Приказ от 15.11.2004 № 170 Об утверждении Положения о порядке согласования с органами государственного пожарного надзора проектных решений, на которые не установлены нормы и правила, обоснованных отклонений от обязательных требований нормативных документов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19443 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 15.11.2004 № 170 Об утверждении Положения о порядке согласования с органами государственного пожарного надзора проектных решений, на которые не установлены нормы и правила, обоснованных отклонений от обязательных требований нормативных документов
Дата принятия15.11.2004
Дата отмены действия 11.07.2011
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа170
РазработчикМинистерство чрезвычайных ситуаций Украины (МЧС)
Дата регистрации в Министерстве Юстиций22.11.2004
Принявший органМинистерство чрезвычайных ситуаций Украины (МЧС)
Дополнительные данные Приказ утратил силу согласно приказа Министерства чрезвычайных ситуаций Украины от 6 июня 2011 года N 567


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

              Н А К А З

            15.11.2004 N 170

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 листопада 2004 р.
                   за N 1467/10066


    Про затвердження Положення про порядок погодження
       з органами державного пожежного нагляду
       проектних рішень, на які не встановлено
      норми та правила, обґрунтованих відхилень
     від обов'язкових вимог нормативних документів


   Відповідно до Закону України  "Про  пожежну  безпеку"
 та  Положення  про  Державну  пожежну  охорону,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.94
N 508, Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Положення про порядок погодження з органами
державного  пожежного  нагляду  проектних рішень, на які не
встановлено норми та правила,  обґрунтованих  відхилень  від
обов'язкових вимог нормативних документів далі - Положення), що
додається.

   2. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
організувати вивчення цього Положення керівним складом управлінь
наглядово-профілактичної  діяльності  і  працівниками  органів
державного пожежного нагляду та забезпечити його виконання.

   3. Державному департаменту пожежної безпеки МНС України в
установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - начальника Державного департаменту пожежної безпеки
Борисова П.Ф.

 Міністр                         Г.В.Рева


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС України
                   15.11.2004 N 170

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 листопада 2004 р.
                   за N 1467/10066


              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок погодження з органами державного
     пожежного нагляду проектних рішень, на які не
      встановлено норми та правила, обґрунтованих
      відхилень від обов'язкових вимог нормативних
              документів


   1. Загальні положення

   1.1. Положення про порядок погодження з органами державного
пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та
правила,  обґрунтованих  відхилень  від  обов'язкових  вимог
нормативних документів (далі - Положення) встановлює порядок
розгляду та погодження з органами державного пожежного нагляду
(далі - держпожнагляд) проектних рішень, на які не встановлено
норми і правила щодо забезпечення пожежної безпеки, а також
обґрунтованих відхилень від  обов'язкових  вимог  нормативних
документів  (далі  -  НД) у проектно-кошторисній документації
(проекти,  робочі  проекти,  робоча  документація)  на  нове
будівництво,  реконструкцію,  реставрацію,  капітальний ремонт
будинків і споруд та інших об'єктів, розширення і технічне
переоснащення  підприємств  стадії  проектування, що підлягає
затвердженню (далі - проекти будівництва), якщо вона розробляється
за рішенням замовника на основі затверджених технікоекономічних
обґрунтувань інвестицій (для об'єктів промислового призначення)
або ескізного проекту (для об'єктів цивільного призначення).
   Сфера дії  Положення  поширюється  на міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та
організації, виробничі об'єднання незалежно від виду діяльності і
форм власності, творчі колективи та окремих фахівців (далі -
організація-розробник), які розробляють проекти будівництва, якщо
останнє містить обґрунтовані відхилення від протипожежних вимог
державних будівельних норм.

   1.2. Положення  призначене для застосування на території
України усіма учасниками інвестиційного процесу в будівництві
незалежно від виду діяльності і форм власності, а також органами
держпожнагляду, якщо інше не передбачено законодавством України.

   1.3. Погодження з органами держпожнагляду проектних рішень,
на які не встановлено норми і правила щодо забезпечення пожежної
безпеки, здійснюється на підставі статті 9 Закону України "Про
пожежну безпеку" .

   1.4. Погодження з органами держпожнагляду проектних рішень,
на які не встановлено норми і правила щодо забезпечення пожежної
безпеки,  проводиться  замовником  за  участю  генерального
проектувальника (а у разі потреби - зацікавлених субпідрядних
організацій) у порядку, встановленому в розділі 3 цього Положення.

   1.5. З  органами держпожнагляду погоджуються обґрунтовані
(вимушені) відхилення від протипожежних вимог чинних НД та зміни у
раніше  погоджених проектних рішеннях, що виникли в процесі
проектування, будівництва чи експлуатації об'єкта.

   1.6. На погодження до органів  держпожнагляду  подаються
проекти будівництва, якщо вони розробляються за рішенням замовника
на основі затверджених техніко-економічних обґрунтувань інвестицій
(для об'єктів промислового призначення) або ескізного проекту (для
об'єктів цивільного призначення).
   За дорученням інвестора відповідні погодження з органами
держпожнагляду виконуються щодо передпроектних пропозицій, які
пов'язані з висвітленням інвестиційних намірів.

   1.7. Проекти  будівництва  підлягають  експертизі  на
відповідність  нормативним  актам, що стосуються забезпечення
пожежної безпеки.
   У разі наявності в проектах будівництва проектних рішень, на
які не встановлено норми та правила щодо забезпечення пожежної
безпеки, обґрунтованих відхилень від протипожежних вимог НД,
замовник за участю генерального проектувальника погоджує такі
рішення (відхилення) з відповідним органом держпожнагляду до
передання проектної документації на експертизу.

   1.8. При  поданні проектів будівництва на експертизу до
органів держпожнагляду головним інженером (головним архітектором)
проекту наводиться повний перелік проектних рішень, на які не
встановлено норми та правила щодо забезпечення пожежної безпеки,
обґрунтованих відхилень від протипожежних вимог НД, погоджених із
відповідним органом держпожнагляду, копія документа про погодження
(витяг з протоколу експертної ради) та висновок експертної ради
(групи) за результатами розгляду проектних рішень (додаток 1) з
повним текстом погодження та запропонованих компенсуючих заходів
(у разі, якщо такі були запропоновані).

   2. Повноваження органів  держпожнагляду  щодо  погодження
проектних  рішень,  на які не встановлено норми і правила,
обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог НД

   2.1. Погодження проектних рішень, на які не встановлено норми
та правила, обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог НД в
органах держпожнагляду здійснюють:
   урядовий орган державного управління у сфері держпожнагляду -
Державний департамент пожежної безпеки МНС України;
   територіальні органи  держпожнагляду - головні управління
(управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (далі - ГУ(У) МНС в регіонах).
   Загонам, частинам, іншим підрозділам ГУ(У) МНС в регіонах, що
здійснюють функції  органів  держпожнагляду  (місцеві  органи
держпожнагляду), не надається дозвіл на погодження проектних
рішень, на які не встановлено норми та правила щодо забезпечення
пожежної безпеки, обґрунтованих відхилень від вимог НД.

   2.2. В  урядовому  органі державного управління у сфері
держпожнагляду погоджуються:
   часткові обґрунтовані відхилення від обов'язкових вимог НД у
проектній продукції масового застосування (типових проектах), а в
експериментальних проектах без конкретної адреси будівництва, що
розробляються  за  державними  інвестиціями  і затверджуються
відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади, а
також в експериментальних проектах за конкретною адресою (за
визначенням Держбуду України), які фінансуються та затверджуються
іншими інвесторами;
   проектні рішення, на які не встановлено норми та правила,
обґрунтовані відхилення від обов'язкових вимог НД у проектах
будівництва особливо важливих об'єктів, що передбачаються за
державними інвестиціями і затверджуються Кабінетом  Міністрів
України;
   проектні рішення, на які не встановлено норми та правила,
обґрунтовані відхилення від обов'язкових вимог НД у проектній
документації,  що  розробляється,  як  виняток, за іноземною
ліцензією, якщо таке передбачено міжнародною угодою або умовами
проведення міжнародного конкурсу, незалежно від джерел інвестицій
та порядку затвердження документації.

   2.3. У територіальних органах держпожнагляду погоджуються:
   проектні рішення, на які не встановлено норми і правила (за
винятком випадків, що належать до компетенції центрального органу
держпожнагляду);
   обґрунтовані відхилення від обов'язкових вимог НД: у проектах
будівництва, які розробляються для відповідного регіону (Автономна
Республіка Крим, області, міста); у разі прив'язування до місцевих
умов  проектної продукції масового застосування; у зональних
проектах, що розробляються  або  розповсюджуються  проектними
організаціями,  розташованими на території, що обслуговується
відповідним територіальним органом держпожнагляду.

   2.4. Про погодження проектних рішень, на які не встановлено
норми та правила, територіальні органи держпожнагляду повинні
письмово повідомити центральний орган держпожнагляду.

   3. Порядок розгляду та погодження проектних рішень, на які не
встановлено норми та правила, а також обґрунтованих відхилень від
обов'язкових вимог НД

   3.1. Розгляд в органах держпожнагляду питань, пов'язаних з
погодженням проектних рішень, на які не встановлено норми та
правила, обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог  НД,
здійснюється  на  підставі  подання  замовником підготовленої
генеральним проектувальником потрібної документації:
   організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на
забезпечення пожежної безпеки, у тому числі додаткових заходів, що
компенсують відхилення від норм проектування;
   обґрунтувань, розрахунків, креслень тощо.
   Ця документація подається разом із супровідним листом, в
якому викладаються потрібні пояснення щодо причин відхилень від НД
та прийняття відповідних проектних рішень.

   3.2. Для розгляду та погодження проектних рішень, на які не
встановлено  норми  та  правила, обґрунтованих відхилень від
обов'язкових   вимог   НД   щодо   технічно   складних,
вибухопожежонебезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки,
об'єктів із масовим перебуванням людей  в  центральному  та
територіальних органах держпожнагляду створюються експертні ради
(групи).
   Експертну раду  (групу)  очолює  начальник  (заступник
начальника)  відповідного  органу  держпожнагляду.  До складу
експертної ради (групи) входять працівники структурних підрозділів
центрального чи територіальних органів держпожнагляду, фахівці
науково-дослідних  установ  з  питань  пожежної  безпеки,
випробувальної пожежної лабораторії.
   До роботи  в  експертній раді (групі) за погодженням з
керівниками відповідних підприємств, установ та організацій можуть
залучатися інженерно-технічні та інші працівники підприємств,
фахівці науково-дослідних, проектних і будівельних організацій.
   Склад експертної ради (групи)  затверджується  керівником
органу держпожнагляду, при якому вона створюється.
   Рішення про розгляд зазначених питань на експертній раді
(групі) приймає керівник органу держпожнагляду або особа, яка
виконує його обов'язки.
   На експертну раду (групу) можуть також покладатися й інші
завдання, пов'язані з розглядом питань пожежної безпеки.

   3.3. Експертна рада  (група)  розглядає  допустимість  і
обґрунтованість відхилень від обов'язкових вимог НД, ефективність
і достатність розроблених основних чи компенсаційних протипожежних
заходів і приймає відповідне рішення, яке оформлюється протоколом
та висновком експертної ради (групи) за результатами розгляду
проектних рішень.
   За результатами розгляду експертною радою (групою) винесених
питань замовнику видається витяг з  протоколу  та  висновок
експертної ради (групи) за результатами розгляду проектних рішень
за  підписом  керівника  (заступника  керівника)  органу
держпожнагляду.
   У разі недостатнього опрацювання питань щодо забезпечення
пожежної безпеки подана документація повертається на додаткове
доопрацювання.

   3.4. Експертна рада (група) не розробляє інженерно-технічні
рішення, на які не встановлено норми і правила, та заходи, що
компенсують відхилення від протипожежних вимог НД.

   3.5. У  разі недоцільності винесення питання на розгляд
експертної ради (групи) погодження проектних рішень (відхилень)
здійснюється керівником органу держпожнагляду чи особою, яка
виконує його обов'язки, і оформлюється письмово у вигляді листа.

   3.6. Копія листа, витяг із протоколу чи висновок експертної
ради  (групи)  за  результатами  розгляду  проектних  рішень
надсилаються  також  до  відповідного  органу  держпожнагляду
(територіального,  місцевого)  для інформування та здійснення
контролю.

   3.7. Погодження проектних рішень, на які не встановлено норми
та правила, обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог діючих
НД здійснюється до затвердження проектів будівництва.

   3.8. Погодження органами держпожнагляду проектів будівництва
проводиться у термін до 15 днів.
   На проекти будівництва, на які відсутні норми проектування,
або ті, що потребують опрацювання окремих технічних питань за
участю спеціалістів підприємств, установ чи організацій, термін
погодження продовжується до 30 днів.
   Суперечності між генеральним проектувальником  і  органом
держпожнагляду,  що  виникли  в  процесі  розгляду  проектів
будівництва, розглядаються у встановленому порядку центральним
органом держпожнагляду або господарським судом.

   3.9. Контрольні примірники погодженої документації, копії
протоколів, висновків експертної ради (групи) за результатами
розгляду  проектних  рішень  чи листів підлягають обліку та
зберігаються в органі держпожнагляду, який прийняв відповідне
рішення. Термін зберігання документів 50 років.
   Проектні рішення та відхилення заносяться до журналу обліку
роботи з розгляду проектних рішень, на які не встановлено норми та
правила,  обґрунтованих  відхилень  від  обов'язкових  вимог
нормативних документів (додаток 2).
   У місцевих  органах  держпожнагляду,  які  обслуговують
територію, де здійснюється будівництво, забезпечується зберігання
документів, надісланих згідно з пунктом 3.6 цього Положення.

   3.10. Погодження  проектів  будівництва  з   органами
держпожнагляду дійсне тільки для даних проектів будівництва і на
інші, аналогічні зазначеним, не поширюється, про що робиться запис
у документі про погодження.
   Погодження відхилень від обов'язкових вимог НД у проектах
будівництва масового застосування (типових проектах) зберігаються
на весь термін їх дії до виключення з числа діючих.

   3.11. Погодження  проектних  рішень  не виключає потреби
внесення у встановленому порядку до проектів будівництва змін,
пов'язаних із введенням у дію нових НД.

 Заступник начальника
 Держпожбезпеки МНС України              О.О.Євсеєнко


                   Додаток 1
                   до пункту 1.8 Положення
                   про порядок погодження з
                   органами державного
                   пожежного нагляду
                   проектних рішень, на які
                   не встановлено норми та
                   правила,
                   обґрунтованих відхилень
                   від обов'язкових вимог
                   нормативних документів


            МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ
         з питань надзвичайних ситуацій

__________________________________________________________________
    (найменування органу державного пожежного нагляду)
"___" _________ 20 __ р.               м. __________


               ВИСНОВОК
       експертної ради (групи) за результатами
          розгляду проектних рішень

__________________________________________________________________
   (у проекті, робочому проекті, робочій документації тощо)

на будівництво ___________________________________________________
        (найменування об'єкта, належність,
_________________________________________________________________,
           вид власності, адреса)

поданих _________________________________________________________,
   (найменування організації, яка подає на розгляд документацію)

розроблених _____________________________________________________.
        (найменування проектної організації)

На погодження подано
документацію:_____________________________________________________
           (перелік документації)
__________________________________________________________________

Короткий зміст проектного рішення, що розглядається: _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Рішення експертної ради
(групи):__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Голова експертної ради     __________________________________
Секретар експертної ради    __________________________________
Представники:
замовника            __________________________________
генпроектувальника       __________________________________


 Заступник начальника
 Держпожбезпеки МНС України              О.О.Євсеєнко


                   Додаток 2
                   до пункту 3.9 Положення про
                   порядок погодження з
                   органами державного
                   пожежного нагляду проектних
                   рішень, на які не
                   встановлено норми та
                   правила, обґрунтованих
                   відхилень від обов'язкових
                   вимог нормативних документів


               ЖУРНАЛ
      обліку роботи з розгляду проектних рішень,
   на які не встановлено норми та правила, обґрунтованих
   відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів


N з/п Вихідний номер та дата висновку експертної ради (групи), за результатами розгляду проектних рішень (відхилення) Назва проекту, робочого проекту, робочої документації тощо Найменування об'єкта будівництва, належність, вид власності, адреса Назва та адреса організації, яка подає на розгляд документацію Назва та адреса проектної організації, яка розробила документацію Посада, П.І.Б. працівника, який розглядав проектне рішення (відхилення) або склад експертної ради (групи) Короткий зміст проектного рішення (відхилення), що розглядалось
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               

 Заступник начальника
 Держпожбезпеки МНС України              О.О.Євсеєнко

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com