Приказ от 19.05.2005 № 82 О выполнении поручения Премьер-министра Украины от 25 апреля 2005 г. N 16827

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18793 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 19.05.2005 № 82 О выполнении поручения Премьер-министра Украины от 25 апреля 2005 г. N 16827
Дата принятия19.05.2005
Дата отмены действия 08.06.2005
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа82
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций11.09.2001


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

             19.05.2005 N 82

   Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
       будівництва, архітектури та житлово-комунального
                         господарства
    N 91 від 08.06.2005 )

           Про виконання доручення
           Прем'єр-міністра України
         від 25 квітня 2005 р. N 16827


   З метою виконання доручення Прем'єр-міністра України від
25.04.2005 N 16827 щодо вирішення проблеми заміни, реконструкції
застарілого житлового фонду та забудови кварталів сучасним житлом
Н А К А З У Ю:

   1. Заступникам  Голови  Держбуду  України,  структурним
підрозділам за належністю питань взяти до виконання План дій із
зазначеного питання, розроблений Держжитлокомунгоспом  України
спільно з Держбудом України та АТ ХК "Київміськбуд" і погоджений
Кабінетом Міністрів України.

   2. Затвердити заходи Держбуду щодо вирішення проблеми заміни,
реконструкції застарілого житлового фонду та забудови кварталів
сучасним житлом, що додаються.

   3. Заступнику  Голови  Держбуду  України   Ю.Казміруку,
Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних систем
будинків і споруд житлово-цивільного призначення  (О.Авдієнко),
Управлінню  містобудівної  політики  (А.Економов), Управлінню
економіки та  стратегії  розвитку  будівельного  комплексу
(Т.Шарапова),   Управлінню  науково-технічної  політики  та
інформаційних технологій у будівництві (В.Барзилович), Управлінню
цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
(П.Губень), Державній   архітектурно-будівельній   інспекції
(В.Ліванідов), Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення
апарату  (М.Омельяненко) разом з Держжитлокомунгоспом України
забезпечити участь у роботі із супроводження проекту Закону
України "Про заміну (реконструкцію) застарілого житлового фонду та
забудову  кварталів  сучасним житлом" у профільних Комітетах
Верховної Ради України, надавати роз'яснення щодо його положень
засобам масової інформації, місцевим органам виконавчої влади та
на запити населення.

   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Перший заступник Голови Комітету            А.Беркута


                   Додаток
                   до наказу Держбуду
                   19.05.2005 N 82


                ПЛАН
         заходів Держбуду щодо вирішення
         проблеми заміни, реконструкції
         застарілого житлового фонду та
        забудови кварталів сучасним житлом


N п/п Назва заходу Плану дій Держжитлокомунгоспу (лист ДЖКГ від 12.04.2005 N 45-10/4-20) Відповідальні виконавці Термін виконання (з початку реалізації програми) Назва заходу Держбуду Відповідальні виконавці Термін виконан- ня (з початку реаліза- ції програ- ми)
А. План дій щодо вирішення проблем заміни (реконструкції) застарілого житлового фонду та забудови кварталів сучасним житлом.
1. п. 1. Підготовка і прийняття проекту Закону "Про заміну (реконструкцію) житлового фонду та забудову кварталів сучасним житлом": - підготовка узгодженого варіанту проекту Закону та реєстрація його у ВР України - супроводження і прийняття Закону України Робоча група Центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції 2 місяці 1. Участь у роботі робочої групи з підготовки проекту Закону "Про заміну (реконструкцію) житлового фонду та забудову кварталів сучасним житлом". 2. Супровід проекту Закону при розгляді у Верховній Раді України. Казмірук Ю.Й. Авдієнко О.П. Шарапова Т.О. Економов А.О. Губень П.І. За графіком робочої групи
2. п. 2. Підготовка і затвердження підзаконних актів, необхідних для реалізації програми заміни (реконструкції) житлового фонду Робоча група Центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції 3 місяці 1. Участь у підготовці підзаконних актів, необхідних для реалізації програми заміни (реконструкції) житлового фонду. Казмірук Ю.Й. Авдієнко О.П. Шарапова Т.О. Економов А.О. Губень П.І. За графіком робочої групи
2. Забезпечення затвердження ДБН "Житлові будинки" Авдієнко О.П. Барзилович Д.В. II квартал 2005 р.
3. Розроблення рекомендацій з проектування житлових будинків з квартирами соціального призначення Авдієнко О.П. Барзилович Д.В. протягом 2005 р.
3. п. 3. Вирішення проблем реалізації програми заміни (реконструкції) житлового фонду з питань, що знаходяться в компетенції органів місцевого самоврядування Робоча група Облдержадмініст- рації Органи місцевого самоврядування 4 місяці Участь у роботі зі складання експериментальних програм заміни (реконструкції) житлового фонду для конкретних населених пунктів. Авдієнко О.П. Економов А.О. Шарапова Т.О. Губень П.І. Барзилович Д.В. За надходже- нням пропози- цій від місцевих органів виконав- чої влади та місцевого самовряду- вання
4. п. 4. Інформування суспільства про процеси, що відбуваються в рамках реалізації програми заміни (реконструкції) житлового фонду, аналіз пропозицій громадськості та надання роз'яснень з питань, що хвилюють суспільство Робоча група Центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції Облдержадмініст- рації Органи місцевого самоврядування Постійно протягом реалізації програми Надання інформації про роботу Держбуду з реалізації програми заміни (реконструкції) житлового фонду, аналіз пропозицій громадськості з питань компетенції Комітету та обговорення їх на засіданнях робочої групи. Казмірук Ю.Й. Авдієнко О.П. Економов А.О. Шарапова Т.О. Губень П.І. Омельяненко М.В. Постійно
Б. Програма 1. Підготовка і прийняття проекту Закону України "Про заміну (реконструкцію) житлового фонду та забудову кварталів сучасним житлом".
1. п. 7. Супроводження проекту Закону у Верховній Раді України Робоча група Протягом розгляду законопро- екту Участь спеціалістів Держбуду у супроводі проекту Закону в профільних Комітетах Верховної Ради України. Казмірук Ю.Й. Омельяненко М.В. Авдієнко О.П. Економов А.О. Шарапова Т.О. Губень П.І. Протягом розгляду законо- проекту
В. Програма 2. Підготовка і затвердження підзаконних актів, необхідних для реалізації програми заміни (реконструкції) житлового фонду.
1. п. 1. Підготовка та узгодження змін і доповнень до нормативних документів, що забезпечують спрощення дозвільної системи в будівництві в частині надання дозволів на будівництво об'єктів містобудування і порядку надання земельних ділянок для будівництва житла: - підготовка пропозицій (до 22.04.2005) - підготовка проектів нормативних актів (до 30.05.2005) Держбуд Мін'юст Держкомзем Мінприроди МОЗ 10.06.2005 1. Забезпечити супроводження проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" та "Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" у Комітетах Верховної Ради України та Кабінеті Міністрів України. Економов А.О. 10.06.2005
2. Підготувати та затвердити зміни до державних будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації на будівництво" стосовно погодження проектної документації з підприємствами, установами та організаціями, що надали технічні умови, у разі неможливості забезпечення виконання цих умов. Барзилович Д.В. 10.06.2005
3. Розробити проект Порядку надання дозволів на початок виконання будівельних робіт до затвердження проектної документації. Ліванідов В.А. 10.06.2005
2. п. 3. Підготовка та узгодження проекту Постанови КМ України "Про державне фінансування проектів забудови (реконструкції) застарілого житла" щодо державної підтримки реалізації програми заміни (реконструкції) застарілого житла в депресивних регіонах. Мінфін Центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції 16.05.2005 Участь у підготовці та узгодженні проекту Постанови Кабінету Міністрів України "Про державне фінансування проектів забудови (реконструкції) застарілого житла" щодо державної підтримки реалізації програми заміни (реконструкції) застарілого житла в депресивних регіонах. Надання конкретних пропозицій Держжитлокомунгоспу. Шарапова Т.О. Авдієнко О.П. Економов А.О. За надходже- нням пропозицій
3. п. 4. Підготовка пропозицій щодо включення в Держбюджет на 2006 рік видатків на фінансування проектів забудови (реконструкції) застарілого житла в депресивних регіонах. Мінфін Держжитлокомун- госп Держбуд 10.06.2005 Участь у підготовці пропозицій щодо передбачення в Держбюджеті 2006 року видатків на фінансування проектів забудови (реконструкції) застарілого житла в депресивних регіонах разом з головними виконавцями Авдієнко О.П. Шарапова Т.О. Економов А.О. Губень П.І. 10.06.2005
4. п. 5. Розроблення проекту Постанови КМ України "Про переселення громадян у зв'язку з реалізацією проектів забудови (реконструкції) застарілого житла" щодо визначення порядку переселення громадян та отримання ними нових житлових приміщень (укладення договорів найму) або компенсації. Держжитлокомун- госп Мін'юст Держбуд 30.05.2005 Участь у підготовці проекту Постанови КМ України "Про переселення громадян у зв'язку з реалізацією проектів забудови (реконструкції) застарілого житла". Авдієнко О.П. Шарапова Т.О. 30.05.2005
5. п. 6. Розроблення проекту Постанови КМ України "Про порядок відселення власників нежитлового фонду у зв'язку з реалізацією проектів забудови (реконструкції) застарілого житла" щодо визначення порядку забезпечення власників нежитлових приміщень іншими приміщеннями або компенсації. Мін'юст Держжитлокомун- госп Держбуд 30.05.2005 Участь у розробленні проекту Постанови КМ України "Про порядок відселення власників нежитлового фонду у зв'язку з реалізацією проектів забудови (реконструкції) застарілого житла". Авдієнко О.П. Шарапова Т.О. 30.05.2005
6. п. 7. Розроблення типового положення про регіональний (муніципальний) цільовий фонд вирішення проблем заміни (реконструкції) застарілого житла з метою фінансування робіт з реконструкції житлових будинків та часткового фінансування соціальної, комунальної та транспортної інфраструктури. Мінфін Держжитлокомун- госп Держбуд Облдержадмініст- рації Київська та Севастопольська міськдержадмініс- трації 10.06.2005 Участь у розробленні типового положення про регіональний (муніципальний) цільовий фонд вирішення проблем заміни (реконструкції) застарілого житла. Надання конкретних пропозицій Мінфіну. Шарапова Т.О. Авдієнко О.П. 10.06.2005
Г. Програма 3. Вирішення проблем реалізації програми заміни (реконструкції) житлового фонду з питань, що знаходяться в компетенції органів місцевого самоврядування.
1. п. 2. Узагальнення інформації щодо регіональних програм забудови (реконструкції) застарілого житлового фонду та підготовка Програми Уряду "Територія нового життя" Держжитлокомун- госп Держбуд Облдержадмініст- рації 30.06.2005 1. Участь у роботі щодо узагальнення інформації щодо регіональних програм забудови (реконструкції) застарілого житлового фонду. Економов А.О. Авдієнко О.П. 30.05.2005
2. Участь у підготовці Програми Уряду "Територія нового життя" та надання конкретних пропозицій Держжитлокомунгоспу Казмірук Ю.Й. Економов А.О. Авдієнко О.П. Шарапова Т.О. Губень П.І. 30.05.2005
2. п. 3. Розроблення та затвердження проекту Порядку інвентаризації житла, нежитлових приміщень, об'єктів соціальної та комунальної інфраструктури, що підлягають заміні (реконструкції) в рамках реалізації програми заміни (реконструкції) застарілого житла. Держжитлокомун- госп Держбуд Мін'юст Облдержадмініст- рації Органи місцевого самоврядування 30.05.2005 Участь у розробленні та затвердженні проекту Порядку інвентаризації житла, нежитлових приміщень, об'єктів соціальної та комунальної інфраструктури, що підлягають заміні (реконструкції) в рамках реалізації програми заміни (реконструкції) застарілого житла. Надання конкретних пропозицій Держжитлокомунгоспу з зазначеної проблеми. Авдієнко О.П. до 30.06.2005
Д. Програма 4. Інформування суспільства про процес, що відбуваються в рамках реалізації програми заміни (реконструкції) житлового фонду, аналіз пропозцій громадськості та надання роз'яснень з питань, що хвилюють супільство.
1. п. 1. Роз'яснення основних положень проекту Закону "Про заміну (реконструкцію) житлового фонду та забудову кварталів сучасним житлом", а також сутності нормативних актів, що приймаються на реалізацію проекту Закону: - розміщення роз'яснень у ЗМІ; - організація громадських обговорень проекту Закону та Програми Уряду "Територія нового життя", в тому числі в регіонах; - організація надання відповідей на запитання, що хвилюють суспільство, у ЗМІ; - підготовка методичних посібників для населення; - створення консультаційних центрів при облдержадміністра- ціях з питань, що виникають у процесі реалізації програм заміни (реконструкції) застарілого житла. Держжитлокомун- госп Держбуд Облдержадмініст- рації Органи місцевого самоврядування Постійно протягом реалізації програми 1. Надання інформації засобам масової інформації. Казмірук Ю.Й. Економов А.О. Авдієнко О.П. Протягом реалізації програми
2. Участь у роботі виставки "Реконструкція житла-2005" (м. Київ) та науково-практичній конференції "Житло-2005" (м. Чернігів). Висвітлення політики Держбуду з проблеми. Авдієнко О.П. Економов А.О. Шарапова Т.О. Травень - червень 2005 р.

 Начальник Управління
 архітектурно-конструктивних
 та інженерних систем будинків
 і споруд житлово-цивільного
 призначення                      О.Авдієнко

 Начальник Управління
 містобудівної політики                 А.Економов

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ