Постановление от 15.10.2003 № 1610 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 июня 2003 г. № 975

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 15.10.2003 № 1610 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 июня 2003 г. № 975
Дата начала действия31.08.2005
Дата принятия15.10.2003
Дата отмены действия 31.08.2005
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа1610
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Постановление утратило силу на основании Постановления КМ от 31.08.2005 № 832


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 жовтня 2003 р. N 1610
                Київ
 
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 832 від 31.08.2005 )
 
       Про внесення змін до постанови Кабінету
     Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 975
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до постанови Кабінету Міністрів  України  від
27 червня 2003 р. N 975 "Про додаткові заходи із
здійснення заставних та інтервенційних  операцій  з  зерном"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 27, ст. 1317) зміни, що
додаються.
 
   2. Міністерству аграрної політики надавати щокварталу до
15 числа  місяця, що настає за звітним періодом, Комітетові
Верховної Ради України з  питань  бюджету  інформацію  щодо
використання коштів за бюджетною програмою "Здійснення
фінансової політики заставних та інтервенційних  операцій  з
зерном".
 
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра
аграрної політики.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 жовтня 2003 р. N 1610
 
               ЗМІНИ,
        що вносяться до постанови Кабінету
     Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 975
             
 
 
   1. У пункті 2 постанови:
 
   у підпункті 1:
 
   абзац другий після слова "відвантаження" доповнити словом
"страхування";
 
   в абзацах другому і третьому цифри "55" та "15" замінити
відповідно цифрами "67,5" та "2,5";
 
   підпункт 2 доповнити словами "та закупок зерна Державною
акціонерною компанією "Хліб України";
 
   підпункт 3 виключити.
 
   2. У Порядку проведення інтервенційних операцій із зерном,
затвердженому зазначеною постановою:
 
   пункт 7 виключити;
 
   пункт 8 викласти в такій редакції:
 
   "8. Державний агент  або  уповноважені  особи  проводять
розрахунки за зерно з власниками згідно з договором за рахунок
коштів, виділених на проведення інтервенційних  операцій  за
інтервенційними цінами";
 
   у пункті 9 слова "складського зберігання зерна" виключити.
 
   3. У Порядку проведення розрахунків з інтервенційних закупок
зерна, затвердженому зазначеною постановою:
 
   в абзаці другому пункту 5:
 
   слова "та реєстрів складських документів на зерно" виключити;
 
   слова "сільськогосподарських  товаровиробників"  замінити
словами "власників зерна";
 
   пункт 6 викласти в такій редакції:
 
   "6. Розрахунки із власниками зерна проводяться Державним
агентом або уповноваженими особами згідно з договором за рахунок
коштів,  виділених  на проведення інтервенційних операцій за
інтервенційними цінами, виходячи із залікової ваги, але не вище
фізичної".

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ