Решение от 27.05.2005 № 34 "О состоянии подготовки и переподготовки рабочих и инженерно-технических кадров для строительного комплекса Украины"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19895 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 27.05.2005 № 34 "О состоянии подготовки и переподготовки рабочих и инженерно-технических кадров для строительного комплекса Украины"
Дата принятия27.05.2005
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа34
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Дата регистрации в Министерстве Юстиций29.07.2005


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             27.05.2005 N 34
 
 
       Про стан підготовки та перепідготовки
       робітничих та інженерно-технічних кадрів
        для будівельного комплексу України
 
 
   Враховуючи важливість для розвитку будівельного комплексу
України питання кадрового  забезпечення  висококваліфікованими
фахівцями та беручи до уваги необхідність створення цілісної
національної системи підготовки, підвищення  кваліфікації  та
перепідготовки робітничих, інженерно-технічних і наукових кадрів у
всіх сферах будівельної діяльності - архітектурі, містобудуванні,
будівництві,  промисловості будівельних матеріалів, збереженні
нерухомої культурної спадщини, колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Заступнику Голови  Комітету  О.Бондаренку,  начальнику
Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій
у будівництві Д.Барзиловичу, начальнику Управління економіки та
стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шараповій, ректору
Київського національного університету будівництва і архітектури
А.Тугаю із залученням Академії будівництва України та Української
академії архітектури створити робочу групу щодо  розроблення
проекту  Концепції  програми національної системи підготовки,
перепідготовки,  підвищення  кваліфікації   та   атестації
інженерно-технічних  та архітектурних кадрів для будівельного
комплексу України.
 
   2. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку та начальнику
Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій
у будівництві Д.Барзиловичу внести зміни до Положення про Базову
організацію  >> ) та Положення про державну атестацію
науково-дослідних (науково-технічних) організацій сфери управління
Держбуду України щодо прийняття навчальних студентських груп на
практику за відповідними напрямами з  визначенням  щорічного
мінімального обсягу таких груп та врахуванням зазначеної роботи
атестації та наданні статусу організаціям;
   - надіслати до великих будівельних організацій та установ,
які не входять до сфери управління Держбуду України, звернення
щодо прийняття цими організаціями на практику студентів вищих
навчальних закладів за напрямом підготовки  "будівництво"  і
"архітектура" на безоплатній основі.
 
   3. Заступнику Голови Комітету В.Гречку та начальнику Відділу
ліцензування та атестації будівельної діяльності В.Лісничуку із
залученням Національної спілки архітекторів України прискорити
роботу з розроблення "Порядку проведення професійної атестації
виконавців окремих видів робіт, пов'язаних зі створенням об'єктів
архітектури", з  урахуванням  досвіду  будівельного  комплексу
Білорусі.
 
   4. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу (Т.Шарапова) із залученням корпорації "Укрреставрація"
розробити проект відповідних доповнень до Класифікатора професій
ДК 003-95 і Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників  із  визначенням  фаху "реставратор архітектурних
об'єктів" і напряму підготовки "реставрація і  реконструкція
архітектурної  спадщини"  та  подати  зазначені  проекти  в
установленому порядку до Міністерства праці та соціальної політики
України.
 
   5. Керівникам науково-дослідних та проектних інститутів сфери
управління Держбуду України протягом місяця подати до Держбуду
України пропозиції щодо створення на базі їх організацій та
відповідних  навчальних  закладів  навчально-науково-виробничих
комплексів,   враховуючи   позитивний   досвід   роботи
навчально-науково-виробничого комплексу "Діпромісто" - КНУБА".
 
   6. Підтримати ініціативу корпорації "Укрмонтажспецбуд" щодо
створення за відповідними напрямами діяльності госпрозрахункових
навчально-виробничих комбінатів з підготовки, перепідготовки та
атестації  робітничих  кадрів  на базі провідних будівельних
корпорацій для потреб будівельного комплексу України.
 
   7. Підтримати  ініціативу  корпорації  "Укрбуд"  щодо
започаткування   іменних  стипендій  для  учнів  базових
професійно-технічних училищ і студентів вищих навчальних закладів
I-IV рівнів  акредитації  та  рекомендувати  підприємствам,
організаціям і установам будівельного комплексу України розглянути
можливість щодо запровадження таких стипендій з метою створення
умов для формування їх якісного кадрового резерву.
 
   8. Ініціювати звернення до Кабінету Міністрів України щодо
повернення  Держбуду України функцій з формування державного
замовлення на підготовку спеціалістів для потреб будівельного
комплексу з метою розміщення такого замовлення Міністерством
освіти і науки України на підготовку спеціалістів за відповідними
напрямами підготовки у вищих навчальних закладах на тендерній
основі.
 
   9. Ініціювати звернення до Міністерства освіти і  науки
України щодо:
   - упорядкування системи вищих навчальних закладів і закладів
післядипломної  освіти  з метою забезпечення регіональних та
галузевих потреб у кваліфікованих фахівцях шляхом розміщення
державного замовлення з підготовки спеціалістів для будівельного
комплексу в державних профільних вищих  навчальних  закладах
України;
   - створення профільних центрів з проведення систематичних
маркетингових досліджень освітніх послуг на ринку праці з метою
моніторингового вивчення  змін  на  ринку  освітніх  послуг,
прогнозування  потреб  у фахівцях, мобільної зміни структури
навчального процесу відповідно до  потреб  ринку  праці  та
працевлаштування випускників навчальних закладів;
   - надання на розгляд з метою погодження до Держбуду України
проектів стандартів вищої освіти на спеціалістів для будівельного
комплексу з метою максимального врахування кваліфікаційних вимог
до сучасних фахівців за відповідними напрямами підготовки;
   - визначення на умовах тендеру єдиного видавця  базових
підручників за відповідними напрямами підготовки спеціалістів для
будівельного комплексу України з погодженням їх проектів Держбудом
України, Академією будівництва України та Українською академією
архітектури;
   - прискорення  прийняття  Державної  програми  розвитку
професійно-технічної освіти на 2005-2010 роки;
   - розроблення проекту "Положення про студентський будівельний
загін" з метою розширення умов для набуття практичного досвіду
роботи за фахом майбутніми молодими спеціалістами-будівельниками.
 
   10. Ініціювати звернення до Міністерства праці та соціальної
політики України щодо розроблення проекту "Про взаємовідносини
роботодавця  і  працівника при підготовці, перепідготовці та
підвищенні кваліфікації кадрів підприємств та організацій усіх
форм власності" з залученням до цього розроблення заінтересованих
центральних органів виконавчої влади.
 
 Член колегії                      А.Беркута

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ