Решение от 28.01.2005 № 1 "О ходе выполнения решений Кабинета Министров Украины относительно усовершенствования разрешительной системы в строительстве"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20163 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 28.01.2005 № 1 "О ходе выполнения решений Кабинета Министров Украины относительно усовершенствования разрешительной системы в строительстве"
Дата начала действия28.01.2005
Дата принятия28.01.2005
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа1
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Дата регистрации в Министерстве Юстиций31.03.2005


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
         З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             28.01.2005 N 1
 
 
      Про хід виконання рішень Кабінету Міністрів
       України щодо удосконалення дозвільної
           системи у будівництві
 
 
   Заслухавши інформацію  начальника Управління містобудівної
політики Держбуду А.Економова про стан виконання доручень Кабінету
Міністрів України від 29.09.2004 N 41359/1/1-04 до пункту 4
доручення Президента України від 13.05.2004 N 1-1/563,  від
05.07.2004   N  414-р   та  від  11.11.2004
N 9688/60/1-04, колегія відзначає, що Держбудом України за участю
інших центральних органів виконавчої влади протягом 2004 року
досягнуто певних зрушень у питаннях вдосконалення дозвільної
системи в будівництві.
   Здійснено низку заходів, спрямованих на спрощення процедури
проведення державної експертизи, зменшення вартості та термінів її
виконання і поліпшення інвестиційних умов в Україні. Наказом від
12.11.2003 N 187 >> ) затверджено нову редакцію Переліку
об'єктів, затвердження проектів  будівництва  яких  у  межах
законодавства України не потребує висновку комплексної державної
експертизи. Також наказом від 20.01.2004 N 8 
затверджено нову редакцію державних будівельних норм А.2.2-3-2004,
які регламентують склад, порядок розроблення, погодження  та
затвердження  проектної  документації  на нове будівництво і
реконструкцію об'єктів цивільного призначення.
   Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про  архітектурну  діяльність",  підготовлений  Держбудом,
знаходиться на розгляді Комітетів Верховної Ради України. Також
підготовлений, погоджений із центральними органами виконавчої
влади і поданий до Уряду наприкінці 2004 року проект Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про планування і
забудову територій". Зазначеними законопроектами передбачається
вдосконалення процедур дозвільної системи.
   Завершується розроблення  нової редакції Ліцензійних умов
провадження будівельної діяльності, яка буде винесена у 1 кварталі
2005 року на розгляд науково-технічної ради Держбуду України, що
направлено на спрощення та прозорість процесу ліцензування шляхом
конкретизації та структурування (логічної систематизації) вимог до
суб'єктів господарювання, які виконують роботи у будівництві.
   Разом з тим, вжиті заходи не є достатніми для отримання
радикального   ефекту,  виключення  проявів  бюрократизму,
необгрунтованих витрат часу і коштів інвесторів при розгляді
комплексу питань, пов'язаних із наданням дозволу на будівництво
об'єктів різного призначення. Оцінка існуючого стану дозвільної
системи свідчить про необхідність невідкладного продовження роботи
з удосконалення законодавства  за  різними  напрямками,  які
стосуються питань використання та забудови територій, подолання
відомчого ставлення  до  вирішення  державних  проблем.  Для
забезпечення цього необхідне підвищення рівня взаємодії з іншими
центральними органами виконавчої влади, до компетенції  яких
належать питання погодження будівництва, пошук взаємоприйнятних
підходів  до  вдосконалення  земельних  відносин,  експертизи
проектно-кошторисної документації, створення механізму професійної
атестації фахівців, які виконують роботи у будівельній галузі, та
в  інших  питаннях.  Також  актуальним  лишається  завдання
вдосконалення ряду нормативних документів у сфері компетенції
Держбуду, колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Взяти  до  відома  інформацію  начальника  Управління
містобудівної політики А.Економова про стан роботи з виконання
доручень Уряду щодо вдосконалення дозвільної системи в будівництві
протягом 2004 року.
 
   2. Заступнику Голови Держбуду України Ю.Казміруку посилити
координуючу  роботу  з міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади у вирішенні  питань  удосконалення
дозвільної  системи,  керівникам  управлінь відповідно до їх
компетенції  продовжити  роботу  з  внесення  змін  до
нормативно-правової бази містобудування та будівництва у поточному
році та на подальший період.
 
   3. Управлінню містобудівної політики (А.Економов):
 
   3.1. У тримісячний термін подати на затвердження зміни до
державних будівельних норм ДБН Б.1.1-4-2002 "Склад, зміст, порядок
розроблення,  погодження  та  затвердження  містобудівного
обґрунтування", спрямованих на скорочення термінів підготовки
рішень про будівництво об'єктів.
 
   3.2. Після прийняття Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про планування і забудову територій" у стислий
термін опрацювати питання про внесення змін до Порядку надання
архітектурно-планувального  завдання  та  технічних умов щодо
інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру
плати за їх видачу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20.12.99 N 2328.
 
   3.3. Продовжити роботу  з  розроблення  пропозицій  щодо
вдосконалення законодавства в галузі архітектури та містобудування
відповідно до поточних завдань  спрощення  та  вдосконалення
дозвільної  системи в будівництві, систематично налагоджувати
взаємодію з іншими центральними органами виконавчої влади у
зазначених питаннях.
 
   4. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем  будинків  і  споруд  житлово-цивільного  призначення
(О.Авдієнко)  забезпечити  у першому півріччі поточного року
розроблення регламенту щодо складу,  порядку  розроблення  і
затвердження  проектної  документації  для  нових  об'єктів
житлово-цивільного  призначення,  на  які  відсутні  норми
проектування.
 
   5. Управлінню  цінової  політики, експертизи та контролю
вартості у будівництві (П.Губень) з метою вдосконалення процедур
комплексної державної експертизи проектів будівництва опрацювати
питання щодо внесення змін до Порядку затвердження інвестиційних
програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної
державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11.04.2002 N 483.
 
   6. Відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності
(В.Лісничук):
 
   6.1. Підготувати для розгляду на засіданні науково-технічної
ради Держбуду у першому кварталі ц. р. проект нової редакції
Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності.
 
   6.2. Забезпечити  у  першому  півріччі  поточного  року
розроблення проектів відповідних нормативно-правових документів
щодо професійної атестації фахівців у будівельній галузі.
 
   7. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій  у  будівництві (Д.Барзилович), Юридичному сектору
(М.Сюр), управлінням за належністю питань при оновленні  та
внесенні змін до нормативних документів Держбуду посилити увагу до
питань, що стосуються дозвільної системи, забезпечити належний
юридичний  рівень  викладення  нормативних  положень  для їх
застосування при вирішенні відповідних питань як юридичними, так і
фізичними особами.
 
   8. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, заступникам
Голови Комітету Ю.Казміруку, О.Бондаренку, В.Гречку  протягом
першого кварталу поточного року розглянути питання і внести
пропозиції щодо доцільності та порядку  розроблення  проекту
Будівельного кодексу України.
 
 Голова колегії                      В.Череп

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ