Решение от 25.11.2004 № 161 "О соблюдении положений законодательных и нормативных документов при определении стоимости строительства участниками инвестиционного процесса, в частности при финансировании работ из резервного фонда бюджета Украины"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 25.11.2004 № 161 "О соблюдении положений законодательных и нормативных документов при определении стоимости строительства участниками инвестиционного процесса, в частности при финансировании работ из резервного фонда бюджета Украины"
Дата принятия25.11.2004
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа161
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Дата регистрации в Министерстве Юстиций17.01.2005
Принявший органКоллегия Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            25.11.2004 N 161
 
 
    Про дотримання положень законодавчих та нормативних
     документів при визначенні вартості будівництва
      учасниками інвестиційного процесу, зокрема
      при фінансуванні робіт з резервного фонду
             бюджету України
 
 
   Заслухавши та обговоривши питання щодо дотримання положень
законодавчих та нормативних документів при визначенні вартості
будівництва в цілому та при підготовці обґрунтовуючих матеріалів
щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету зокрема, колегія
відзначає, що в основному  учасники  інвестиційного  процесу
дотримуються положень законодавчих та нормативних документів з
ціноутворення. Разом з тим, у ході перевірок, що проводились
Держцінбудінспекціею, виявлено грубі порушення правил визначення
вартості будівництва.
 
   Так, з  15  поданих на погодження проектів будівництва,
затвердження яких здійснюється Кабінетом Міністрів України, після
надання  зведеного  комплексного  висновку Центральної служби
Укрінвестекспертизи з рекомендацією до затвердження  виявлені
помилки та  порушення у проектно-кошторисній документації, що
призвело до  завищення  вартості  будівництва  на   суму
16,45 млн.гривень.
 
   У розглянутих  за  поточний  рік 94 дорученнях Кабінету
Міністрів України щодо виділення коштів з резервного  фонду
бюджету, на які надані експертні висновки Держбуду станом на
15.11.04 надійшло 355 доручень, з них 56 повторних звернень, 130 -
не  підтверджені  обґрунтовуючими матеріалами та відповідними
розрахунками,  а  75  не  потребували  визначення  вартісних
показників), виявлені грубі помилки та порушення правил визначення
вартості будівництва,  що  призвело  до  завищення  вартості
аварійно-відновлювальних робіт на загальну суму 26,5 млн. грн., та
свідчить про неналежний рівень відповідальності заявників цих
коштів.
 
   Перевірками правильності  визначення  вартості будівництва
об'єктів, що здійснюються за рахунок  державних  капітальних
вкладень, виявлено також суттєве завищення вартості виконаних
підрядних робіт, по яких була здійснена оплата. По 12 перевірених
об'єктах сума завищення складає 1038,92 тис. грн., або 8% від
вартості виконаних підрядних робіт.
 
   Враховуючи наведене і з метою вдосконалення  організації
роботи  із  забезпечення  ефективного  використання бюджетних
капітальних вкладень, колегія Держбуду В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію про здійснення контролю за визначенням вартості
будівництва, що фінансується із державного бюджету, взяти до
відома.
 
   2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
рекомендувати:
   - в місячний термін розглянути на засіданнях колегій питання
щодо дотримання положень законодавчих та нормативних документів
при визначенні вартості будівництва учасниками інвестиційного
процесу, зокрема при фінансуванні робіт з резервного фонду бюджету
України;
   - вжити  дієвих  заходів,  спрямованих  на  виправлення
незадовільного стану, що склався в регіоні, щодо підготовки
обґрунтовуючих матеріалів на виділення коштів з резервного фонду
Державного бюджету та їх використання;
   - розглянути  питання  щодо  підготовки  узагальнюючих
обґрунтувань  стосовно  вартості  невідкладних (першочергових)
аварійно-відновлювальних робіт  структурними  підрозділами,  до
повноважень яких відносяться питання будівництва, з покладанням на
них питань фінансування;
   - здійснити суцільну перевірку використання коштів, виділених
з резервного фонду бюджету України у 2004 році на проведення
невідкладних (першочергових) аварійно-відновлювальних робіт, та
про результати поінформувати Держбуд України до 1 березня 2005
року.
 
   3. Управлінню  цінової  політики, експертизи та контролю
вартості у будівництві (П.Губень):
   - довести це рішення колегії до заінтересованих організацій;
   - за підсумками 2004 року підготувати  звіт  Кабінетові
Міністрів України щодо розгляду доручень Уряду про виділення
коштів із резервного фонду бюджету, необхідних на проведення
невідкладних (першочергових) аварійно-відновлювальних робіт, в
розрізі регіонів;
   - у березні 2005 року підготувати та внести на розгляд
колегії питання про стан підготовки Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями, міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади обґрунтовуючих матеріалів щодо розміру
коштів, необхідних на проведення невідкладних (першочергових)
аварійно-відновлювальних робіт, та використання коштів, виділених
в 2004 році з резервного фонду Державного бюджету України;
   - постійно надавати методичну допомогу учасникам будівництва
з питань визначення вартості будівництва  на  всіх  стадіях
інвестування;
   - підготувати і провести у I півріччі 2005 року семінари з
роз'яснення  учасникам  будівництва  положень законодавчих та
нормативних документів з ціноутворення.
 
   4. Центральній  службі  Укрінвестекспертизи  (В.Кур'ято)
терміново вжити заходів щодо підсилення економічного підрозділу.
 
   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого
заступника Голови Комітету А. Беркуту.
 
 Голова колегії                      В.Череп

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ