Решение от 19.08.2005 № 53 "О проектах изменений к нормативным документам Госстроя Украины, которыми регулируются вопросы планирования и застройки территорий"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19351 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 19.08.2005 № 53 "О проектах изменений к нормативным документам Госстроя Украины, которыми регулируются вопросы планирования и застройки территорий"
Дата начала действия19.08.2005
Дата принятия19.08.2005
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа53
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             19.08.2005 N 53
 
 
         Про проекти змін до нормативних
          документів Держбуду України,
          якими регулюються питання
         планування та забудови територій
 
 
   Розглянувши проекти змін до нормативних документів з питань
планування та забудови територій, що передбачають реалізацію
державної регуляторної політики у будівництві відповідно до Указу
Президента України від 01.06.2005 року N 901/2005
"Про деякі заходи  щодо  забезпечення  здійснення  державної
регуляторної політики", науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Схвалити  і  рекомендувати  до  затвердження проекти,
підготовлені робочою групою  Держбуду  України  з  перегляду
регуляторних актів з питань планування та забудови територій,
утвореною відповідно до наказу Держбуду України від 10 червня
2005 року N 93 >> ).
 
   1.1. Зміна  N 1 до положення "Про архітектурно-технічний
паспорт об'єкта архітектури", затвердженого наказом  Держбуду
України від 09.09.1999 року N 220, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23.09.1999 за N 643/3936, розроблена
Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.
 
   1.2. Зміна N 1 до положення "Про проведення конкурсу на кращі
будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на
території України", затвердженого наказом Держбуду України від
30 березня 2004 року N 52  зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 24.05.2004 року за N 649/9248,
розроблена Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.
 
   1.3. Зміна  N  1  до  положення  "Про  експериментальне
будівництво",  затвердженого  наказом  Держбуду  України  від
27.12.1993 року N 245, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України  11.02.1994  року  за N 25/234, розроблена
Управлінням архітектурно-конструктивних та  інженерних  систем
будинків і споруд житлово-цивільного призначення.
 
   1.4. Скасувати наказ Держбуду України від 4 березня 1999 р.
N 51 "Про затвердження Правил організації виконання
комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів
будівництва" як такий, що був розроблений з метою реалізації
положень постанови  Кабінету Міністрів України від 17 серпня
1998 року N 1308  "Про  порядок  затвердження
інвестиційних  програм  і проектів будівництва та проведення
комплексної експертизи", яка втратила чинність з прийняттям нової
постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 483
 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і
проектів  будівництва та проведення їх комплексної державної
експертизи" та наказ Держбуду України від 10.03.2000 року N 48
  "Про затвердження Положення про проведення конкурсу
кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового
призначення, збудованих і прийнятих в експлуатацію у 1999 році в
Україні" у зв'язку із прийняттям положення "Про  проведення
конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в
експлуатацію на території України", затвердженого наказом Держбуду
України  від  30  березня  2004  року N 52 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2004 року за
N 649/9248.
 
   2. Державній  архітектурно-будівельній  інспекції  України
(С.Старовойтов) до 22 серпня 2005 року підготувати наказ про
затвердження та надання чинності зазначеним змінам та сформувати
"Справи нормативних документів" відповідно до вимог ДСТУ 1.2:2003
"Правила розроблення національних нормативних документів".
 
   3. Державній  архітектурно-будівельній  інспекції  України
(С.Старовойтов), Управлінню цінової політики,  експертизи  та
контролю вартості у будівництві (П.Губень) до 22 серпня 2005 року
підготувати наказ про скасування наказів Держбуду України від
10.03.2000 року N 48 "Про затвердження Положення про
проведення  конкурсу  кращих   будинків   і   комплексів
житлово-цивільного  та промислового призначення, збудованих і
прийнятих в експлуатацію у 1999 році в Україні", від 4 березня
1999 р. N 51 "Про затвердження Правил організації
виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і
проектів будівництва" та подати його на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цього рішення науково-технічної
ради Держбуду України покласти на Заступника Голови Комітету
О.Бондаренка.
 
 Головуючий на засіданні
 Заступник Голови комітету               Ю.Казмірук
 
 
               Довідка
 
 
   Розроблене і впроваджене на виконання Закону України "Про
архітектурну  діяльність"    положення   "Про
архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури"
(далі - Положення) в основному виконало свою роль як інструмент
документальної фіксації авторських прав авторів проектів. Особливо
вдалим  методично  виявилось  залучення  його  до  системи
прийняття-здачі закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію,
оскільки надало в руки авторів проекту правовий інструмент впливу
з боку проектної організації (автора проекту) на замовника і
підрядника щодо забезпечення  в  повному  обсязі  реалізації
авторського задуму в спорудженому об'єкті.
   Одночасно з  точки  зору  контролюючих  органів  та
експлуатаційної  організації  архітектурно-технічний  паспорт
виявився документом, який визначив відповідно перелік параметрів,
за якими можна здійснити контроль надійності прийнятих проектних
рішень та забезпечити умови ефективної експлуатації  об'єкта
протягом тривалого часу.
   За період дії архітектурно-технічного  паспорта  з  боку
суб'єктів будівництва не надходило принципових зауважень щодо його
змісту та практики застосування.
   Проте виявилось, що в більшості випадків розроблення нового
архітектурно-технічного паспорта  вимагається  не  на  об'єкт
архітектури  як такий, а на виконані роботи, що підлягають
прийняттю в експлуатацію, зокрема і в тому  випадку,  коли
архітектурно-технічний паспорт вже розроблений в цілому на об'єкт
як цілісну функціональну систему. В сучасних ринкових умовах при
динамічній зміні власників об'єктів, а відповідно нерідко і їх
функціонального призначення, потужності, габаритів, інженерного і
технологічного  забезпечення  це призводить до втрати змісту
архітектурно-технічного паспорта як засобу технічної ідентифікації
об'єкта, оскільки на один і той же об'єкт може бути підготовлено
декілька архітектурно-технічних паспортів.
   З огляду на зазначене пропонується доповнити положення "Про
архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури"
пунктом 13, що забезпечить дотримання принципу "один об'єкт - один
архітектурно-технічний паспорт".
   У зв'язку   з   втратою   чинності  ДБН  А.3.1-3-94
 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів. Основні положення", вилучено передбачений ними термін
"технічна" в пунктах 4,8,9 та посилання на них у пункті 8.
Оскільки архітектурно-технічний паспорт за своєю суттю забезпечує
технічну і функціональну ідентифікацію об'єкта і  згідно  з
положенням  затверджується органом архітектури після уведення
об'єкта в експлуатацію, в додатку до Положення 
(таблиці 2,3) слова "за проектом" замінено словом "фактично".
   Пунктами 10, 12 Положення  передбачається
відповідно зберігання архітектурно-технічного паспорта в органах
архітектури та видача власнику дубліката у випадку його втрати, що
вимагає обладнання архіву і зберігання інформації в електронному
вигляді. З метою спрощення виконання на практиці зазначеної вимоги
запропоновано  внести доповнення до пункту 12 Положення про
додаткове подання інформації в електронному вигляді (на магнітних
носіях).
   Конкурс "Кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в
експлуатацію на території України" проводиться щорічно відповідно
до положення "Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди,
збудовані та прийняті в експлуатацію на території України",
затвердженого наказом Держбуду України 30 березня 2004 року N 52
,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24.05.2004 року за N 649/9248.
   Необхідність внесення  змін  викликана,  перш  за  все,
удосконаленням процедури  проведення  конкурсу,   прозорістю
оцінювання об'єктів претендентів за визначеними номінаціями та з
метою популяризації конкурсу, в т.ч. і з точки зору проведення
додаткової рекламної кампанії об'єктів - переможців конкурсу. З
цією метою було внесено у Положення додатковий пункт
під N 13, у якому передбачені категорії, до яких відносять
надіслані на конкурс об'єкти та здійснюється їх оцінювання. Крім
того, в Положення було внесено уточнення щодо назв та термінів.
   Чинне в Україні Положення про експериментальне будівництво
було розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 4 листопада 1993 року N 934-р 
затверджено наказом Мінбудархітектури України від 27.12.93 N 245
 та зареєстровано у Мін'юсті України 11.02.94 р.
   Положення впроваджено у будівельну практику з
метою перевірки на конкретних об'єктах нових науково-технічних
розробок  у  галузі  архітектури,  будівництва і будівельних
матеріалів,    що    спрямовані    на    вдосконалення
архітектурно-планувальних рішень будівель і забудови у цілому,
зниження  матеріаломісткості,   підвищення   експлуатаційних
характеристик, енергозбереження, впровадження передових методів
проведення  будівельних  робіт,  удосконалення  нормативних
документів, державних стандартів тощо.
   Положенням передбачалося щорічно складати за
пропозиціями   міністерств,  науково-дослідних,  будівельних
організацій переліки експериментальних об'єктів, проектування і
будівництво  яких  включалося  до Програми експериментального
будівництва за рахунок державного бюджету і державних позичок.
Зазначену  програму  після  відповідного погодження згідно з
Положенням затверджує Кабінет Міністрів України.
   Виходячи з реального економічного стану галузі та відсутності
бюджетних коштів, спрямованих на експериментальне будівництво,
такі щорічні державні Програми експериментального будівництва не
погоджувалися і не приймалися до реалізації. Разом з тим, виходячи
з актуальності проблеми, експериментальне будівництво активно
здійснюється за рахунок позабюджетних коштів різних організацій,
інвесторів, зацікавлених у проведенні експериментальних досліджень
та подальшому поширенні досвіду у будівельну практику. Така робота
підтримується  Держбудом  рішеннями  науково-технічних рад та
колегій, а Управління архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення впродовж
10 років керується Положенням  яке  дозволяє
регламентувати взаємовідносини сторін у реалізації пропозицій.
Прикладом такої роботи може служити експериментальне будівництво
висотних житлових будинків у м. Києві, а також експериментальне
впровадження нової архітектурно-будівельної системи "Термодім",
фасадної системи "Драйвіт" та систем автономного опалення.
   Разом з тим, на  сьогодні Положення   з
урахуванням зазначеного,  потребує перегляду і уточнення ряду
вимог.
   Нова редакція  Положення про експериментальне будівництво
 складається з таких розділів:
   - загальна частина;
   - проектування і фінансування експериментальних об'єктів;
   - планування експериментального будівництва;
   - будівництво експериментальних об єктів;
   - узагальнення використання результатів експериментального
будівництва.
   При опрацюванні  нової  редакції Положення 
використовувалися чинні законодавчі та нормативні документи, у
т.ч. Цивільний кодекс , Господарський кодекс України
( 436-15 ), Закон України "Про іпотеку".
   Новою редакцією документа встановлюється у галузі будівництва
порядок організації, підготовки необхідних документів, прийняття
їх  для  здійснення  експериментального будівництва, а також
підготовки науково-технічних звітів та їх розгляду у Держбуді з
метою прийняття рішень щодо подальшого поширення досвіду. Основною
метою є вдосконалення нормативної бази з проектування сучасних
будинків і споруд на основі перевірених експериментально наукових
розробок нових  містобудівних,  архітектурних,  технічних  та
інженерних рішень. Документ носить відомчий характер, тому не
підлягає затвердженню Держбудом. Проект документа  розглянуто
базовими  організаціями:  ВАТ "КиївЗНДІЕП", НДІБВ, НДІБК, ХК
"Київміськбуд" та отримано позитивні відгуки.
   З метою виконання доручення Кабінету Міністрів України щодо
перегляду регуляторних       актів        Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного   призначення   виносить   на   розгляд
науково-технічної ради нову редакцію Положення для
подальшого його затвердження  та  запровадження  у  практику
експериментального  будівництва.  Крім  того,  на  замовлення
Управління, виходячи з актуальності питань спрощення дозвільної
системи у будівництві, НДІБВ здійснює розроблення Регламенту щодо
складу, порядку розроблення і затвердження проектної документації
для  висотних будинків і комплексів, на які відсутні норми
проектування.
   Скасувати наказ Держбуду України від 4 березня 1999 р. N 51
  "Про затвердження Правил організації  виконання
комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів
будівництва" як такий, що був розроблений з метою реалізації
положень постанови  Кабінету Міністрів України від 17 серпня
1998 року N 1308  "Про  порядок  затвердження
інвестиційних  програм  і проектів будівництва та проведення
комплексної експертизи", яка втратила чинність з прийняттям нової
постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 483
 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і
проектів  будівництва та проведення їх комплексної державної
експертизи" та наказ Держбуду України від 10.03.2000 року N 48
  "Про затвердження Положення про проведення конкурсу
кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового
призначення, збудованих і прийнятих в експлуатацію у 1999 році в
Україні" у зв'язку із прийняттям положення "Про  проведення
конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в
експлуатацію на території України", затвердженого наказом Держбуду
України  від  30  березня  2004  року N 52 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2004 року за
N 649/9248.
   Перегляд розглянутих положень забезпечить приведення їх як
регуляторних  актів у відповідність із чинним законодавством
України з урахуванням сучасного  стану  будівельної  галузі,
нормативної  бази,  практики  залучення  нетрадиційних джерел
фінансування та набутого досвіду.
 
 Заступник начальника
 Держархбудінспекції
 України                        В.Ліванідов

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com