Приказ от 21.01.2005 № 14 Об осуществлении мероприятий по обеспечению законного и эффективного использования бюджетных средств и государственного имущества, предупреждению и устранению финансовых нарушений

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 21.01.2005 № 14 Об осуществлении мероприятий по обеспечению законного и эффективного использования бюджетных средств и государственного имущества, предупреждению и устранению финансовых нарушений
Дата принятия21.01.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа14
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций24.04.2003
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
             21.01.2005 N 14
 
 
       Про здійснення заходів щодо забезпечення
       законного та ефективного використання
        бюджетних коштів і державного майна,
           попередження та усунення
            фінансових порушень
 
 
   З метою виконання доручення Кабінету Міністрів України від
16.12.2004 р. N 54422/0/1-04 та з метою забезпечення законного та
ефективного використання бюджетних коштів і державного майна,
попередження  та усунення  фінансових  порушень,  керуючись
"Положенням про Державний комітет України з  будівництва  та
архітектури", затвердженим  Указом  Президента  України  від
20.08.2002 р. N 725/2002, >> ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській
забезпечити:
   - використання коштів Державного бюджету України відповідно
до нормативно-правових актів чинного законодавства України та
затверджених кошторисів доходів та видатків, а також здійснення
аналізу фінансової звітності за результатами виконання зазначених
кошторисів у бюджетних установах та в одержувачів бюджетних
коштів;
   - визначення переліку фінансово-господарських операцій  з
підвищеним ризиком виникнення порушень у використанні бюджетних
коштів та державного майна, заходів щодо попередження та усунення
причин виникнення  ризиків  та  їх  мінімізації в термін до
01.04.2005 р.
   - сприяння органам державної контрольно-ревізійної служби у
проведенні аудитів ефективності виконання бюджетних програм;
   - щоквартальне інформування Головного контрольно-ревізійного
управління  України  про стан реалізації ініційованих ним в
аудиторських звітах пропозицій, підготовлених за результатами
досліджень виконання бюджетних програм;
   - функціонування оптимальної мережі одержувачів  бюджетних
коштів, яка б унеможливлювала несистемність та розпорошеність
бюджетного фінансування;
   - доведення  до  кожного  учасника (виконавця) бюджетної
програми результативних показників з визначенням термінів їх
виконання;
   - здійснення оцінки досягнення результативних  показників,
дослідження причин їх невиконання та вжиття заходів для усунення
умов, які перешкоджають ефективній реалізації бюджетних програм.
 
   2. Начальнику Управління  науково-технічної  політики  та
інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловичу, начальнику
Управління реставрації та реконструкції  історичної  забудови
Т.Майстерчук,начальнику Управління економіки та стратегії розвитку
будівельного комплексу Т.Шараповій, начальнику Управління цінової
політики, експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губеню,
заступнику начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції
В.ЛІванідову забезпечити:
   - в термін до 14.03.2005 р. підготовку  пропозицій щодо
визначення напрямів використання бюджетних коштів та державного
майна з підвищеним ризиком виникнення порушень, заходів щодо
попередження  та  усунення  причин виникнення ризиків та їх
мінімізації і надати їх Фінансово-економічному управлінню;
   - обов'язкове погодження з  Головним контрольно-ревізійним
управлінням України проектів нормативно-правових  актів,  які
регламентують порядки і механізми використання бюджетних коштів.
 
   3. Начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській,
начальнику Управління науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві Д.Барзиловичу, керівникам підприємств,
установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду
України, забезпечити:
   - використання коштів та державного майна відповідно до
нормативно-правових актів України, притягнення до відповідальності
працівників за кожним фактом  незаконного  та  неефективного
використання бюджетних коштів та державного майна, викривлення
даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
   - здійснення заходів щодо усунення та недопущення в подальшій
роботі фінансових порушень, які виявлені контролюючими органами
під час проведення контрольних заходів;
   - недопущення  зростання  дебіторської  та  кредиторської
заборгованості;
   - в січні 2005 року та в подальшому не рідше одного разу на
півріччя розгляд на засіданнях колегії службових нарадах питання
стану забезпечення законного та ефективного використання бюджетних
коштів і державного майна, попередження та усунення фінансових
порушень, причин і умов, які їм сприяли.
 
   4. Начальнику   Управління   організаційно-аналітичного
забезпечення апарату А.Григору забезпечити розміщення цього наказу
на офіційному  інтернет-сайті  Комітету  та  опублікувати  в
Інформаційному бюлетені Держбуду України.
 
   5. Начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській
забезпечити доведення  цього  наказу  до  відома  керівників
структурних  підрозділів  центрального  апарату  Комітету,
підприємств, установ і організацій, що  належать  до  сфери
управління Держбуду України.
 
   6. Контроль за виконанням положень цього наказу залишаю за
собою.
 
 Голова Комітету                      В.Череп

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ