Письмо от 04.10.2004 № 7/10-1239 Относительно уточнения размера усредненных показателей для определения общепроизводственных и административных затрат в инвесторской сметной документации

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20441 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПисьмо от 04.10.2004 № 7/10-1239 Относительно уточнения размера усредненных показателей для определения общепроизводственных и административных затрат в инвесторской сметной документации
Дата принятия04.10.2004
СтатусНе определено
Язык документаУкраинский
Вид документаПисьмо
Шифр документа7/10-1239
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций03.06.2004
Дополнительные данные Письма – не являются нормативно-правовыми актами, могут носить только разъяснительный, информационный и рекомендательный характер


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

               Л И С Т

           04.10.2004 N 7/10-1239

                   Корпорації "Укрбуд",
                   "Украгропромбуд",
                   "Укрмонтажспецбуд",
                   "Укрметротунельбуд",
                   "Укртрансбуд"
                   АТ "Мостобуд"
                   Холдінговій компанії
                   "Київміськбуд"
                   Будівельним організаціям
                   за списком)


   Для проведення аналізу загальновиробничих і адміністративних
витрат та підготовки пропозицій щодо уточнення розміру усереднених
показників для визначення загальновиробничих і адміністративних
витрат в інвесторській кошторисній документації необхідно надати в
Держбуд України в термін до 20 листопада 2004 року інформацію щодо
зазначених витрат за 2003 рік згідно з додатками до листа.
   Інформацію надсилати за адресою:
   01025, м. Київ-25, вул. Велика Житомирська, 9.
   Додаток на 11 аркушах.

 Перший заступник
 Голови Комітету                    А.В.Беркута


                   Додаток 1
                   до листа Держбуду України
                   4.10.2004 N 7/10-1239


               ДОВІДКА
          про структуру підприємства


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Примітка. Довідка складається у довільній формі (найменування
підприємства, що є юридичною особою, структурних відособлених
виробничих підрозділів тощо).


               ДОВІДКА
           про кількість працюючих


    За штатним розписом У еквіва- ленті повної зайня- тості
1 2 3 4
1 Всього працюючих, чол.    
2 Кількість працівників апарату управління підприємства, що має статус юридичної особи, чол.    
3 Кількість працівників апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи, чол.    
4 Кількість лінійного персоналу, чол.    
5 Кількість робітників, чол.    


                   Додаток 2
                   до листа Держбуду України
                   4.10.2004 N 7/10-1239


               ДОВІДКА
         про структуру адміністративних
          витрат підприємства,що має
           статус юридичної особи


  Найменування витрат Сума коштів, грн.
1 2 3
1 Всього адміністративні витрати, які спрямовані на обслуговування та управління будівельно-монтажною організацією і пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт  
2 Заробітна плата працівників підприємства, що має статус юридичної особи  
3 Відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством, від витрат на оплату праці працівників підприємства, що має статус юридичної особи  
4 Решта адміністративних витрат, які спрямовані на обслуговування та управління будівельно-монтажною організацією і пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт*  
4.1 В тому числі:  
4.2    

 Підпис керівника організації (прізвище, ініціали)
 Прізвище, телефон виконавця

   Примітка. П. 4.1; 4.2 ... заповнюються з розшифровкою статей
адміністративних  витрат  згідно  з  додатком  3  Методичних
рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
(нова редакція), затверджених наказом Держбуду від 16.02.2004 N 30
 (за пунктами 3; 3.1; 4; 4.1 - 4.9; 5; 7 - 11; 13;
17 цієї Методики). При цьому якщо за наведеним у додатках
переліком відсутні деякі статті витрат, то найменування витрат
зазначається у графі 2, а у графі 3 таблиці ставиться прочерк.


                   Додаток 3
                   до листа Держбуду України
                   4.10.2004 N 7/10-1239


              ІНФОРМАЦІЯ
        щодо рівня загальновиробничих витрат
       за результатами діяльності у 2003 році


       _______________________________________
        (найменування підрядної організації)


N п/п Найменування витрат Показники
1 2 3
1 Кількість працюючих, всього, чол.  
1.2 Кількість працівників апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи, чол.  
1.3 Кількість лінійного персоналу, чол.  
1.4 Кількість робітників, чол.  
2 Обсяг робіт, виконаних власними силами  
3 Відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів  
4 Загальновиробничі витрати, всього, грн.  
  у тому числі:  
4.1. Заробітна плата, всього, грн.  
  у тому числі працівників:  
4.1.1 апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів  
4.1.2 лінійного персоналу  
4.2 Відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу, всього, грн.  
  у тому числі:  
4.2.1 апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів  
4.2.2 працівників лінійного персоналу  
4.3 Решта статей загальновиробничих витрат, всього, грн., у тому числі по статтях витрат згідно з додатком 19 до ДБН Д.1.1-1-2000  
4.3.1 Витрати на службові відрядження працівників апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу, у межах норм, передбачених законодавством  
4.3.2 Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління відособлених структурних підрозділів та лінійного персоналу  
4.3.3 Амортизація нематеріальних активів, призначених для обслуговування апарату управління відособлених структурних підрозділів та лінійного персоналу  
4.3.4 Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення  
4.3.5 Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень  
4.3.6 Витрати на дотримання правил охорони праці, протипожежної і сторожової охорони, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання будівельно-монтажних робіт або законодавством, а саме:  
амортизація, витрати на проведення поточного ремонту та на переміщення нетитульних тимчасових споруд і приміщень санітарно-побутового призначення, що належать до складу основних засобів;  
витрати на обладнання та утримання огорож для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації та інших пристроїв некапітального характеру, що забезпечують охорону праці;  
витрати для забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичним харчуванням, а також матеріально-технічне забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог у встановленому законодавством порядку;  
витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з охорони праці, запобігання нещасним випадкам і захворюванням на будівництві, а також поліпшення умов праці; обладнання кабінетів з охорони праці; витрати на організацію доповідей і лекцій з охорони праці;  
витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони будівельних майданчиків, виробничих приміщень та приміщень, де розміщується апарат управління відособлених структурних підрозділів та лінійний персонал;  
витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті відособленого структурного підрозділу;  
оплата послуг, наданих сторонніми організаціями, з протипожежної та сторожової охорони в установленому законодавством порядку;  
придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування  
4.3.7 Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відособлених структурних підрозділів, лінійний персонал (начальників дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків дільниць тощо) будівельної організації, у тому числі:  
основна, додаткова заробітна плата та будь-які інші грошові виплати водіїв та інших робітників, що обслуговують автомобілі;  
утримання та експлуатація власних та орендованих автомобілів, що використовуються для обслуговування будівельного виробництва;  
вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми  
4.3.8 Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування (в частині виплат заробітної плати робітникам, зайнятим на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів; працівникам апарату управління відособлених структурних підрозділів та лінійному персоналу, та працівникам, зазначеним у пунктах 4.3.6, 4.3.7), та витрати на поштово-телеграфні послуги, пов'язані з обслуговуванням будівельного виробництва  
4.3.9 Витрати за користування лічильно-обчислювальною, машинописною, розмножувальною та іншою оргтехнікою апаратом управління відособлених структурних підрозділів та лінійним персоналом  
4.3.10 Оплата послуг, що надаються (за замовленнями працівників апарату управління відособлених структурних підрозділів та лінійного персоналу) сторонніми організаціями, якщо у будівельній організації не передбачено відповідних функціональних служб, включаючи витрати на друкарські, розмножувальні, копіювальні, обчислювальні та інші роботи  
4.3.11 Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, зазначених у п. 4.3.6, 4.3.7  
4.3.12 Витрати на геодезичні роботи, що здійснюються під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи: оплату праці працівників, які проводять геодезичні роботи, вартість матеріалів, амортизація; знос геодезичного устаткування, інструментів і приладів та витрати на всі види їх ремонту і на переміщення  
4.3.13 Витрати на упорядкування та утримання будівельних майданчиків:  
оплата праці робітників, зайнятих на упорядкуванні та утриманні будівельних майданчиків;  
витрати на прибирання та очищення (з вивезенням сміття) території будівництва, облаштування доріжок, містків та інші роботи, пов'язані з упорядкуванням території будівельних майданчиків;  
витрати на електроенергію (в тому числі від тимчасових електростанцій), оплату праці чергових електромонтерів та інші витрати, пов'язані з освітленням території будівництва  
4.3.14 Витрати на перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на іншу будову та в межах будівельного майданчика (за винятком витрат, пов'язаних з переміщенням будівельних машин та механізмів, врахованих у вартості машино-змін)  
4.3.15 Амортизація та витрати на проведення поточного ремонту пристроїв та обладнання, що належать до складу основних засобів і не передбачені у прямих витратах:  
мобільних інвентарних будов контейнерного типу (за винятком призначених для санітарно-побутового обслуговування);  
триног, пристосувань для намотування і очищення зварювального дроту, центрувальних пристроїв для зварювання труб, насосів та пресів ручних гідравлічних;  
переносних металевих і дерев'яних драбин, інвентарних металевих столиків та риштувань;  
такелажних та монтажних пристроїв, що застосовуються під час виконання будівельних та монтажних робіт, ручних лебідок, домкратів тощо;  
бункерів для бетонів і розчинів, тачок; апаратів для зварювання дротів, повітроводів, переносних вентиляційних установок для роботи із застосуванням вибухонебезпечних мастик та полімерних матеріалів, електросушарок для сушіння будівельних конструкцій, генераторів ацетиленових (крім тих, що застосовуються під час монтажу устаткування);  
обгороджувальної техніки небезпечних зон проведення робіт, шлагбаумів, сигнальних щогл, прожекторів тощо  
4.3.16 Витрати на малоцінні і швидкозношувані інструменти та виробничий інвентар, що використовуються під час виконання будівельно-монтажних робіт і не належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт  
4.3.17 Амортизація нетитульних тимчасових споруд, знос пристосувань і пристроїв та витрати, пов'язані з їх спорудженням, ремонтом, утриманням, розбиранням та переміщенням. До них належать: приоб'єктні контори та комори виконробів і майстрів; складські приміщення та навіси на об'єкті будівництва; помости, драбини, перехідні містки, ходові дошки, обгороджування під час розпланування будівлі; пристосування для охорони праці; інвентарні уніфіковані засоби підмащування типу люльок, інвентарних площадок, риштування тощо; паркани і огорожі, необхідні для проведення робіт (крім спеціальних та архітектурно оформлених), охоронні козирки, сховища під час проведення буровибухових робіт; тимчасові розведення від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пару, газу та повітря в межах робочої зони; витрати, пов'язані з пристосуванням будівель, що споруджуються чи існують на будівельних майданчиках, замість будівництва нетитульних тимчасових будівель та споруд  
4.3.18 Витрати на підготовку об'єктів будівництва до здачі: витрати на оплату праці чергових слюсарів-сантехніків, ключниць, а також робітників, які прибирають сміття, миють підлогу та вікна; вартість миючих засобів та інших матеріалів, що використовуються під час прибирання об'єктів перед здачею; витрати на опалення та освітлення в період здачі об'єктів  
4.3.19 Витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології та організації будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розроблення проектів виконання робіт, креслень конструкцій, металевих деталей, технологічних деталей, впровадження передових методів організації праці, нормування праці тощо, а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп, груп проектування виконання робіт, економічних лабораторій, нормативно-дослідних станцій, що входять до складу будівельної організації та її структурних підрозділів  
4.3.20 Витрати некапітального характеру, пов'язані з забезпеченням якості будівництва: витрати на утримання виробничих лабораторій, що входять до складу будівельної організації та її структурних підрозділів, включаючи оплату праці працівників, утримання, амортизацію та витрати на проведення поточного ремонту приміщень, устаткування та інвентарю лабораторій; вартість витрачених або зруйнованих під час випробування матеріалів, конструкцій і частин споруд, крім витрат на випробування споруд в цілому (середніх та великих мостів, резервуарів тощо, оплачуваних за рахунок коштів, передбачених на цю мету в кошторисах на будівництво); витрати на проведення експертизи і консультацій, пов'язаних з результатами випробувань матеріалів і конструкцій; оплата послуг з випробування матеріалів і конструкцій, що надаються лабораторіями інших організацій  
4.3.21 Витрати, пов'язані з винахідництвом та раціоналізацією: на проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення моделей і зразків за винахідницькими та раціоналізаторськими пропозиціями щодо виконання будівельно-монтажних робіт; виплата авторських винагород, якщо вони не є роялті  
4.3.22 Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи, передбачені пунктом 4 розділу III Методичних рекомендацій, від витрат на оплату праці пра- цівників, зазначених у п. 4.3.12, 4.3.13, 4.3.18, 4.3.20  
4.3.23 Платежі зі страхування майна, ризиків, цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством  
4.3.24 Витрати, пов'язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів  


                   Додаток 4
                   до листа Держбуду України
                   4.10.2004 N 7/10-1239


               ДОВІДКА
        про обсяги та трудомісткість робіт,
      загальновиробничі та адміністративні витрати


N п/п Обсяг робіт, викона- них влас- ними силами за 2003 рік, грн. Виро- біток на 1 робіт ника, грн./ чол. Види робіт (вико- нані власни- ми сила- ми(*) на 2003 рік) Трудо- міст- кість робіт в прямих витратах за даними ф. КБ-2в за 2003 рік (норма- тивні), люд.-год. Загальновироб- ничі витрати відособленого структурного підрозділу, грн. Адміністративні витрати підприємства, що має статус юридичної особи, грн.
за рік в т.ч. пря- мі вит- рати фактич- ні за 2003 рік (за стат- тями витрат додатка 19 до ДБН Д.1.1-1 -2000) розрахо- вані по нормах ДБН Д.1.1-1 -2000 (відпо- відно до додатків 3 та 4 до цих ДБН) фактич- ні за 2003 рік (за стат- тями адміні- стратив- них вит- рат**) розрахо- вані по нормах ДБН Д.1.1-1 -2000 (відпо- відно до додатка 13 до цих ДБН)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


   * - розподіл видів робіт здійснюється відповідно до додатків
3 та 4 до ДБН Д.1.1-1-2000.
   ** - за статтями витрат, наведеними у розділі 1 додатка 3 до
Методичних   рекомендацій   з   формування   собівартості
будівельно-монтажних робіт (нова редакція, затверджена наказом
Держбуду від 16.02.2004 N 30  за виключенням
пунктів 6, 12, 14, 15, 16.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ