Соглашение между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и городом Мариуполь и Федеральным ведомством внешних экономических связей Швейцарской Конфедерации о предоставлении финансовой помощи для реконструкции насосной станц...

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20263 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаСоглашение между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и городом Мариуполь и Федеральным ведомством внешних экономических связей Швейцарской Конфедерации о предоставлении финансовой помощи для реконструкции насосной станц...
Дата принятия23.10.1998
СтатусДействующий
Вид документаДоговор
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

               Угода
     між Державним комітетом будівництва, архітектури
    та житлової політики України і містом Маріуполь та
   Федеральним відомством зовнішніх економічних зв'язків
  Швейцарської Конфедерації про надання фінансової допомоги
   для реконструкції насосної станції перекачування стічних
           вод N 5 у м. Маріуполь
 
 
   Дата підписання:    23.10.98 р.
   Дата набуття чинності: 23.10.98 р.
 
   Оскільки Уряд України та Уряд Швейцарської Конфедерації
   зміцнюючи дружні стосунки та плідне співробітництво між двома
країнами,
   сприяючи процесові  демократичних перетворень та ринкових
реформ в Україні та з метою пом'якшення соціальних наслідків таких
перетворень
   підписали 13 жовтня 1997 року в Києві Угоду між Урядом
України  і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та
фінансове співробітництво далі в тексті Рамкова
Угода),
   Державний комітет  будівництва,  архітектури  та житлової
політики України і Місто Маріуполь та Федеральне  відомство
зовнішніх  економічних  зв'язків  Швейцарської  Конфедерації
домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
              Тлумачення
 
   У цій  Угоді,  якщо  контекст  не  вимагатиме  іншого,
нижченаведені терміни означатимуть:
   a) "Комітет" означатиме  Державний  комітет  будівництва,
архітектури та житлової політики України, або його правонаступник,
що діє за дорученням Уряду України;
   b) "ФВЗЕЗ"  означатиме  Федеральне  відомство  зовнішніх
економічних  зв'язків  Швейцарської  Конфедерації,  або  його
правонаступник, що діє за дорученням Уряду Швейцарії;
   c) "Місто Маріуполь" означатиме місто Маріуполь Донецької
області України, представлений Виконавчим комітетом Маріупольської
міської Ради;
   d) "Фінансова Допомога" означатиме фінансову допомогу, що
надається Місту Маріуполю Урядом Швейцарії;
   e) "Внесок" означатиме внесок, що надається Швейцарським
Урядом відповідно до цієї Угоди;
   f) "Сторони Угоди" означатиме Державний комітет будівництва,
архітектури та житлової політики України і місто Маріуполь з
одного боку та Федеральне відомство зовнішніх економічних зв'язків
(ФВЗЕЗ) Швейцарської Конфедерації з іншого боку.
 
               Стаття 2
 
              Мета Внеску
 
   Метою Внеску є підтримка реконструкції  та  модернізації
центральної насосної станції для перекачування стічних вод N 5 у
м. Маріуполі, завдяки чому Азовське море та жителі Маріуполя
будуть захищені від аварійних скидів води та переливань, що
трапляються через численні відмови в роботі обладнання станції, а
це, в свою чергу, сприятиме поліпшенню як стану довкілля, так і
добробуту населення.
 
               Стаття 3
 
        Розмір Внеску та його використання
 
   3.1. ФВЗЕЗ за дорученням Уряду Швейцарії згодне  надати
безвідплатний Внесок в розмірі до 7.5 млн. (сім мільйонів п'ятсот
тисяч) Швейцарських франків для реконструкції насосної станції
перекачування стічних вод N 5 у м. Маріуполі (що надалі іменується
"Проект").
   3.2. Внесок використовуватиметься для придбання необхідного
швейцарського обладнання та матеріалів, фінансування навчання та
технічної допомоги Українському персоналу, а також підтримки
управління проектом Головним Швейцарським Консультантом, згідно до
Опису Проекту, що додається.
   3.3. Жодне з надходжень Внеску не використовуватиметься для
сплати будь-яких податків, мита та/або інших зборів (увізне мито,
ПДВ, будь-які інші збори та податки), передбачених законами
України.
 
               Стаття 4
 
           Загальні умови Внеску
 
   4.1. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової
політики України та Місто Маріуполь вживатимуть чи забезпечать
вживання всіх заходів, включаючи надання засобів, послуг, місця,
транспорту та інших заходів, необхідних чи доречних для реалізації
Проекту.
   4.2. У відповідності  до  розділу  3.1  Рамкової  Угоди
 всі матеріали та послуги, які фінансуються за рахунок
Внеску, звільняються від податків, мит, зборів (крім митних
зборів, які сплачуватимуться українськими отримувачами), інших
обов'язкових платежів.
   4.3. У   відповідності до  розділу 3.2 Рамкової Угоди
 Уряд України надаватиме дозволи на тимчасовий ввіз
обладнання, необхідного для реалізації Проекту.
   4.4. У  відповідності до  розділу 3.5  Рамкової Угоди
 Уряд України у відповідності до чинного законодавства
України забезпечить швейцарським експертам і представникам, які
беруть участь в реалізації Проекту, видачу безкоштовно та без
затримок в'їзних віз.
   4.5. У  відповідності  до  розділу 3.4  Рамкової Угоди
 експерти, яким буде доручено виконання Проекту, за
умов, що вони не є громадянами України та не проживають постійно
на її території, звільняються від оподаткування, мита, зборів
(крім митних зборів), інших обов'язкових платежів  на  речі
особистого користування.
 
               Стаття 5
 
          Зобов'язання міста Маріуполь
 
   5.1. Місто Маріуполь забезпечить фінансування всіх місцевих
витрат, пов'язаних із реалізацією Проекту (проектна вартість
складає  8  мільйонів  Швейцарських  франків  у  гривнєвому
еквіваленті). Ці витрати будуть спрямовані  на  фінансування
місцевих будівельних робіт та придбання місцевих матеріалів,
згідно з Описом Проекту, що додається.
   5.2. Місто  Маріуполь  належним чином усвідомлює те, що
Швейцарське обладнання не буде поставлено доти, доки ці будівельні
роботи  не  буде  завершено в такій мірі, яка б дозволяла
встановлення Швейцарського обладнання. Поставлене в межах Проекту
обладнання перейде у власність підприємства Міськводоканал м.
Маріуполя, що забезпечить його використання за призначенням та
вільний доступ до нього місцевих користувачів. Будь-яка передача
чи використання обладнання в будь-яких інших цілях повинно бути
попередньо узгоджено із Сторонами Угоди.
   5.3. Місто Маріуполь зобов'язується взяти на  себе  всі
витрати, пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням та заміною
обладнання протягом його проектного терміну служби.
   5.4. Місто Маріуполь, після завершення Проекту, подаватиме
протягом наступних п'яти років щорічний звіт ФВЗЕЗ про наявність
та належне використання фондів експлуатації та обслуговування. По
закінченню першого п'ятирічного періоду Сторони Угоди спільно
виконають заключну оцінку Проекту.
   5.5. Місто Маріуполь та Міськводоканал забезпечать готовність
відповідного технічного персоналу для робочого навчання та участі
у програмі Технічної Допомоги.
 
               Стаття 6
 
            Реалізація Проекту
 
   6.1. Органами, що відповідають за загальну реалізацію Проекту
з боку України, є Державний комітет будівництва, архітектури та
житлової політики України та Місто Маріуполь.
   6.2. Безпосередньо відповідальною за реалізацію Проекту є
Група Реалізації Проекту (ГРП), до складу якої повинні увійти:
представник  Маріупольської муніципальної влади, який очолить
Групу, представник Маріупольського підприємства Міськводоканал,
представник  Відділу  Капітального Будівництва Маріупольського
міськвиконкому, представник Державного  комітету  будівництва,
архітектури та житлової політики України та Головний Швейцарський
Консультант. ГРП підзвітна Комітету та ФВЗЕЗ.
   6.3. Сторони Угоди згоджуються з тим, що право виконувати
роль Головного Швейцарського Консультанта надається компанії FRISA
Engineering  SA,  яка повинна забезпечити всебічну підтримку
управління Проектом (нагляд, координування та спільну реалізацію),
робоче навчання та Технічну Підтримку.
   6.4. Члени  ГРП  завжди  прагнутимуть  діяти  у  дусі
співробітництва та ухвалювати рішення, спираючись на принцип
одностайності. У разі, коли неможливо дійти згоди, неузгоджена
справа передається на розгляд Сторін Угоди.
 
               Стаття 7
 
    Порядок здійснення платежів і підписання контрактів
 
   7.1. Для того, щоб Швейцарське обладнання було поставлено
(згідно до Опису Проекту, що додається), Головний Швейцарський
Консультант, за дорадчою участю ГРП, має підготувати документи для
проведення тендеру, оголосити прийом заявок, провести оцінку
пропозицій про укладення контрактів (у випадках де це необхідно
буде робити), підготувати проекти контрактів, що укладатимуться
між Швейцарськими фірмами-постачальниками та містом Маріуполь, та
подати узгоджені контракти для затвердження ФВЗЕЗ перед  їх
підписанням.  Ці  контракти обумовлюватимуть, що фінансування
поставок в рамках цих контрактів здійснюватиметься за рахунок
коштів Внеску, наданого Урядом Швейцарії у відповідності до цієї
Угоди. Платежі  за  поставлене  обладнання  здійснюватимуться
безпосередньо ФВЗЕЗ після отримання від ГРП розпоряджень про
оплату у відповідності до термінів та умов ухвалених контрактів на
поставку. Розпорядження про оплату повинні бути належним чином
підписані Головою  ГРП  та  схвалені  Головним  Швейцарським
Консультантом.
   7.2. Послуги, що  їх  надаватиме  Головний  Швейцарський
Консультант, оформлятимуться через окремий контракт між Головним
Швейцарським Консультантом та містом Маріуполь, де буде детально
викладено обсяг робіт, що виконуватиметься Консультантом. Перед
підписанням контракт повинен  бути  представлений  ФВЗЕЗ  на
затвердження. В контракті повинно бути зазначено, що послуги, які
надаються в рамках цього контракту, фінансуватимуться за рахунок
коштів Внеску, наданого Урядом Швейцарії у відповідності до цієї
Угоди.  Виплати  Головному  Швейцарському   Консультантові
здійснюватимуться безпосередньо ФВЗЕЗ на підставі квартальних
звітів, підписаних Головою ГРП або його спеціально уповноваженим
представником.
 
               Стаття 8
 
       Клаузула (застереження) проти корупції
 
   Сторони Угоди поділяють важливість негативного ставлення до
корупції, яка підриває авторитет умілого керівництва, завдає шкоди
і без того обмеженим фондам розвитку та компрометує ідею відкритої
та прозорої конкуренції, що грунтується на засадах ціни та якості.
Саме тому вони беруть на себе зобов'язання поєднати зусилля у
боротьбі з корупцією та проголосити, що будь-яка пропозиція,
платіж, компенсація чи винагорода, що їх може бути кваліфіковано
як протиправні дії чи зловживання, що здійснюються як пряма чи
непряма спроба отримання зиску чи винагороди за контракт, який
укладається в рамках цієї Угоди, буде підставою для припинення
контракту чи скасування замовлення; може бути вжито і додаткових
заходів відповідно до діючого законодавства.
 
               Стаття 9
 
           Адміністрування Внеску
 
   9.1. Сторони Угоди всебічно сприятимуть  одна  одній  у
досягненні загальної мети даного Внеску. За необхідності, Сторони
Угоди на прохання іншої сторони:
   - обмінюватимуться думками щодо виконання своїх зобов'язань в
рамках цієї Угоди,  адміністрування  Внеску  та  робіт,  що
фінансуються за рахунок цього Внеску.
   - представлятимуть  на  прохання  іншої  Сторони  Угоди
інформацію, яку та справедливо запитає, що має відношення до
реалізації Внеску та робіт, що фінансуються за рахунок цього
Внеску.
   9.2. Сторони Угоди негайно інформуватимуть одна одну про
будь-які обставини, що перешкоджають чи можуть стати на перешкоді
реалізації мети Внеску чи виконання будь-якою із сторін своїх
зобов'язань відповідно до положень цієї Угоди.
   9.3. Підприємство  Міськводоканал  вестиме  облік,  що
дозволятиме реєструвати товари та послуги, фінансовані за рахунок
надходжень Внеску, та виявляти їх одержувачів та користувачів.
   9.4. ГРП підготує та представить Сторонам Угоди проміжний і
заключний звіти про виконання та реалізацію мети Проекту.
   9.5. Хід  реалізації  проекту та результати використання
Швейцарського  Внеску  будуть  також  предметом  періодичних
контрольних  візитів  офіційних  представників  ФВЗЕЗ  та/чи
консультантів, призначених ФВЗЕЗ.
   9.6. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової
політики України і місто Маріуполь забезпечують у відповідності до
чинного українського законодавства та діючих інструкцій прийняття
відповідних  заходів  для  надання  повного  інформаційного
забезпечення, а за необхідності, і участі зацікавлених органів
виконавчої влади у процесі реалізації Проекту.
 
              Стаття 10
 
         Тимчасове припинення, анулювання
 
   10.1. У разі невиконання Державним комітетом будівництва,
архітектури та житлової політики України та відповідно містом
Маріуполем будь-якого із своїх зобов'язань відповідно до положень
цієї Угоди, таких як суттєві зволікання із фінансуванням місцевих
витрат на реалізацію Проекту, ФВЗЕЗ може тимчасово припинити
надання Внеску в повному обсязі чи частково.
   10.2. У разі неусунення причини тимчасового припинення Внеску
протягом  90  діб,  ФВЗЕЗ може денонсувати цю Угоду. Угода
вважатиметься денонсованою через 30 днів з дати такого письмового
повідомлення.
 
              Стаття 11
 
             Вирішення спорів
 
   Спори відносно тлумачення чи застосування положень цієї Угоди
вирішуються шляхом переговорів Сторін Угоди.
 
              Стаття 12
 
             Адреси сторін
 
   З української сторони
 
   Державний комітет будівництва,  архітектури  та  житлової
   політики України Україна, 252005, м. Київ,
   вул. Димитрова, 24,
   тел.: (+38+044) 226-22-08,
   факс: (+38+044) 227-23-35
 
   Виконавчий комітет Маріупольської міської Ради
   Україна, 341000, Донецька область, м. Маріуполь
   проспект Леніна, 70
   тел. (+38+0629) 33-10-60;
   факс (+38+0629) 33-33-63.
 
   З швейцарської сторони
 
   Федеральне відомство  зовнішніх  економічних   зв'язків
   Швейцарського Уряду Швейцарська конфедерація,
   м. Берн, 3003, вул. Ефінгер, 1-3
   Тел.: (+41 31) 324-08-05
   факс: (+41-31) 324-09-65
 
              Стаття 13
 
       Додаток та зміни і доповнення до Угоди
 
   13.1. Опис Проекту, що додається, є невід'ємною частиною цієї
Угоди.
   13.2. Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною
письмовою згодою Сторін.
 
              Стаття 14
 
     Набуття чинності та дата завершення дії Угоди
 
   Ця Угода  набуває чинності з дати останнього письмового
повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття нею чинності і діятиме до 31 грудня 2001
року включно. Термін дії Угоди може бути продовжено за письмовою
згодою її Сторін. Тимчасово ця Угода застосовується з дня її
підписання в частині, що не суперечить чинному законодавству
Сторін Угоди.
 
   Вчинено в м. Києві, 23 жовтня 1998 року у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами причому обидва тексти є
автентичними  В  разі виникнення розбіжностей при тлумаченні
положень цієї Угоди Сторони Угоди звертатимуться до тексту,
викладеному англійською мовою.
 
 За Державний комітет           За Федеральне відомство
 будівництва, архітектури         зовнішніх економічних
 та житлової політики           зв'язків Швейцарської
 України                  Конфедерації
 
 За місто Маріуполь

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ