Постановление от 09.01.1996 № 25 О проведении конкурсов (тендеров) в строительстве

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19351 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 09.01.1996 № 25 О проведении конкурсов (тендеров) в строительстве
Дата принятия09.01.1996
Дата отмены действия 01.09.1998
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа25
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Постановление утратило силу согласно Постановлению от 01.09.1998 № 1369


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
           від 9 січня 1996 р. N 25
                Київ
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1369 від 01.09.98 )
    
        Про проведення конкурсів (тендерів)
             у будівництві
 
   На виконання першочергових заходів щодо реалізації Програми
діяльності  Кабінету Міністрів України на 1995 - 1996 роки
 та з метою підвищення ефективності використання
державних  капітальних  вкладень, створення конкуренції серед
підрядних  організацій  у будівництві Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про проведення конкурсів (тендерів) у
будівництві, що додається.
   2. Встановити, що підрядні контракти на спорудження об'єктів,
будівництво яких  знову  розпочинається  за рахунок державних
капітальних вкладень, у 1996 році укладаються, як правило, а
починаючи з  1997 року, - виключно за результатами конкурсів
(тендерів).
   3. Державному  комітетові  у  справах  містобудування  і
архітектури здійснювати контроль за виконанням цього Положення та
надавати консультаційно-методичну допомогу у його застосуванні.
   4. Державному  комітетові  у  справах  містобудування  і
архітектури, Міністерству економіки, Міністерству фінансів разом з
міністерствами та   відомствами-замовниками,    будівельними
корпораціями до 1 грудня 1996 р. проаналізувати і узагальнити
досвід проведення конкурсів (тендерів) у будівництві та у разі
потреби подати  до Кабінету Міністрів України пропозиції про
внесення змін і доповнень до зазначеного Положення.
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.24
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 9 січня 1996 р. N 25
              ПОЛОЖЕННЯ
        ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ (ТЕНДЕРІВ)
             У БУДІВНИЦТВІ
            Загальні положення
   1. Це Положення визначає порядок організації та проведення
конкурсів (тендерів)   на   виконання  робіт  вітчизняними
підприємствами і організаціями усіх форм власності  під  час
будівництва нових,   розширення,  реконструкції,  технічного
переозброєння, ремонту та реставрації  діючих  підприємств  і
об'єктів житлово-цивільного призначення в Україні*).
 ——————————————————
   *) Проведення міжнародних тендерів у будівництві за участю
іноземних учасників і за рахунок Державного валютного фонду або
іноземних  кредитів,  наданих  під  гарантію  Уряду України,
здійснюється згідно з Положенням про порядок організації та
проведення міжнародних торгів (тендерів) в Україні, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. N 871
.
   2. Метою проведення конкурсів є забезпечення ефективного
використання капітальних  вкладень,  створення  конкурентного
середовища для розміщення  замовлень  і  укладення  підрядних
контрактів, підвищення якості будівництва, запобігання економічно
не обгрунтованому завищенню  цін  на  будівельну  продукцію,
скорочення термінів будівництва об'єктів.
   3. Застосування  тендерних  процедур,  передбачених  цим
Положенням, є обов'язковим для укладення підрядних контрактів на
будівництво об'єктів, що знову розпочинається за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, бюджетних позичок, державних
фондів, коштів державних підприємств і організацій, а  також
змішаних коштів, за винятком випадків, коли:
   тільки один підрядник здатен професійно виконати замовлення;
   предмет замовлення за своїм характером та обсягом недостатньо
відомий на момент передачі для виконання, що не дає можливості
чітко визначити його ціну;
   замовлення не могло бути передбачене заздалегідь і потребує
негайного виконання;
   предмет замовлення становить державну таємницю;
   проведення конкурсу не забезпечило надходження прийнятних
пропозицій або пропозиції не були подані і  повторне  його
проведення  не  дасть задовільного результату, якщо до умов
виконання замовлення не будуть внесені істотні зміни;
   об'єкти будуються господарським способом;
   орієнтовна ціна будівництва менше еквіваленту 100000 доларів
США.
   4. Рішення щодо проведення конкурсу приймається замовником за
наявності достатніх  інвестиційних  коштів  для  здійснення
будівництва або документально підтверджених фінансових гарантій
своєчасного одержання необхідних коштів.
   5. Замовлення  на  будівництво може розміщуватися шляхом
проведення конкурсу на виконання проекту в цілому, а за значного
обсягу передбачених проектом робіт - на спорудження комплексів,
виконання черг,  етапів  будівництва,  визначених  проектною
документацією.
   6. Проведення конкурсу організує замовник. Він гарантує
рівні умови усім претендентам незалежно від форми власності і
місця розташування, а також об'єктивне визначення переможця.
Замовлення повинно передаватися підрядникам, що мають  достатню
професійну кваліфікацію, досвід та репутацію, необхідні фінансові
ресурси, виробничі потужності і здатні забезпечити виконання
замовлення за прийнятну ціну. Відповідність підрядника цим вимогам
визначається попередньою кваліфікацією та оцінкою оферт.
   7. До участі в конкурсі не допускаються підрядники які:
   визнані банкрутами або щодо яких  порушено  справу  про
банкрутство;
   не мають ліцензії на виконання відповідних робіт;
   ліквідуються;
   подали разом із заявкою необ'єктивну інформацію щодо своєї
професійної готовності виконати замовлення, а також щодо наявності
виробничих потужностей і надійності.
            Терміни та поняття
   8. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Положенні,
вживаються у такому значенні:
   альтернативна пропозиція - пропозиція, яка може бути подана у
складі оферти і має відмінності від основної пропозиції;
   замовник - особа, яка видає замовлення, укладає контракт,
контролює хід його виконання, приймає закінчені роботи;
   запрошення до конкурсу - лист до підрядників, які пройшли
попередній відбір, із запрошенням узяти участь у конкурсі. Участь
у конкурсі без запрошення неможлива;
   конкурс (тендер) - форма розміщення замовлення на виконання
робіт, послуг, поставку продукції, що передбачає вибір підрядника
шляхом оцінки його оферти;
   оферта - поданий претендентом комплект документів,   що
містять пропозиції  та  умови,  на яких він згоден виконати
замовлення;
   перелік обсягів  робіт  -  перелік  видів  робіт,  які
передбачаються для виконання замовлення і оцінюються претендентом
для визначення ціни оферти;
   попередня кваліфікація претендентів - визначення можливостей
заінтересованих підрядників виконати замовлення і доцільності їх
запрошення до участі у конкурсі;
   предмет замовлення - роботи, виконання яких передбачається
замовленням;
   претендент - особа, яка офіційно сповістила про бажання
виконати замовлення;
   розміщення замовлень - процес добору партнерів для виконання
контракту і узгодження його положень;
   тендерна документація - комплект документів, які містять
інформацію про предмет замовлення, умови і процедуру проведення
конкурсу, достатню для підготовки оферт у визначений термін;
   тендерний комітет (тендерна  комісія)  -  постійний  або
тимчасовий орган, який формується для підготовки та проведення
конкурсу;
   форма оферти - форма, за якою подається оферта;
   ціна оферти - ціна, розрахована претендентом, за яку він
згодний виконати замовлення.
          Способи проведення конкурсів
   9. Конкурси можуть бути:
   відкритими для всіх заінтересованих підрядників;
   відкритими з попередньою кваліфікацією підрядників;
   закритими - за запрошеннями.
   10. Основним  способом проведення конкурсів є  відкритий
конкурс. Рішення щодо проведення закритого конкурсу приймається
замовником за  погодженням  з  органом, якому підпорядкований
замовник.
   11. Відкриті  конкурси  з  попередньою  кваліфікацією
претендентів проводяться, якщо кількість претендентів  перевищує
шість осіб і це було передбачено умовами конкурсу.
   12. Закриті конкурси проводяться, якщо:
   кількість підрядників, здатних виконати контракт, обмежена;
   витрати на проведення конкурсу будуть невиправдано великими
порівняно з вартістю предмета замовлення;
   відкритий конкурс не дав очікуваного результату або його
проведення недоцільне через інші причини (таємність, терміновість
робіт тощо).
   13. У випадках, зазначених у абзацах третьому і четвертому
пункту 12, замовник запрошує до участі у конкурсі таку кількість
підрядників, яка забезпечила б збереження конкуренції, але не менш
як три підрядники.
         Організаційна робота замовника
   14. Для виконання організаційної  роботи,  пов'язаної  з
проведенням конкурсу,  замовник визначає відповідальних за цю
роботу, формує тендерний комітет (тимчасовий чи такий, що діє на
постійній основі), до складу якого входять представники замовника,
міністерств, відомств, місцевих органів  державної  виконавчої
влади, проектних і громадських організацій тощо.
   15. Організаційна робота проводиться за розробленим планом, в
якому передбачаються:
   публікація оголошення про проведення конкурсу та надсилання
запрошень підрядникам;
   розробка документації  щодо  попередньої   кваліфікації
претендентів;
   прийняття і реєстрація заявок на участь у конкурсі;
   надсилання документації  щодо  попередньої  кваліфікації
претендентів;
   проведення попередньої кваліфікації претендентів;
   складання списку відібраних претендентів;
   підготовка тендерної  документації  та  надсилання  її
претендентам;
   організація відвідування    підрядниками   будівельного
майданчика;
   забезпечення відповідей на запитання підрядників з приводу
уточнення інформації, що міститься у тендерній документації;
   внесення доповнень  і змін до тендерної документації та
інформування про них усіх претендентів;
   приймання, реєстрація та зберігання оферт;
   розпечатування оферт та оголошення відповідної інформації;
   уточнення у разі потреби окремих питань з претендентами;
   оцінка оферт і прийняття рішень за результатами оцінки;
   визначення переможця конкурсу;
   документальне оформлення  інформації  щодо  процедури  і
результатів проведення  конкурсу,  підготовка звітів про його
проведення.
   16. Замовник контролює хід роботи, пов'язаної з проведенням
конкурсу, вирішує найважливіші питання, що виникають у її процесі,
затверджує результати  конкурсу,  розглядає  протести  від
претендентів, остаточно узгоджує умови контракту з переможцем
тендеру.
   17. Замовник може на будь-якій стадії проведення конкурсу до
укладення контракту,  якщо  це  було  передбачено  тендерною
документацією, припинити конкурс, сповістивши про це у триденний
термін усіх претендентів з обгрунтуванням свого рішення. Замовник
не несе при цьому відповідальності перед претендентами за таке
рішення.
           Оголошення про конкурс
   18. Оголошення  про конкурс дається за умови готовності
тендерної документації. Оголошення конкурсу  без  наміру його
проведення не допускається.
   19. Оголошення про відкриті конкурси, що проводяться  в
Україні публікуються у газеті "Урядовий кур'єр", в інших офіційних
періодичних виданнях. Запрошення до участі в закритому конкурсі
надсилаються безпосередньо  тим підрядникам, які можуть взяти
участь у тендері.
   20. Публікація  оголошення  про  відкритий  конкурс  або
надсилання запрошень до участі в закритому конкурсі  повинні
здійснюватися за 2 - 6 місяців до кінцевої дати подання і
реєстрації оферт з урахуванням складності предмета замовлення й
часу, потрібного  для попередньої кваліфікації претендентів і
підготовки оферт.
   21. Інформація про проведення конкурсу повинна містити:
   назву і адресу замовника;
   назву і опис предмета замовлення;
   орієнтовний обсяг і термін виконання замовлення;
   термін подання оферти;
   кінцеву дату і місце подання інформації для попередньої
кваліфікації претендентів;
   можливість уточнення інформації, необхідної для підготовки
документів з  метою  проведення  попередньої  кваліфікації
претендентів.
   У разі потреби обсяг інформації може бути розширений.
        Попередня кваліфікація претендентів
   22. Тендерний комітет визначає склад інформації, яку повинні
надати  претенденти, готує і передає відповідні форми тим з них,
що виявили  бажання  взяти  участь у попередній кваліфікації
претендентів.
   Претенденти передають до тендерного комітету у визначені ним
терміни заповнені форми, інші документи для аналізу і оцінки, а
також офіційного листа про намір взяти участь у конкурсі.
   Тендерний комітет аналізує одержану інформацію і визначає на
її підставі  технічну,  організаційну і фінансову спроможність
кожного із претендентів виконати замовлення, приймає відповідні
рішення щодо результатів їх попередньої кваліфікації, забезпечує
документальне оформлення цієї процедури.
   23. Основна  інформація,  яка подається підрядниками для
попередньої кваліфікаційної оцінки, повинна містити:
   копії документів, що засвідчують юридичний статус, місце
реєстрації, адресу, копію  ліцензії,  письмове  доручення  на
підписання оферти;
   довідку про обсяги генпідрядних будівельно-монтажних робіт,
виконуваних щорічно  за  останні  три  роки,  у  вартісному
відображенні;
   довідку про досвід виконання за останні три роки робіт,
аналогічних роботам, передбаченим тендером; перелік замовників,
для яких вони виконані, їхні адреси та телефони;
   перелік основних будівельних матеріалів, які передбачається
використати для виконання замовлення;
   відомості про  кваліфікацію  та досвід спеціалістів, які
братимуть участь у виконанні замовлення;
   звіт про фінансовий стан претендента, наявність оборотних
коштів, можливість одержання кредитів у банку;
   відомості про арбітражні справи за останні три роки;
   пропозиції про залучення субпідрядників.
   У разі  потреби від підрядників може вимагатися й інша
інформація.
   24. Претенденти при визначенні кваліфікаційної оцінки повинні
відповідати таким вимогам:
   середньорічний обсяг  робіт, які вони виконували раніше,
повинен бути не меншим ніж передбачуваний замовленням;
   мати за  останні  три  роки  досвід роботи генерального
підрядника не менш як на двох об'єктах, порівняних за характером і
складністю із передбаченим у замовленні;
   мати у своєму володінні або гарантувати можливість придбання
чи використання (купівля, оренда, лізинг тощо) необхідних для
виконання робіт машин і механізмів;
   керівник, що призначається відповідальним за виконання робіт
на будівельному майданчику,  повинен  мати  п'ятирічний  стаж
виконання таких робіт;
   володіти достатніми для виконання  замовлення  оборотними
коштами або мати документально підтверджені гарантії банку про
можливість одержання кредиту.
   25. Якщо передбачається, що оферту подаватиме об'єднання
кількох юридично самостійних підрядних організацій, кожний учасник
об'єднання подає інформацію, зазначену у пункті 23.
   При цьому учасники надсилають замовникові спільного листа, в
якому інформують, що підписана ними оферта матиме чинність для
кожного з них і кожен з них самостійно і всі разом відповідатимуть
за виконання контракту згідно з його умовами, а також визначають
партнера, який представлятиме всіх  учасників  об'єднання  і
забезпечуватиме виконання умов контракту, включаючи розрахунки.
   26. Сума  показників  усіх  партнерів об'єднання повинна
відповідати мінімальним кваліфікаційним вимогам, передбаченим у
абзацах другому, четвертому і шостому пункту 24, показники кожного
із них - вимогам, передбаченим в абзацах другому та шостому пункту
24 не менш як на 25 відсотків, а відповідального партнера - не
менш як на 40 відсотків. У разі невідповідності цим вимогам
об'єднання не може брати участь у конкурсі.
   27. Наявність задоволених позовів до претендентів, майнових
зловживань є підставою для виключення підрядника або об'єднання
підрядників із числа претендентів.
   28. Після проведення попередньої кваліфікації складається
список претендентів, які можуть узяти участь у конкурсі. Їх
кількість доцільно  обмежити  шістьма  учасниками.  Список
затверджується замовником і кожному з претендентів, що залишилися
у списку, надсилається офіційне запрошення взяти участь  у
конкурсі.
   29. Претенденти, які не пройшли попередньої кваліфікації,
повідомляються про це письмово з  відповідним  обгрунтуванням
протягом трьох  днів  після  прийняття  рішення. Вони можуть
ознайомитись із офіційним звітом про  проведення  попередньої
кваліфікації, але не мають права вимагати від замовника доказів
або пояснень щодо мотивів прийняття рішення.
           Тендерна документація
   30. Тендерна документація повинна бути однаковою для всіх
претендентів, недискримінаційною,  однозначною  для  розуміння,
містити всю інформацію, необхідну для розробки оферти, і не
створювати ризику для підрядника за обставин та подій, які він не
може передбачити при визначенні ціни і на які не має впливу. Обсяг
і склад тендерної документації, порядок її розробки визначаються
замовником залежно від особливостей предмета замовлення.
   31. Тендерна документація включає такі документи:
   інструкція для претендентів;
   проект контракту;
   форма оферти;
   кваліфікаційні вимоги;
   проектна документація;
   перелік обсягів робіт;
   форма застави серйозності;
   доповнення, передбачені пунктом 38.
   32. Інструкція  для  претендентів  повинна  містити  всю
інформацію щодо розробки, оформлення та подання оферти, а  також
щодо умов та порядку проведення конкурсу (додаток N 1).
   33. Проект контракту повинен містити всі умови виконання
замовлення, визначені замовником. Він розробляється з урахуванням
норм законодавства,  тендерної  документації.  Умови контракту
повинні враховувати  всі  особливості  предмета  замовлення,
встановлювати однакову відповідальність за виконання сторонами
своїх зобов'язань.
   34. Оферта складається за формою згідно з додатком N 2. Якщо
це було передбачено умовами, форма оферти може мати додаток.
   35. Кваліфікаційні вимоги передбачають подання відомостей про
діяльність претендента, зазначених у пункті 23.
   36. До  складу проектної документації входять креслення,
схеми, графіки, розрахунки, специфікації, технічні умови, а у разі
потреби також інформація про стандарти, випробування, сертифікати
тощо залежно від конкретного предмета замовлення.
   37. Перелік обсягів робіт повинен містити види робіт, які
передбачається виконати згідно з замовленням із зазначенням обсягу
кожного з  них  у  натуральному  вимірі. У складі тендерної
документації перелік обсягів робіт може  подаватися  у формі
локальних та об'єктних кошторисів з розрахунком базисної ціни.
   38. До закінчення терміну подання оферт замовник має право
вносити зміни до тендерної документації шляхом доповнення. Усі
доповнення передаються кожному претенденту. Претенденти повинні
підтверджувати їх одержання письмово або телеграфом.
   39. Передача претендентам тендерної документації здійснюється
за відповідну плату, в якій враховуються витрати замовника на її
розмноження. Передача здійснюється одночасно усім претендентам у
визначений день під розписку. Претендент одержує три примірники
документів, зазначених у абзацах третьому, четвертому і сьомому
пункту 31, два з яких після заповнення надсилає замовнику. Інші
документи передаються в одному примірнику.
   40. Претендент  після  одержання  тендерної  документації
перевіряє наявність  усіх  документів  за  списком.  Будь-які
невідповідності й  помилки  у  складі  та  змісті  тендерної
документації негайно з'ясовуються і виправляються.
   Один примірник  тендерних  документів зберігається кожним
претендентом протягом усього терміну підготовки та проведення
конкурсу. Замовник і переможець конкурсу зберігають примірник
тендерних документів, а також іншу документацію, що стосується
проведення конкурсу,  протягом  трьох  років після завершення
будівництва.
   Будь-яка інформація  щодо  тендерної  документації,  яка
надається замовником будь-кому з претендентів, повинна одночасно
бути доведена до всіх інших претендентів.
   41. Претендент, який потребує роз'яснень щодо  тендерної
документації, має право звернутися до замовника письмово або
телеграфом (телексом, факсом) за адресою, зазначеною у запрошенні
до участі в конкурсі. Замовник зобов'язаний дати роз'яснення в
письмовій формі або телеграфом, але не пізніш  як  за  21
календарний день  до закінчення терміну подання оферт. Копії
відповіді замовника надсилаються усім претендентам, що одержали
документацію, з викладенням змісту запиту, але без зазначення його
джерела.
   Тендерна  документація  може роз'яснюватися також шляхом
проведення конференції, яку організовує замовник.
            Підготовка оферти
   42. Оферта повинна відповідати  вимогам,  визначеним  у
тендерній документації. Кожен претендент може подати тільки одну
оферту.
   43. Якщо претендент неспроможний подати оферту в установлені
терміни з незалежних від нього причин, він може звернутися до
замовника з проханням переглянути ці терміни, якщо можливість
такого перегляду була передбачена інструкцією для претендентів.
Термін подання оферт не може бути змінений після його закінчення.
   44. Документи оферти, що подаються претендентом, повинні
містити:
   оферту, за формою згідно з додатком N 2;
   заставу серйозності;
   інформацію для кваліфікаційної  оцінки  (за  встановленою
формою);
   перелік обсягів робіт з розрахунком їх вартості;
   альтернативні пропозиції (якщо такі передбачені);
   інші матеріали, якщо їх подання було передбачене інструкцією
для претендентів (пояснювальна записка, графіки виконання робіт
тощо).
   45. Для  кращого ознайомлення з умовами виконання робіт
претендент у разі потреби може відвідувати будівельний майданчик і
вивчати його особливості. Відвідування організовується замовником
для всіх бажаючих претендентів одночасно з роз'ясненням питань, що
виникають.
           Розрахунок ціни оферти
   46. У розрахунку ціни, за яку претендент згоден виконати
замовлення, враховуються всі види робіт згідно з переліком обсягів
робіт, у  тому  числі  тих,  які  доручаються для виконання
субпідрядникам. Претендент визначає розцінку для кожного  виду
робіт та їх загальну вартість.
   Не визначена претендентом вартість робіт не  оплачується
окремо замовником,  а  затрати  на  їх  виконання вважаються
врахованими в інших позиціях переліку осбягів робіт.
   47. До  загальної  ціни  оферти включаються всі витрати
претендента, у тому числі накладні, прибуток, що його планує
одержати претендент,  а  також  витрати на оплату робіт, що
передаються для виконання субпідрядникам.
            Застава серйозності
   48. Застава серйозності за рішенням претендента подається у
формі завіреного  чека,  векселя банку, державних  облігацій,
гарантії банку виплатити замовнику передбачену суму в разі його
звернення до банку і підтверджує серйозність намірів претендента
взяти  участь  у  конкурсі. Оферта, не забезпечена заставою
серйозності, може не розглядатись замовником.
   Застава серйозності становить  0,5  відсотка  ціни оферти
претендента, але  не  може перевищувати 300 неоподатковуваних
мінімумів заробітної плати на дату подання оферти.
   49. Застава серйозності оферти повертається претендентам, що
не одержали замовлення, протягом 10 днів після закінчення терміну
дії оферти  або  з  моменту  виключення  підрядника з числа
претендентів через неправильне оформлення оферти, невідповідність
кваліфікаційним вимогам тощо, або у разі прийняття замовником
рішення про дострокове припинення конкурсу.
   50. Застава серйозності оферти переможця торгу зараховується
після підписання  контракту  в  рахунок  гарантії  виконання
контрактних зобов'язань.
   51. Застава серйозності оферти не повертається претенденту,
якщо:
   претендент відкликав свою оферту протягом терміну її дії;
   переможець конкурсу  відмовився  підписати  контракт  на
передбачених тендерною документацією умовах.
        Розробка альтернативних пропозицій
   52. Альтернативні пропозиції можуть розроблятися одночасно з
основною офертою,  якщо  це  передбачено  інструкцією  для
претендентів. Подані без основної оферти або не  передбачені
умовами конкурсу альтернативні пропозиції не розглядаються.
   53. Альтернативні пропозиції передбачають зміни у проектній
документації і для їх оцінки повинна бути подана вся необхідна
інформація (розрахунки конструкцій, креслення, обгрунтування нових
технологій, способів виконання робіт, перелік обсягів робіт та їх
розцінки тощо).
   54. Замовник має право розглядати альтернативні пропозиції
лише тих претендентів, чиї оферти вважаються найбільш вигідними.
          Підписання та подання оферт
   55. Документи оферти підписуються у порядку, встановленому
інструкцією для претендентів особою або особами,  уповноваженими
підписувати ці документи, і в двох примірниках подаються за
визначеною адресою.
   56. Документи оферти подаються в подвійному конверті. На
зовнішньому і  внутрішньому  конвертах  зазначається  адреса
відправлення, названа в інструкції для претендентів, найменування
об'єкта конкурсу.
   На внутрішньому  конверті,  крім  названої  інформації,
зазначаються найменування та адреса  претендента  на  випадок
повернення оферти нерозпечатаною через несвоєчасне її подання.
   57. Претендент зобов'язаний подати оферту до визначеного часу
і дати. У разі внесення змін до тендерної документації замовник
може продовжити термін подання оферти. При цьому всі права  та
зобов'язання замовника і претендентів, пов'язані з першим кінцевим
терміном подання оферти, переносяться на новий термін. Усі оферти,
що надійшли пізніше визначеного терміну подання, повертаються
відповідним претендентам нерозпечатаними.
   58. Претенденти мають право вносити зміни та відкликати свої
оферти в письмовій формі до закінчення терміну їх  подання.
Будь-яке повідомлення претендента про внесення змін або зняття
оферти здійснюється з дотриманням порядку, передбаченого пунктом
56. При цьому на конвертах додатково робиться напис "Зміна" або
"Відкликання".
        Розпечатування та вивчення оферт
   59. Розпечатування оферт, здійснюється тендерним комітетом у
присутності представників претендентів у порядку, передбаченому
інструкцією для претендентів.
   Конверти з написом "Відкликання" відкриваються в першу чергу
без розпечатування внутрішніх конвертів.
   У разі подання однієї прийнятної оферти або відхилення всіх
оферт конкурс оголошується недійсним, про що у триденний термін
повідомляються всі претенденти з роз'ясненням причин.
   60. Під час розпечатування оферт оголошується найменування
претендента, ціна оферти, ціна альтернативної пропозиції (якщо
вона була передбачена), інші відомості, віднесені до критеріїв
оцінки оферти, інформація про наявність документа, що підтверджує
внесення застави серйозності.
   61. Процедура розпечатування оферт та оголошення інформації
оформляється протоколом. Претенденти, представники яких не були
присутніми на процедурі розпечатування, за їх проханням одержують
письмову інформацію, передбачену в пункті 60.
   62. Після розпечатування оферт і оголошення їх основних
показників тендерний комітет проводить детальне вивчення оферт.
Вивчення оферт тендерним комітетом починається з визначення:
   правомірності участі  претендента  у  тендері  згідно  з
кваліфікаційними вимогами (пункти 7, 24, 26);
   відповідності оформлення оферти пунктам 42, 55;
   відповідності оферти вимогам тендерної документації.
   Оферта відповідає вимогам тендерної документації, якщо вона:
   враховує передбачені  в  тендерній  документації  обсяги,
терміни, якість виконання замовлення;
   не спричиняє будь-яких обмежень, суперечностей в тендерній
документації, правах замовника і в зобов'язаннях претендента;
   не позначається негативно на інтересах інших претендентів, що
подали оферти згідно із встановленими вимогами.
   У разі невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам, а
також невідповідності оферти вимогам тендерної документації такі
оферти відхиляються.  У разі виявлення неправильно підписаних
документів, інших неістотних порушень умов, передбачених тендерною
документацією, претенденту може бути запропоновано усунути такі
порушення.
   63. Якщо виявлено розбіжність між сумою, зазначеною цифрами
(або цифрами і словами), та сумою, названою словами, до уваги
береться сума, названа словами. У разі виявлення розбіжності між
названою в оферті сумою і сумою, одержаною шляхом перемножування
розцінок на обсяги робіт, до уваги береться сума, одержана після
перемножування. Тендерний комітет у триденний термін повідомляє
претендентові про  виправлення  арифметичних  помилок.  Якщо
претендент не згоден з виправленнями, його оферта відхиляється.
   64. Якщо ціна будь-якої оферти є значно нижчою, ніж ціна
інших оферт, тендерний комітет має право провести додаткову
перевірку поданої оферти і можливостей виконання всіх  умов
контракту відповідним претендентом.
   65. Інформація, пов'язана з вивченням, уточненням, оцінкою,
зіставленням оферт та прийняттям рішень, є конфіденційною і не
оголошується претендентам чи іншим особам, які офіційно не беруть
участь в цій роботі. Спроби претендентів вплинути будь-яким чином
на об'єктивність визначення переможця конкурсу, відображаються в
документах, які можуть бути підставою для відмови розгляду оферт
цих претендентів.
   66. У процесі вивчення, оцінки, зіставлення  оферт  та
прийняття рішення тендерний комітет має право звернутися до
претендентів за необхідними роз'ясненнями щодо матеріалів оферт.
Прохання про надання роз'яснень, а також відповіді на  них
надсилаються в письмовій формі або телеграфом. При цьому  ніякі
зміни в ціні оферти не допускаються за винятком змін,  зумовлених
виправленням арифметичних помилок.
          Оцінка та зіставлення оферт
   67. Оцінці та зіставленню підлягають тільки ті оферти, які
відповідають вимогам, передбаченим у пункті 62.
   68. Критерії оцінки оферти визначаються в інструкції для
претендентів. Це може бути найменша ціна або найвища економічна
ефективність здійснення проекту.
   При визначенні економічної ефективності, крім ціни, можуть
враховуватися:
   терміни виконання робіт;
   технічний рівень;
   експлуатаційні витрати, пов'язані з використанням завершеного
об'єкта;
   рентабельність нових виробничих фондів.
   Ці фактори перелічуються в тендерній документації в  порядку
їх важливості.
   69. Тендерний комітет залишає за собою право приймати чи
відхиляти будь-які зміни до поданих оферт або  альтернативні
пропозиції. Зміни, відхилення або альтернативні пропозиції, що
виходять за рамки вимог тендерної документації, не беруться до
уваги при оцінці оферти.
   70. Оферти претендентів після їх оцінки та  зіставлення
вносяться до  списку  у  порядку  визначених місць згідно з
установленими критеріями.
         Визначення переможців конкурсу
   71. Переможцем  конкурсу  вважається претендент, який за
оцінкою та зіставленням оферт зайняв у списку перше місце. У разі
відмови цього претендента укласти контракт останній може бути
укладений з претендентом, що зайняв наступне місце.
   72. Якщо  ціни усіх оферт перевищують ціну,  орієнтовно
визначену замовником, ці оферти можуть бути відхилені, а конкурс
визнано таким, що не визначив переможця.
   73. Рішення про результати конкурсу оформляється протоколом і
затверджується замовником у термін, передбачений умовами конкурсу,
але не пізніше ніж через 45 календарних днів з дня розпечатування
оферт.
   74. Переможцю конкурсу до закінчення терміну дії оферти
надсилається повідомлення з оповіщенням, у якому зазначається, що
замовник прийняв його оферту і зобов'язується  сплатити  за
виконання робіт  згідно  з  умовами контракту їх ціну (сума
зазначається).
   75. Переможець конкурсу після одержання повідомлення про
присудження замовлення представляє гарантії виконання контрактних
зобов'язань (якщо це передбачено інструкцією для претендентів),
після чого сторони остаточно узгоджують і укладають контракт.
   Контракт, підписаний  замовником,  надсилається  переможцю
конкурсу протягом 10 календарних днів після повідомлення про
прийняття його оферти. Переможець конкурсу зобов'язаний підписати
контракт протягом 14 календарних днів після його одержання від
замовника.
   Після підписання  контракту  замовник  повідомляє  інших
претендентів про відхилення їхніх оферт.
         Витрати на проведення конкурсів
   76. Витрати  на  організацію  та  проведення   конкурсу
провадяться за рахунок коштів замовника і враховуються у вартості
будівництва.
   77. У разі коли конкурс не відбувся або переможець не був
визначений і в подальшому замовник відмовився від здійснення
будівництва, витрати на проведення конкурсу відшкодовуються:
   підприємствами - за рахунок основної діяльності;
   управліннями (відділами) капітального будівництва місцевих
органів державної виконавчої влади - за рахунок коштів місцевого
бюджету;
   дирекціями підприємств, що будуються, - за рахунок коштів на
будівництво або інших джерел, визначених органом, що створив
зазначену дирекцію.
   78. Затрати підрядника на підготовку оферти відносяться на
його накладні витрати. Якщо за умовами конкурсу від претендентів
вимагається розробка проектів, планів, інших документів, ця робота
може бути оплачена замовником. Розмір і умови оплати цих робіт
визначаються інструкцією для претендентів.
          Конфіденційність інформації
   79. Якщо інформація, передбачена тендерною документацією або
офертою підрядника,  є  конфіденційною,  сторони  письмово
повідомляють про це одна одну і несуть відповідальність за її
розголошення згідно із законодавством.
   80. Проектні, конструкторські та інші рішення або розрахунки,
що ввійшли до складу оферти, є власністю претендента і можуть бути
використані замовником тільки для проведення конкурсу, для якого
вони були подані. Будь-яке інше їх використання можливе тільки з
письмового дозволу претендента.
          Розгляд протестів та спорів
   81. У разі порушення процедур проведення конкурсу, інших умов
цього Положення претенденти мають право подати протест замовнику.
Протест не може бути поданий після укладення  контракту між
замовником і переможцем конкурсу.
   82. Замовник після одержання протесту  від  претендента
зобов'язаний призупинити  конкурс,  повідомити  про  це інших
підрядників і дати відповідь по суті  протесту  протягом  7
календарних днів з моменту його подання.
   Конкурс не призупиняється, якщо:
   протест є необгрунтованим;
   замовник міг би  понести  непропорційно  великі  збитки
порівняно з тими, які загрожують претенденту, що подав протест;
   призупинення конкурсу суперечить державним інтересам.
   83. Не можуть бути опротестовані рішення про:
   вибір способу проведення конкурсу і процедури визначення
переможця;
   визнання торгів такими, що не відбулися, згідно з вимогами
пункту 17.
   84. Спори,  що  виникають  за  результатами  конкурсу,
розглядаються арбітражним судом.
                      Додаток N 1
                  до Положення про проведення
                конкурсів (тендерів) у будівництві
          Примірний перелік питань,
     що включаються до інструкції для претендентів
            1. Загальні умови
   Основна інформація про предмет замовлення і терміни його
виконання.
   Джерела та умови фінансування замовлення.
   Вимоги до претендентів.
   Вимоги до будівельних конструкцій, виробів і матеріалів,
обладнання та їх постачальників.
   Критерії попередньої кваліфікації претендентів, матеріали,
необхідні для участі в ній.
   Нагадування претенденту про можливість надання тільки однієї
оферти.
   Попередження про те, що замовник не несе відповідальності за
точність розрахунків претендентів при визначенні ціни оферти.
   Порядок відвідування претендентами будівельного майданчика.
           2. Тендерна документація
   Інформація про склад тендерної документації і кількість  її
примірників, що передаються претенденту.
   Порядок з'ясування питань щодо тендерної документації.
   Терміни та порядок внесення змін до тендерної документації.
            3. Підготовка оферт
   Перелік документів, що повинні входити до складу оферти,
порядок і термін подання їх на конкурс.
   Порядок розрахунку ціни оферти.
   Термін дії оферти з дня її розпечатування і умови його
подовження.
   Вимоги щодо надання застави серйозності і термінів її дії.
   Умови і порядок подання альтернативної пропозиції та вимоги
до неї.
   Порядок з'ясування запитань претендентів щодо умов проведення
конкурсу, тендерної документації тощо.
   Порядок маркування  примірників  оферти  та  вимоги щодо
підписання оферт відповідальними особами.
             4. Подання оферт
   Вимоги до маркування і написів конвертів, які містять оферти.
   Дата подання оферти і умови перенесення кінцевого терміну її
подання.
   Порядок повернення оферт, поданих з порушенням встановлених
термінів.
   Порядок відкликання та внесення змін до оферти після її
подання.
        5. Розпечатування та оцінка оферт
   Час, дата, місце та процедура розпечатування оферт.
   Вимоги щодо   дотримання  конфіденційності  інформації,
пов'язаної з розглядом оферт.
   Процедура з'ясування питань, що виникають під час перевірки,
оцінки та зіставлення оферт.
   Порядок з'ясування відповідності поданих оферт установленим
вимогам.
   Порядок виправлення арифметичних помилок в оферті.
   Процедура оцінки та зіставлення оферт, критерії оцінки.
   Критерії та процедура оцінки і зіставлення оферт.
           6. Присудження контракту
   Терміни і порядок визначення переможця тендеру.
   Права замовника щодо прийняття та відхилення оферт.
   Порядок повідомлення   претендентів   про   результати
конкурсу.
   Процедура підписання контракту з переможцем конкурсу.
   Вимоги щодо термінів подання та суми гарантії виконання
контракту, яку повинен подати переможець конкурсу.
                      Додаток N 2
                  до Положення про проведення
                конкурсів (тендерів) у будівництві
 
 (Зразок)
               ОФЕРТА
         " _____ " ____________ 199 _ р.
 
 Кому: ___________________________________________________________
           (найменування замовника)
 Об'єкт___________________________________________________________
       (найменування об'єкта, на будівництво
 _________________________________________________________________
           якого подається оферта)
 
 Ми ___________________________________________________________, в
          (найменування претендента)
 особі ___________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по-батькові та посада
 _________________________________________________________________
           відповідальної особи)
 уповноважені повідомити таке:
   1. Вивчивши тендерну документацію на будівництво зазначеного
об'єкта, ми згодні підписати контракт на виконання   робіт
за _______________________________________________________________
 (ціна оферти зазначена цифрами (цифрами і словами) та словами)
протягом ________ календарних днів.
   2. Якщо  нашу оферту буде прийнято, ми беремо на себе
зобов'язання розпочати виконання робіт протягом ___________ днів з
моменту підписання контракту (надання будівельного майданчика або
виконання іншої умови початку робіт, передбаченої у контракті).
   3. Ми  згодні  дотримуватись  умов цієї оферти протягом
встановленого Вами терміну і, як це передбачено інструкцією для
претендентів, подамо  гарантію  виконання  контракту  протягом
__________ днів після прийняття наших пропозицій.
   4. Ми згодні з умовою, що ця оферта і письмовий акцепт її
означатиме домовленість між нами про укладення контракту.
   Адреса претендента __________________________________________
 ______________________________          _______________
 (Прізвище особи, уповноваженої           (підпис)
   підписати оферту)
     М.П.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com