Приказ от 17.06.2005 № 99 О выполнении поручения Премьер-министра Украины от 09.06.2005 № 28645/2/1-05

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20044 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 17.06.2005 № 99 О выполнении поручения Премьер-министра Украины от 09.06.2005 № 28645/2/1-05
Дата принятия17.06.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа99
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций11.09.2001


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

             17.06.2005 N 99


     Про виконання доручення Прем'єр-міністра України
        від 9 червня 2005 р. N 28645/2/1-05


   Держбудом на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 863  >> ) "Про затвердження
Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими
фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського
призначення" здійснюються заходи щодо забезпечення безперешкодного
доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів
житлового та громадського призначення, які затверджені наказом від
7 липня 2003 р. N 104, та в установлені терміни готується
інформація до Кабінету Міністрів України про хід реалізації
постанови.
   Аналіз стану виконання у 2004 році регіональних програм щодо
забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними
можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення
свідчить про незадовільне виконання центральними та місцевими
органами виконавчої влади вимог законодавства щодо створення
належних умов для доступу людей з інвалідністю до об'єктів
соціальної інфраструктури.
   З метою посилення роботи з вирішення зазначеної соціальної
проблеми видано Указ Президента України від 1 червня 2005 р.
N 900/2005 "Про першочергові заходи щодо створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями". На виконання доручення Прем'єр-міністра України від
09.06.2005 N 28645/2/1-05 до зазначеного Указу Президента України
Н А К А З У Ю:

   1. Заступникам  Голови  Держбуду  України,  структурним
підрозділам  за  належністю  питань взяти до виконання Указ
Президента України "Про першочергові заходи  щодо  створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями" від 1 червня 2005 р. N 900/2005.

   2. Затвердити додаткові заходи Держбуду  щодо  створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями, що додаються.

   3. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків  і  споруд  житлово-цивільного  призначення
(О.Авдієнко), Управлінню містобудівної  політики  (А.Економов),
Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
(Т.Шарапова), Управлінню   науково-технічної   політики   та
інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович), Управлінню
цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
(П.Губень), Державній   архітектурно-будівельній   інспекції
(В.Ліванідов), Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення
апарату (М.Омельяненко) здійснити аналіз стану виконання наказу
Держбуду від 7 липня 2003 р. N 104 та надати до 30.06.05
відповідну інформацію заступнику Голови Комітету Ю.Казміруку.

   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Перший заступник Голови Комітету            А.Беркута


                   Додаток
                   до наказу Держбуду
                   17.06.2005 N 99


             ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ
       Держбуду щодо створення сприятливих умов
        життєдіяльності осіб з обмеженими
           фізичними можливостями


N з/п Назва пункту Указу Президента України від 01.06.2005 N 900/2005 ( 900/2005 ) Назва пункту доручення Прем'єр-мініс- тра України від 09.06.2005 N 28645/2/1-05 Відповідальні виконавці Термін виконання Назва заходу Держбуду Відповідальні виконавці Термін виконання
1. 1. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на незадовільне виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади вимог законодавства щодо створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури До п. 1. Вжити заходів для дотримання вимог законодавства щодо створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури Міністерства, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністра- ції   Забезпечити виконання наказу Держбуду від 07.07.2003 N 104 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року N 863" та рішення колегії Держбуду від 29 квітня 2005 року "Про досвід організації у Львівській області моніторингу та контролю за дотриманням вимог до безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів житлово-громадського призначення при забудові населених пунктів" разом з відповідальними виконавцями галузевих та місцевих програм. Відповідно до розподілу обов'язків (накази Держбуду від 07.07.2003 N 104 та від 01.06.2005 N 88 ( v0088667-05 )  
2. 2.1. Вжити до 1 листопада 2005 року заходів до забезпечення безумовного додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади законодавства щодо створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури До пп. 1. п. 2 Прошу забезпечити виконання. Про результати доповісти до 25.10.2005 Мінпраці Держбуд МОЗ МОН Мінкультури Мінтранс Мінмолодьспорт Мінпромполітики Мін'юст ДЖКГ 01.11.2005 1. Сприяти запровадженню у регіонах досвіду Львівської області щодо залучення до контролю з дотримання вимог щодо безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів житлово-громадського призначення регіональних громадських спілок інвалідів. Авдієнко О.П., Ліванідов В.А. Омельяненко М.В. 01.11.2005
2. Надавати постійну методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади у коригуванні регіональних програм з безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлово-громадського призначення. Авдієнко О.П. Омельяненко М.В. Постійно
3. Забезпечити підготовку та надати Мінпраці інформацію з проблеми з врахуванням інформації щодо виконання галузевих та місцевих програм. Авдієнко О.П. 01.11.2005
3. 2.2. Проаналізувати стан виконання Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 863 ( 863-2003-п ), та за результата- ми такого аналізу вжити до 1 листопада 2005 р. невідкладних заходів до її належного виконання До пп. 2 п. 2 Прошу відповідно до компетенції проаналізувати стан виконання Програми забезпечення безперешкодно- го доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення ( 863-2003-п ) і про вжиті заходи поінформувати Держбуд до 15 жовтня 2005 р. для подання Кабінетові Міністрів України у тижневий термін узагальненої інформації разом з проектом відповіді Президенту України Держбуд Мінпраці МОЗ МОН Мінкультури Мінтранс Мінмолодьспорт Мінпромполітики МВС Мін'юст ДЖКГ 01.11.2005 Провести моніторинг виконання Програми за I півріччя 2005 р., для зведення інформації для подання Кабінетові Міністрів України. Відповідно до розподілу обов'язків (наказ Держбудуу від 07.07.2003 N 104) 01.11.2005
4. 2.3. Розробити за участю Національної Асамблеї інвалідів України, інших громадських організацій інвалідів та затвердити до 1 липня 2005 року додаткові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, передбачивши, зокрема: - створення до 1 листопада 2005 року необхідних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень центральних органів виконавчої влади; - створення протягом 2005 року безпечних умов для користування інвалідами у візках, іншими маломобільними групами населення транспортною інфраструктурою (вокзалами, привокзальними територіями, переходами через залізничні колії тощо); - забезпечення протягом 2005 року облаштування спеціальних місць паркування автомобілів та інших транспортних засобів, які забезпечують перевезення людей з інвалідністю До пп. 3 п. 2 Розробити з урахуванням вимог Указу Президента України ( 900/2005 ) додаткові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяль- ності осіб з обмеженими фізичними можливостями та до 20 червня п.р. подати узгоджений проект рішення на розгляд Кабінету Міністрів України Мінпраці Держбуд Мінфін МОЗ МОН Мінкультури Мінтранс Мінмолодьспорт Мінпромполітики Мін'юст ДЖКГ 01.07.2005 1. Взяти участь у розробленні додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями. Надати інформацію Мінпраці. Авдієнко О.П. Економов А.О. Ліванідов В.А. 01.07.2005
2. Забезпечити створення необхідних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщень та прилеглої території Держбуду, в тому числі забезпечити облаштування спеціальних місць паркування автомобілів та інших транспортних засобів, які забезпечують перевезення людей з інвалідністю. Омельяненко М.В. Протягом 2005 року
5. 2.7. Забезпечити протягом 2005-2006 років в установленому порядку надання державної підтримки ЗМІ, які спеціалізуються на висвітленні життя і проблем людей з інвалідністю, а також друкованим ЗМІ, засновниками яких є громадські організації інвалідів До пп. 7 п. 2 Прошу щороку до 20 червня та 20 грудня надавати Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про виконання Указу Президента України ( 900/2005 ) разом з проектом доповіді Президенту України Мінпраці Держбуд Мінфін МОЗ МОН Мінкультури Мінтранс Мінмолодьспорт Мінпромполітики Мін'юст ДЖКГ Рада міністрів АР Крим, голови обласних, Київської та Севастопольсь- кої міських держадміністра- цій 2005-2006 Забезпечити підготовку інформації з питань Держбуду про стан виконання Указу Президента України та надавати інформацію Мінпраці. Надавати інформацію з питань Держбуду на запити ЗМІ, які спеціалізуються на висвітленні життя і проблем людей з інвалідністю, а також друкованим ЗМІ, засновниками яких є громадські організації інвалідів. Авдієнко О.П. Омельяненко М.В. 2005-2006
6. 3. Переглянути до 1 січня 2006 року з урахуванням стандартів Європейського Союзу державні будівельні норми і правила з метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструктури та вжити заходів щодо додержання цих норм та правил   Держбуд ДЖКГ 01.01.2006 1. Розробити проект ДБН "Проектування цивільних будинків і споруд з урахуванням вимог людей з обмеженими фізичними можливостями". 2. Підготувати методичний посібник "Збірник законодавчих та нормативних документів з безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення". Авдієнко О.П. 01.01.2006

 Заступник Голови Комітету               Ю.Казмірук

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ