Постановление от 13.10.1983 № 430 О порядке образования и использование резерва для предоставления финансовой помощи объединениям, предприятиям и хозяйственным организациям

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 13.10.1983 № 430 О порядке образования и использование резерва для предоставления финансовой помощи объединениям, предприятиям и хозяйственным организациям
Дата начала действия19.10.1991
Дата принятия13.10.1983
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа430
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Принявший органСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 13 жовтня 1983 р. N 430
                Київ
   Про порядок утворення і використання резерву для подання
     фінансової допомоги об'єднанням, підприємствам і
          господарським організаціям
 
      Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 280 від 19.10.91 )
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, що у
зв'язку з виданням Зводу законів СРСР і з метою  дальшого
удосконалення порядку утворення і використання резерву для подання
фінансової допомоги об'єднанням, підприємствам і господарським
організаціям Рада Міністрів СРСР постановою від 19 серпня 1983 р.
N 811 "Про порядок утворення і використання резерву для подання
фінансової допомоги об'єднанням, підприємствам і господарським
організаціям":
   1) Установила, що міністерства і відомства СРСР утворюють
резерв для подання фінансової допомоги об'єднанням, підприємствам
і  господарським  організаціям  союзного  підпорядкування,  а
міністерства  і  відомства  союзних республік - об'єднанням,
підприємствам і господарським  організаціям  республіканського
підпорядкування за рахунок їх прибутку (крім радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств) в межах норм згідно з
додатком.
   Надала право  міністерствам  і  відомствам СРСР і Радам
Міністрів союзних республік у виняткових випадках збільшувати за
погодженням з  Міністерством  фінансів СРСР вказані норми до
4 процентів.
   Для подання фінансової допомоги радгоспам та іншим державним
сільськогосподарським   підприємствам  у  вказаний  резерв
перераховується частина власних оборотних коштів цих підприємств у
розмірі до 3 процентів установлених для них нормативів.
   2) Установила, що відрахування коштів у резерв міністерств і
відомств  для  подання  фінансової  допомоги  об'єднанням,
підприємствам  і  господарським  організаціям провадяться від
балансового прибутку за відрахуванням прибутку, який відповідно до
рішень  Ради  Міністрів  СРСР  має  цільовий  характер  і
використовується в особливому порядку.
   3) Дозволила,  як  виняток,  Міністерству   вугільної
промисловості  СРСР утворювати резерв для подання фінансової
допомоги виробничим об'єднанням промисловості  і  промисловим
підприємствам у розмірі 1 процента від нормативу власних оборотних
коштів.
 
   ( Підпункт 4 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 280 від 19.10.91 )
 
   5) Установила, що резерв міністерств і відомств для подання
фінансової допомоги об'єднанням, підприємствам і господарським
організаціям використовується:
   для видачі  об'єднанням,  підприємствам  і  господарським
організаціям,  що  зазнають  тимчасових фінансових утруднень,
поворотних позичок на строк до одного року при умові розробки
заходів, які забезпечують усунення причин, що викликали фінансові
утруднення;
   для відшкодування  втрат,  утворюваних  в  об'єднаннях,
підприємствах і господарських організаціях в результаті зміни в
установленому порядку планів цих  об'єднань,  підприємств  і
організацій;
   для відшкодування витрат у випадках, передбачених рішеннями
Ради Міністрів СРСР.
   6) Установила, що у випадках, коли управлінням всесоюзних і
республіканських  промислових  об'єднань  вищестоящим  органом
дозволено утворювати резерв для подання фінансової  допомоги
об'єднанням, підприємствам і господарським організаціям, вказаний
резерв утворюється і використовується стосовно  до  порядку,
передбаченого зазначеною постановою для міністерств і відомств.
   З метою оперативного вирішення питань подання фінансової
допомоги об'єднанням, підприємствам і господарським організаціям
надала міністерствам і відомствам право виділяти частину коштів
цього резерву в розпорядження головних управлінь (управлінь), а
також  управлінь  всесоюзних  і  республіканських промислових
об'єднань, яким не дозволено утворювати резерв для  подання
фінансової допомоги підпорядкованим об'єднанням, підприємствам і
господарським організаціям.
   7) Рекомендувала центральним органам кооперативних та інших
громадських організацій утворювати і використовувати резерв для
додання фінансової допомоги підвідомчим об'єднанням, підприємствам
і господарським організаціям стосовно до порядку, передбаченого
вказаною постановою для міністерств і відомств.
   8) Доручила Міністерству фінансів СРСР у 4-місячний строк
розробити і затвердити разом а Держпланом СРСР і Держбанком СРСР
положення про порядок утворення, використання та обліку резерву
міністерств  і  відомств  для  подання  фінансової  допомоги
об'єднанням, підприємствам і господарським організаціям.
   9) Визнала такими, що втратили чинність, рішення Уряду СРСР
згідно з переліком, який додається.
   10) Установила, що вказана постанова набирає чинності з
1 січня 1984 року.
   2. Установити, що облвиконкоми, Київський і Севастопольський
міськвиконкоми утворюють резерв для подання фінансової допомоги
об'єднанням,  підприємствам  і  господарським  організаціям,
підвідомчим виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів,
у розмірі до 3 процентів прибутку виробничих будівельно-монтажних
об'єднань (трестів) і організацій та в розмірі до 2 процентів
прибутку інших об'єднань, підприємств і господарських організацій.
   Відрахування коштів у цей резерв, а також використання його
провадити стосовно до порядку, передбаченого зазначеною постановою
Ради Міністрів СРСР для міністерств і відомств.
   3. Міністерству фінансів УРСР разом з Держпланом УРСР і
Українською республіканською конторою Держбанку СРСР розробити і
затвердити положення про порядок утворення, використання та обліку
резерву для подання фінансової допомоги об'єднанням, підприємствам
і господарським організаціям, підвідомчим виконавчим комітетам
місцевих Рад народних депутатів.
   4. Визнати такими, що втратили чинність:
   абзаци перший - третій пункту 13 постанови Ради Міністрів
УРСР від 3 липня 1961 р. N 944 "Про  організацію  роботи
Українського республіканського об'єднання "Укрсільгосптехніка";
   постанову Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1967 р. N 64 "Про
резерв міністерств, відомств  і  облвиконкомів  для  подання
фінансової допомоги підприємствам і господарським організаціям"
(ЗП УРСР, 1967 р., N 1, ст. 10);
   постанову Ради Міністрів УРСР від 9 червня 1970 р. N 299 "Про
доповнення постанови Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1967 р. N 64
"Про резерв міністерств, відомств і облвиконкомів для подання
фінансової допомоги підприємствам і господарським організаціям"
(ЗП УРСР, 1970 р., N 6, ст. 57);
   пункт 7 розділу 1 постанови Ради  Міністрів  УРСР  від
13 вересня 1979 р. N 448 "Про передачу додатково на
вирішення  міністерств і відомств УРСР, виконкомів обласних,
Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів деяких
питань господарського будівництва" (ЗП УРСР, 1979 р., N 9, ст.
66).
   5. Цю постанову ввести в дію з 1 січня 1984 року.
 
    Заступник Голови
   Ради Міністрів УРСР              Є.КАЧАЛОВСЬКИЙ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
   Інд. 26
 
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 13 жовтня 1983 р. N 430
               НОРМИ
    утворення резерву міністерств і відомств для подання
     фінансової допомоги об'єднанням, підприємствам і
   господарським організаціям (установлені постановою Ради
      Міністрів СРСР від 19 серпня 1983 р. N 811)
 
                       У процентах
                      від прибутку
 
Виробничі об'єднання промисловості і
промислові підприємства системи:
 
Мінхімпрому                   3,3
 
Мінприладу                    2,7
 
Міннафтохімпрому СРСР              2,6
 
Мінлегпрому СРСР                 2,5
 
Мінтваринмашу, Мінлегхарчомашу,         2,4
Мінмедпрому
 
Мінбудшляхмашу, Мінверстатопрому         2,3
 
Міндобрив                    2,2
 
Мінавтопрому, Мінм'ясомолпрому СРСР       2,1
 
Мінелектротехпрому                2
 
Мінхіммашу, Міненергомашу, Мінхарчопрому     1,9
СРСР, Мінліспапірпрому СРСР
 
Мінбудматеріалів СРСР              1,7
 
Мінважмашу, Міненерго СРСР,           1,4
Головмікробіопрому
 
Мінгазпрому                   1,3
 
Мінрибгоспу СРСР, Мінкольормету СРСР,      1,1
Мінчормету СРСР
 
Міннафтопрому                  0,3
 
інших міністерств і відомств           1,5
 
Виробничі будівельно-монтажні об'єднання
(трести) і будівельно-монтажні організації
системи:
 
Мінмонтажспецбуду СРСР і Мінводгоспу СРСР    2*
 
Мінсільбуду СРСР                 4*
 
інших міністерств і відомств           3*
 
Підприємства транспорту і зв'язку        1
 
Геологічні організації системи Мінгео СРСР    2
і топографо-геодезичні підприємства ГУГКу
 
Постачальницько-збутові організації       4
системи Держпостачу СРСР
 
Об'єднання, підприємства і господарські     4
організації системи Мінплодоовочгоспу
СРСР
 
Проектно-розвідувальні організації        1,5
 
Інші об'єднання, підприємства і         1
господарські організації
______________
Норма відрахувань встановлена від суми прибутку та економії від
зниження собівартості і планових нагромаджень у незавершеному
провадженні будівельно-монтажних робіт.
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів СРСР
                   від 19 серпня 1983 р. N 811
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду СРСР, що втратили чинність
               (Витяг)
 
   1. Пункти 50 і 51 постанови Ради Міністрів СРСР від 16 січня
1952 р. N 221 "Про державний бюджет Союзу РСР на 1952 рік" (пункти
36 і 37 постанови Ради Міністрів УРСР від 22 лютого 1952 р.
N 410).
   2. Пункт 29 постанови Ради Міністрів СРСР від 11 квітня
1953 р. N 1002 "Про розширення прав Міністрів СРСР" (пункт 29
постанови Ради Міністрів УРСР від 23 квітня 1953 р. N 851).
   3. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 17 жовтня 1956 р.
N 6274 (постанова Ради Міністрів УРСР від 22 жовтня 1956 р.
N 1307).
   4. Пункт 13 постанови Ради Міністрів СРСР від 25 грудня
1963 р. N 1245 "Про заходи по поліпшенню розрахунків в народному
господарстві" - ЗП СРСР, 1963 р., N 22, ст. 218 (підпункт "ж"
пункту 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 січня 1964 р. N 61
- ЗП УРСР, 1964 р., N 1, ст. 4).
   5. Постанова Ради Міністрів СРСР від 9 лютого 1973 р. N 83
"Про доповнення постанови Ради Міністрів СРСР від 3 січня 1967 р.
N 1 "Про резерв міністерств і відомств для подання фінансової
допомоги підприємствам і господарським організаціям" - ЗП СРСР,
1973 р., N 4, ст. 16 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від
20 лютого 1973 р. N 98 - ЗП УРСР, 1973 р., N 2, ст. 13).
   6. Постанова Ради Міністрів СРСР від 3 грудня 1976 р. N 981
"Про доповнення постанови Ради Міністрів СРСР від 3 січня 1967 р.
N 1 "Про резерв міністерств і відомств для подання фінансової
допомоги підприємствам і господарським організаціям" - ЗП СРСР,
1977 р., N 1, ст. 3 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14
грудня 1976 р. N 923 - ЗП УРСР, 1976 р., N 12, ст. 71).

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ