Решение от 29.04.2005 № 30 Об опыте организации во Львовской области мониторинга и контроля за соблюдением требований к беспрепятственному доступу инвалидов на объекты жилищно-общественного назначения при застройке населенных пунктов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20434 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 29.04.2005 № 30 Об опыте организации во Львовской области мониторинга и контроля за соблюдением требований к беспрепятственному доступу инвалидов на объекты жилищно-общественного назначения при застройке населенных пунктов
Дата принятия29.04.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаРешение
Шифр документа30
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Дата регистрации в Министерстве Юстиций06.12.1999


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             29.04.2005 N 30
 
 
      Про досвід організації у Львівській області
       моніторингу та контролю за дотриманням
      вимог до безперешкодного доступу інвалідів
      до об'єктів житлово-громадського призначення
         при забудові населених пунктів
 
 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р.
N 863 >> ) затверджено розроблену Держбудом "Програму
забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними
можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення",
яка спрямована на створення в Україні безбар'єрного життєвого
середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями.
   Одним із пріоритетних напрямів, визначених заходами Програми
, є розроблення,  затвердження  та  реалізація
регіональних  програм  щодо  забезпечення  належних умов для
безперешкодного доступу  інвалідів  до  об'єктів  соціальної,
транспортної, інформаційної інфраструктури.
   Держбуд згідно із зазначеною постановою Кабінету Міністрів
України здійснив моніторинг щодо виконання у
2004 р. заходів державної програми та відповідних регіональних
програм та надав відповідну доповідь Кабінету Міністрів України.
За даними, які одержав Держбуд України від місцевих органів
виконавчої  влади,  у  м.  Києві та у 13 регіонах України
розпорядженнями голів державних адміністрацій або рішеннями сесій
обласних рад затверджено вищезазначені регіональні програми щодо
безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів житлово-громадського
призначення. В Автономній Республіці Крим та 11 областях окремих
програм немає, але затверджені відповідні заходи щодо врахування
потреб інвалідів.
   З метою посилення контролю за безумовним виконанням заходів,
визначених Програмою щодо забезпечення безперешкодного доступу
інвалідів до об'єктів  соціальної  інфраструктури,  рішеннями
Держбуду визначено вимоги щодо забезпечення належного контролю на
місцях стосовно врахування потреб людей з обмеженими фізичними
можливостями  і маломобільних груп населення при розробленні
відповідної містобудівної документації, організації її експертизи,
складанні  архітектурно-планувальних  завдань  на проектування
об'єктів  архітектури,  проведенні  експертизи   проектної
документації, здійсненні будівництва та прийнятті об'єктів в
експлуатацію.
   Разом з  тим,  при значному поліпшенні за останні роки
загальної ситуації щодо створення безбар'єрного середовища у
зверненнях окремих громадян, громадських організацій інвалідів до
Верховної Ради України, центральних та місцевих органів виконавчої
влади наводяться факти порушень при будівництві та реконструкції
об'єктів міської забудови відповідних нормативних вимог щодо
потреб людей з інвалідністю. Повільно просувається робота з
дообладнання існуючого житлового фонду та об'єктів обслуговування
населення відповідними засобами.
   Брак коштів у місцевих бюджетах є основною перепоною під час
виконання заходів регіональних програм. Як свідчать перевірки,
недотримання більшості обумовлених нормами вимог не пов'язане з
технічними складнощами або значними матеріальними витратами, а
потребує від місцевих органів виконавчої влади  налагодження
ретельного контролю за проектуванням, здійсненням експертизи,
будівництвом та прийняттям об'єктів в експлуатацію на місцевому
рівні.
   Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем
будинків і споруд житлово-цивільного призначення з виїздом у
м. Львів із залученням представників Управління містобудування та
архітектури       облдержадміністрації,      інспекції
архітектурно-будівельного контролю м.  Львова  та  Львівського
обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів"
було вивчено досвід забезпечення громадського контролю  щодо
врахування  вимог безперешкодного доступу людей з обмеженими
фізичними  можливостями  до  об'єктів  житлово-громадського
призначення у будівельній практиці Львівщини та визнано його
таким, який заслуговує на поширення в інших регіонах.
   Заслухавши інформацію     начальника     Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного  призначення  О.Авдієнка,  Голови правління
Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація
інвалідів" Я.Грибальського та заступника начальника Управління
містобудування   та   архітектури   Львівської   обласної
держадміністрації  Я.Гутовського  про  досвід  організації  у
Львівській області моніторингу та  контролю  за  дотриманням
законодавчих та нормативних вимог щодо безперешкодного доступу
інвалідів до об'єктів  житлово-громадського  призначення  при
забудові населених пунктів, колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Взяти до відома інформацію про досвід організації у
Львівській області контролю за дотриманням  законодавчих  та
нормативних  вимог щодо безперешкодного доступу інвалідів до
об'єктів житлово-цивільного призначення та відзначити позитивний
досвід залучення до участі і контролю за реалізацією заходів щодо
створення належних умов доступу людей з обмеженими фізичними
можливостями до об'єктів житлово-цивільного будівництва місцевих
громадських спілок інвалідів.
 
   2. Враховуючи недостатню увагу місцевих органів виконавчої
влади до реалізації заходів регіональних програм щодо забезпечення
безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів житлово-громадського
призначення  при  забудові  населених  пунктів, особливо при
дообладнанні існуючого фонду, про що свідчать депутатські запити,
звернення громадських спілок та окремих громадян, рекомендувати
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
   - протягом 2005 року вивчити і запровадити в регіонах досвід
щодо  залучення  до  контролю з дотримання зазначених вимог
регіональних громадських спілок інвалідів, як це здійснюється у
Львівській області та м. Львові місцевими органами архітектури та
містобудування, інспекцією архбудконтролю та Львівським обласним
відділенням Українського фонду "Реабілітація інвалідів";
   - скоригувати у 2005  році  регіональні  програми  щодо
забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення
до об'єктів житлово-цивільного призначення при  реконструкції
існуючої забудови з урахуванням реальних потреб інвалідів та
затверджених у кожному населеному пункті переліків об'єктів,
дообладнання яких необхідно виконати в першу чергу, а також
зобов'язати їх власників здійснити відповідне дообладнання у
визначені терміни;
   - при  складанні  та  видачі  замовникам  (інвесторам)
архітектурно-планувальних  завдань  на  проектування  об'єктів
житлово-цивільного призначення визначати конкретні вимоги щодо
елементів обладнання об'єктів та благоустрою території забудови
для забезпечення безперешкодного доступу до них маломобільних груп
населення.
 
   3. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків  і  споруд  житлово-цивільного  призначення
(Авдієнко О.П.) забезпечити у 2005 році:
   - проведення  моніторингу  виконання  заходів  "Програми
забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними
можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення"
 та підготовку відповідного звіту до Кабінету
Міністрів України за 2005 рік;
   - підготовку  та  видання методичного посібника "Збірник
законодавчих та нормативних документів з безперешкодного доступу
людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та
громадського призначення";
   - розроблення проекту ДБН "Проектування цивільних будинків і
споруд з урахуванням вимог  людей  з  обмеженими  фізичними
можливостями ;
   - здійснення аналізу методичних  матеріалів,  розроблених
Львівським обласним відділенням Українського фонду "Реабілітація
інвалідів", з питань моніторингу та проведення контролю  за
дотриманням потреб інвалідів при будівництві нових об'єктів та
дообладнанні існуючого фонду та підготувати пропозиції  щодо
доведення їх до регіонів.
 
   4. Керівникам  проектних та науково-дослідних організацій
незалежно від форм власності та відомчої належності не допускати
порушення вимог чинних нормативних документів щодо потреб людей з
інвалідністю при розробленні проектної документації  об'єктів
будівництва,  аналізувати  та  вживати необхідних заходів на
зауваження експертних органів щодо виявлених порушень.
 
   5. Службам Укрінвестекспертизи при проведенні комплексної
державної   експертизи   проектів   будівництва   об'єктів
житлово-цивільного призначення, елементів благоустрою та дорожньої
мережі населених пунктів не надавати позитивні комплексні висновки
за відсутності в проектах заходів безперешкодного доступу людей з
обмеженими  фізичними  можливостями  до  зазначених об'єктів,
передбачених положеннями чинних будівельних норм.
 
   6. Державній  архітектурно-будівельній  інспекції  України
(В.Ліванідов),  місцевим інспекціям архбудконтролю здійснювати
вибіркові перевірки введених в експлуатацію об'єктів та вживати
заходів  щодо  усунення  порушень вимог доступності людей з
інвалідністю до об'єктів житлово-цивільного призначення при їх
будівництві.
 
   7. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем  будинків  і  споруд  житлово-цивільного  призначення,
Управлінню містобудівної політики (А.Економов), Управлінню цінової
політики, експертизи  та  контролю  вартості  у  будівництві
(П.Губень),   Державній  архітектурно-будівельній  інспекції
забезпечити подальший контроль із залученням місцевих підвідомчих
органів  щодо врахування нормативних вимог з безперешкодного
доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів
житлового та громадського призначення, вулично-дорожньої мережі,
елементів  благоустрою  при  видачі  архітектурно-планувальних
завдань, проектуванні, проведенні державної експертизи і прийнятті
в експлуатацію об'єктів житлово-громадського призначення.
 
   8. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Член колегії                      А.Беркута

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ