови у видачі дозволу, але не раніше ніж через три місяці з
дати прийняття рішення про відмову.
 
   4.11. Рішення про відмову у видачі дозволу  може  бути
оскаржене в судовому порядку.
 
   4.12. Якщо управитель протягом тридцяти календарних днів із
дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу
дозволу не звернувся до Держфінпослуг для отримання оформленого
дозволу, Держфінпослуг має право скасувати рішення про видачу
дозволу  або  прийняти  рішення про визнання такого дозволу
недійсним.
 
   4.13. У  ході  розгляду  документів  Держфінпослуг  може
направляти заявникові повідомлення про необхідність унесення змін
і доповнень у надані документи. У цьому разі датою представлення
документів для отримання дозволу вважається дата представлення
останнього документа, оформленого належним чином.
 
          5. Видача дубліката дозволу
 
   5.1. Підставами для видачі управителю дубліката дозволу є:
   утрата бланка дозволу;
   пошкодження бланка дозволу.
 
   5.2. У разі втрати або пошкодження бланка дозволу управитель
подає до Держфінпослуг такі документи:
   заяву про видачу дубліката дозволу;
   оригінал бланка дозволу (у разі пошкодження);
   інформацію про публікацію оголошення у відповідних засобах
масової інформації (у разі втрати).
 
   5.3. Держфінпослуг  приймає рішення про видачу дубліката
дозволу протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про
видачу дубліката дозволу та документів визначених у п. 5.2 цього
Положення. Не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття рішення
про видачу дубліката Держфінпослуг оформлює управителю дублікат
дозволу.
 
   5.4. У разі видачі дубліката дозволу замість втраченого або
пошкодженого бланка Держфінпослуг приймає рішення про визнання
недійсним бланка дозволу, що був утрачений або пошкоджений, не
пізніше трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
 
       6. Призупинення та анулювання дозволу
 
   6.1. Підставами для призупинення дії дозволу можуть бути:
   - невиконання управителем вимог цього Положення;
   - тимчасове зупинення дії ліцензії на провадження діяльності
із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном
для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій
із нерухомістю (для управителів, що здійснюють залучення коштів
фізичних осіб);
   - початок процедури ліквідації управителя, відповідно до
чинного законодавства.
 
   6.2. Строк призупинення дії дозволу обмежений строком дії
дозволу.
 
   6.3. Підставами для анулювання дозволу є:
   - заява управителя про анулювання дозволу;
   - рішення про скасування державної реєстрації управителя;
   - рішення  Держфінпослуг  про  виключення  управителя  з
Державного реєстру фінансових установ;
   - рішення Держфінпослуг про анулювання ліцензії провадження
діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників
управління для інвестування в операції з нерухомістю та/або
об'єкти будівництва (для управителів, що здійснюють залучення
коштів фізичних осіб).
 
   6.4. Повідомлення про прийняття рішення про призупинення або
анулювання дозволу за заявою управителя надсилається управителю в
письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення.
 
   6.5. Рішення про призупинення або анулювання дозволу може
бути оскаржене в судовому порядку.
 
        7. Порядок контролю за дотриманням
           вимог цього Положення
 
   7.1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення
здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства.
 
   7.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за
дотриманням вимог цього Положення до управителя застосовуються
заходи впливу, передбачені законодавством України.
 
 Член Комісії - директор
 департаменту нагляду
 за фінансовими компаніями               К.Г.Отченаш
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про видачу
                   небанківській фінансовій
                   установі - управителю
                   дозволу на право прийняття
                   на себе комерційних ризиків
                   при створенні фонду
                   фінансування будівництва
                   виду Б та/або дозволу
                   на право здійснення емісії
                   сертифікатів фонду операцій
                   з нерухомістю
 
 
               ДОЗВІЛ
         на право прийняття управителем
          на себе комерційних ризиків
 
               N _____
 
 
   Видано ______________________________________________________
         (повне найменування фінансової компанії)
   ____________________________________________________________,
 
   зареєстрованому Держфінпослуг
   _____ _____________ _____ року за N ____________________,
 
   який  має  свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
   ___________________ видане ___ _______ ____ року,
 
   ліцензію Держфінпослуг за N _____, видану __ _____ 200_ року,
 
   на право прийняття управителем на себе комерційних ризиків на
   об'єкт будівництва.
 
 Директор Департаменту нагляду
 за фінансовими компаніями             _______________
                  підпис        П.І.Б.
 
                    _______________________ р.
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про видачу
                   небанківській фінансовій
                   установі - управителю
                   дозволу на право прийняття
                   на себе комерційних ризиків
                   при створенні фонду
                   фінансування будівництва
                   виду Б та/або дозволу
                   на право здійснення емісії
                   сертифікатів фонду операцій
                   з нерухомістю
 
 
               ДОЗВІЛ
       на право здійснення емісії сертифікатів
          фонду операцій з нерухомістю
 
               N _____
 
 
   Видано ______________________________________________________
          (повне найменування фінансової компанії)
   ____________________________________________________________,
 
   зареєстрованому Держфінпослуг___ _____________ _____ року
   за номером ____________________,
 
   який  має  свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
   ___________________ видане __ _______ ____ року,
 
   ліцензію Держфінпослуг за N _____, видану _______ 200__ року,
   на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з
   нерухомістю.
 
 Директор Департаменту нагляду
 за фінансовими компаніями             _______________
                  (підпис)       П.І.Б.
 
                    _______________________ р.
 
 
                   Додаток 3
                   до Положення про видачу
                   небанківській фінансовій
                   установі - управителю
                   дозволу на право прийняття
                   на себе комерційних ризиків
                   при створенні фонду
                   фінансування будівництва
                   виду Б та/або дозволу
                   на право здійснення емісії
                   сертифікатів фонду операцій
                   з нерухомістю
 
                   "___" _________ 200__ N ____
 
                   Державна комісія
                   з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
 
 
               ЗАЯВА
    про видачу дозволу на право прийняття управителем
          на себе комерційних ризиків
 
 
   Повне найменування заявника ________________________________,
   скорочене найменування заявника ____________________________,
   місцезнаходження ___________________________________________,
   ідентифікаційний код за ЄДРПОУ заявника ____________________,
   банківські реквізити:
   найменування банку _________________________________________,
   місцезнаходження банку _____________________________________,
   МФО, поточний рахунок ______________________________________,
   в особі _____________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові керівника)
 
   звертається до Держфінпослуг з проханням видати дозвіл на
   право прийняття управителем на себе комерційних ризиків.
 
   Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх
поданих документів. Мені відомо,  що  надання  недостовірної
інформації є підставою для відмови.
 
   У разі виникнення будь-яких питань щодо цієї заяви або
документів, що додаються, прошу звертатися до (прізвище, поштовий
індекс та місцезнаходження, номер телефону).
 
   Додатки: опис документів, що надаються.
 
 Керівник фінансової
 установи - управителя               _______________
                  Підпис        П.І.Б.
 
 
                   Додаток 4
                   до Положення про видачу
                   небанківській фінансовій
                   установі - управителю
                   дозволу на право прийняття
                   на себе комерційних ризиків
                   при створенні фонду
                   фінансування будівництва
                   виду Б та/або дозволу
                   на право здійснення емісії
                   сертифікатів фонду операцій
                   з нерухомістю
 
                   "___" _________ 200__ N ____
 
                   Державна комісія
                   з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
 
 
               ЗАЯВА
       про видачу дозволу на право здійснення
     емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю
 
 
   Повне найменування заявника ________________________________,
   скорочене найменування заявника ____________________________,
   місцезнаходження ___________________________________________,
   ідентифікаційний код за ЄДРПОУ заявника ____________________,
   банківські реквізити:
   найменування банку _________________________________________,
   місцезнаходження банку _____________________________________,
   МФО, поточний рахунок ______________________________________,
   в особі _____________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові керівника)
 
   звертається до Держфінпослуг з проханням видати дозвіл на
право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю.
 
   Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх
поданих документів. Мені відомо,  що  надання  недостовірної
інформації є підставою для відмови.
 
   У разі виникнення будь-яких питань щодо цієї заяви або
документів, що додаються, прошу звертатися до (прізвище, поштовий
індекс та місцезнаходження, номер телефону).
 
   Додатки: опис документів, що надаються.
 
 Керівник фінансової
 установи - управителя               _______________
                  Підпис        П.І.Б.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ