Приказ от 12.12.1996 № 216 Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешения на работу аттестационной комиссии по аттестации сварщиков

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 12.12.1996 № 216 Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешения на работу аттестационной комиссии по аттестации сварщиков
Дата принятия12.12.1996
Дата отмены действия 03.02.2006
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа216
РазработчикГосударственный комитет Украины промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций763/1788
Дата регистрации в Министерстве Юстиций30.12.1996
Дополнительные данные Отменено согласно приказу от 30.12.2005 № 449


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
              Н А К А З
 
 N 216 від 12.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 грудня 1996 р.
                   за N 763/1788
 
   Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволу
   на роботу атестаційної комісії з атестації зварників
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів в Україні від
02.03.94 р.  N  135  "Про порядок опрацювання,
прийняття, перегляду та скасування державних  міжгалузевих  і
галузевих нормативних актів про охорону праці" та відповідно до
вимог  Правил  атестації  зварників,  затверджених  наказом
Держнаглядохоронпраці N 61 >> ) від 19.04.96 р. і введених
в дію з 1 вересня 1996 року Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі дозволу на роботу
атестаційної комісії з атестації зварників, що додається.
   2. Установити, що зазначена Інструкція набуває чинності з
12 січня 1997 р. і поширюється на всі підприємства, установи і
організації незалежно від форм власності та видів діяльності.
   3. Нормативно-правовому  управлінню  Держнаглядохоронпраці
разом з Українським атестаційним комітетом зварників організувати
видання та розповсюдження Інструкції.
   4. Територіальним   управлінням   Держнаглядохоронпраці
встановити постійний нагляд за виконанням  вимог  Інструкції
працівниками підприємств, установ, організацій.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови комітету Штефана П.Т.
 
 Голова Комітету                    С.П.Ткачук
                        Затверджено
                    наказом Державного комітету
                    України  по  нагляду за
                    охороною   праці   від
                    12 грудня 1996 р. N 216
              Інструкція
        про порядок видачі дозволу на роботу
      атестаційної комісії з атестації зварників
           1. Загальні положення
   1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил атестації
зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від
19 квітня 1996 р. N 61 (ДНАОП 0.00-1.16-96) і
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р. за
N 262/1287.
   1.2. Інструкція обов'язкова для підприємств, організацій і
громадян, незалежно від їх відомчої належності та форм власності,
які проводять зварювальні роботи при виготовленні,  монтажі,
реконструкції і ремонті об'єктів та обладнання згідно з Правилами
Держнаглядохоронпраці, Державними будівельними нормами України, а
також у всіх інших випадках, коли нормативною документацією
передбачено атестацію зварників як засіб забезпечення якості
зварювальних робіт.
   1.3. Інструкція встановлює порядок і умови видачі органами
Держнаглядохоронпраці України дозволів на проведення робіт з
атестації зварників  атестаційними  комісіями,  створеними  на
підприємствах, в установах і організаціях у відповідності з
Правилами атестації зварників (ДНАОП 0.00-1.16-96).
   1.4. Інструкція призначена для інспекторського складу та
посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці, технічних експертів
експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці (далі - ЕТЦ),
експертів Українського атестаційного комітету зварників (далі
- УАКЗ) та інженерно-технічних працівників підприємств, установ і
організацій, які зайняті організацією підготовки та проведенням
атестації зварників.
   1.5. Дозвіл на початок роботи атестаційної комісії видається
територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці строком на три
роки за встановленою формою (додаток N 1).
   1.6. Дозвіл на  роботу  атестаційної  комісії  видається
підприємству, організації, навчальному закладу та установі ( далі
- підприємству ):
   - яке розпочинає роботи з атестації зварників;
   - при зміні чи розширенні  напрямів  і  об'ємів  робіт
атестаційної комісії.
   - по закінченні строку дії раніше виданого дозволу.
      2. Порядок видачі дозволу на початок роботи
            атестаційної комісії
   2.1. Для одержання дозволу на початок роботи атестаційної
комісії  підприємство  подає  в  територіальне  управління
Держнаглядохоронпраці заяву за встановленою формою (додаток N 2).
   2.2. До заяви додається спільний експертний висновок УАКЗ і
ЕТЦ, за встановленою формою (додаток N 3).
   2.3. Для отримання експертного висновку підприємство подає
заявку до ЕТЦ. Після реєстрації заяви, протягом 5 днів, ЕТЦ
спільно з УАКЗ створює комісію з експертів УАКЗ та ЕТЦ для
проведення перевірки.
   2.4. Комісія експертів УАКЗ і ЕТЦ в 10- денний термін
проводить    експертизу    документів   та   перевірку
навчально-випробувальної бази  на  їх  відповідність  вимогам
нормативних документів, що діють в Україні. Результат перевірки
оформляється експертним висновком у 4-х примірниках, два з яких
передаються підприємству, а третій та четвертий відповідно в ЕТЦ і
УАКЗ.
   2.5. При проведенні перевірки і обстежень комісія експертів
розглядає:
   - Установчі документи підприємства.
   - Склад атестаційноі  комісії  за встановленою  формою
(додаток N 4).
   - Перелік способів зварювання та видів робіт на допуск, до
виконання яких має атестувати зварників атестаційна комісія.
   - Методику проведення теоретичного екзамену  та  збірник
екзаменаційних питань по способах зварювання і видах робіт.
   - Розроблені технологічні карти на виконання контрольних
зварних з'єднань.
   - Наявність нормативних документів за якими  проводиться
атестація зварників.
   - Положення з організації зберігання, обліку та  видачі
заготовок і зварювальних матеріалів для виконання контрольних
зварних з'єднань.
   - Наявність та стан виробничих приміщень для зберігання
заготовок та зварювальних матеріалів і  підготовки  їх  до
зварювання.
   - Наявність достатнього  за  кількістю  і  кваліфікацією
персоналу для підготовки зварювального обладнання, оснащення та
матеріалів до проведення практичних випробувань зварників.
   - Стан  санітарно-екологічної  безпеки робочих місць для
зварювання контрольних з'єднань (зварювальних постів).
   - Наявність засобів контролю, випробувального обладнання і
засобів вимірювань та їх метрологічного забезпечення.
   - Технологічну кваліфікацію, професійну підготовку та досвід
в проведенні випробувань технічним персоналом лабораторій, що
забезпечують  експлуатацію  та  обслуговування  обладнання  і
проведення  неруйнівного  контролю,  механічних  випробувань,
металографічних  досліджень та інших методів контролю якості
контрольних зварювальних з'єднань.
   2.6. На підставі даних, одержаних в результаті проведених
перевірок, комісія експертів УАКЗ і  ЕТЦ  складає  спільний
експертний висновок, який підписується експертами, що входили до
складу комісії.
   2.7. Висновок затверджується начальником ЕТЦ і передається
підприємству-заявнику.
   2.8. В разі негативного висновку за заявкою, на протязі
терміну, що визначається  експертною  комісією,  підприємство
ліквідує невідповідності, після чого вона проводить повторну
перевірку. Якщо підприємство не може ліквідувати невідповідності,
то експертна комісія складає висновок про неможливість видання
дозволу на проведення атестації зварників атестаційною комісією
підприємства-заявника.
   2.9. Рішення  про  видачу  дозволу  на  початок  роботи
атестаційної  комісії  приймається  територіальним управлінням
Держнаглядохоронпраці протягом 10 днів з часу одержання заяви.
   2.10. В разі необхідності, оскарження висновку подається до
Держнаглядохоронпраці.
   2.11. Вартість  робіт  з  перевірки,  що виконуються за
договором, визначається на підставі тарифів, які затверджуються
Держнаглядохоронпраці за узгодженням з Мінфіном та Мінекономіки.
       3. Контроль за додержанням атестаційними
      комісіями вимог Правил атестації зварників
   3.1. Контрольні  перевірки  роботи  атестаційних  комісій
здійснюються територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці.
   3.2. УАКС і ЕТЦ здійснює щорічну  перевірку  діяльності
атестаційних комісій, на підставі результатів якої територіальні
управління Держнаглядохоронпраці приймають рішення про продовження
або припинення дії дозволу на початок роботи комісії.
                       Додаток N 1
                 до Інструкції про порядок видачі
                 дозволу на роботу атестаційної
                 комісії з атестації зварників
   Державний комітет України по нагляду за охороною праці
           (Держнаглядохоронпраці)
__________________________________________________________________
 (найменування територіального управління Держнаглядохоронпраці)
             Дозвіл N ______
             __________________________________ 1996 г
                    (дата)
   Виданий атестаційній комісії ________________________________
                   (найменування підприємства)
__________________________________________________________________
   Голова комісії ______________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)
 
Посвідчення експерта УАКЗ N _________
на право проведення атестації зварників на допуск до виконання
робіт з __________________________________________________________
            (спосіб зварювання)
при виготовленні, монтажі, реконструкції і ремонті об'єктів та
обладнання згідно з ______________________________________________
       (назва НД, за якими проводиться атестація зварників)
в обсязі _________________ зварників на рік.
      (кількість)
         Дозвіл дійсний до ______________________________
                     (число, місяць, рік)
   Дозвіл видано на підставі заяви підприємства від ___________
N ________ та висновку  Українського  атестаційного  комітету
зварників і _______________________ експертно-технічного центру
Держнаглядохоронпраці.
               N __________ від ____________________
  М.П. _____________________    _____________________________
     (підпис керівника ТУ)    (прізвище, ім'я, по батькові)
                       Додаток N 2
                 до Інструкції про порядок видачі
                 дозволу на роботу атестаційної
                 комісії з атестації зварників
                 _________________________________
                 (найменування територіального
                 _________________________________
                 управління Держнаглядохоронпраці)
               Заява
     на одержання дозволу на початок (продовження)
    роботи атестаційної комісії з атестації зварників
 
Заявник __________________________________________________________
          (найменування підприємства)
просимо дати дозвіл на початок роботи атестаційної комісії з
атестації  зварників  на  допуск  до  виконання  робіт
з ________________________________________________________________
            (способи зварювання)
при виготовленні, монтажі, реконструкції і ремонті об'єктів та
обладнання згідно з ______________________________________________
       (назва НД, за якими проводиться атестація зварників)
   Адреса підприємства _________________________________________
   Телефон ______________ Телекс ______________ Факс ___________
   Номер рахунка та найменування відділення банку ______________
__________________________________________________________________
 
Додаток: Експертний висновок Українського атестаційного комітету
зварників і __________________________ експертно-технічного центру
Держнаглядохоронпраці.
 
Директор підприємства ______________  __________________________
             (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
Печатка підприємства  _________________
              (дата)
                       Додаток N 3
                 до Інструкції про порядок видачі
                 дозволу на роботу атестаційної
                 комісії з атестації зварників
                      Затверджую
                 Начальник ______________________
                        (назва ЕТЦ)
                 Держнаглядохоронпраці України
                 ________________________________
                  (підпис, прізвище, ініціали)
            Експертний висновок
       з оцінки готовності Атестаційної комісії
           по атестації зварників
 
__________________________________________________________________
            (назва підприємства)
   створеної наказом по підприємству N ____ від ________________
 
Голова атестаційної комісії ______________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)
посвідчення експерта УАКЗ N _______
   Експертна комісія у складі:
   представників УАКЗ
   1. __________________________________________________________
        (прізвище, ініціали експерта УАКЗ)
   2. __________________________________________________________
        (прізвище, ініціали експерта УАКЗ)
   представників ЕТЦ
   1. __________________________________________________________
        (прізвище, ініціали експерта ЕТЦ)
   2. __________________________________________________________
        (прізвище, ініціали експерта ЕТЦ)
 
згідно з вимогами Правил атестації зварників (ДНАОП 0.00-1.16-96)
провела перевірку навчально-випробовувальної бази і розглянула
подані  документи  на  голову і членів атестаційної комісії
__________________________________________________________________
            (назва підприємства)
і робить Висновок:
 
Атестаційна комісія з атестації зварників ________________________
                       (назва підприємства)
   (Голова атестаційної комісії ________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
посвідчення експерта УАКЗ N ________) відповідає/не відповідає
(непотрібне закреслити)  вимогам  Правил  атестації зварників
(ДНАОП 0.00-1.16.96 ) і може/не може (непотрібне закреслити) бути
виданий дозвіл на проведення атестації зварників на допуск до
виконання робіт з ________________________________________________
               (спосіб зварювання)
при виготовленні, монтажі, реконструкції і ремонті об'єктів та
обладнання згідно з ______________________________________________
       (назва НД, за якими проводиться атестація зварників)
 
в обсязі ____________________ зварників на рік.
       (кількість)
             ________________________________________
                 (дата складання висновку)
             Підписи членів комісії _________________
                         _________________
                       Додаток N 4
                 до Інструкції про порядок видачі
                 дозволу на роботу атестаційної
                 комісії з атестації зварників
               Склад
        атестаційної комісії з атестації
       ________________________________________
            (назва підприємства)
    створеної наказом від _______________ N __________
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | N |Прізвище,|Функції в|Освіта і|Посада,|Стаж ро-|Реєстраційний|
 |п/п|ім'я, по |атестацій|спеціаль|профе- |боти в |N документа |
 |  |батькові |ній комі-|ність за|сія  |галузі |про перевірку|
 |  |     |сії   |освітою |    |зварюва-|знань НД щодо|
 |  |     |     |    |    |льного |атестації  |
 |  |     |     |    |    |виробниц|зварників  |
 |  |     |     |    |    |тва   |       |
 |———|—————————|—————————|————————|———————|————————|—————————————|
 | 1 |  2  |  3  |  4  | 5  |  6  |   7   |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Підпис керівника підприємства
   і печатка

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ