Приказ от 30.09.2005 № 150 Об утверждении Изменений к Сборнику норм времени на работы и услуги, которые выполняются бюро технической инвентаризации Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19799 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 30.09.2005 № 150 Об утверждении Изменений к Сборнику норм времени на работы и услуги, которые выполняются бюро технической инвентаризации Украины
Дата начала действия31.10.2005
Дата принятия30.09.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа150
РазработчикГосударственный комитет Украины по жилищно-коммунальному хозяйству
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций1235/11515
Дата регистрации в Министерстве Юстиций20.10.2005
Принявший органГосударственный комитет Украины по жилищно-коммунальному хозяйству


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

              Н А К А З

            30.09.2005 N 150

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 жовтня 2005 р.
                   за N 1235/11515


      Про затвердження Змін до Збірника норм часу
      на роботи та послуги, що виконуються бюро
         технічної інвентаризації України


   Відповідно до Положення про Державний комітет України з
питань житлово-комунального господарства, затвердженого Указом
Президента України від  19.08.2002  N  723 ,
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Зміни до Збірника норм часу на роботи та
послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України,
затвердженого  наказом  Державного комітету України з питань
житлово-комунального господарства  від  21.11.2003  N  198
 >> ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.02.2004 за N 188/8787 (із змінами).

   2. Юридичному відділу (Т.М.Герасименко) разом з Управлінням
експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин) подати цей наказ в
установленому порядку до Міністерства  юстиції  України  для
державної реєстрації.

   3. Управлінню  експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин)
довести цей наказ  до  відома  Ради  міністрів  АР  Криму,
облдержадміністрацій,  Київської  та  Севастопольської міських
державних адміністрацій.

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.

 Голова Комітету                   О.Ю.Кучеренко


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держжитлокомунгоспу
                   України
                   30.09.2005 N 150

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 жовтня 2005 р.
                   за N 1235/11515


               ЗМІНИ
      до Збірника норм часу на роботи та послуги,
   що виконуються бюро технічної інвентаризації України,
    затвердженого наказом Державного комітету України
      з питань житлово-комунального господарства
       від 21.11.2003 N 198, зареєстрованого
         в Міністерстві юстиції України
       12.02.2004 за N 188/8787 (із змінами)
             


   1. У Загальних положеннях:
   1.1. Пункт 9 викласти в такій редакції:
   "Норми часу на виконання робіт з технічної інвентаризації,
оцінки   та  реєстрації  майнових  комплексів,  об'єктів
сільськогосподарських підприємств тощо визначаються з урахуванням
цих норм".

   1.2. Пункт 12 вилучити.

   2. У розділі 1 пункти 1.15, 1.19 викласти в такій редакції:

"
1.15 Пошук інформації в електронному реєстрі прав власності Об'єкт 0,050
1.19 Підготовчі роботи для оформлення витягу з реєстру прав власності на об'єкт нерухомого майна з ознайомленням з реєстровою справою на предмет складання витягу Квартира 0,080
Будинок 0,300.
                                 "

   3. У розділі 2:

   3.1. У пункті 2 Примітки слово "першої" замінити словом
"третьої".

   3.2. Пункти 2,15, 2.16, 2.17, 2.33, 2.34, 2.35, 2.39, 2.51,
2.53, 2.56 викласти в такій редакції:

"
2.15 Обстеження та зіставлення інвентаризаційних планів і форм земельної ділянки Земельна ділянка Виконавець 0,300
Вимірювач 0,240
Контролер 0,142
2.16 Унесення зміни зовнішніх меж або внутрішнього складу земельної ділянки в разі зміни площі ділянки, угідь, до 300 кв.м Ділянка Виконавець 0,280
Вимірювач 0,164
Контролер 0,117
2.17 Те саме, більше 300 кв.м додатково За кожні 100 кв.м більше 300 кв.м Виконавець 0,100
Вимірювач 0,035
Контролер 0,023
2.33 Оцінка: - основного будинку (спрощений метод) Основний будинок, прибудова з інженерним обладнанням Виконавець 1,454
Контролер 0,219
  те саме, електронна версія - основного будинку (спрощений метод) -//- Прибудова, надбудова, підвал Виконавець 0,530
Виконавець 0,500
Контролер 0,084
  те саме, електронна версія - основного будинку з надбудовами, прибудовами, підвалом (загальний метод) те саме, електронна версія -//- Будинок -//- Виконавець 0,300
Виконавець 2,240
Контролер Виконавець 0,338 0,700
  - те саме, будинків підвищеної складності при параметрах "п" більше 3 та "К" більше 5 те саме, електронна версія Будинок -//- Виконавець 3,500
Контролер 0,528
Виконавець 1,100
2.34 Оцінка господарських будівель і прибудов те саме, електронна версія Будівля, прибудова -//- Виконавець 0,500
Контролер 0,084
Виконавець 0,300
2.35 Оцінка господарських споруд те саме, електронна версія Споруда Споруда Виконавець 0,300
Контролер 0,053
Виконавець 0,150
2.39 Обстеження будинків, будівель і споруд під час поточної технічної інвентаризації із зіставленням планів і форм на місці для встановлення відповідності складу будинків, будівель та споруд:      
  а) основний будинок з прибудовами Будинок з прибудовами Виконавець 0,500
Вимірювач 0,393
Контролер 0,075
  б) те саме, за кожні 100 кв.м понад 500 кв.м додатково 100 кв.м Виконавець 0,102
Вимірювач 0,091
Контролер 0,018
  в) господарські будівлі, споруди Будівля, споруда Виконавець 0,109
Вимірювач 0,085
Контролер 0,017
  г) квартири в багатоповерхових будинках Квартира Виконавець 0,167
Вимірювач 0,131
Контролер 0,025
2.51 Заповнення штампів щодо наявності або відсутності поточних змін на певний час та штампів "погашено" Штамп Виконавець 0,099
2.53 Переоцінка будинку, житлової прибудови, підвалу, надбудови те саме, електронна версія Будинок, підвал, прибудова, надбудова -//- Виконавець 0,915
Контролер 0,109
Виконавець 0,200
2.56 Переоцінка будинків, будівель та споруд у зв'язку з індексацією те саме, електронна версія Будинок, будівля, квартира, споруда -//- Виконавець 0,110
Контролер 0,020
Виконавець 0,050
                                "

   3.3. Пункти 2.54, 2.55 доповнити словами:

"
2.54 те саме, електронна версія Будівля, прибудова Виконавець 0,129
2.55 те саме, електронна версія Споруда Виконавець 0,113.
                                 "

   3.4. З пунктів 2.32, 2.55 вилучити "100 кв.м".

   4. У розділі 3 пункти 3.1, 3.3 викласти в такій редакції:

"
3.1 Складання і видання довідки про відсутність або належність, вартість, технічний стан будинку, площу земельної ділянки, розмір житлової площі або заповнення штампа про це в будинковій книзі те саме, електронна версія Довідка, Штамп Виконавець 0,307
Контролер 0,065
Довідка Виконавець 0,150
3.3 Формування, друкування та видання довідки про наявність зареєстрованого права власності на об'єкт нерухомості на одне прізвище Довідка Виконавець 0,761
Контролер 0,089
  те саме, за кожне прізвище Прізвище Виконавець 0,099
Контролер 0,015
  електронна версія довідки про наявність зареєстрованого права власності на об'єкт нерухомості Довідка Виконавець 0,250.
                                 "

   5. У розділі 4:

   5.1. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"
4.2 Вихід для виконання робіт з основної або поточної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (у т.ч. квартир, гаражів, садових будинків тощо) Вихід 0,700.
                                 "

   5.2. Додати пункти 4.16, 4.17 в такій редакції:

"
4.16 Зняття копій з інвентаризаційних матеріалів шляхом застосування копіювальної техніки Сторінка 0,005
4.17 Електронна версія технічного паспорту на об'єкт нерухомості Виконавець 0,450.
                                "

 Начальник Управління експлуатації
 житлового фонду                    В.М.Кірюшин

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ