Приказ от 04.03.1999 № 51 Об утверждении Правил организации выполнения комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20473 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 04.03.1999 № 51 Об утверждении Правил организации выполнения комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства
Дата начала действия20.04.1999
Дата принятия04.03.1999
Дата отмены действия 02.09.2005
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа51
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций247/3540
Дата регистрации в Министерстве Юстиций20.04.1999
Дополнительные данные Приказ отменен на основании Приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 02.09.2005 № 150


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 51 від 04.03.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   20 квітня 1999 р.
                   за N 247/3540

   Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
       будівництва, архітектури та житлово-комунального
                         господарства
    N 150 від 02.09.2005 )

  Про затвердження Правил організації виконання комплексної
  державної експертизи інвестиційних програм і проектів
              будівництва   З метою реалізації положень постанови Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 1998 року N 1308 "Про порядок
затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та
проведення їх комплексної державної експертизи" Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити  Правила  організації виконання комплексної
державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва,
погоджені  Міністерством  охорони  навколишнього  природного
середовища та ядерної безпеки України, Міністерством охорони
здоров'я  України,  Міністерством  внутрішніх  справ України,
Міністерством праці та соціальної політики України, Державним
комітетом України з енергозбереження, що додаються.
   2. Управлінню кошторисних норм, ціноутворення та експертизи
(Губень П.І.) забезпечити реєстрацію зазначених Правил організації
виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і
проектів будівництва у Міністерстві юстиції України та доведення
їх до зацікавлених організацій.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету А.В.Беркуту.

 Голова Комітету                    В.М.Гусаков

                         Затверджено
                      Наказ Держбуду України
                      04.03.99 N 51

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 квітня 1999 р.
                   за N 247/3540

               Правила
   організації виконання комплексної державної експертизи
      інвестиційних програм і проектів будівництва

   1. Правила організації  виконання  комплексної  державної
експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва (далі -
Правила) визначають порядок проходження документації під час
проведення комплексної державної експертизи загальнодержавних,
республіканських,  галузевих,  регіональних  та   місцевих
інвестиційних програм і проектів будівництва* і розроблені з метою
встановлення  взаємодії  виконавців  комплексної  державної
експертизи.

_______________
   * До  проектів  будівництва  належать:  передпроектна
(техніко-економічні обґрунтування інвестицій, техніко-економічні
розрахунки інвестицій, ескізні проекти) і проектно-кошторисна
документація (проекти, робочі проекти, робоча документація) для
нового будівництва, реконструкції,  реставрації,  капітального
ремонту  будинків,  споруд та інших об'єктів, розширення та
технічного переоснащення (в тому числі при впровадженні нової
техніки і технологій) підприємств.

   2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про
Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва
та проведення їх комплексної державної експертизи" від 17.08.98
N 1308  відповідальними виконавцями комплексної
державної  експертизи, залежно від інстанції, яка затверджує
інвестиційну програму або проект будівництва, є:
   Центральна служба  Укрінвестекспертизи  (при  затвердженні
документації Кабінетом Міністрів України);
   служба Укрінвестекспертизи Автономної Республіки Крим, служби
Укрінвестекспертизи  в  областях,  місті  Севастополі  (при
затвердженні документації органами виконавчої влади відповідного
рівня  по будовах невиробничого призначення, документація на
будівництво яких затверджується підприємствами, установами та
організаціями державної власності);
   право здійснення комплексної державної експертизи в м.Києві
визначається Законом України "Про столицю України - місто-герой
Київ";
   галузеві (міжгалузеві)  служби  Укрінвестекспертизи  (при
затвердженні  документації  по будовах галузевого призначення
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та
підприємствами, установами і організаціями державної власності) *.

_______________
   * За  відсутності  галузевих   (міжгалузевих)   служб
Укрінвестекспертизи  (за  певним видом діяльності) комплексна
державна  експертиза   проводиться   Центральною   службою
Укрінвестекспертизи або її місцевими службами.

   3. Інвестиційні програми і проекти будівництва (за винятком
робочої документації)  відповідно  до  Закону  України  "Про
інвестиційну діяльність"  підлягають обов'язковій
комплексній  державній  експертизі  незалежно  від  джерел
фінансування,  з  урахуванням  пункту 7 Порядку затвердження
інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх
комплексної  державної  експертизи,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року N 1308
.
   Комплексна державна  експертиза  проектів  будівництва,
затвердження яких здійснюється в  порядку,  що  визначається
інвестором, проводиться Центральною службою або місцевими службами
Укрінвестекспертизи (за місцем розміщення об'єкта будівництва),
куди звертається інвестор.
   4. Служби Укрінвестекспертизи (додатки 1, 2) як відповідальні
виконавці формують склад виконавців та забезпечують проведення
комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів
будівництва, реалізація яких здійснюється із залученням коштів
бюджетів усіх рівнів, а також коштів підприємств, установ та
організацій державної власності - у повному обсязі, з усіх питань,
що вирішуються в інвестиційних програмах або проектах будівництва,
а саме:
   державної інвестиційної  експертизи,  включаючи  питання
міцності, надійності і потрібної довговічності будинків і споруд,
архітектурних вимог  -  інвестиційних  програм  та  проектів
будівництва;
   державної санітарно-гігієнічної експертизи - інвестиційних
програм та проектів будівництва;
   державної екологічної експертизи - інвестиційних програм та
проектів будівництва об'єктів, що становлять підвищену екологічну
небезпеку, перелік яких  встановлюється  Кабінетом  Міністрів
України, а також тих, будівництво і експлуатація яких можуть
негативно впливати на стан навколишнього середовища, які у кожному
конкретному випадку визначаються у робочому порядку Мінекобезпеки
та його органами на місцях;
   державної експертизи   щодо   пожежної   безпеки   -
проектно-кошторисної документації;
   державної експертизи з охорони праці - проектів будівництва
об'єктів виробничого призначення;
   державної експертизи  з  енергозбереження - інвестиційних
програм,  енерготехнологічної  частини  проектно-кошторисної
документації.
   Інвестиційні програми та проекти будівництва, що здійснюються
за рахунок інших джерел фінансування, підлягають комплексній
державній експертизі в такому самому порядку,  за  винятком
підготовки висновку щодо показників розрахункової кошторисної
вартості будівництва.
   5. Комплексна державна експертиза забезпечується однією з
перелічених у пункті 2 цих Правил служб Укрінвестекспертизи і
виконується спільно з уповноваженими юридичними особами, які мають
право проводити державну експертизу (додатки 3 - 7) і визначаються
(для  виконання  державних експертиз за окремими напрямками)
Міністерством охорони навколишнього природного середовища  та
ядерної безпеки, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством
охорони здоров'я, Міністерством праці та соціальної політики,
Державним комітетом з енергозбереження.
   6. Між замовником  інвестиційної  програми  або  проекту
будівництва  та службою Укрінвестекспертизи як відповідальним
виконавцем укладається договір про виконання комплексної державної
експертизи  конкретної  інвестиційної  програми  або  проекту
будівництва.
   Виконання складових частин комплексної державної експертизи
(за напрямками у повному обсязі проектів) здійснюється на основі
договорів  між  службою  Укрінвестекспертизи  та відповідними
уповноваженими юридичними особами, зазначеними в пункті 5 цих
Правил.
   7. Договір на проведення комплексної державної експертизи
готується службою Укрінвестекспертизи в межах десяти календарних
днів з часу отримання від замовника офіційного листа-замовлення і
документації, що підлягає комплексній державній експертизі, в
повному обсязі (у двох примірниках).
   Служба Укрінвестекспертизи у вказаний термін повинна:
   визначити склад виконавців комплексної державної експертизи
по її складових, виходячи з призначення об'єктів та стадії
розроблення документації;
   провести з виконавцями консультації і визначитись стосовно
термінів виконання відповідних державних експертиз, вартості цих
робіт, форми оплати, умов забезпечення усіма необхідними для
роботи частинами документації з відповідними вихідними даними,
додатками тощо;
   підготувати договори на виконання державної експертизи з
виконавцями складових частин комплексної державної експертизи за
окремими її напрямками;
   підготувати договір  на  виконання  комплексної державної
експертизи і запропонувати його замовнику для підписання.
   8. Вартість  проведення  комплексної державної експертизи
інвестиційних програм визначається в розмірі до 10 відсотків
вартості їх розроблення.
   Вартість виконання комплексної державної експертизи проектів
будівництва  визначається  в договорі, виходячи з Нормативів
визначення загальної вартості проведення комплексної державної
експертизи передпроектної і проектно-кошторисної документації для
будівництва, наведених у  додатку  до  Порядку  затвердження
інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх
комплексної  державної  експертизи,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1308 
(надалі - Нормативи), на підставі  розрахунку,  який  готує
відповідальний виконавець комплексної державної експертизи.
   9. Вартість виконання складових частин комплексної державної
експертизи  визначається  відповідальним  виконавцем  (службою
Укрінвестекспертизи) окремо з кожним виконавцем по конкретному
напрямку   і  зазначається  у  договорах  між  службою
Укрінвестекспертизи та уповноваженими юридичними  особами  за
конкретною документацією, в межах загальної вартості комплексної
державної експертизи, визначеної у договорі між замовником та
відповідальним виконавцем.
   10. Форма оплати виконання комплексної державної експертизи
приймається в договорі між замовником та відповідальним виконавцем
за згодою сторін.
   Форма оплати робіт інших виконавців комплексної державної
експертизи приймається в договорах на виконання складових частин
комплексної державної експертизи аналогічно прийнятій у договорі
на виконання комплексної державної експертизи.
   Підставою для проведення повного (остаточного) розрахунку за
виконані роботи є Акт здавання-прийняття висновку  (висновку
складової частини) комплексної державної експертизи.
   11. Терміном  початку  комплексної  державної  експертизи
(складової частини) є день, прийнятий сторонами у відповідному
договорі.
   12. Терміни виконання комплексної державної експертизи (та її
складових частин) проекту будівництва у відповідних договорах
приймаються такими:

Вид державної експертизи Розрахункова кошторисна вартість будівництва (млн. грн.)
до 15 15 і більше
комплексна до 30 календарних днів до 45 календарних днів
за напрямком - складова частина* до 20 календарних днів до 30 календарних днів

_______________
   * Термін  проведення  державної   санітарно-гігієнічної
експертизи не повинен перевищувати 30 календарних днів.

   Припускається, залежно від складності екологічних та інших
проблем, збільшення загального терміну комплексної  державної
експертизи до 120 календарних днів, за поданням виконавців, з
відображенням цього в договорі між службою Укрінвестекспертизи і
замовником  та в договорі між службою Укрінвестекспертизи і
відповідною юридичною особою.
   Таке збільшення строку не поширюється на термін виконання
інших складових частин державної експертизи. У цьому разі терміни
виконання інших складових частин комплексної державної експертизи
інвестиційних  програм  і  проектів  будівництва  приймаються
аналогічно  термінам  експертизи  проектів  будівництва  з
розрахунковою кошторисною вартістю 15 млн.грн. і більше.
   13. Результатами  роботи  виконавців  складових  частин
комплексної державної експертизи є офіційні висновки, оформлені
згідно з вимогами, прийнятими в Міністерстві охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки, Міністерстві внутрішніх
справ,  Міністерстві охорони здоров'я, Міністерстві праці та
соціальної політики, Державному комітеті з енергозбереження, які
передаються  відповідальному  виконавцю  комплексної державної
експертизи - службі Укрінвестекспертизи.
   14. Для  сприяння виробленню взаємопогоджених позицій та
виключення розбіжностей з питань, що мають спільний інтерес для
двох або кількох виконавців комплексної державної експертизи,
служба Укрінвестекспертизи має право влаштувати консультативне
обговорення певних положень чи проблем (до офіційного випуску
висновків виконавців складових частин державної експертизи) за
домовленістю з виконавцями про час влаштування цих обговорень.
   15. На основі висновків, зазначених у пункті 13 цих Правил,
служба Укрінвестекспертизи готує висновок комплексної державної
експертизи за підписом начальника, в якому зазначаються перелік
юридичних  осіб  -  виконавців  експертиз, основні положення
експертних висновків за окремими напрямками (з викладенням усіх
зауважень),  з обов'язковим визначенням кінцевого висновку -
позитивного або із зауваженнями та пропозицією щодо доцільності
затвердження документації (за потреби - з техніко-економічними
показниками).
   16. За  наявності  зауважень, що потребують вирішення в
інвестиційній програмі чи проекті  будівництва,  документація
повертається на коригування. Вартість повторної експертизи після
коригування визначається на підставі відповідного  розрахунку
згідно з приміткою "5" до Нормативів.
   Після подання замовником відкоригованої  документації  до
обов'язку  відповідального  виконавця  комплексної  державної
експертизи належить визначення форми прийняття остаточного рішення
(повторний  висновок певної складової частини експертизи або
протокольне рішення з участю зацікавлених сторін).
   17. Відповідальні виконавці комплексної державної експертизи
зобов'язані надавати можливість іншим виконавцям робити копії її
висновків або ознайомлювати у робочому порядку з комплексним
висновком усіх виконавців, які брали участь у її проведенні.


                      Додаток 1
             до пункту 4 Правил організації виконання
             комплексної   державної   експертизи
             інвестиційних  програм  і  проектів
             будівництва,  затверджених   наказом
             Держбуду України N 51 від 04.03.99

    Перелік служб Укрінвестекспертизи (Центральної та
    місцевих),  які є відповідальними виконавцями
    комплексної державної експертизи інвестиційних
         програм і проектів будівництва

   1. Центральна служба Укрінвестекспертизи
   2. Вінницька обласна служба Укрінвестекспертизи
   3. Волинська обласна служба Укрінвестекспертизи
   4. Дніпропетровська обласна служба Укрінвестекспертизи
   5. Донецька обласна служба Укрінвестекспертизи
   6. Житомирська обласна служба Укрінвестекспертизи
   7. Закарпатська обласна служба Укрінвестекспертизи
   8. Запорізька обласна служба Укрінвестекспертизи
   9. Івано-Франківська обласна служба Укрінвестекспертизи
   10. Київська обласна служба Укрінвестекспертизи
   11. Київська міська служба Укрінвестекспертизи
   12. Кіровоградська обласна служба Укрінвестекспертизи
   13. Служба Укрінвестекспертизи Автономної Республіки Крим
   14. Луганська обласна служба Укрінвестекспертизи
   15. Львівська обласна служба Укрінвестекспертизи
   16. Миколаївське обласне бюро Укрінвестекспертизи
   17. Одеська обласна служба Укрінвестекспертизи
   18. Полтавська обласна служба Укрінвестекспертизи
   19. Рівненська обласна служба Укрінвестекспертизи
   20. Севастопольська міська служба Укрінвестекспертизи
   21. Відділ експертизи управління архбудконтролю при Сумському
обласному управлінні архітектури та містобудування
   22. Тернопільська обласна служба Укрінвестекспертизи
   23. Харківська обласна служба Укрінвестекспертизи
   24. Херсонська обласна служба Укрінвестекспертизи
   25. Хмельницька обласна служба Укрінвестекспертизи
   26. Черкаська обласна служба Укрінвестекспертизи
   27. Чернігівська обласна служба Укрінвестекспертизи
   28. Чернівецька обласна служба Укрінвестекспертизи

                     Додаток 2
             до пункту 4 Правил організації виконання
             комплексної   державної   експертизи
             інвестиційних  програм  і  проектів
             будівництва,  затверджених   наказом
             Держбуду України N 51 від 04.03.99

  Перелік галузевих (міжгалузевих) служб Укрінвестекспертизи,
  які відповідно до наказу Держбуду України від 16.11.98
  N 262 здатні виконувати комплексну державну
  експертизу інвестиційних програм і проектів будівництва

   1. Галузева  служба  "Укрінвестекспертиза"  Міністерства
вугільної промисловості України
   2. Міжгалузева служба  "Укрінвестекспертиза"  Міністерства
агропромислового комплексу України
   3. Галузева служба "Укрдорекспертиза" Міністерства транспорту
України

                     Додаток 3
             до пункту 5 Правил організації виконання
             комплексної   державної   експертизи
             інвестиційних  програм  і  проектів
             будівництва,   затверджених  наказом
             Держбуду України N 51 від 04.03.99

   Перелік уповноважених юридичних осіб, які відповідно до
   чинного законодавства мають право проводити державну
   експертизу щодо екології як складову частину комплексної
   державної експертизи інвестиційних програм і проектів
              будівництва

   1. Мінекобезпеки України
   Управління державної екологічної експертизи та аудиту
   2. Республіканський  комітет  з  охорони  навколишнього
природного середовища та природних ресурсів Автономної Республіки
Крим
   3. Держуправління екобезпеки у Вінницькій області
   4. Держуправління екобезпеки у Волинській області
   5. Держуправління екобезпеки в Дніпропетровській області
   6. Держуправління екобезпеки в Донецькій області
   7. Держуправління екобезпеки в Житомирській області
   8. Держуправління екобезпеки в Закарпатській області
   9. Держуправління екобезпеки в Запорізькій області
   10. Держуправління екобезпеки в Івано-Франківській області
   11. Держуправління екобезпеки в Київській області
   12. Держуправління екобезпеки в Кіровоградській області
   13. Держуправління екобезпеки в Луганській області
   14. Держуправління екобезпеки у Львівській області
   15. Держуправління екобезпеки в Миколаївській області
   16. Держуправління екобезпеки в Одеській області
   17. Держуправління екобезпеки в Полтавській області
   18. Держуправління екобезпеки в Рівненській області
   19. Держуправління екобезпеки в Сумській області
   20. Держуправління екобезпеки в Тернопільській області
   21. Держуправління екобезпеки в Харківській області
   22. Держуправління екобезпеки в Херсонській області
   23. Держуправління екобезпеки в Хмельницькій області
   24. Держуправління екобезпеки в Черкаській області
   25. Держуправління екобезпеки в Чернігівській області
   26. Держуправління екобезпеки в Чернівецькій області
   27. Держуправління екобезпеки в м.Києві
   28. Держуправління екобезпеки в м.Севастополі
   29. Державна інспекція охорони Чорного моря
   30. Державна інспекція охорони Азовського моря

                     Додаток 4
             до пункту 5 Правил організації виконання
             комплексної   державної   експертизи
             інвестиційних  програм  і  проектів
             будівництва,  затверджених   наказом
             Держбуду України N 51 від 04.03.99

   Перелік уповноважених юридичних осіб, які відповідно до
   чинного законодавства  мають право проводити державну
   експертизу щодо пожежної безпеки як складову частину
   комплексної державної експертизи інвестиційних програм
           і проектів будівництва

   1. ГУДПО МВС України
   2. УДПО УМВС України у Вінницькій області
   3. УДПО УМВС України у Волинській області
   4. УДПО УМВС України в Дніпропетровській області
   5. УДПО УМВС України в Донецькій області
   6. УДПО УМВС України в Житомирській області
   7. УДПО УМВС України в Закарпатській області
   8. УДПО УМВС України в Запорізькій області
   9. УДПО УМВС України в Івано-Франківській області
   10. УДПО ГУМВС України в Київській області
   11. УДПО ГУМВС України в м. Києві
   12. УДПО УМВС України в Кіровоградській області
   13. УДПО ГУМВС України в Криму
   14. УДПО УМВС України в Луганській області
   15. УДПО УМВС України у Львівській області
   16. УДПО УМВС України в Миколаївській області
   17. УДПО УМВС України в Одеській області
   18. УДПО УМВС України в Полтавській області
   19. ВДПО УМВС України в Рівненській області
   20. УДПО УМВС України в Сумській області
   21. ВДПО УМВС України в Тернопільській області
   22. УДПО УМВС України в Харківській області
   23. УДПО УМВС України в Херсонській області
   24. УДПО УМВС України в Хмельницькій області
   25. УДПО УМВС України в Черкаській області
   26. УДПО УМВС України в Чернігівській області
   27. УДПО УМВС України в Чернівецькій області
   28. ВДПО УМВС України в м.Севастополі

                     Додаток 5
             до пункту 5 Правил організації виконання
             комплексної   державної   експертизи
             інвестиційних  програм  і  проектів
             будівництва,  затверджених   наказом
             Держбуду України N 51 від 04.03.99

   Перелік уповноважених юридичних осіб, які відповідно до
   чинного законодавства мають право  проводити державну
   експертизу щодо охорони праці як складову частину
   комплексної державної експертизи інвестиційних програм
           і проектів будівництва

   1. Держнаглядохоронпраці
   2. Асоціація "Укрекспорт"
   3. Волинський експертно-технічний центр
   4. Донецький експертно-технічний центр
   5. Житомирський експертно-технічний центр
   6. Західний експертно-технічний центр
   7. Запорізький експертно-технічний центр
   8. Закарпатський експертно-технічний центр
   9. Карпатський експертно-технічний центр
   10. Київський експертно-технічний центр
   11. Кіровоградський експертно-технічний центр
   12. Кримський експертно-технічний центр
   13. Луганський експертно-технічний центр
   14. Миколаївський експертно-технічний центр
   15. Полтавський експертно-технічний центр
   16. Придніпровський експертно-технічний центр
   17. Подільський експертно-технічний центр
   18. Вінницька філія Подільського експертно-технічного центру
   19. Тернопільська  філія Подільського експертно-технічного
центру
   20. Рівненський експертно-технічний центр
   21. Сумський експертно-технічний центр
   22. Східний експертно-технічний центр
   23. Черкаський експертно-технічний центр
   24. Чернігівський експертно-технічний центр
   25. Чернівецький експертно-технічний центр
   26. Чорноморський експертно-технічний центр
   27. Херсонський експертно-технічний центр

                     Додаток 6
             до пункту 5 Правил організації виконання
             комплексної   державної   експертизи
             інвестиційних  програм  і  проектів
             будівництва,  затверджених   наказом
             Держбуду України N 51 від 04.03.99

   Перелік уповноважених юридичних осіб, які відповідно до
   чинного законодавства мають право проводити державну
   експертизу щодо енергозбереження як складову частину
   комплексної державної експертизи інвестиційних програм
           і проектів будівництва

   1. Центральна Державна інспекція з енергозбереження
   2. Київська регіональна інспекція з енергозбереження
   3. Кримська регіональна інспекція з енергозбереження
   4. Вінницька Державна інспекція з енергозбереження
   5. Волинська Державна інспекція з енергозбереження
   6. Дніпропетровська Державна інспекція з енергозбереження
   7. Донецька Державна інспекція з енергозбереження
   8. Житомирська Державна інспекція з енергозбереження
   9. Закарпатська Державна інспекція з енергозбереження
   10. Запорізька Державна інспекція з енергозбереження
   11. Івано-Франківська Державна інспекція з енергозбереження
   12. Кіровоградська Державна інспекція з енергозбереження
   13. Луганська Державна інспекція з енергозбереження
   14. Львівська Державна інспекція з енергозбереження
   15. Миколаївська Державна інспекція з енергозбереження
   16. Одеська Державна інспекція з енергозбереження
   17. Полтавська Державна інспекція з енергозбереження
   18. Рівненська Державна інспекція з енергозбереження
   19. Сумська Державна інспекція з енергозбереження
   20. Тернопільська Державна інспекція з енергозбереження
   21. Харківська Державна інспекція з енергозбереження
   22. Хмельницька Державна інспекція з енергозбереження
   23. Херсонська Державна інспекція з енергозбереження
   24. Черкаська Державна інспекція з енергозбереження
   25. Чернівецька Державна інспекція з енергозбереження
   26. Чернігівська Державна інспекція з енергозбереження

                     Додаток 7
             до пункту 5 Правил організації виконання
             комплексної   державної   експертизи
             інвестиційних  програм  і  проектів
             будівництва,   затверджених  наказом
             Держбуду України N 51 від 04.03.99

   Перелік уповноважених юридичних осіб, які відповідно до
   чинного законодавства мають право проводити державну
   експертизу   щодо  санітарного  та  епідемічного
   благополуччя населення як складову частину комплексної
   державної експертизи інвестиційних програм і проектів
              будівництва

   1. Український Центр державного санітарно-епідеміологічного
нагляду
   2. Вінницька обласна санітарно-епідеміологічна станція
   3. Волинська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   4. Дніпропетровська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   5. Донецьке державне обласне об'єднання захисту здоров'я
населення
   6. Житомирська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   7. Закарпатська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   8. Запорізька обласна санітарно-епідеміологічна станція
   9. Івано-Франківська  обласна   санітарно-епідеміологічна
станція
   10. Київська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   11. Кіровоградська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   12. Луганська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   13. Львівська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   14. Миколаївська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   15. Одеська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   16. Полтавська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   17. Рівненська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   18. Сумська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   19. Тернопільська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   20. Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   21. Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   22. Хмельницька обласна санітарно-епідеміологічна станція
   23. Черкаська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   24. Чернігівська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   25. Чернівецька обласна санітарно-епідеміологічна станція
   26. Київське  міське  територіальне  медичне  об'єднання
"Санепідслужба"
   27. Севастопольська міська санітарно-епідеміологічна станція
   28. Чорноморська басейнова обласна санітарно-епідеміологічна
станція
   29. Азовська  басейнова  обласна санітарно-епідеміологічна
станція
   30. Дніпровська басейнова обласна санітарно-епідеміологічна
станція
   31. Кримська Республіканська санепідстанція
   32. Центральна санепідстанція Міністерства внутрішніх справ
України
   33. Центр державного санепідогляду збройних сил України
   34. Центральна  санепідстанція на залізничному транспорті
України
   35. Центральна санепідстанція на водному транспорті України

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ