Приказ от 20.09.2005 № 162 О результатах проведения комплексного контрольного мероприятия финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия Научно-исследовательский и проектный институт градостроения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 20.09.2005 № 162 О результатах проведения комплексного контрольного мероприятия финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия Научно-исследовательский и проектный институт градостроения
Дата принятия20.09.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа162
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций20.10.2005


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
            20.09.2005 N 162
 
 
       Про результати проведення комплексного
      контрольного заходу фінансово-господарської
        діяльності Державного підприємства
         "Науково-дослідний і проектний
           інститут містобудування"
 
 
   З метою усунення порушень та недоліків, виявлених під час
проведення    комплексного     контрольного     заходу
фінансово-господарської  діяльності  Державного  підприємства
"Науково-дослідний і проектний інститут містобудування" за період
з  01.01.2003 до 01.08.2005 і недопущення їх у подальшому,
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
22.02.2002 N 685 "Про здійснення міністерствами,
іншими центральними органами  виконавчої  влади  внутрішнього
фінансового контролю", "Інструкції про організацію та проведення
комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності
на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
управління Держбуду України", затвердженої  наказом  Держбуду
України від 29.04.2004 р. N 91  >> ) керуючись
"Положенням про Державний комітет України з будівництва  та
архітектури",  затвердженим  Указом  Президента  України  від
20.08.2002 р. N 725/2002, Н А К А З У Ю:
 
   1. Директору Державного підприємства "Науково-дослідний і
проектний інститут містобудування" В.Онищенку:
 
   1.1. Забезпечити виконання Плану заходів, що додається, щодо
усунення порушень та недоліків, виявлених під час проведення
комплексного контрольного заходу.
 
   1.2. До 24.10.2005 надати до Держбуду України відповідну
письмову інформацію з усіма копіями первинних документів про
виконання вимог цього наказу.
 
   2. Завідувачу     Контрольно-ревізійного     сектора
Фінансово-економічного управління Комітету Морозу О.О. забезпечити
підготовку до 20.09.2005 матеріалів для розгляду на колегії
Держбуду України питання "Про результати проведення комплексного
контрольного заходу фінансово-господарської діяльності Державного
підприємства  "Науково-дослідний  і   проектний   інститут
містобудування".
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Бондаренка.
 
 Перший Заступник
 Голови комітету                     А.Беркута
 
 
                   Додаток
                   до наказу Держбуду України
                   20.09.2005 N 162
 
 
              ПЛАН ЗАХОДІВ
     щодо усунення порушень та недоліків, виявлених
      під час проведення комплексного контрольного
    заходу Державного підприємства "Науково-дослідний
        і проектний інститут містобудування"
          (ДП "НДПІмістобудування")
        за період з 01.01.2003 до 01.08.2005
         (акт від 19.08.2005 N 05/13 - 4)
 
 
   1. Розглянути матеріали проведеного комплексного контрольного
заходу фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування"
на раді трудового колективу та притягнути до дисциплінарної або
матеріальної відповідальності осіб, винних у правопорушеннях.
 
   2. Вжити заходів щодо відшкодування збитків загальною сумою
61 711,05 грн. та інших фінансових порушень на суму 13 000,0 грн.,
які виявлені під час проведення комплексного контрольного заходу
ДП "НДПІмістобудування".
 
   3. Забезпечити в ДП "НДПІмістобудування":
 
   3.1. Зайнятість  посад  працівників  відповідно до вимог
Довідника кваліфікаційних характеристик професій  працівників,
затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 29.12.2004 N 336 "Про затвердження
Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів
економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників".
 
   3.2. Складання штатного розпису, положень про структурні
підрозділи  та  посадових  інструкцій   працівників   ДП
"НДПІмістобудування" відповідно до вимог чинного законодавства
України.
 
   3.3. Проведення  економічного  навчання  з   вивчення
нормативно-правових актів, на які є посилання в акті проведення
контрольного заходу та з виконання яких допущено порушення та
недоліки.
 
   3.4. Складання наказу "Про облікову політику" відповідно до
вимог Закону України від 16.07.1999 N 996-XIV  "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами
та доповненнями), "Положень (стандартів) бухгалтерського обліку",
затверджених відповідними наказами Міністерства фінансів України
(зі змінами та доповненнями), "Методичних рекомендацій  щодо
запровадження  управлінського  обліку  та  особливості  його
впровадження на підприємствах Держбуду України".
 
   3.5. Організацію  та  ведення  бухгалтерського  обліку,
організацію  та ведення касових операцій, облік надходження,
оприбуткування, списання товарно-матеріальних цінностей, ведення
кадрового діловодства відповідно до вимог чинного законодавства
України.
 
   3.6. Проведення індексації заробітної плати працівників за
2003-2005 роки.
 
   3.7. Проведення розрахунку штрафних санкцій за несвоєчасне
звітування працівників про використання коштів,  наданих  на
відрядження або під звіт у відповідності з наказом Державної
податкової адміністрації України від  19.09.2003  р.  N  440
 "Про затвердження форми Звіту про використання
коштів, наданих на відрядження або під звіт, та Порядку складання
вказаного Звіту".
 
   3.8. Видачу авансу на відрядження працівникам у разі вибуття
їх у відрядження та нарахування середнього заробітку за час
перебування у відрядженні, а також складання кошторису витрат на
закордонні відрядження працівників ДП "НДПІмістобудування".
 
   3.9. Упорядкування первинної облікової документації, широкого
впровадження типових уніфікованих форм її і суворого дотримання
порядку оформлення цієї документації. Застосовувати зразки бланків
бухгалтерської та фінансової звітності, облікової документації,
форми яких затверджені у встановленому законодавством порядку.
   Разом з цим, пропонуємо розглянути можливість автоматизації
бухгалтерського обліку ДП "НДПІмістобудування".
 
   3.10. Виконання наказів Держбуду України  в  установлені
терміни та відповідне надання інформації про їх виконання на
адресу Держбуду України, якщо це передбачено вимогами цих наказів.
 
   3.11. Усунення недоліків, які виявлені в науково-дослідній та
проектно-конструкторській діяльності ДП "НДПІмістобудування" та
вказані в акті проведення комплексного контрольного заходу, і
вжити заходів щодо недопущення їх у подальшій роботі.
 
   4. Вжити вичерпних та дієвих заходів щодо усунення інших
порушень і недоліків, виявлених під час проведення комплексного
контрольного  заходу  фінансово-господарської  діяльності  ДП
"НДПІмістобудування" та вказаних в акті проведення комплексного
контрольного заходу, і недопущення їх у подальшій роботі.
 
 Начальник фінансово-економічного
 Управління                      Т.Щавінська

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ