Постановление от 29.02.1996 № 270 "Об утверждении Положения о порядке создания открытых акционерных обществ на базе имущества объектов незавершенного строительства"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 16782 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 29.02.1996 № 270 "Об утверждении Положения о порядке создания открытых акционерных обществ на базе имущества объектов незавершенного строительства"
Дата принятия29.02.1996
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа270
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 29 лютого 1996 р. N 270
                Київ
     Про затвердження Положення про порядок створення
     відкритих акціонерних товариств на базі майна
        об'єктів незавершеного будівництва
      Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 377 від 22.04.97 )
   З метою ефективного використання можливостей приватизації для
господарського  розв'язання  проблем  незавершеного будівництва
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення  про  порядок  створення  відкритих
акціонерних товариств на базі  майна  об'єктів  незавершеного
будівництва, що додається.
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.25
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 лютого 1996 р. N 270
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок створення відкритих акціонерних
     товариств на базі майна об'єктів незавершеного
              будівництва
   1. Це Положення  визначає  порядок  створення  відкритих
акціонерних товариств  на  базі  майна об'єктів незавершеного
будівництва, що перебувають у державній власності (далі - відкриті
акціонерні товариства), з ініціативи органів приватизації або
потенційних інвесторів чи забудовників за погодженням з органами,
уповноваженими управляти відповідним майном.
   2. Рішення про створення відкритих акціонерних товариств
приймають органи  приватизації,  які  оцінюють майно об'єктів
незавершеного будівництва за даними балансу, а також у разі
прийняття рішення про збереження передбаченого проектом профілю
використання об'єкта,  роблять розрахунок коштів, необхідних для
завершення будівництва.
   3. Органи приватизації в 20-денний термін після прийняття
рішення про  створення  відкритого  акціонерного   товариства
забезпечують публікацію  інформації  в  газеті   "Відомості
приватизації" і місцевій пресі та запрошення для участі у його
створенні.
   В інформації зазначаються:
   назва об'єкта  незавершеного  будівництва   та   його
місцезнаходження;
   термін початку будівництва та рівень будівельної готовності;
   дані про земельну ділянку, відведену під забудову;
   вартість незавершеного будівництва;
   вимоги, у  разі  потреби,  щодо збереження передбаченого
проектом профілю використання об'єкта та розрахована сума коштів,
необхідних для  його завершення.
   4. Термін прийняття  заяв  від  потенційних  засновників
відкритих акціонерних товариств встановлюється не більш як 2
місяці.
   5. Засновниками відкритих акціонерних товариств можуть бути
органи приватизації, недержавні юридичні особи, громадяни України
і громадяни іноземних  держав,  крім  випадків,  передбачених
законодавчими актами України.
   Засновники відкритих акціонерних товариств укладають  між
собою договір, що визначає порядок провадження ними спільної
діяльності, пов'язаної із створенням товариства, відповідальність
перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами.
   6. Відкрита підписка на акції здійснюється відповідно до
законодавства. При цьому реєстрація інформації про випуск акцій та
випуск  акцій здійснюється у порядку, визначеному  Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, у тижневий термін.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 377
 від 22.04.97 )
   7. Недержавні засновники відкритих  акціонерних товариств
зобов'язані бути держателями визначених в установчому договорі
акцій на суму свого вкладу терміном не менш як 2 роки.
   8. Особи, що бажають придбати акції, повинні внести на
рахунок засновників відкритого акціонерного  товариства, який
відкривається органами приватизації в банківській установі за
місцем знаходження об'єкта незавершеного будівництва, не менш як
10 відсотків вартості акцій, на які вони підписалися, після чого
засновниками видається цим особам письмове зобов'язання про продаж
відповідної кількості акцій.
   9. Реалізація  акцій  відкритих  акціонерних  товариств
проводиться за грошові кошти.
   10. Органи приватизації включають до установчих документів
відкритих акціонерних товариств відомості про умови і порядок
подальшого використання державної частки майна, а також об'єкта чи
всієї будови після завершення будівництва.
   11. Відкриті акціонерні товариства  підлягають  державній
реєстрації.
   12. Кошти,  отримані  від  розміщення  акцій  відкритого
акціонерного товариства, спрямовуються на завершення будівництва.
   13. Державна частка відкритого акціонерного товариства  може
бути приватизована  в  установленому  законодавством  порядку.
Засновники відкритих акціонерних  товариств  мають  право  на
першочергове придбання державної частки.
   14. Організаційні і правові питання створення, роботи  та
діяльності відкритих акціонерних товариств, не передбачені в цьому
Положенні, вирішуються згідно із законодавством.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com