Указ от 12.05.1996 № 337/96 О внесении изменений и дополнений к Указу Президента Украины от 14 октября 1993 года № 456

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года


ДСТУ 9195:2022 Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа. Основные положения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


ДСТУ 9190:2022 Энергетическая эффективность построек. Метод расчета энергопотребления во время отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


Новые государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения


О размере сметной заработной платы


Информация об уровнях заработной платы, учитываемых при определении стоимости строительства объектов, принятых решениями некоторых органов местного самоуправления на 2023 год


ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20102 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаУказ от 12.05.1996 № 337/96 О внесении изменений и дополнений к Указу Президента Украины от 14 октября 1993 года № 456
Дата начала действия28.05.1999
Дата принятия12.05.1996
Дата отмены действия 28.06.1999
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа337/96
РазработчикПрезидент Украины
Дополнительные данные Указ утратил силу согласно Указу Президента Украины от 28.05.1999 № 591/99


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
    N 591/99 від 28.05.99 )
       Про внесення змін та доповнень до Указу
     Президента України від 14 жовтня 1993 року N 456
 
   З метою  вдосконалення  механізму  приватизації  об'єктів
незавершеного будівництва,  залучення  додаткових  коштів  для
інвестування будівництва  пускових  і  найважливіших  будов
регіонального значення державної форми власності та відповідно до
статті 25 Конституційного Договору між Президентом України та
Верховною Радою України "Про основні засади  організації  та
функціонування державної  влади  і місцевого самоврядування в
Україні  на період до прийняття нової Конституції  України"
, статті 3 Закону України "Про приватизацію майна
державних підприємств" п о с т а н о в л я ю:
   Внести до Указу Президента України від 14 жовтня 1993 року N
456  "Про  приватизацію  об'єктів  незавершеного
будівництва" (із змінами та доповненнями, внесеними Указом від 2
червня 1995 року N 416 такі зміни та доповнення:
   1. Частину першу статті 3 доповнити реченням такого змісту:
   "Під час прийняття такого рішення орган приватизації вирішує
питання щодо  необхідності  збереження  первісного призначення
відповідного об'єкта незавершеного будівництва".
   2. У статті 4:
   1) абзаци другий та третій частини першої викласти у такій
редакції:
   "за наявності двох і більше покупців - на аукціоні, за
конкурсом у  порядку,  передбаченому  щодо  об'єктів  малої
приватизації;
   за наявності одного покупця - безпосередньо цьому покупцеві
при забезпеченні ним умов, за яких продається об'єкт";
   2) доповнити статтю частиною другою такого змісту:
   "Обов'язковою умовою   продажу   об'єкта  незавершеного
будівництва, щодо якого органом приватизації було прийнято рішення
про збереження  його  первісного  призначення,  є  завершення
будівництва відповідного об'єкта зі збереженням його первісного
призначення".
   У зв'язку з цим частини другу, третю, четверту та п'яту
вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою та шостою;
   3) друге речення частини третьої доповнити словами  "за
винятком умови, передбаченої частиною другою цієї статті".
   3. Статтю 5 викласти у такій редакції:
   "5. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на
аукціоні, за конкурсом визначається на підставі даних балансу без
урахування індексу інфляції.
   Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу одному
покупцеві визначається виходячи з його  відновної  вартості з
урахуванням перспективності об'єкта та індексу інфляції.
   Вартість земельної ділянки визначається Державним комітетом
України по земельних ресурсах чи його органами на місцях на
підставі експертної оцінки.
   Сума вартості об'єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки є  початковою  ціною  продажу  об'єкта  незавершеного
будівництва на аукціоні, за конкурсом, ціною продажу об'єкта
незавершеного будівництва одному покупцеві".
   4. Статтю 9 доповнити частинами п'ятою та шостою такого
змісту:
   "Кошти, одержані від приватизації об'єктів  незавершеного
будівництва, які залишаються на рахунках позабюджетного Державного
фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації Автономної
Республіки Крим і адміністративно-територіальних одиниць після
відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, та проведення
визначених цією  статтею  відрахувань державним підприємствам,
перераховуються до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних
місцевих бюджетів з наступним їх спрямуванням на фінансування
пускових і найважливіших будов регіонального значення державної
форми власності.
   Кошти, одержані від приватизації  об'єктів  незавершеного
будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми,
використовуються в установленому порядку".
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 12 травня 1996 року
     N 337/96

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ