Закон Украины от 08.09.2005 № 2861-IV О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительстве ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаЗакон Украины от 08.09.2005 № 2861-IV О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительстве ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение
Дата начала действия07.11.2021
Дата принятия08.09.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаЗакон
Шифр документа2861-IV
РазработчикВерховная Рада Украины
Принявший органВерховная Рада Украины
Дополнительные данные С последними изменениями, внесенными Законом от 17.10.2019 № 208-IX


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 25 червня 2009 року № 1566-VI,
 від 17 травня 2012 року № 4716-VI,
 від 23 травня 2017 року № 2059-VIII
(зміни, внесені Законом України від 23 травня 2017 року № 2059-VIII,
 вводяться в дію з 18 грудня 2017 року),
від 17 жовтня 2019 року N 208-IX

Цей Закон установлює загальні правові засади прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.

Стаття 1. Перелік ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Ядерними установками і об'єктами, призначеними для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, є:

атомні електричні станції;

атомні станції теплопостачання;

дослідницькі ядерні реактори;

сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним строком зберігання понад 30 років (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки);

геологічні сховища для захоронення радіоактивних відходів та/або відпрацьованого ядерного палива.

(стаття 1 у редакції Закону
України від 17.10.2019 р. N 208-IX)

Стаття 2. Компетенція Верховної Ради України у прийнятті рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймаються Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.

Рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, Верховна Рада України приймає тільки в разі погодження їх розміщення на своїй території місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

До Верховної Ради України проект закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, подає Кабінет Міністрів України.

Стаття 3. Компетенція місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування

Рішення про погодження розміщення на територіях адміністративно-територіальних одиниць ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймають місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування з урахуванням думки відповідної територіальної громади (відповідних територіальних громад), висловленої під час проведення громадських слухань.

Регіоном, де розглядається можливість розміщення ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, вважається територія адміністративно-територіальних одиниць (районів, міст, селищ, сіл), на якій можливе встановлення особливого режиму території у місцях розташування ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. Розміри даного регіону визначаються у затвердженому Кабінетом Міністрів України техніко-економічному обґрунтуванні створення ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, та вибору майданчика для їх розміщення.

(стаття 3 у редакції Закону України
 від 25.06.2009 р. № 1566-VI)

Стаття 3 1. Розміщення в зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Рішення про погодження розміщення в зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого належить питання правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

(Закон доповнено статтею 3 1 згідно із
 Законом України від 25.06.2009 р. № 1566-VI)

Стаття 4. Зміст проекту закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

У проекті закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, в обов'язковому порядку зазначаються:

місце конкретного майданчика, де планується розміщення установки або об'єкта;

для ядерної установки (крім сховищ для зберігання та захоронення ядерного палива) - кількість реакторів, їх тип та загальна характеристика;

для сховищ для зберігання та захоронення ядерного палива - граничні параметри за обсягами, загальні характеристики палива, термін та загальні характеристики технології зберігання;

для об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, - загальні характеристики радіоактивних відходів та технологій поводження з ними, граничні обсяги радіоактивних відходів та термін зберігання;

для підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, - розмір ставки збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що визначається відповідно до вимог статті 12 1 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

(статтю 4 доповнено абзацом шостим згідно із
 Законом України від 17.05.2012 р. № 4716-VI)

Стаття 5. Обґрунтування прийняття закону про розміщення, проектування та будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

До проекту закону про розміщення, проектування та будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, додаються:

техніко-економічне обґрунтування створення такої ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, та вибору запропонованого майданчика для їх розміщення;

результати оцінки впливу на довкілля;

(абзац третій частини першої статті 5 у редакції
 Закону України від 23.05.2017 р. № 2059-VIII,
який вводиться в дію з 18.12.2017 р.)

результати консультативного референдуму стосовно розміщення ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, якщо він проводився в адміністративно-територіальних одиницях, або рішення центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого належить питання правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, в разі їх розміщення у зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення;

(абзац четвертий частини першої статті 5 у редакції
 Закону України від 25.06.2009 р. № 1566-VI)

звіт щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий вплив у транскордонному контексті відповідно до закону;

інші документи, якщо це передбачено законом.

Стаття 6. Прийняття рішень щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.

(стаття 6 у редакції Закону України
 від 25.06.2009 р. № 1566-VI)

Стаття 7. Прийняття рішень щодо розширення існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Рішення щодо розширення існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, у разі якщо таке розширення пов'язане з будівництвом реакторів або сховищ (крім тимчасових сховищ у межах промислового майданчика ядерної установки), на які не поширюється дія цього Закону, приймається в тому ж порядку, що і рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.

Стаття 8. Особливості розгляду у Верховній Раді України проекту закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Проект закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, доповідається на пленарному засіданні Верховної Ради України членом Уряду, що відповідає за реалізацію державної політики у відповідній сфері.

Стаття 9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ
8 вересня 2005 року
№ 2861-IV

 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ