Решение от 24.12.2004 № 168 "О состоянии выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 N 318 "Об утверждении порядка определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест, ограничения хозяйственной деятельности на территории исторических ареалов насел..."

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 24.12.2004 № 168 "О состоянии выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 N 318 "Об утверждении порядка определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест, ограничения хозяйственной деятельности на территории исторических ареалов насел..."
Дата начала действия24.12.2004
Дата принятия24.12.2004
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа168
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Дата регистрации в Министерстве Юстиций04.03.2005
Принявший органКоллегия Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            24.12.2004 N 168
 
 
       Про стан виконання постанови Кабінету
      Міністрів України від 13.03.2002 N 318 "Про
       затвердження порядку визначення меж та
       режимів використання історичних ареалів
       населених місць, обмеження господарської
        діяльності на території історичних
           ареалів населених місць"
 
 
   Заслухавши інформацію начальника Управління реставрації та
реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук про стан виконання
постанови  Кабінету  Міністрів України  від 13.03.2002 N 318
 "Про затвердження порядку визначення меж та режимів
використання  історичних  ареалів  населених місць, обмеження
господарської діяльності на території історичних ареалів населених
місць" далі - Постанова), колегія відзначає, що Радою міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласними,  Київською  та
Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами
місцевого самоврядування проведена певна робота з  виконання
завдань, визначених Постановою.
   Для забезпечення реалізації вимог Закону України "Про охорону
культурної спадщини" , інших законів щодо визначення
меж та режимів використання історичних ареалів населених місць,
обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів
створена необхідна першочергова нормативно-правова та нормативна
база. Їх вдосконалення буде проводитись у терміни, визначені
Законом України "Про затвердження Загальнодержавної  програми
збереження та  використання  об'єктів  культурної спадщини на
2004-2010 роки".
   Держбудом для забезпечення роботи з визначення меж історичних
ареалів, збереження, захисту традиційного характеру середовища та
окремих пам'яток розроблені проекти Державних будівельних норм.
   Забезпечено розроблення  генеральних  планів   розвитку
Державного  історико-культурного  заповідника  у  м. Глухові,
державних  історико-архітектурних заповідників у мм. Збаражі,
Бережанах,   Кременці,  Державного  архітектурно-історичного
заповідника "Хотинська фортеця" у м. Хотині.
   Розроблено з  урахуванням  сучасних  вимог  міжнародних
нормативних актів проект меж і режимів зон охорони ансамблю споруд
Софійського собору.
   Слід відмітити, що рішеннями Київської міськради розроблені
та затверджені межі історичних ареалів у м. Києві, передбачено
забезпечити протягом 2004-2005 років розроблення та затвердження
спеціальної науково-проектної документації в історичних населених
містах Львівської, Миколаївської, Чернігівської,  Запорізької,
Одеської областей.
   Протягом 2004 року проведено ряд спільних засідань колегій
Держбуду  та облдержадміністрацій стосовно питань розроблення
генеральних  планів,  іншої  містобудівної  документації,  де
обговорені ключові питання та перспективні дії стосовно збереження
історичної забудови міст Львова, Одеси, Запоріжжя.
   Разом з тим, недоліком в організації роботи Ради міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської   та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій,  органів
місцевого самоврядування є наступні:
   - тільки у 19 областях України розпочата робота з розроблення
спеціальної науково-проектної документації для визначення меж
історичних ареалів населених місць (відповідно до п. 2 Постанави
 необхідно було забезпечити завершення до кінця
2004 року  визначення меж та режимів використання історичних
ареалів населених місць);
   - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями,
органами місцевого самоврядування проведена недостатня робота щодо
залучення коштів з місцевих бюджетів на розроблення зазначеної
документації.
   Враховуючи наведене і  з  метою  забезпечення  виконання
визначених Постановою завдань, колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Взяти  до  відома  інформацію  начальника  Управління
реставрації та реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук про
стан виконання Постанови.
 
   2. Відмітити,  що робота з проведення організаційних та
економічних заходів  щодо  забезпечення  виконання  Постанови
 потребує  суттєвого  посилення та комплексного
підходу.
 
   3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським державним
адміністраціям,  органам  місцевого  самоврядування  під  час
формування проектів відповідних бюджетів на 2005 рік передбачити
кошти на розроблення спеціальної науково-проектної документації з
визначення  меж  та  режимів використання історичних ареалів
населених місць, занесених до Списку історичних населених місць
України, та забезпечити затвердження правил охорони і використання
цих ареалів.
 
   4. Управлінню  реставрації  та  реконструкції  історичної
забудови  (Т.Майстерчук),  Фінансово-економічному   управлінню
(Т.Щавінська) врахувати під  час розподілу коштів Державного
бюджету на 2005 рік та при формуванні пропозицій до проектів
Державного бюджету на наступні роки видатки на  розроблення
нормативно-правових актів, визначених законами України, стосовно
встановлення меж історичних ареалів населених місць та відповідних
державних будівельних норм.
 
   5. Управлінню  реставрації  та  реконструкції  історичної
забудови (Т.Майстерчук), Управлінню науково-технічної політики та
інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) забезпечити
протягом першого кварталу 2005 року  затвердження  державних
будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та
затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної
науково-проектної документації для визначення історичних ареалів
населених місць України" та "Склад, зміст, порядок розроблення,
погодження та затвердження науково-проектної документації щодо
визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток
архітектури та містобудування".
 
   6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
заступника Голови Держбуду Ю.Казмірука.
 
Голова колегії                       В.Череп

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ