Приказ от 25.01.2005 № 15 Об утверждении Порядка проведения в г. Киеве эксперимента по строительству жилья для лиц с ограниченными физическими возможностями

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20485 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 25.01.2005 № 15 Об утверждении Порядка проведения в г. Киеве эксперимента по строительству жилья для лиц с ограниченными физическими возможностями
Дата принятия25.01.2005
Дата отмены действия 02.10.2014
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа15
РазработчикМинистерство социальной политики Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций16.02.2005
Дополнительные данные Приказ отменен согласно приказу Министерства социальной политики Украины от 2 октября 2014 года № 712


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             25.01.2005 N 15
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 лютого 2005 р.
                   за N 239/10519
 
 
     Про затвердження Порядку проведення в м. Києві
      експерименту з будівництва житла для осіб
        з обмеженими фізичними можливостями
 
 
   З метою  розв'язання гострої проблеми осіб з обмеженими
фізичними можливостями, що потребують поліпшення житлових умов та
перебувають на квартирному обліку, та на виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 25 серпня  2004  року  N  614-р
  "Про проведення в м. Києві експерименту з
будівництва житла для осіб з обмеженими фізичними можливостями"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок проведення в м. Києві експерименту з
будівництва житла для осіб з обмеженими фізичними можливостями, до
додається.
 
   2. Заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів
Мінпраці України, начальнику Головного управління соціального
захисту  населення  Київської міської державної адміністрації
сприяти підприємству "Союзінвест" СОІУ у проведенні експерименту.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Дроздову Л.М.
 
 Т.в.о. Міністра                     М.Папієв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Київської міської
 державної адміністрації              О.О.Омельченко
 
 Голова Державного комітету
 будівництва і архітектури                В.І.Череп
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінпраці України
                   25.01.2004 N 15
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 лютого 2005 р.
                   за N 239/10519
 
 
               ПОРЯДОК
     проведення в м. Києві експерименту з будівництва
    житла для осіб з обмеженими фізичними можливостями
 
 
   Цей Порядок розроблений відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 614-р
"Про проведення в м. Києві експерименту з будівництва житла для
осіб з обмеженими фізичними можливостями" з метою забезпечення
взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,
громадських  організацій  інвалідів,  підприємств  громадських
організацій інвалідів та інших організацій, установ, підприємств в
процесі проведення експерименту.
   Зазначений експеримент проводиться з метою забезпечення осіб
з обмеженими фізичними можливостями житлом, пристосованим до їх
потреб.
   Джерелом фінансування  проведення  експерименту  є  кошти
інвесторів приватних фірм, організацій, фізичних осіб тощо).
   Зазначений Порядок визначає перелік заходів та етапи їх
виконання,  учасників експерименту, якими зокрема є Київська
міськдержадміністрація, Київська міська рада, Мінпраці України,
Держбуд  України,  підприємство  "Союзінвест"  СОІУ,  будівна
організація тощо.
 
   1. Проведення  експерименту  організовує   підприємство
"Союзінвест" СОІУ за сприянням Київської міської ради, Київської
міської держадміністрації, Мінпраці України, Держбуду України та
районних у м. Києві держадміністрацій.
 
   2. З метою координації взаємодії учасників експерименту та
вирішення поточних питань реалізації експерименту Мінпраці України
своїм наказом затверджує склад робочої групи та порядок її роботи.
   До складу робочої групи входять  представники  Київської
міськдержадміністрації,  Мінпраці  України,  Держбуду України,
підприємства "Союзінвест" СОІУ, інвесторів.
 
   3 . Підприємство "Союзінвест" СОІУ виконує функції замовника,
проводить роботу з пошуку та залучення на конкурсній основі до
проведення експерименту інвесторів, комерційного банку, страхової
компанії,  будівельної  організації  тощо.  Критеріями вибору
інвесторів для участі у проведенні експерименту є: можливість
повного або часткового фінансування експерименту, досвід співпраці
з громадськими організаціями інвалідів і працевлаштування осіб з
фізичними вадами, досвід будівництва житлових будинків та об'єктів
інфраструктури (не менше 3 років).
 
   4. Підприємство "Союзінвест" СОІУ готує та укладає угоди з
організаціями, установами, підприємствами, які будуть приймати
участь у проведенні експерименту, а також на придбання будівельних
матеріалів.
 
   5. Підприємство "Союзінвест" СОІУ виконує як замовник пошук,
після чого передає заявки до Київської міської ради щодо виділення
з 2005 року земельних ділянок для будівництва житлових будинків у
різних районах м. Києва.
 
   6. Підприємство  "Союзінвест"  СОІУ  виступає  замовником
розроблення  проектної  документації  та будівництва житлових
будинків для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 
   7. На основі економічних розрахунків та  з  урахуванням
інтересів інвесторів, які приймають участь у будівництві житла,
підприємство "Союзінвест" СОІУ, за погодженням  з  Київською
міськдержадміністрацією, визначає кількість (не менше 15% від
загальної кількості квартир в даному будинку) та склад квартир у
будинку,  які будуть передані особам з обмеженими фізичними
можливостями, що перебувають на квартирному обліку.
 
   8. Для визначення необхідності облаштування квартир засобами
реабілітації на основі індивідуального підходу до потреб кожної
особи з обмеженими фізичними можливостями готує та узгоджує заявку
на отримання списку осіб з обмеженими фізичними можливостями, що
перебувають на квартирному обліку, з райдержадміністрацією, на
території якої зводиться житловий будинок.
 
   9. З метою отримання інформації на етапі підготовки до
проектної документації підприємство "Союзінвест" СОІУ проводить
індивідуальну роботу з особами з обмеженими фізичними можливостями
щодо визначення необхідності облаштування їх квартир засобами
реабілітації.
 
   10. Після отримання документів від Київради на відведення
земельної ділянки під будівництво житлового будинку (або житлового
комплексу) підприємство "Союзінвест" СОІУ спільно з Держбудом
України відповідно до Положення про експериментальне будівництво,
затвердженого наказом Міністерства України у справах будівництва і
архітектури від 27 грудня 1993 року N 245 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 1994 року
за N 25/243 (далі Положення про експериментальне будівництво),
готує Програму експериментального будівництва житлового будинку
(або житлового комплексу).
 
   11. В процесі проектування житлового будинку підприємство
"Союзінвест"  СОІУ узгоджує з проектною організацією питання
облаштування квартир засобами реабілітації,  в  яких  будуть
проживати особи з обмеженими фізичними можливостями.
 
   12. На основі отриманої інформації від осіб з обмеженими
фізичними можливостями (пункт 9), підприємство "Союзінвест" СОІУ,
за необхідності спільно з Мінпраці України та Держбудом України
готує матеріали щодо виготовлення спеціальних засобів реабілітації
та допомоги для облаштування квартир осіб з обмеженими фізичними
можливостями за їх вимогою.
 
   13. Спільно з Держбудом України  у  процесі  проведення
експерименту згідно з Положенням про експериментальне будівництво
 робоча група розробляє пропозиції з вдосконалення
існуючих  будівельних  норм  з  урахуванням  особливостей
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 
   14. Будівна організація в процесі зведення житла та об'єктів
інфраструктури забезпечує дотримання вимог Програми забезпечення
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
до об'єктів житлового та громадського призначення, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року N 863
 впровадження нових технологій, винаходів,
ефективних  архітектурно-технічних  містобудівних  рішень,  що
забезпечують  енерго- і ресурсозбереження, екологічну безпеку
об'єктів будівництва та їх ефективну експлуатацію.
 
   15. Після зведення житлового будинку робоча група проводить
аналіз дотримання вимог проекту, готує пропозиції щодо усунення
недоліків, виявлених в процесі будівництва житлового будинку.
 
   16. При завершенні будівництва житлового будинку робоча група
проводить організаційну роботу щодо прийняття будинку державною
комісією в експлуатацію та готує науково-технічні звіти щодо
експериментального будівництва.
 
   17. Під час проведення експерименту підприємство "Союзінвест"
СОІУ здійснює роботу щодо створення нових робочих місць для
інвалідів на об'єктах будівництва з урахуванням висновку МСЕК
кожної особи.
 
   18. Київська міська рада сприяє діяльності  підприємства
"Союзінвест" СОІУ у реалізації експерименту шляхом прийняття
відповідних рішень.
   Починаючи з 2005 року, згідно поданих в установленому порядку
заявок підприємства "Союзінвест" СОІУ сприяє виділенню чотирьох
земельних ділянок у різних районах міста зазначеному підприємству
для зведення житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
 
   19. Київська міська держадміністрація спільно з Мінпраці
України погоджує список осіб з обмеженими фізичними можливостями,
які перебувають на квартирному обліку, та надання квартир з
урахуванням  їх стану здоров'я в експериментальних будинках,
відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР,
затверджених постановою Ради  Міністрів  Української  РСР  і
Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня
1984 року N 470 (із змінами і доповненнями).
 
   20. Мінпраці України забезпечує контроль  за  отриманням
квартир  особами з обмеженими фізичними можливостями в ході
проведення експерименту.
   При необхідності готує документи та звертається в органи
виконавчої влади, місцевого самоврядування за сприянням реалізації
експерименту.
 
   21. Після завершення експерименту Мінпраці України спільно з
робочою групою здійснює аналіз його проведення та готує пропозиції
щодо  використання  набутого  досвіду  роботи  підприємства
"Союзінвест" СОІУ в інших областях України.
 
 Директор департаменту
 державної політики у справах
 інвалідів та людей похилого
 віку                         І.Тарабукіна

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ