Приказ от 21.10.2004 № 198 Относительно приведения в порядок использования автомобилей на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые относятся к сфере управления Госстроя Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18793 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 21.10.2004 № 198 Относительно приведения в порядок использования автомобилей на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые относятся к сфере управления Госстроя Украины
Дата принятия21.10.2004
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа198
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций29.11.2004


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

            21.10.2004 N 198


      Щодо впорядкування використання автомобілів
     на підприємствах, в установах і організаціях,
     що належать до сфери управління Держбуду України


   З метою реалізації положень постанови Кабінету Міністрів
України від 04.06.2003 р. N 848 "Про впорядкування
використання легкових автомобілів  бюджетними  установами  та
організаціями",  керуючись  "Положенням про Державний комітет
України з будівництва та архітектури",  затвердженим  Указом
Президента України від 20.08.2002 р. N 725/2002 >> ),
Н А К А З У Ю:

   1. Керівникам підприємств, установ, організацій, що належать
до сфери управління Держбуду України:

   1.1. Відповідно  до  чинних  нормативно-правових  актів
законодавства України розробити та затвердити Порядок використання
автомобілів на підприємстві, в установі чи організації в термін до
01.01.2005 р.
   У цьому Порядку визначити відповідальних осіб щодо ведення
автотранспортного господарства підприємства, установи, організації
та оформлення подорожніх листів автомобілів.

   1.2. Використання  автомобілів  підприємства,  установи,
організації проводити тільки для поїздок, пов'язаних зі службовою
діяльністю керівника та для виконання  господарських  потреб
підприємства, установи, організації.
   Користування автомобілем підприємства, установи, організації
у вихідні та святкові дні, а також у відрядження здійснюється лише
за наявності належним чином оформленого  письмового  дозволу
керівника підприємства, установи, організації.
   Установити, що після кожної поїздки особа, в розпорядження
якої було надано автомобіль, у відповідному рядку подорожнього
листа автомобіля вказує маршрут та час використання (початок та
кінець) автомобіля підприємства, установи, організації і стверджує
це особистим підписом.

   1.3. Забезпечити оформлення подорожніх листів автомобілів
підприємства,  установи,  організації  відповідно  до  наказу
Міністерства транспорту України, Міністерства статистики України
від 29.12.1995 р. N 488/346 "Про затвердження
типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля";
наказу Міністерства статистики України, Міністерства транспорту
України від 07.08.1996 р. N 228/253 "Про затвердження
Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування
єдиної первинної транспортної  документації  для  перевезення
вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи",
який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.08.1996 р. за
N 483/1508; наказу Державного комітету статистики України від
17.02.1998 р. N 74 "Про затвердження типової форми
первинного  обліку роботи службового легкового автомобіля та
Інструкції про порядок її застосування, який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 05.03.1998 р. N 149/2589.
   Установити, що подорожній лист автомобіля оформляється тільки
на один робочий день і видається за  умови  здачі  водієм
подорожнього листа автомобіля за попередній день роботи.
   На більший строк подорожній лист автомобіля видається у
випадку транспортного обслуговування у міжміському сполученні
понад одну добу відповідно до наказу керівника підприємства,
установи, організації.
   Видача подорожнього  листа  автомобіля  реєструється  у
спеціальному Журналі за такими реквізитами: дата видачі, номер
подорожнього листа, прізвище та ініціали водія, його підпис при
одержанні подорожнього листа, дата повернення подорожнього листа,
підпис відповідальної особи.

   1.4. Списання паливно-мастильних матеріалів на автомобілі
підприємства, установи, організації проводити відповідно до наказу
Міністерства транспорту  України  від  10.02.1998  р.  N  43
 "Про затвердження Норм витрат палива і мастильних
матеріалів на автомобільному транспорті".
   Установити, що відповідно до п. 3 цих Норм
керівнику підприємства, установи, організації надається право
встановлення конкретних величин коефіцієнтів коригування лінійних
норм витрат палива у регламентованих межах з терміном їх дії, які
затверджуються наказом (розпорядженням) по підприємству, установі,
організації.

   1.5. Забезпечити використання в роботі автотранспортних служб
підприємства, установи, організації "Правил нагляду та підтримання
в  робочому стані стартерних свинцево-кислотних акумуляторних
батарей НД 7214 У 95120-157-97", затверджених наказом Міністерства
України від  08.12.1997 р. N 417  та "Норм
експлуатаційного пробігу автомобільних шин", затверджених наказом
Міністерства транспорту  України  від  08.12.1997  р.  N 420
.
   Установити, що на кожну автомобільну шину ведеться картка
обліку роботи автомобільної шини за формою, що додається.
   У картці обліку роботи автомобільної шини відображаються всі
переміщення, отримані дефекти,  ремонт,  кількість  пройдених
кілометрів. Крім того, у картці фіксуються автомобіль, причеп,
напівпричеп, за якими закріплена автомобільна шина, і водій.
   Щомісячно до  кожної  картки  вноситься фактичний пробіг
автомобіля за спідометром. При знятті автомобільної шини  з
експлуатації до картки записується повний пробіг і її технічний
стан, куди направляється шина (в ремонт, на відновлення, в утиль).
При  направленні  шини  на  відновлення або в утиль картка
підписується членами комісії, що служить актом списання цієї
автомобільної шини. На автомобільні шини, що надійшли після
відновлення, заводяться нові картки обліку їх роботи.
   При встановленні  на  автомобіль  автомобільні  шини  та
акумуляторні батареї за даними бухгалтерського обліку відносяться
на відповідальне зберігання водіїв.
   Забороняється знімати автомобільні шини  та  акумуляторні
батареї з експлуатації та відповідно списувати з бухгалтерського
обліку на витрати, якщо вони придатні для подальшого використання
та не  досягли  граничної  норми  експлуатаційного  пробігу
автомобільних шин або граничного терміну служби акумуляторних
батарей.

   1.6. Забезпечити  проведення  технічного обслуговування і
ремонту автомобілів підприємства, установи, організації відповідно
до наказу Міністерства транспорту України від 30.03.1998 р. N 102
  "Про  затвердження  Положення  про  технічне
обслуговування  і  ремонт  дорожніх  транспортних  засобів
автомобільного транспорту", який зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 28.04.1998 р. за N 268/2708.

   1.7. Забезпечити  ведення  бухгалтерського  обліку  щодо
відображення господарських операцій з надходження, переміщення,
вибуття автомобілів:
   - для госпрозрахункових підприємств: відповідно до наказу
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92
"Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
"Основні  засоби", який зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 18.05.2000 р. за N 288/4509; наказу Міністерства фінансів
України від 30.09.2003 р. N 561 "Про затвердження
Методичних рекомендацій  з  бухгалтерського  обліку  основних
засобів"; наказу Міністерства статистики України від 29.12.1995 р.
N 352 "Про затвердження типових форм первинного
обліку";
   - для бюджетних установ та організацій: відповідно до наказу
Головного управління державного казначейства України, Державного
комітету статистики  України  від  02.12.1997  р.  N  125/70
 "Про затвердження типових форм з обліку та списання
основних засобів, що належать установам і організаціям, які
утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, та
Інструкції з їх складання", який зареєстровано Міністерством
юстиції України  22.12.1997 р. N 612/2416; наказу Державного
казначейства України від 17.07.2000 р. N 64  "Про
затвердження  Інструкції з обліку основних засобів та інших
необоротних активів бюджетних установ", який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 21.07.2000 р. за N 459/4710; наказу
Державного казначейства України, Міністерства економіки України
від 10.08.2001 р. N 142/181 "Про затвердження Типової
інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу
бюджетних установ", який зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 05.09.2001 р. N 787/5978.

   1.8. Забезпечити організацію  роботи  водіїв  автомобілів
підприємств,  установ,  організацій  відповідно  до  наказу
Міністерства транспорту  України  від  17.01.2002  р.  N  18
 "Про затвердження Положення про робочий час і час
відпочинку водіїв автотранспортних засобів", який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 04.02.2002 р. за N 97/6385.

   1.9. Оплату  праці  працівників  автотранспортних  служб
підприємств, установ,  організацій  проводити  відповідно  до
"Галузевої угоди між Державним комітетом України з будівництва та
архітектури,  Українською  державною  будівельною  корпорацією
"Укрбуд",  Українською  державною  корпорацією  промисловості
будівельних матеріалів "Укрбудматеріали", Українською державною
корпорацією по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт
"Укрмонтажспецбуд",  Українським  концерном  підприємств  та
організацій цементної і азбестоцементної промисловості "Укрцемент"
та Центральним комітетом профспілки працівників будівництва і
промисловості будівельних матеріалів України на 2003-2005 роки".

   2. Начальнику  Фінансово-економічного  управління Комітету
Т.Щавінській забезпечити доведення цього  наказу  до  відома
керівників структурних підрозділів центрального апарату Комітету,
підприємств, установ і організацій, що  належать  до  сфери
управління Держбуду України.

   3. Завідувачу     Контрольно-ревізійного     сектора
Фінансово-економічного управління   Комітету   О.Морозу   за
результатами     проведення     контрольних    заходів
фінансово-господарської  діяльності  підприємств,   установ,
організацій, що належать до сфери управління Держбуду України,
надавати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових
осіб, що допускають порушення положень цього наказу відповідно до
чинного законодавства України.

   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Голова комітету                      В.Череп


                   Додаток
                   до наказу Держбуду України
                   21.10.2004 N 198

 __________________________________________
 Назва підприємства, установи, організації

               КАРТКА
         обліку роботи автомобільної шини

 Адреса господарства _____________________________________________

 Гаражний N автомобільної шини ___________________________________

 Розмір автомобільної шини _______________________________________

 Модель автомобільної шини _______________________________________

 Серійний N автомобільної шини ___________________________________

 Завод-виробник __________________________________________________

Марка та державний номер автомобіля Місце встановлення автомобільної шини на колесо автомобіля (ПП, ЛП тощо) Дата Пробіг автомобільної шини в кілометрах
монтажу демонтажу
За місяць З початку експлуатації
           

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ