Решение от 21.07.2005 № 51 Об итогах работы строительного комплекса Украины в І полугодии 2005 года

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20440 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 21.07.2005 № 51 Об итогах работы строительного комплекса Украины в І полугодии 2005 года
Дата принятия21.07.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаРешение
Шифр документа51
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             21.07.2005 N 51
 
 
    Про підсумки роботи будівельного комплексу України
           у I півріччі 2005 року
 
 
   Підсумовуючи результати роботи будівельного комплексу України
за I півріччя 2005 року, колегія Держбуду відзначає, що у
зазначений період спостерігається деяке уповільнення темпів його
розвитку, що, перш за все, пояснюється загальним скороченням
інвестиційної діяльності.
   У I кварталі 2005 року освоєно інвестицій в основний капітал
капітальних вкладень) на суму 12,6 млрд.грн., що на 4,5 % більше
проти  відповідного  періоду  2004  року.  Однак,  обсяги
будівельно-монтажних робіт зросли за цей період лише на 0,1 %.
   Вартість підрядних  робіт,  виконаних  власними  силами
будівельних організацій, за I півріччя поточного року скоротилась
на 7,7 % і склала 10,0 млрд.грн. Погіршився рівень розрахунків
замовників за виконані роботи.
   Темпи житлового будівництва, які за підсумками I кварталу
2005 року становили 117,7 % до відповідного періоду минулого року,
не є достатніми для вирішення житлових проблем.
   Зниження темпів приросту інвестицій в  основний  капітал
зумовило зменшення темпів приросту валової доданої вартості у
будівництві на 6,7 %.
   З метою  реалізації  стратегічних  напрямів  діяльності
будівельного комплексу України у 2005-2009 роках, спрямованих на
забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів
України "Назустріч людям" , схваленої Верховною
Радою України 4 лютого 2005 року, та виконання рішення розширеного
засідання колегії  Держбуду  від  22 квітня 2005 року N 22
 у I півріччі 2005 року були прийняті важливі
рішення, спрямовані на поліпшення економічних засад діяльності
підприємств і організацій будівельного комплексу, проаналізовано
проблеми та шляхи їх подолання, розроблено проекти законодавчих та
нормативно-правових  актів  щодо  містобудівної  політики,
стимулювання інвестиційної політики, вирішення житлових проблем, а
також створення умов для  стабілізації  роботи  будівельного
комплексу.
   Існуюча нормативно-правова  база  у  цілому  забезпечує
будівельну діяльність. Однак, з метою забезпечення подальшого
розвитку   будівельного   комплексу   на   новому  етапі
соціально-економічного розвитку держави у II півріччі 2005 року
необхідно  активізувати  роботу,  спрямовану на удосконалення
нормативно-правового  забезпечення  містобудівної  діяльності,
охорони пам'яток історії та архітектури, визначення концептуальних
положень формування сучасного житлового середовища, запровадження
нових архітектурно-технічних рішень житлово-цивільних об'єктів та
інженерних споруд, підвищення надійності та безпеки  споруд,
забезпечення  енергозбереження, розвитку промислової забудови,
створення сприятливого інвестиційного та інноваційного клімату,
спрощення  дозвільної  системи  у  будівництві, удосконалення
кошторисної справи, розвитку житлового будівництва, впровадження
найсучасніших  технологій будівництва та будівельної техніки,
новітніх  матеріалів,  удосконалення  договірних  відносин  у
будівництві, підвищення якості будівництва, поліпшення ліцензійної
справи, розвитку зовнішньоекономічної діяльності у будівництві та
удосконалення роботи з кадрами відповідно до вимог сучасного
розвитку держави.
   З метою організації роботи Держбуду у II півріччі 2005 року
та  реалізації  стратегічних напрямів діяльності будівельного
комплексу України у 2005 - 2009 роках, спрямованих на забезпечення
виконання  Програми  діяльності  Кабінету  Міністрів  України
"Назустріч людям" , схваленої Верховною Радою
України від  4  лютого  2005 року, колегія Держбуду України
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Активізувати роботу Комітету щодо виконання  Основних
завдань та організаційно-технічних заходів Державного комітету
України з будівництва та архітектури на 2005 рік, схвалених
рішенням колегії  Держбуду  від  22  квітня 2005 року N 22
 та затверджених наказом від 24 травня 2005 року
N 85.
 
   2. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню
економіки  та  стратегії  розвитку  будівельного  комплексу
(Т.Шарапова):
   - сприяти  прийняттю Кабінетом Міністрів України проекту
постанови "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання
договорів підряду в капітальному будівництві" та забезпечити
розроблення проекту Примірного договору підряду у будівництві з
метою створення умов для рівного доступу до будівельного ринку;
   - забезпечити погодження із заінтересованими центральними
органами виконавчої влади та подання в установленому порядку до
Кабінету Міністрів України проектів нормативних актів: "Порядок
стягнення неустойки (пені) за порушення умов договору підряду" та
"Порядок  відшкодування  додаткових  витрат  на  будівництво,
зумовлених порушенням плану його фінансування", спрямованих на
реалізацію Закону України "Про майнову  відповідальність  за
порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на
будівництві об'єктів";
   - завершити  розроблення  проекту Національного стандарту
України "Будівництво. Терміни та визначення основних понять", який
забезпечить однозначність визначення понять у будівництві;
   - продовжити моніторинг стану виконання Радою  міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласними,  Київською  та
Севастопольською міськими державними адміністраціями регіональних
програм розвитку житлового будівництва на 2005 рік;
   - забезпечити участь  у  підготовці  нормативних  актів,
спрямованих на реалізацію рішень Уряду щодо вирішення проблеми
забезпечення населення житлом та розвитку житлового будівництва;
   - здійснювати  аналіз  результатів  роботи  будівельного
комплексу України з метою виявлення загальних тенденцій  та
підготовку  пропозицій  стосовно підвищення ефективності його
діяльності;
   - продовжити роботу щодо удосконалення нормативно-методичного
забезпечення підприємств  та  організацій  галузі  з  питань
управління,  економіки,  організації будівельного виробництва,
нормування та оплати праці, підвищення ефективності формування
виробничих витрат у будівництві.
 
   3. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню
цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
(П.Губень):
   - забезпечити погодження із заінтересованими центральними
органами виконавчої влади Порядку визначення та застосування
показників опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах
України,  його  затвердження та доведення до заінтересованих
організацій;
   - продовжити здійснення контролю за правильністю визначення
вартості  будівництва,  що  реалізується  бюджетним  коштом,
зосередивши особливу увагу на обсягах робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, які фінансуються з резервного фонду бюджету
України;
   - з метою удосконалення порядку  проведення  комплексної
державної експертизи проектів будівництва забезпечити підготовку
пропозицій щодо змін до нормативно-правових актів України стосовно
впровадження процедури її проведення за принципом організаційної
єдності;
   - здійснювати узагальнення та аналіз практики застосування
кошторисних нормативів, забезпечувати оновлення та удосконалення
кошторисної нормативної бази у будівництві та надавати методичну
допомогу учасникам інвестиційного процесу щодо її застосування;
   - щоквартально  проводити моніторинг вартості будівельної
продукції,  визначати  показники  опосередкованої  вартості
спорудження об'єктів житла та соціальної сфери з оприлюдненням
відповідної інформації.
 
   4. Заступнику Голови  Держбуду  України  Казміруку  Ю.Й,
Управлінню містобудівної політики (А.Економов):
   - здійснювати  моніторинг  реалізації  Генеральної  схеми
планування території України та підготувати щорічну доповідь
Кабінету Міністрів України про стан її реалізації;
   - організувати  розроблення  схем  планування  території
Автономної Республіки Крим, областей, коригування генеральних
планів населених пунктів, розроблення регіональних та місцевих
правил забудови;
   - продовжити розроблення спільних проектів містобудівного
розвитку транскордонних регіонів Україна - Білорусь та Україна -
Словаччина;
   - підготувати до видання Типові місцеві правила забудови;
   - продовжити розроблення схеми планування території узбережжя
Чорного та Азовського морів (I етап);
   - продовжити роботу з удосконалення законодавства, внесення
доповнень та змін до чинних нормативних актів у питаннях, що
стосуються розміщення об'єктів будівництва, надання вихідних даних
для проектування, погодження та затвердження проектів, виходячи із
завдань спрощення дозвільної системи та приведення вітчизняних
норм  у  відповідність  із  загальноприйнятими  європейськими
підходами;
   - розглянути на виїзному засіданні колегії Держбуду Схему
планування Миколаївської області;
   - розглянути на виїзному засіданні колегії Держбуду проект
генерального плану м. Севастополя;
   - продовжити роботу з оновлення  нормативних  документів
(опрацювання, погодження, підготовка до видання) з урахуванням
змін соціально-економічних пріоритетів та змін у законодавстві;
   - взяти участь у розробленні генерального плану м. Судака АР
Крим та схеми планування прилеглої території;
   - розглянути  на  засіданні  колегії Держбуду діяльність
Управління містобудування та архітектури Черкаської  обласної
державної  адміністрації щодо дотримання вимог містобудівного
законодавства.
 
   5. Заступнику Голови Держбуду України Ю.Казміруку, Управлінню
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного  призначення   (О.Авдієнко),   Управлінню
містобудівної  політики (А.Економов), Управлінню економіки та
стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова), Управлінню
науково-технічної  політики  та  інформаційних  технологій  у
будівництві  (Д.Барзилович),  Управлінню  цінової  політики,
експертизи  та  контролю  вартості у будівництві (П.Губень),
Державній   архітектурно-будівельній   інспекції   України
(С.Старовойтов):
   - за належністю питань забезпечити у II півріччі п.р. участь
у подальшому супроводженні у Верховній Раді України проекту Закону
України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду", участь у виконанні заходів Держбуду
з реалізації Програми "Територія якісного життя", затверджених
наказом Комітету від 08.06.2005р. N 91, а також
надання інформації про роботу Держбуду з реалізації зазначеної
Програми.
 
   6. Заступнику Голови Держбуду України Ю.Казміруку, Управлінню
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко), Управлінню економіки
та стратегії розвитку  будівельного  комплексу  (Т.Шарапова),
Управлінню цінової політики, експертизи та контролю вартості у
будівництві (П.Губень):
   - забезпечити участь у розробленні та наданні у липні п.р.
матеріалів до Мінагрополітики щодо проекту Державної програми
підтримки індивідуального житлового будівництва "Власний дім".
 
   7. Заступнику Голови Держбуду України Ю.Казміруку, Управлінню
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного  призначення (О.Авдієнко), ВАТ "КиївЗНДІЕП"
(В.Шевельов), ДП "Держархбудінформ" (В.Чеснок):
   - забезпечити видання ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки.
Основні положення", введення їх у дію з 01.10.2005 р., а також
проведення у регіонах семінарів з роз'яснення положень нового
документа.
 
   8. Заступникам  Голови  Держбуду  України  Ю.Казміруку,
О.Бондаренку, Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем  будинків  і  споруд  житлово-цивільного  призначення
(О.Авдієнко),  Управлінню містобудівної політики (А.Економов),
Державній архітектурно-будівельній інспекції (С.Старовойтов):
   - забезпечити  реалізацію  заходів  Держбуду  (наказ від
17.06.2005 р. N 99, спрямованих на виконання Указу
Президента України від 01.06.2005 р. N 900/2005 "Про
першочергові  заходи  щодо  створення  сприятливих  умов
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями", зокрема
щодо безумовного дотримання вимог безперешкодного доступу людей з
обмеженими  фізичними  можливостями  до  об'єктів  соціальної
інфраструктури при проектуванні, будівництві, реконструкції та
введенні в експлуатацію будинків і споруд у регіонах.
 
   9. Заступникам  Голови  Держбуду  України  Ю.Казміруку,
О.Бондаренку, Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем  будинків  і  споруд  житлово-цивільного  призначення
(О.Авдієнко),  Управлінню  науково-технічної  політики  та
інформаційних  технологій  у  будівництві (Д.Барзилович), НДІ
будівельного виробництва (В.Балицький):
   - завершити у II півріччі та підготувати до розгляду у
Держбуді нову редакцію галузевої Програми "Енергозбереження у
житлово-цивільному  будівництві",  спрямовану  на  подальше
вдосконалення нормативно-методичної бази та технічних рішень з
енергозбереження і наближення їх до європейських стандартів.
 
   10. Заступнику  Голови  Держбуду  України  Ю.Казміруку,
Управлінню архітектурно-конструктивних  та  інженерних  систем
будинків і споруд житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко):
   - забезпечити погодження та  подання  проекту  Державної
комплексної програми "Житло - інвалідам" до Кабінету Міністрів
України та супроводження його при розгляді і затвердженні.
 
   11. Заступнику Голови  Комітету  Ю.Казміруку,  Управлінню
реставрації та реконструкції історичної забудови (Т.Майстерчук):
   - завершити розроблення нормативних та методичних документів
щодо розроблення науково-проектної документації об'єктів нерухомої
культурної спадщини,  історико-архітектурних  опорних  планів,
спеціальної науково-проектної документації для визначення ареалів
населених місць України, меж та режимів використання зон охорони
пам'яток;
   розробити проекти:
   - положення про історичне населене місце України;
   - Закону України  "Про  охорону  архітектурної  спадщини
України";
   - порядку проектування, фінансування і здійснення комплексної
регенерації районів історичної забудови;
   забезпечити внесення до Кабінету Міністрів України:
   - проекту Комплексної програми збереження та використання
палацово-паркового комплексу у селищі Вишнівець Збаразького району
Тернопільської області на 2005-2010 роки;
   - проекту розпорядження "Про внесення змін до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 15.10.04 N 750 "Про затвердження
плану заходів щодо упорядження місць, пов'язаних з перебуванням
Т.Г.Шевченка, а також упорядження місць, вулиць і площ, яким
присвоєно його ім'я";
   продовжити постійний моніторинг:
   - реалізації державних програм збереження історичної забудови
міст  Глухова,  Збаража,  Кам'янця-Подільського,  пам'яток
Національного заповідника "Софія Київська";
   - виконання  реставраційно-ремонтних  робіт  на пам'ятках
архітектури, визначених заходами  щодо  реалізації  постанов,
розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України.
 
   12. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку:
   - організувати роботу структурних  підрозділів  Комітету,
організацій  сфери  управління  Держбуду  України та базових
організацій з науково-технічної діяльності на реалізації таких
завдань:
   - супровід  розроблених  Держбудом  України  проектів
законодавчих та нормативних актів, які спрямовані на поліпшення
умов  впровадження  інноваційного  продукту  у  будівництво;
недопущення  необїрунтованого  застосування  нових будівельних
виробів, від яких суттєвим чином залежать безпека та надійність
споруд;  забезпечення  вимог  суспільства  до експлуатаційних
властивостей  будинків  та  споруд,  а  також  прискорення
євроінтеграційних процесів;
   - визначення переліку підприємств, які увійдуть до сфери
управління Міністерства у зв'язку з проведенням адміністративної
реформи галузі;
   - продовження роботи з реалізації таких напрямів діяльності
будівельного комплексу:
   - реалізація пріоритетних напрямів інноваційної діяльності,
зосередження зусиль та ресурсів;
   - запровадження  обїрунтованих методологічних підходів до
формування нормативно-правової бази у будівництві;
   - запровадження системи технічної легалізації на будівельному
ринку України нової продукції будівельного призначення, у тому
числі - закордонного виробництва;
   - забезпечення державної підтримки науково-технічного напряму
діяльності  галузі щодо підвищення експлуатаційної надійності
будинків, споруд та інженерних мереж;
   - організація системної діяльності щодо підвищення іміджу
національного виробника як на будівельному ринку України, так і за
її межами;
   - здійснення заходів щодо підвищення якості (стабільності
властивостей, результатів) будівельної продукції, робіт;
   - легалізація програмного забезпечення та інтелектуальної
власності;
   - формування інформаційного середовища;
   - поліпшення стану охорони праці та виробничого середовища у
галузі будівництва.
 
   13. Заступнику Голови Комітету  О.Бондаренку,  Управлінню
науково-технічної  політики  та  інформаційних  технологій  у
будівництві (Д.Барзилович), керівникам підприємств, установ і
організацій сфери управління Держбуду України:
   - детально проаналізувати обсяги виконаних робіт і реалізації
продукції, а також сплати податків та обов'язкових платежів до
бюджету всіх рівнів за перше півріччя поточного року та вжити
заходів щодо  безумовного  виконання  встановлених завдань на
2005 рік.
 
   14. Заступнику Голови Комітету  О.Бондаренку,  Управлінню
науково-технічної  політики  та  інформаційних  технологій  у
будівництві (Д.Барзилович) та Фінансово-економічному управлінню
(Т.Щавінська) із залученням інститутів, що входять до сфери
управління Комітету, підготувати пропозиції для  подання  до
Мінекономіки та Мінфіну щодо підвищення питомої ваги обсягів
бюджетного фінансування галузевої науки з урахуванням значного
внеску будівельної галузі у валовий національний продукт.
 
   15. Заступнику  Голови  Комітету  О.Бондаренку, Державній
архітектурно-будівельній інспекції України (С.Старовойтов):
   - з метою підвищення відповідальності суб'єктів будівельної
діяльності за використання коштів державного та місцевих бюджетів,
коштів  державних  та  комунальних  підприємств,  установ та
організацій забезпечувати організацію роботи з  контролю  за
дотриманням  сторонами зобов'язань за договорами підряду про
виконання робіт на будівництві об'єктів відповідно до Порядку,
визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня
2004 року N 609;
   - з метою створення сприятливого інвестиційного клімату та
стимулювання підприємницької діяльності проводити роботу щодо
спрощення на окремих об'єктах процедури прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів;
   - з метою підвищення відповідальності суб'єктів будівельної
діяльності за вчинені правопорушення забезпечити підготовку нової
редакції законопроекту про внесення змін до Закону України "Про
відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій
за  правопорушення у сфері містобудування"  в
контексті  створення  єдиної  вертикалі  містобудівного  та
архітектурного контролю та утворення Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства.
 
   16. Заступнику Голови Комітету В.Гречку, Відділу ліцензування
та атестації будівельної діяльності (В.Лісничук):
   - розробити план дій з розповсюдження сфери  діяльності
ліцензій  на  будівельну  діяльність, виданих територіальними
органами ліцензування у будівельній діяльності, на всю територію
України з урахуванням пропозицій управлінь містобудування та
архітектури обласних державних адміністрацій, міст  Києва  і
Севастополя;
   - опрацювати питання щодо доцільності створення вертикалі в
ліцензуванні  будівельної діяльності з урахуванням пропозицій
управлінь містобудування та  архітектури  обласних  державних
адміністрацій, міст Києва і Севастополя;
   - завершити розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів
України  "Про  затвердження Положення про порядок проведення
професійної атестації виконавців окремих видів робіт, пов'язаних
із створенням об'єктів архітектури".
 
   17. Заступнику   Голови  Комітету  В.Гречку,  Сектору
зовнішньоекономічних зв'язків (Г.Григоренко):
   - забезпечувати  координацію  роботи  Комітету  з питань
міжнародного співробітництва та європейської інтеграції у сферах
будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і
містобудування; сприяти активізації зовнішньоекономічних зв'язків
і входженню на зовнішні ринки підприємств, установ та організацій
будівельного комплексу.
 
   18. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню
організаційно-аналітичного забезпечення апарату (М.Омельяненко)
вжити заходів щодо:
   - продовження  роботи із впровадження в практику роботи
центрального  апарату  сучасних  інформаційних  технологій
управлінської діяльності;
   - організаційного забезпечення роботи Громадської колегії при
Голові Держбуду України та її Секретаріату;
   - продовження практики інформування суб'єктів будівельної
діяльності та громадськості про стан формування та реалізації
державної житлової політики, державної  науково-технічної  та
економічної  політики  у  сферах містобудування, архітектури,
будівництва та промисловості будівельних матеріалів;
   - вдосконалення організаційних засад співпраці Держбуду з
Верховною Радою України та структурами її Секретаріату щодо
формування  та  актуалізації законодавчої бази з будівельної
діяльності.
 
   19. Першому  заступнику  Голови  Комітету  А.Беркуті,
Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська):
   - зобов'язати керівників підприємств, установ, організацій,
що належать до сфери управління Комітету, взяти під особистий
контроль фінансово-господарську діяльність підприємств, приділивши
увагу недопущенню фінансових порушень та посиленню контролю за
збереженням державного майна, цільовим використанням державних та
бюджетних коштів, посиленню ролі бухгалтерського обліку як одного
із механізмів контролю.
 
   20. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, Відділу
кадрів   (Н.Осяєва),  Управлінню  організаційно-аналітичного
забезпечення апарату (М.Омельяненко) та Фінансово-економічному
управлінню (Т.Щавінська):
   - провести у II півріччі 2005 року функціональне обстеження
центрального апарату Комітету.
 
   21. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, Відділу
кадрів (Н.Осяєва):
   - з  метою  формування професійного кадрового потенціалу
Держбуду України забезпечити залучення  на  державну  службу
висококваліфікованих  спеціалістів,  формування  дієздатного
кадрового потенціалу та залучення молоді на державну службу:
   - підвищити  вимоги  до  кандидатів на посади державних
службовців центрального апарату Комітету,  зокрема  щодо  їх
професійності,  знання  ними законодавства України, здатності
надавати  кваліфіковані  адміністративні  послуги  в  умовах
відкритості і прозорості, володіння державною мовою;
   - забезпечити недопущення фактів суб'єктивізму в доборі,
просуванні по службі державних службовців, забезпечити відкритий
та прозорий механізм прийняття на державну службу;
   - забезпечити  налагодження  співпраці  з  профільними
навчальними закладами щодо залучення їх випускників до роботи як у
центральному  апараті, так і на підприємствах, установах та
організаціях сфери управління Комітету;
   - забезпечити    проведення    щорічних    аналізів
професійно-кваліфікаційного складу державних службовців Комітету
(з урахуванням виконання встановлених кваліфікаційних вимог за
посадами та визначення незадоволеної потреби у фахівцях певних
кваліфікаційних рівнів, спеціальностей і спеціалізацій) з метою їх
подальшого навчання.
 
   22. Заступникам Голови Комітету,  керівникам  структурних
підрозділів центрального апарату Комітету, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Держбуду України,
забезпечити неухильне та своєчасне виконання нормативно-правових
актів чинного законодавства України, наказів Держбуду України,
спрямованих на попередження негативних явищ, пов'язаних з проявами
корупційних та неправомірних діянь, а також Плану заходів Держбуду
України із зазначеного питання.
 
   23. Заступникам  Голови  Комітету, керівникам структурних
підрозділів:
   - підвищити  рівень  вимогливості до працівників апарату
Держбуду України, зокрема в частині застосування до винних у
порушенні  встановлених строків виконання завдань, визначених
актами законодавства, дорученнями Президента України,  Уряду,
депутатських запитів і звернень та звернень громадян, відповідних
заходів дисциплінарного впливу;
   - посилити  контроль  за  виконанням доручень Президента
України, Уряду, розглядом депутатських запитів і звернень та
звернень громадян. Започаткувати заслуховування звітів керівників
структурних підрозділів з цього питання на апаратних нарадах;
   - забезпечити  під  час  проведення  узгодження проектів
нормативно-правових актів у міністерствах та інших центральних
органах виконавчої влади активну роботу з роз'яснення положень
проектів документів,  усунення  розбіжностей,  що  виникають,
відповідно до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня
2000 р. N 915.
 
 Член Колегії,
 головуючий на засіданні                 А.Беркута

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ