Решение от 16.09.2005 № 63 "О рассмотрении программы экспериментального строительства высотных домов и многоуровневых подземных автостоянок в г. Киеве, на проектирование которых Киевской горгосадминистрацией предоставлены соответствующие разрешения"

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года


ДСТУ 9195:2022 Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа. Основные положения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


ДСТУ 9190:2022 Энергетическая эффективность построек. Метод расчета энергопотребления во время отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


Новые государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения


О размере сметной заработной платы


Информация об уровнях заработной платы, учитываемых при определении стоимости строительства объектов, принятых решениями некоторых органов местного самоуправления на 2023 год


ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20102 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 16.09.2005 № 63 "О рассмотрении программы экспериментального строительства высотных домов и многоуровневых подземных автостоянок в г. Киеве, на проектирование которых Киевской горгосадминистрацией предоставлены соответствующие разрешения"
Дата начала действия16.09.2005
Дата принятия16.09.2005
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа63
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             16.09.2005 N 63
 
 
       Про розгляд програми експериментального
     будівництва висотних будинків та багаторівневих
     підземних автостоянок у м.Києві, на проектування
     яких Київською міськдержадміністрацією надано
            відповідні дозволи
 
 
   Експериментальне будівництво  у  м.  Києві  житлових  та
громадських будинків та багатофункціональних комплексів висотою
більше 25 поверхів 73,5м) з улаштуванням, як правило, на перших
поверхах розвинутих систем обслуговування мешканців цих будинків
та населення району забудови, в т.ч. з двох і більше рівневими
підземними автостоянками (паркінгами) для легкових автомобілів,
передбачає отримання результатів, що дозволять розробити норми
проектування таких об'єктів і перейти до їх масового впровадження.
   Держбудом розглянуто і узгоджено звернення від замовників
таких будинків по 23 конкретних об'єктах, з яких 10 вже будується
згідно з затвердженими програмами експериментального будівництва,
частина знаходиться у стадії розроблення проектної документації
згідно з погодженими з Держбудом програмами експериментальних
робіт. По незначній частині цих об'єктів на звернення заявників
Держбуд  надав роз'яснення щодо можливості експериментального
будівництва і вони на цей час ще не забезпечені розробленими та
затвердженими в установленому порядку програмами експериментальних
робіт. Разом з тим, на будівельних майданчиках по цих об'єктах
роботи розпочаті або їх будівництво здійснюється без програми
експериментального будівництва, погодженої з Держбудом.
   Виходячи з такого стану, Держбуд звернув увагу Київської
міської державної адміністрації на необхідність координування у
місті процесу реалізації експериментальних досліджень з висотного
домобудування з метою напрацювання необхідних даних для створення
нормативної бази та обмеження надання дозволів на проектування
нових таких об'єктів. Конкретних пропозицій від Київської міської
державної  адміністрації  щодо  розв'язання проблемних питань
висотного домобудування та улаштування сучасних автостоянок і
паркінгів не отримано.
   Заслухавши інформацію Управління архітектурно-конструктивних
та  інженерних  систем  будинків і споруд житлово-цивільного
призначення щодо стану експериментального будівництва висотних
будинків  та багаторівневих підземних автостоянок у м.Києві,
зважаючи на актуальність проблеми та  з  метою  прискорення
відпрацювання відповідної нормативної бази, науково-технічна рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Взяти до уваги та врахування у  роботі  структурних
підрозділів Комітету та підвідомчих науково-дослідних організацій,
підрозділів з питань містобудування та архітектури, державної
експертизи, архітектурно-будівельного контролю Київської міської
державної адміністрації, замовників (інвесторів), проектних та
будівельних  організацій,  які  здійснюють  проектування  й
експериментальне будівництво об'єктів у м. Києві, інформацію щодо
стану проведення комплексу робіт з експериментального будівництва
висотних будинків та багатоповерхових автостоянок (паркінгів) у
м. Києві.
 
   2. Зобов'язати замовників, звернення яких щодо узгодження
експериментального будівництва станом на 25.06.2005 розглянуто у
Держбуді,  в термін до 15.10.2005 узгодити та затвердити в
установленому порядку програми експериментального будівництва.
 
   3. Рекомендувати Київській міській державній адміністрації
організувати перевірку об'єктів, які будуються без затверджених
експериментальних програм, узгоджених з Держбудом, та  вжити
відповідних заходів щодо усунення недоліків.
 
   4. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків  і  споруд  житлово-цивільного  призначення
(Авдієнко О.П.)  з  залученням  НДІ  будівельного виробництва
(Балицький С.В.),  ВАТ  "КиївЗНДІЕП"  (Шевельов  В.Б.),  НДІ
будівельних конструкцій (Кривошеєв П.І.) в термін до 1.11.2005
скласти повний перелік експериментальних об'єктів у м. Києві з
наданням даних щодо стану документації на будівництво, обсягів та
термінів наукових досліджень, очікуваного введення в експлуатацію
та забезпечити постійний моніторинг за ходом реалізації програм
експериментального будівництва. Надати такий перелік для контролю
Київській міській державній адміністрації.
 
   5. Активізувати роботу базових науково-дослідних інститутів,
визначених у п.4 рішення колегії Держбуду від 25.06.2005 N 44,
відповідальними за напрямами щодо координації дій із забезпечення
наукових досліджень  експериментального  будівництва  висотних
будинків  та  надання науково-методичної допомоги замовникам,
зокрема:
   НДІ будівельного  виробництва  обстежити  та  підготувати
протягом вересня  п.р.  інформацію  щодо  експлуатації  двох
експериментальних 28-поверхових житлових будинків, збудованих у
м. Дніпропетровську у 80-х роках минулого століття, а також
протягом  жовтня  п.р. підготувати комплексний звіт про хід
експериментального будівництва;
   ВАТ "КиївЗНДІЕП" разом з НДІ будівельного виробництва, НДІ
будівельних конструкцій опрацювати в IV кварталі п.р. та внести до
розгляду  пропозиції  щодо  порядку  введення в експлуатацію
експериментальних об'єктів з урахуванням їх особливостей  та
необхідності проведення окремих досліджень в умовах експлуатації.
 
   6. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення:
   із залученням заінтересованих організацій протягом місяця
розглянути структуру нормативних та методичних документів із
проектування  висотних  будинків  в Україні, розроблених ВАТ
"КиївЗНДІЕП" разом з НДІ будівельного виробництва, НДІ будівельних
конструкцій,  УкрНДІПБ МНС України та Інститутом гігієни та
медичної екології АМН України згідно з дорученням Держбуду та
внести пропозиції щодо її погодження;
   разом з  Управлінням  науково-технічної  політики  та
інформаційних технологій у будівництві (Барзилович Д.В.) протягом
місяця підготувати пропозиції щодо погодження і затвердження
проекту Регламенту щодо складу, порядку розроблення і затвердження
проектної документації для висотних будинків і комплексів, на які
відсутні  норми  проектування,  розробленого НДІ будівельного
виробництва на замовлення Держбуду;
   сприяти прискоренню  погодження  МОЗ України проекту ДБН
В.2.3-Е-2005 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів",
розробленого  на  замовлення  Держбуду  Студією неординарного
проектування Міжнародної академії архітектури, та забезпечити у IV
кварталі п.р. розгляд його на засіданні президії науково-технічної
ради Держбуду.
 
   7. Замовнику -  ТОВ  "Реле"  та  проектній  організації
"НДІпроектреконструкція" надати науково-технічний звіт Держбуду
щодо будівництва та експлуатації у складі містобудівного комплексу
по вул. Великій Васильківській, 72 м. Києва експериментальної
4-рівневої підземної автостоянки в термін до 15.10.2005 з метою
розгляду питання у 2005 році та прийняття відповідних рішень щодо
поширення досвіду у будівництві аналогічних об'єктів у м. Києві.
 
   8. Державній    архітектурно-будівельній    інспекції
(Старовойтов С.І.),       Управлінню       державного
архітектурно-будівельного контролю м. Києва (Ребицький  О.О.)
організувати протягом місяця вибіркові перевірки на об'єктах
(висотних будинках та підземних паркінгах вище двох рівнів) та
застосування  штрафних  санкцій  щодо  порушення  дозвільної
документації. За результатами проведеної  роботи  підготувати
інформацію в термін до 20.11.2005.
 
   9. Рекомендувати Київській міській державній адміністрації
згідно з листом Держбуду від 15.08.2005 N 2/7-682 щодо проблем з
улаштування багаторівневих автостоянок у м. Києві не надавати
замовникам дозволів на проектування підземних автостоянок більше
двох  рівнів  до  завершення  експериментального  будівництва
3-4-рівневих автостоянок у м.  Києві  згідно  з  Програмами
експериментального будівництва, узгодженими з Держбудом, та до
введення в дію нових нормативних документів.
 
   10. Звернути увагу замовників, які не отримали станом на
15.09.2005 погодження Держбуду щодо проектування експериментальних
автостоянок, що Держбуд не буде розглядати звернення до завершення
експериментального  будівництва  таких  об'єктів та прийняття
спільного з Київською міською державною адміністрацією рішення
стосовно поширення таких автостоянок у масовому будівництві.
 
   11. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та інженерних
систем будинків і споруд  житлово-цивільного  призначення  з
залученням  базових  науково-дослідних організацій забезпечити
загальну координацію рішень Держбуду з зазначених проблем та їх
своєчасне виконання.
 
   12. Вважати  за  необхідне розгляд питань щодо звернень
замовників до Держбуду стосовно проектування об'єктів у якості
експериментальних (за відсутності норм на проектування) виносити
на науково-технічну раду Держбуду України.
 
   13. Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на
заступників Голови Держбуду за належністю питань.
 
 Заступник Голови НТР                  А.Беркута

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ