Решение от 25.06.2005 № 44 "О ходе экспериментального строительства высотных жилых домов и выполнения научно-исследовательских и экспериментальных работ"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19437 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 25.06.2005 № 44 "О ходе экспериментального строительства высотных жилых домов и выполнения научно-исследовательских и экспериментальных работ"
Дата начала действия25.06.2005
Дата принятия25.06.2005
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа44
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Дата регистрации в Министерстве Юстиций13.01.2004
Принявший органКоллегия Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
         З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             25.06.2005 N 44
 
 
       Про хід експериментального будівництва
       висотних житлових будинків та виконання
      науково-дослідних і експериментальних робіт
 
 
   За ініціативи ХК АТ "Київміськбуд" у м. Києві здійснюється
експериментальне будівництво житлових будинків вище 25 поверхів з
проведенням  наукових  і  експериментальних  досліджень  щодо
впровадження    прогресивних    архітектурно-конструктивних,
технологічних  та  інженерно-технічних  рішень  у  житловому
будівництві відповідно  до  Комплексної  програми  проведення
експериментальних  та науково-дослідних робіт при спорудженні
високоповерхових вище 25 поверхів) монолітно-каркасних житлових
будинків   (далі   -  Комплексна  програма),  погодженої
організаціями-співвиконавцями та Київською  міською  державною
адміністрацією.
   На цей  час  у  рамках  реалізації  зазначеної програми
здійснюється експериментальне будівництво трьох висотних житлових
будинків: 7-А житломасиву Осокорки, 10-А житломасиву Позняки, 10-Б
житломасиву Позняки (23-36- поверховий). Ще на одному висотному
житловому будинку 9-А житломасиву Осокорки (25-32- поверховий)
закінчується експертиза проекту.
   Питання щодо експериментального будівництва у  м.  Києві
висотних будинків та створення за його результатами відповідної
нормативної бази з проектування і будівництва таких будинків
розглянуто на засіданнях колегії Держбуду 19.03.2003 (рішення N 19
 і 24.09.2004 (рішення N 125 
науково-технічної ради  Держбуду  10.12.2004  (рішення  N  70
 та визначено ряд організаційних заходів, зокрема
щодо  фінансування  науково-дослідних робіт, які на цей час
здійснюються у недостатніх обсягах та з суттєвим відставання від
запланованих термінів.
   Враховуючи, що всього у м. Києві надано відповідні дозволи на
проведення експериментального будівництва 23 висотних будинків, з
яких більшість уже зводиться, та у зв'язку з  необхідністю
подальшого створення нормативних документів з проектування і
подальшої  координації  дій  учасників  експериментального
будівництва, спрямованих на масове будівництво житлових будинків
вище 25 поверхів, колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Взяти до відома  інформацію  віце-президента  ХК  АТ
"Київміськбуд"   В.Величка   та   начальника   Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення О.Авдієнка щодо стану реалізації
програм  експериментального  будівництва  та  інших  заходів,
спрямованих на розвиток висотного домобудування.
 
   2. Учасникам   реалізації   програм  експериментального
будівництва враховувати у діяльності лист заступника Головного
державного  санітарного  лікаря  України Міністерства охорони
здоров'я України (від 05.04.2005 N  05.01.01-16-10/506  щодо
необхідності проведення досліджень з проблеми будівництва висотних
житлових будинків та забезпечення належних  умов  проживання
мешканців у цих житлових будинках, а також лист Держбуду України
(від 14.06.2005 N 2/7-495) до Київської міськдержадміністрації з
пропозицією  обмежити  видачу  погоджень  на  проектування і
будівництво висотних будинків у м. Києві до отримання позитивних
результатів експериментального будівництва перших комплексів та
будинків згідно з затвердженими програмами.
 
   3. Рекомендувати замовникам перших експериментальних висотних
будинків  -  ХК  АТ  "Київміськбуд",  будівельній корпорації
"УкрАзіаБуд", а також Київській міськдержадміністрації прискорити
роботи  з  наукових  досліджень,  передбачених  програмами
експериментального будівництва, взяти на контроль виконання рішень
колегії Держбуду N 125 від 24 вересня 2004 р.,
науково-технічної ради Держбуду N 70 від 10 грудня
2004 р. з питань організації та проведення наукових досліджень і
підготовки науково-технічних звітів на експериментальних будинках.
 
   4. З  метою  оперативного  вирішення  поточних  проблем
експериментального  будівництва,  надання  науково-методичної
допомоги, а також участі у реалізації експериментальних програм та
підготовці науково-технічних звітів, здійснення координаційних
функцій  за  напрямами  діяльності  визначити  такі  базові
науково-дослідні інститути Держбуду:
   - ВАТ  "КиївЗНДІЕП"  (В.Шевельов)  -  з  архітектурних,
функціонально-планувальних, типологічних та містобудівних аспектів
житлових та громадських будинків, наукових досліджень, аналізу та
узагальнення результатів експериментального будівництва, контролю
за  дотриманням  норм   з   проектування   в   частині
архітектурно-технічних, інженерних, санітарно-гігієнічних рішень
будинків, загальної  координації  комплексу  науково-технічних
досліджень, підготовки наукових звітів та розроблення нормативних
актів з проектування висотних будинків згідно з п.7 рішення
колегії Держбуду N 19 від 19.03.2003;
   - НДІ будівельних конструкцій (П.Кривошеєв) - з  питань
забезпечення стійкості, надійності та вогнестійкості будинків і їх
елементів, дослідження та конструювання  монолітних,  збірних
залізобетонних елементів, огороджувальних конструкцій, фундаментів
тощо, координації наукових досліджень  та  науково-технічного
супроводу експериментальних об'єктів із зазначених питань;
   - НДІ будівельного виробництва (Балицький С.В.) - з питань
виконання  будівельно-монтажних робіт, визначення раціональних
технологій зведення будинків та їх опорядження, підготовки основи
та улаштування фундаментів, інженерно-геодезичного супроводження
зведення будинків і контролю осідань, координації роботи із
складання  індивідуальних технічних вимог на експериментальні
об'єкти, співпраці з фахівцями Росії та інших  країн  щодо
проведення науково-дослідних робіт і розроблення нормативної бази.
 
   5. ВАТ "КиївЗНДІЕП" - автору нової редакції ДБН "Житлові
будинки. Основні  положення"  із  залученням  інших  базових
науково-дослідних  інститутів,  з  метою розвитку вітчизняної
нормативної бази з проектування сучасних житлових будинків до
1.09.2005 внести пропозиції щодо структури нормативного документа
з проблем висотного будівництва, учасників (розробників) його
окремих розділів та орієнтовної вартості розроблення з урахуванням
експериментальних робіт та досвіду Росії.
 
   6. НДІ будівельних конструкцій до 1.09.2005 внести пропозиції
щодо  створення  на базі інституту Науково-технічного центру
забезпечення експериментального висотного будівництва.
 
   7. НДІ будівельного виробництва до 25.12.2005  завершити
розроблення Регламенту з проектування та будівництва висотних
будинків, передбачивши в ньому процедуру прийняття в експлуатацію
з  попереднім  висновком  Науково-технічного  центру  щодо
відповідності об'єкта Індивідуальним технічним вимогам, а також
вимоги щодо особливостей експлуатації об'єкта. До 1.08.2005 надати
Держбуду пропозиції щодо розроблення Рекомендацій з проектування,
будівництва та експлуатації висотних будинків для забезпечення
вимог Регламенту до введення в дію нормативного документа з
проблем висотного будівництва.
 
   8. Вважати за доцільне звернутися до Держжитлокомунгоспу
України щодо внесення у 2005 р. пропозицій  з  розроблення
спеціального   Положення   з   експлуатації   складних
багатофункціональних житлових та громадських комплексів, висотних
будинків з урахуванням сучасних вимог до забезпечення надійності
конструкцій,  інженерного  обладнання,  диспетчеризації  та
спеціальних вимог до заходів евакуації людей, а також порядку
обслуговування і експлуатації будівель.
 
   9. Вважати за доцільне звернутися до МОЗ і МНС України щодо
надання протягом III кварталу п.р. пропозицій стосовно структури,
обсягів і вартості науково-дослідних робіт,  необхідних  для
забезпечення розроблення санітарно-гігієнічних нормативних вимог
щодо проектування, зведення і подальшої експлуатації висотних
будинків і комплексів житлово-громадського призначення.
 
   10. Вважати  за  доцільне  звернутися до МНС України з
пропозицією доручити Державному департаменту пожежної безпеки
забезпечити  загальну координацію робіт з питань пожбезпеки,
передбачених при реалізації програм експериментального будівництва
висотних будинків і комплексів.
 
   11. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на
заступника Голови Комітету Ю. Казмірука.
 
 Головуючий на засідинні,
 Член Колегії                      А.Беркута

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com