Решение от 27.08.2004 № 116 "О состоянии исполнительской дисциплины в центральном аппарате Госстроя в І полугодии 2004 года и мероприятия по усилению контроля и повышения ответственности руководителей структурных подразделений Госстроя, предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сф..."

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20044 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 27.08.2004 № 116 "О состоянии исполнительской дисциплины в центральном аппарате Госстроя в І полугодии 2004 года и мероприятия по усилению контроля и повышения ответственности руководителей структурных подразделений Госстроя, предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сф..."
Дата принятия27.08.2004
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа116
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Дата регистрации в Министерстве Юстиций16.05.2002


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
         З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            27.08.2004 N 116
 
 
         Про стан виконавської дисципліни
      у центральному апараті Держбуду в I півріччі
      2004 року та заходи щодо посилення контролю
    і підвищення відповідальності керівників структурних
      підрозділів Держбуду, підприємств, установ
     і організацій, що належать до сфери управління
      Комітету, за своєчасне і безумовне виконання
      законів України, актів і доручень Президента
       України і Кабінету Міністрів України,
             власних рішень
 
 
   Заслухавши та обговоривши доповідь начальника  Управління
організаційно-аналітичного забезпечення апарату Григора А.Ф. "Про
стан виконавської дисципліни у центральному апараті Держбуду в
I півріччі  2004  року та заходи щодо посилення контролю і
підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів
Держбуду, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління Комітету, за своєчасне і безумовне виконання законів
України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів
України, власних рішень", колегія, Держбуду відзначає, що питання
забезпечення належної виконавської дисципліни займають пріоритетне
місце в діяльності апарату Комітету.
   Керівництвом, колегією Комітету та структурними підрозділами
Держбуду послідовно проводяться організаційні та практичні заходи,
спрямовані на посилення відповідальності  всіх  без  винятку
посадових  осіб  за  стан  виконавської дисципліни. Постійно
вживаються заходи щодо підвищення персональної відповідальності як
керівників,  так  і  безпосередніх  виконавців за реалізацію
визначених завдань у встановлені терміни.
   У Комітеті налагоджено контроль за виконанням завдань органів
влади вищого рівня. З метою подальшого удосконалення організації
роботи з контролю виконання зазначених документів у Комітеті
утворено відділ з контролю та затверджено Положення про нього
наказ від 28.01.04 N 12).
   Відділом з  контролю  здійснюється  моніторинг  виконання
підрозділами Держбуду актів законодавства, доручень Президента
України, Кабінету Міністрів України, звернень та запитів народних
депутатів України.
   Окрема увага  приділяється  контролю  за ходом виконання
завдань, головним виконавцем яких визначено Держбуд.
   Робочі питання щодо організації виконання конкретних завдань,
що стосуються переважної частини підрозділів, а також якості
виконання документів розглядаються на нарадах у Першого заступника
Голови Комітету, приймаються відповідні рішення, спрямовані на
підвищення персональної відповідальності розробників  проектів
документів за доручену справу.
   На виконання окремих доручень віце-прем'єр-міністра України
А.Клюєва запроваджена практика щотижневих звітів Комітету перед
Кабінетом Міністрів України за проведену роботу та надання планів
на наступний тиждень, а також щомісячних звітів щодо виконання
доручень  Президента  України,  Прем'єр-міністра  України  та
віце-прем'єр-міністра України А.Клюєва.
   На постійному контролі знаходяться питання  відпрацювання
депутатських запитів і звернень, робота структурних підрозділів
Комітету щодо розгляду звернень громадян.
   Протягом 2003-2004 років Комітетом вжито комплекс заходів
методологічного,   організаційного,  інформаційно-аналітичного
характеру щодо поліпшення роботи із зверненнями громадян.
   Наказом від 24 листопада 2003 року N 195 
затверджено  графік  особистого прийому громадян керівництвом
Комітету. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
26.02.04 N 83709 щодо удосконалення взаємодії центральних та
місцевих органів влади сформовано орієнтовний графік виїзних
приймальних днів керівництва Комітету в регіонах. Так, заступником
Голови Комітету Бондаренком О.М. 5 березня було проведено прийом
громадян у Кіровоградській області.
   У березні 2004 року питання організації роботи із зверненнями
громадян було предметом розгляду на засіданні  колегії.  За
результатами розгляду зазначеного питання ухвалене рішення від
26 березня 2004 р. N 37.
   З метою удосконалення організації розгляду питань, порушених
у   зверненнях   громадян,   запроваджено   публікації
відповідей-роз'яснень в інформаційному бюлетені Держбуду України,
а також на сайті Комітету.
   Відповіді та роз'яснення про найбільш характерні запитання
узагальнюються і передаються для розміщення на веб-порталі Уряду.
   Враховуючи структуру звернень, які надходять до Комітету, для
участі у прийомі громадян, що організовується Службою Президента
України з питань прийому громадян, Держбуд рекомендував своїх
представників.
   Разом з тим, незважаючи на заходи, що вживаються керівництвом
Комітету щодо зміцнення  виконавської  дисципліни,  посилення
контролю та підвищення відповідальності за своєчасне і безумовне
виконання актів законодавства, доручень Президента України та
Кабінету  Міністрів  України,  деякі  керівники  структурних
підрозділів не забезпечують належної роботи в цьому напрямі.
   Мають місце випадки безпідставного зриву термінів виконання
контрольних  доручень.  Частина  з  них подається на підпис
керівництву Комітету неякісно підготовленими, в результаті чого
документ повертається на доопрацювання.
   Спостерігаються непоодинокі недоліки в організації роботи із
зверненнями громадян. Низьким залишається рівень відповідальності
посадових  осіб  за безумовне виконання Закону України "Про
звернення громадян", Указу Президента України від
19 березня  1997  року N 241  "Про заходи щодо
забезпечення  конституційних  прав  громадян  на  звернення",
відповідних доручень Кабінету Міністрів України із цього питання.
Так, зокрема, лише після численних нагадувань відреаговано на
запити громадян, що надійшли по "гарячій лінії" Кабінету Міністрів
України  Держархбудінспекцією  (В.Ліванідов)  та  Управлінням
містобудівної політики (А.Економов).
   Ще недостатньо  використовуються  важелі  матеріального
стимулювання працівників підрозділів апарату Комітету залежно від
рівня їх виконавської дисципліни. Ці та інші проблемні питання
повинні стати в центрі роботи утвореного у складі центрального
апарату окремого Відділу з контролю.
   На тлі відносно задовільної дисципліни з виконання завдань і
доручень Комітету підприємствами й організаціями, що належать до
сфери  управління  Держбуду,  необхідно  відмітити погіршення
виконавської дисципліни інститутом "Дніпродзержинськцивільпроект"
(директор  А.Степаненко).  Звіт  про  фінансові результати і
дебіторську та  кредиторську  заборгованість  (форма  1-Б)
,  звіт  з  праці  (форма  1-ПВ  квартальна)
, а також довідку про перерахування податків та
обов'язкових  платежів  до  державного  бюджету подано після
неодноразового нагадування.
   Квартальні звіти про виконання фінансових планів у форматі
програмного комплексу "БЕСТ-ЗВІТ", як того вимагає п.9 наказу
Мінекономіки від 27.05.2003 N 137, подали лише дві
організації: НДІТІАМ (директор  В.Абизов)  та  Всеукраїнський
науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної
спадщини (директор Т.Маніфасова)
   З метою зміцнення виконавської дисципліни  в  Державному
комітеті України  з  будівництва  та  архітектури  колегія
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію       начальника       Управління
організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григора про стан
виконавської дисципліни у центральному апараті Держбуду України,
підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери
управління Комітету, у I півріччі 2004 року взяти до відома.
 
   2. Заступникам Голови Комітету:
 
   2.1. Вжити невідкладних заходів для усунення недоліків з
питань   виконавської   дисципліни;  посилити  персональну
відповідальність посадових осіб за своєчасне виконання доручень
Президента  України, Кабінету Міністрів України, звернень та
запитів народних депутатів, а також за належну організацію роботи
із зверненнями громадян згідно із Законом України "Про звернення
громадян"; забезпечити належну взаємодію під час
виконання  відповідних  завдань  органів  виконавчої влади -
співвиконавців.
 
   2.2. Підвищити рівень вимогливості до керівників структурних
підрозділів  апарату  Держбуду  України,  зокрема  в частині
застосування до винних у порушенні встановлених строків виконання
завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента
України та Уряду, відповідних заходів дисциплінарного впливу. По
кожному факту порушення встановлених термінів виконання призначати
службове розслідування, про вжиті заходи дисциплінарного впливу. У
триденний термін з дня допущеного порушення повідомити Міністра
Кабінету Міністрів.
 
   2.3. На виконання доручення Міністра Кабінету  Міністрів
України від 02.09.03 N 51962 до третього числа кожного місяця
забезпечувати подання Кабінету Міністрів України інформації про
причини порушення строків виконання завдань, встановлених актами
законодавства, дорученнями Президента України і Прем'єр-міністра
України, депутатських запитів, звернень народних депутатів України
та заходи дисциплінарного впливу до винних у допущених порушеннях.
 
   2.4. Забезпечити постійний  контроль  за  виконанням  на
підприємствах, організаціях, установах, що належать до сфери
управління Держбуду, законів України, доручень Президента України,
Кабінету Міністрів України, організувати проведення комплексних і
цільових перевірок виконання вимог законів України, актів і
доручень Глави держави та Уряду з таких питань:
   роботи керівників організацій сфери управління Держбуду із
втілення в життя та виконання Закону України "Про звернення
громадян" та Указу Президента України від 13 серпня
2002  року N 700  "Про додаткові заходи щодо
забезпечення реалізації громадянами  конституційних  прав  на
звернення" (термін - IV квартал 2004 р.);
   стану виконання  Закону  України  "Про  охорону  праці"
 (термін - жовтень 2004);
   роботи керівників організацій сфери управління Держбуду з
виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією"
(IV квартал 2004 р.).
 
   3. Заступникам Голови  Комітету,  керівникам  структурних
підрозділів:
 
   3.1. Систематично розглядати  на  апаратних нарадах  стан
виконавської дисципліни, якість підготовки документів, особливо
тих, що надходять від органів вищого рівня, вживати рішучих
заходів щодо усунення недоліків у цій роботі;
 
   3.2. За підсумками 8 місяців поточного року проаналізувати
стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах Комітету
згідно з  вимогами  Указів Президента України від 19 лютого
2002 року N 155  "Про порядок організації  та
здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень
Президента України", від 13 серпня 2002 року N 700
"Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення" та розпорядження Кабінету
Міністрів України від 24 лютого 2003 року N 70-р
"Про стан виконавської дисципліни та заходи щодо  посилення
контролю і підвищення відповідальності керівників центральних та
місцевих органів виконавчої влади за своєчасне і  безумовне
виконання законів України, актів та доручень Президента України і
Кабінету Міністрів України" (термін - вересень 2004 р.)
 
   3.3. Посилити контроль за формуванням та виконанням місячних
планів роботи структурних підрозділів відповідно до розподілу
обов'язків. Заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів
про виконання місячних планів роботи.
 
   3.4. Забезпечити якісне та вчасне надання аналітичних звітів
та підсумкових матеріалів Управлінню організаційно-аналітичного
забезпечення апарату для узагальнення та подання відповідної
інформації до органів влади вищого рівня.
 
   4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(А.Григор) з метою безумовного виконання вимог Закону України "Про
звернення громадян", Указу Президента України від
13 серпня 2002 року N 700 "Про додаткові заходи щодо
забезпечення реалізації громадянами  конституційних  прав  на
звернення" щомісяця здійснювати аналіз стану цієї роботи та
інформувати керівництво Комітету про розгляд звернень громадян,
надавати пропозиції щодо її поліпшення.
 
   5. Відділу з контролю:
 
   5.1. Розробити у місячний термін та подати на затвердження
Положення про відділ, а також пропозиції щодо проведення в апараті
Держбуду заходів, спрямованих на зміцнення виконавської дисципліни
та удосконалення контролю;
 
   5.2. Щотижня  аналізувати стан виконавської дисципліни у
структурних підрозділах Комітету та готувати інформацію  для
розгляду на апаратних нарадах у Голови;
 
   5.3. Щомісяця готувати  Першому заступнику Голови Комітету
службову  записку  щодо  притягнення  до  дисциплінарної
відповідальності  керівників структурних підрозділів та інших
посадових осіб, з вини яких допущено порушення термінів виконання
документів.
 
   6. Звернути  увагу  начальника  Управління  містобудівної
політики  А.Економова,  заступника  начальника   Державної
архітектурно-будівельної  інспекції  В.Ліванідова,  начальника
Управління реставрації та реконструкції  історичної  забудови
Т.Майстерчук та начальника Управління науково-технічної політики
та інформаційних технологій у будівництві  Д.Барзиловича  на
недостатній рівень організації роботи працівників ввірених їм
підрозділів щодо своєчасного  виконання  доручень  Президента
України, Кабінету Міністрів України, звернень та запитів народних
депутатів, а також звернень громадян, що негативно впливає на стан
виконавської дисципліни, і зобов'язати їх вжити невідкладних
заходів щодо поліпшення організації роботи підрозділів.
 
   7. Керівникам підприємств, установ  та  організацій,  що
належать до сфери управління Держбуду, протягом третього кварталу
поточного року  грунтовно  проаналізувати  стан  виконавської
дисципліни в трудових колективах та вжити необхідних заходів для
забезпечення ефективної співпраці з Комітетом, зокрема з питань
формування та контролю за виконанням фінансових планів, у т.ч. у
форматі програмного комплексу "БЕСТ-ЗВІТ".
 
   8. Зобов'язати       директора        інституту
"Дніпродзержинськцивільпроект" А.Степаненка вжити заходів щодо
покращання виконавської дисципліни та виконання завдань Комітету у
встановлені терміни.
 
   9. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
 Член колегії                      А.Беркута

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ