Письмо от 25.10.2004 № 8/1-1052 Относительно некоторых вопросов, связанных с использованием Методических рекомендаций по формированию себестоимости строительно-монтажных работ

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20485 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПисьмо от 25.10.2004 № 8/1-1052 Относительно некоторых вопросов, связанных с использованием Методических рекомендаций по формированию себестоимости строительно-монтажных работ
Дата начала действия25.10.2004
Дата принятия25.10.2004
СтатусНе определено
Язык документаУкраинский
Вид документаПисьмо
Шифр документа8/1-1052
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций04.03.2005
Дополнительные данные Письма – не являются нормативно-правовыми актами, могут носить только разъяснительный, информационный и рекомендательный характер


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
               Л И С Т
 
           25.10.2004 N 8/1-1052
 
 
     Щодо деяких питань, пов'язаних з використанням
    Методичних рекомендацій з формування собівартості
          будівельно-монтажних робіт
 
 
   Держбуд України розглянув <...> лист щодо питань, пов'язаних
з використанням Методичних рекомендацій з формування собівартості
будівельно-монтажних робіт далі - Методичні рекомендації), що
затверджені наказом Держбуду України  від 16.02.2004 р.  N 30
, і роз'яснює в межах компентенції.
   Методичні рекомендації розроблені на основі  національних
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО),
затверджених  наказами  Міністерства  фінансів  України  і
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України.
   Зазначений документ, як рекомендації щодо основних методичних
засад формування собівартості будівельно-монтажних робіт, які
відповідають вимогам відповідних П(С)БО, може застосовуватися для
цілей  планування,  бухгалтерського  обліку  і  калькулювання
собівартості   будівельно-монтажних   робіт   будівельними
підприємствами та їх структурними підрозділами.
   При цьому відображення в бухгалтерському обліку суми визнаних
доходу  і  витрат  за  договором  підряду  або  витрат  на
будівельно-монтажні роботи здійснюється відповідно до Інструкції
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та
організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99 р.
N 291.
   Разом із тим з метою раціональної організації планування,
бухгалтерського   обліку   і   калькулювання  собівартості
будівельно-монтажних робіт пунктом 1.4 розділу II Методичних
рекомендацій передбачено,  що  за  способами  включення  до
собівартості  будівельно-монтажних  робіт  витрати  можуть
класифікуватись як прямі та загальновиробничі. Прямі - це витрати,
що пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт і можуть бути
безпосередньо  віднесені  до  конкретного  об'єкта  витрат.
Загальновиробничі витрати  -  це  витрати,  що  пов'язані  з
управлінням,  організацією  та  обслуговуванням  будівельного
виробництва, але не можуть бути віднесені до конкретного об'єкта
витрат.
   Згідно з пунктом 14 розділу VII Методичних рекомендацій прямі
та  загальновиробничі  витрати  включаються  до  собівартості
будівельно-монтажних робіт того звітного періоду, в якому вони
були здійснені.
   До загальновиробничих  витрат належать також забезпечення
(пункт 4 частини 4 Переліку загальновиробничих витрат будівельної
організації (додаток 2 до Методичних рекомендацій, передбачені
пунктом 13 П(С)БО 11 "Зобов'язання" (зокрема, сума відрахувань на
оплату  відпусток),  призначені  для  працівників будівельної
організації, які належать до персоналу, зазначеного в пунктах 1, 8
частини  1  зазначеного  Переліку,  тобто загальновиробничого
персоналу. Операція по створенню таких забезпечень обліковується
за дебетом рахунка 91 "Загальновиробничі витрати" - кредитом
субрахунку 471. Одночасно сума створеного  резерву  щомісяця
відноситься на витрати виробництва (дебет рахунка 23 "Виробництво"
- кредит рахунка 91). Рахунки 23, 92, 93, 94 використовуються для
відображення операції по створенню забезпечень на оплату відпусток
для інших категорій працівників будівельних підприємств.
 
   Стосовно пункту 5.9 частини 5 Додатка 1 до  Методичних
рекомендацій
   Групування витрат  операційної  діяльності  будівельної
організації за елементами використовується нею під час складання
Звіту про фінансові результати (форма N 2). Основні вимоги до
визнання, складу та оцінки витрат викладено в П(С)БО 16 "Витрати".
Відповідно до пункту 26 цього П(С)БО до складу елемента "Інші
операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності,
які не увійшли до складу елементів, наведених у пунктах 22-25
Положення  (матеріальні  витрати,  витрати  на оплату праці,
відрахування на соціальні заходи, амортизація). Якщо послуга
(робота)  з управління виробництвом вже виконана відповідною
функціональною службою самого підприємства, то витрати на її
виконання знайшли своє відображення у складі відповідних елементів
(витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи тощо).
Отже, оплата послуг, робіт з управління виробництвом, що надаються
сторонніми організаціями, включається до складу елемента "Інші
операційні витрати".
 
   Стосовно пункту 19 частини 4 "Інші загальновиробничі витрати"
Додатка 2 до Методичних рекомендацій
   У зазначеному  пункті йдеться про інші загальновиробничі
витрати,  які  може  бути  віднесено  до  собівартості
будівельно-монтажних  робіт (під час її формування, а також
визначення кошторисної вартості будівництва об'єкта). Зазначені
загальновиробничі  витрати  відшкодовуються  замовником.  Про
відшкодування як про умову віднесення їх до переліку витрат не
йдеться.
   Разом із тим у разі сумніву щодо окремих норм Методичних
рекомендацій будівельні підприємства мають керуватися нормами
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 
 Перший заступник
 голови Комітету                     А.Беркута

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ